Tüm Kategoriler


Sayfalar


RSS

En Yeni Makaleler

Eyfel Kulesini Kim Yaptı

Çok kimse için Paris"in sembolü, arması anlamını taşıyan Eyfel Kulesi, Paris"te Champs de Mars"da yükselir. Yapısı demir-çelik olup, yüksekliği yaklaşık olarak 310 metredir. Tabanının kapladığı zeminden yükselen, taşıyıcı, destekleyici dört kolon, yüksel

Piza Kulesi Niçin Eğridir

Dünya üzerindeki bazı yerlerin adı anıldığında, bunlar belirli bir takım şeylerle birlikte hatırlanır. Paris deyince Eyfel Kulesi"ni hatırlarız. Ya da bunun tersi geçerlidir, New York, ünlü "Özgürlük Anıtı" ile aynı anda akla gelir. Bu örnekler sayılamayaca

Astroloji Nedir

Eski çağlarda, insanlar günlük hayatlarındaki olay ve olguların çoğunda sihir ve büyünün etkilerine inanırlardı.İyi ürün almak,hayvan sürülerinin çoğalması,düşmanlarına karşı zafer kazanmak, salgın hastalıklardan, tabiat afetlerinden korunmak için sihir

Osmos Olayı Nedir

Ayrı iki sıvının, iki gazın, bazı cisimlerin gözeneklerinin arasında geçip birbirine karışması olayı "osmos" diye tanımlanır. Bitkilerin yaşantısında osmos olayının büyük rolü vardır. Gene bunun gibi,hayvanların bağırsaklarında sindirilen besin maddeleri

Otomobili Kim İcat Etti

Bu konuda ilk söylenmesi gereken,otomobilin icadının başka icatlara benzemediğidir. Bu farklılık, belirli bir kimsenin çıkıp da "otomobili tek başıma ben icat ettim" diyemeyeceğinden doğmaktadır. Otomobilin başlangıcından bugünkü mükemmel,gelişmiş durumuna ul

Astronomi Nedir

Astronomi, yıldızların, gezegenlerin, gök cisimlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ilmidir.Aynı zamanda,bu gök cisimlerinin fizik ve kimya bakımından yapılarını da açıklar. Dilimizde "gökbilim" diye tanımlanan astronomi ortaçağ"da daha ziyade Araplar arasınd

Pas Nedir

Metal bir eşya,bir alet,çivi ya da bahçe makası bir süre yağmur altında kalacak olursa, bunların madeni kısımları kızılımsı esmer renkte bir tabakayla kaplanır. Ancak, bu tabakanın sözkonusu madene göre değişik renklerde olacağını da özellikle belirtelim. D

Pastör Kimdir

1822 yılında Fransa"nın Dole adındaki küçük şehrinde doğan Pastör, özellikle "kuduz" a karşı açtığı savaşla, adını bilim tarihine hiç silinmeyecek altın harflerle yazmıştır. Arbois ortaokulunda ve Besançon kollejinde okumuş,sonradan Yüksek

Penisilini Kim Buldu

Bilim tarihine altın harflerle yazılacak bir buluş "sadece bir rastlantının sonucu" olabilir mi ? Buluşuyla insanlığa çok büyük bir hizmet yapmış olan bir kimse böyle konuşursa, bunu ancak o kişinin alçakgönüllülüğüne yorabiliriz. Gerçekte böyl

Petrol Nedir

Dünyanın en değerli yeraltı ham maddelerinden biri olan petrol sadece teknoloji alanında değil, çeşitli konularda insanlığa büyük yararlar sağlamaktadır. Petrol ışık ve ısı sağlamada yararlı olur. Otomobillere, traktörlere,uçak ve gemilere hareket gücü veri

Plastik Nedir

Plastik kelimesi, Eski Yunanca"da "şekil vermeye elverişli" anlamına gelen "plastikos" kelimesinden kökenlidir. Yapımında ana ham madde olarak maden kömürü, hava, su, kireçtaşı ve tuz kullanılır. Bunların özel işlemlerle oluşturduğu fenol,benzen,kok,

Ateş Nedir

Yanmanın bilimsel adı "ateşlenme" dir. Ateşlenmenin değişik türleri vardır. Fakat genellikle çok basit sayılabilecek bir olay meydana gelmektedir. Ateşlenme, havadaki oksijenin "yanabilecek" nitelikte bir maddeyle birleşmesinin sonucudur. Bu tepki ısı ür

Protein Nedir

Dünyadaki bütün canlı organizmalar çeşitli kimyasal maddelerden meydana gelmiştir. Özellikle karbon bileşiklerinden üç gurup, tüm canlıların varlıkları ve hayatlarını devam ettirmeleri bakımından büyük rol oynar. Bu karbon bileşikleri gurupları:

Protoplazma Nedir

Bilim,teknolojinin gelişmesi sayesinde dev adımlarla ilerlemiş bulunuyor. Modern ve çok etkili yeni yeni araştırma, gözlem ve inceleme yöntemlerinin bulunması, bu bakımdan son derece yararlı olmakta. Öyle ki, tabiatın nice şaşırtıcı, şeylerinin benzeri, hatta eş

Radar Nedir

RADAR deyimi,İngilizce (radyoyla bulma ve yerini tayin etme) kelimelerinin ilk harflerinden meydana gelmiştir. Temel ilkesi radyo kadar eskidir. Modern savaşlarda,habersiz, ani ve sinsi bir şekilde saldırıya geçen düşman uçaklarının, denizaltı gemilerinin fark edilmesi

Radyoaktivite Nedir

Günümüzde,radjroaktivite nedir bilmeyen kimse olabilir ama bu deyimi işitmemiş kimsenin varlığını düşünemiyoruz. Atom bombası denemelerinin radyoaktivite yayılmasına sebep olduğunu artık herkes öğrenmiştir. İnsanlığın yüzyüze olduğu en büyü

Radyo Teleskop Nasıl Çalışır

Bir radyo teleskop, gökyüzündeki cisimlerden, kitlelerden gelen radyo sinyallerini alır. Bu işi yapısındaki çalışma ilkesi, optik bir teleskopun ışık dalgalarını almasına benzetilebilir. Radyo teleskop,dev boyutlu bir radyo veya televizyon anteni gibidi

Radyum Nedir

Radyum radyoaktif bir elemandır. Bu açıklamanın tam olması için, radyoaktif deyiminin ne anlama geldiğini öğrenelim. Daha önce de açıklamıştık. Elemanlar atomlardan yapılmış, meydana gelmiştir. Atomların çoğu durağandır (sabittir). Yani her geç

Renkli Fotoğraf Ne Zaman İcat Edildi

Renkli fotoğrafın icadı, 1861 yılında Maxvell"in buluşuna dayanır. Maxvell"in teorisi şudur; Bütün renkler üç temel rengin belirli bir uyuşum içinde karıştırılması ile elde edilir. Halen uygulanmakta olan "Trichrome" üç renk sistemi, renkli fotoğr

Robot Nedir

Yaşadığımız modern ve uygar çağda, "robot" kelimesi bir umut ve yarına güven hissiyle beraber,hala belirli ölçüde bir korku da vermektedir. Umut ve güven hissi ,tıpkı insanlar gibi çalışacak, böylece insanların hayatını daha rahat ve mutlu kılabilecek makinel

Saati Kim İcat Etti

Saatin insan hayatındaki büyük rolü herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kolumuzda, cebimizde taşıdığımız, masamızın üzerinde bulunan,ya da duvarda asılı saat sayesinde, günün hangi zamanında bulunduğunuzu kestirir ,belirli zamanlarda yapılması gereken ş

Ateş Niçin Söner

Başlangıçta ilkel insanı dehşete yakın bir korkuya sürükleyen, sonradan sağladığı çeşitli faydalarıyla onun hizmetine giren ateş,bilimsel açıklamalardan önce uzun süre bir merak ve esrar kaynağı olmuştur.Eski Mısır"da, Eski İran"da ve Hindistan"daki toplum

Ses Duvarı Nedir

"Ses duvarı" deyiminin,uçaklar belirli hızlarla uçtuğu zaman var olan bir şartı,bir durumu tanımlamak için kullanılması gerçekte yanlıştır. Böyle bir tanımlama,uçağın ses hızıyla uçtuğu zaman karşılaştığı bir duvarı düşündürecektir. Oysa böyle bi

Ses Nedir

Ses,bir objenin (cismin) titreşimleriyle oluşan bir enerji türüdür. Titreşim ise,bir cismin yaptığı ileri-foori, küçük ve çok hızlı harekettir. Bir cetveli üçte ikisi dışarda kalacak şekilde bir masanın kenarına yerleştirin. Bir elinizle masanın üzerinde ka

Ses Nekadar Hızla Yol Alır

Nerede bir ses çıkarsa, mutlaka titreşen (ihtizaz yapan ) bir cisim vardır.Bir şey hızla ileri-geri hareket etmektedir. Başka türlü söylemek gerekirse, ses titreşen bir cisimle, ya da bir cismin titreşmesiyle doğar. Ancak, sesin yol alması ayrı bir sorun

Statik Elektrik Nedir

İki cisim arasındaki sürtünme,bazen elektronların birbirinden uzaklaşma hareketini doğurur. Elektronlar negatif elektrik yükleri olduğu için, bunları kazanan cisimler de negatif elektrikle yüklenirler. Öte yandan, elektronları verenlerse pozitiftir. Yeryüzüyle temas

Telefon Nasıl Çalışır

Birbirinden uzak iki kişinin konuşabilmesini sağlayan telefonun çalışma ilkesi, elektrik akımıyla sesin iletilmesine dayanır. Telefonun nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatmak için önce bu cihazın bellibaşlı kısımlarını görelim. Bir tele

Telefon Nasıl İcat Edildi

Telefonun icadının hikayesi gerçekten dramatiktir.Onun için bu hikayenin filme alınmış olmasına şaşmamak gerekir. Hikayeye girmeden önce, bir telefonun çalışmasındaki temel ilkeleri gözden geçirelim.Konuştuğunuz zaman,hava ses tellerinizi titreştiri

Televizonu Kim İcat Etti

Hepinizin bildiği gibi,televizyon gerçekten karmaşık, hayli çapraşık bir cihazdır. Çalışmasındaki temel ilkeler de aynı ölçüde çapraşık sayılır. Bu tür çapraşık ilkelerin geliştirilmesinde, başlangıç noktasından bugüne ulaşmasında çok sayıda kişi

Termometreyi Kim İcat Etti

Mevsimine göre,evinizde veya dışarıda soğuğun, ya da sıcağın kaç derece olduğunu öğrenmek için kim bilir kaç kez termometreye bakmışsınızdır. Herkesin bildiği gibi, termometrenin görevi ısıyı ölçmektir. Başka türlü söylemek gerekirse,soğ

Transistor Nedir

Modern radyo tekniğinin en önemli buluşlarından biri transistordur. Radyo lambası yerine kullanılan ve çok küçük yapıda olan transistorun lambaya oranla sayısız üstünlükleri vardır. Silikon, germanyum ve diğer bazı elemanların kristallerinin elektri

Volfram Nedir

Evlerimizi aydınlatan elektrik ampullerinin içindeki telin yapıldığı maddeye volfram veya "tungsten" denir. Bu madde 3000 derecede erir. Erime derecesi çok yüksek olduğundan akkor hale geldiği halde uzun müddet bu durumda kalabilir. Kimyada (W)

Atmosfer Nedir

Atmosfer, ilk kez 1783 yılında, bir Mongolfiye balonunun yaklaşık olarak 9000 metre yüksekliğe kadar çıkmasıyla incelenmiştir. Dünyayı çepeçevre kuşatan atmosfer tam bir küre yapısında olmayıp,üst ve altından biraz basık bir küre biçimindedir. G

X Işınları Nedir

X - Işınları 1895 yılında, Almanya"da Wilhelm Roentgen (Röntgen) tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla "Röntgen ışınları" diye de tanımlanır. Bunların gelişi ışık huzmelerine (ışınlara)benzer. Ancak, dalga uzunlukları ve enerjileriyle ışı

Yankı Nedir

Bugün tabiatla ilgili herhangi bir soru soracak olsanız ,bunun gerçek ve bilimsel cevabını beklersiniz. Fakat eski zamanlarda insanlar bazı soruları efsanelerle cevaplandırır,tabiattaki bazı olguları gene efsanelerle açıklamaya çalışırlardı. Nitekim eski Yunanlıl

Yansıma Nedir

Işık ışınlarının parlak bir yüzeye çarparak geri dönmesi olayına "yansıma" denir. Aslında ışık,ses, radyo, vs. gibi bütün dalga çeşitleri yansıyabilir. Ancak,bunların yansımasında rol oynayan unsurlar,yani çarpıp geri döndükleri yüzeyler farklıdır.

Yapraklar Niçin Yeşildir

Bitkilerin yüzde doksan beşinin yaprakları yeşildir. Acaba onlara bu rengi veren nedir? Klorofil kelimesini duymuşsunuzdur. İşte bitkilere yeşil rengi veren bu maddedir. Kana kırmızı rengi veren Hemoglobin gibi bitkilere yeşil rengi veren klorofil, güneşi

Atom Enerjisi Nedir

Atomik enerji atomdan elde edilen enerjidir.Her atom kendi bünyesinde bir enerjiye sahiptir.Bu enerji,bir atomun parçalarını bir arada tutar. Dolayısıyla, atomik enerjide bir atomun çekirdeği enerjinin kaynağıdır. Atom parçalandığı zaman bu enerji serbest kalacaktır

Atom Pili Nedir

Atom enerjisi elde etme konusunda, nükleer parçalanma sonucu meydana gelen enerjiyi kontrol için kullanılan düzen "atom reaktörü" diye isimlendirilir. Nükleer parçalanma,bildiğimiz gibi atom çekirdeğinin parçalanması anlamına gelir. Bu parçalanma esnasında, madde t

Atomu Kim Keşfetti

Eski Yunanlılar,bütün maddelerin atomlardan oluştuğuna inanırlardı. Gerçekte, Yunanca asıllı "atom" kelimesi "bölünemez" anlamına geliyordu. Yunanlılara göre, herhangi bir madde ne kadar bölünürse bölünsün (NOT:burada, bölünmekle "parçalanmak",daha ufak par

Bakteri Nereden Gelir

Bakteri, ancak birkaç yüz misli büyülten bir mikroskopla görülebilecek kadar küçük canlı varlıklar (organizmalar) dır. Küçüklükleri nedeniyle "mikroorganizma" diye de tanımlanırlar.Teknik gelişmeler belirli bir düzeye varıp da insanlar bakterileri mikroskop alt

Bakteriyoloji Nedir

Mikropları inceleyen "Mikrobiyoloji" biliminin bir koludur. Bakterilerle uğraşır. Bilindiği gibi bakteriler,ancak mikroskopla görülebilen ufak ve tek hücreli canlılardır. İlk bulunan bakteriler ince çubuk şeklinde olduğundan bunlara eski Yunancada çubuk

Alyuvarlar Nedir

Kanın onda dokuzundan fazlası alyuvarları kapsar .Bunlar öylesine küçüktür ki,büyükçe bir damla kanda 250 milyon dan fazla alyuvar vardır. Alyuvarlar disk biçiminde olup, kenarları dışa doğru kabarıktır. Alyuvarlarda "emoglobin" diye tanımlanan bir öz (cevher)

Balistik Nedir

Kurşun,bomba, gülle gibi patlayıcı ve belirli bir hızla uzak mesafelere fırlatılan şeylerin havadaki hareketini inceleyen, bundan sonuçlara varan bilim dalı "balistik" diye isimlendirilir. Balistik askerlikte olduğu kadar, cinayetlerde kullanılan , silahlar

Balonu Kim İcat Etti

Sonradan çok geliştirilen, kontrolü, daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri yapılan balonun mucidi bir kişi değil, Joseph ve Etienne Mongolfiyer Kardeşler adını taşıyan iki kardeştir. İlk balon da 1783 yılının 5 Haziran günü,

Barometre Nedir

Atmosferin basımcını ölçmek için kullanılan alet "barometre" diye tanımlanır. Hava soğuk ve durgunken daha yoğundur dolayısıyla basınç fazladır . Isınan hava yükselir ve basıncı azalır Meteoroloji tahminlerinin yapılmasında, yeryüzünün hangi b

Benzin Nasıl Elde Edilir

Benzin,ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Renksiz, kendine has kokusu olan, uçucu bir sıvıdır. Temelde karbonlu bir hidrojen bileşiğidir. Çok çabuk yanar. Havayla patlayıcı bir karışım meydana getirir. Yağları, kauçuğu ve başka organik maddeleri eritir.

Beygir Gücü Nedir

75 kilogram ağırlığındaki bir cismi 1 saniyede bir metre yüksekliğe çıkaran güç,l beygirgücü olarak tanımlanır.Özellikle motorların gücünün ölçülmesinde ve belirtilmesinde kullanılan bir ölçü birimidir. Bu birim,bir atın maden kuyusundan yü

Bir Atomun Büyüklüğü Ne Kadardır

Her şeyden önce,söze bugün atom hakkında bildiklerimizin yarına değişebileceğini belirterek başlayalım. Atom parçalama (ayrıştırma) makinelerinin yapılmasıyla,bilim atom konusunda devamlı olarak yeni yeni şeyler öğreniyor. Ne gariptir ki, Yunanca a

Bir Yumurta Nasıl Olur

Bildiğimiz bir yumurta sizlere belki basit bir şeymiş gibi görünebilir ama bu yumurtanın oluşumu gerçekten karmaşık bir işlemdir. Bir kuşun yumurtasında oluşan ilk kısım yumurtanın sarısıdır. Bu kısım,kuşun üretim (üreme) organında veya yumurt

Bisikleti Kim İcat Etti

Bisikleti tarihin en eski devirlerindeki ilkel örneklerine kadar izleyecek olursak,belki de binlerce yıl önceye, eski Mısırlılar zamanına dönmemiz gerekecektir. Eski Mısırlıların iki tekerlekli ilkel bir taşıt aracı yapmış olduğu tarih kaynaklarında belirtilmişt

Botanik Nedir

Bitkileri konu alan, onları türlerine göre belirli bir düzenle inceleyen, nitelik ve özelliklerini esas tutarak sınıflandıran bilim kolu "botanik" diye isimlendirilir. Yeryüzünde yaklaşık olarak 1.000.000"a yakın çeşitli bitki bulunduğu için,botanik ç

Buharlı Geminin Mucidi Kimdir

Birleşik Amerika"daki Pennsylvania (Pensilvanya) eyaletinde bulunan Little Britain şehrinin adı, sonradan Fulton olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğin sebebi, 1765 yılında burada doğmuş olan Robert Fulton adındaki bir muciti onurlandırmaktı. Robert F

Amonyak Nedir

Renksiz ve çok keskin kokulu bir gaz olan amonyak, sulu çözelti halinde de aynı adı taşır. Bir azot (N) ve hidrojen (N) bileşiğidir. Çok eskiden Libya"da Ammon tapınağı yakınlarında hazırlandığı için, eski Mısır tanrısı Ammon"dan kinaye "Amonyak" diye isimle

Buhar Makinasını Kim İcat Etti

Buhar makinesinin mucidi 17156 yılında İskoçya"da Greenock"da doğmuş olan James Watt"dır. Babası mütaahhit ve mühendis olan James Watt,daha küçük yaştayken onun Clyde Nehri kıyısındaki atölyesine gidip orada yapılan işlerle ilgilenmekten çok hoşlanıyordu. Oys

Cam Nasıl Keşfedildi

Pencerelerimizden güneşin girmesini, dışarının görüşebilmesini sağlayan, sofralarımızda bardak, su şişesi yapısında bulunan, daha bir çok yerlerde kullanılan camın tarihi çok gerilere kadar uzanmaktadır. Ancak camın ilk olarak ne zaman ve nerede y

Daktilo Makinasını Kim İcat Etti

Modern çağın icatlarından biri olan yazı makinesinin tarihi pek genç sayılmaz. 1714 yılında Henry Mili adında bir İngiliz"in kendi icadı olan yazı makinesine patent almak için müracaat da bulunduğuna ilişkin kayıtlar,bu sözümüzü doğrulayan bir belgedir.

Robert Koch Kimdir

İyi huylu, sessiz ve anlayışlı karısının ev idaresi, mutfak giden için ayırdığı para karşılığında satın aldığı mikroskop, Robert Koch"a bakteriyoloji tarihinde sayılı kimsenin ulaşabileceği başarı yolunun, büyük buluşların kapışım aralamıştır.

Dikiş Makinasını Kim İcat Etti

Dikiş bütün insanlık için öylesine önemli bir şeydi ki, bu alanda pratik kolaylıklar ve seri yapım sağlayacak bir makinenin icadı kaçınılmaz bir sonuçtu. İşte bu noktada, dikiş makinesinin kimin tarafından icat edildiği sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Dinamit Nedir

1846 yılında, Ascanio Sobrero adında bir İtalyan kimyacısı, gliserini sülfirik asit ve nitrik asitle karıştırarak,"nitrogliserin" adını verdiği, sıvı halinde son derece etkili ve tehlikeli bir patlayıcı madde yapmıştı. Bu sıvı patlayıcı ve en ufak sarsıntı

Dinamo Nedir

İngiliz fizik bilgini Michael Faraday, 1831 yılında yaptığı bir deney esnasında,bakır tel türünden bir iletkeni bir mıknatıs yakınında hareket ettirmekle elektrik akımı meydana getirilebileceğini keşfetmişti. Bilim dilinde "jeneratör" diye tanımlanan "dinamo"nu

Dizel Motorunu Kim Buldu

Bazı taşıt araçları, yol ve yapı makineleri söz konusu olduğunda, bunlarla beraber Dizel motorunun adı da anılır. Bunun nedeni, sözü edilen taşıt aracının, yol veya yapı makinesinin Dizel motoruyla çalışmasıdır. Başka türlü söylemek gerekirse, Dizel motor

Duman Nedir

Duman,belirli yakıtların tamamen yanmamasının sonucudur. Yani bildiğimiz yakıtları tam anlamıyla yakabilmeyi başarsaydık, duman diye bir şey olmayacaktı. Yakıt maddelerinin çoğu,karbon,hidrojen,oksijen,nitrojen, biraz sülfür, belki biraz da maden küll

Dünyanın En Ağır Gazı Nedir

1900 yılında Alman F.E.Dorn o güne kadar bilinen gazlardan başka özellikler gösteren,yeni bir gazın mevcudiyetini ortaya koyduğu zaman ilim adamları hayretler içinde kaldılar. Dorn’un bulduğu gaz Hidrojenden 111,5 defa daha ağırdı. Renksiz ve kokusuzdu.

Amper Kimdir

1775 yılında Fransa"da Lyon"da doğan Andre Marie Ampere (Amper), matematikçi, filozof, fizikçi ve kimyacı olmasına rağmen,daha ziyade fizik alanındaki çalışmaları ve buluşlarıyla tanınır. Amper daha küçük yaştayken matematik ve fizikle ilgiliydi. 1

Düşen Yıldızlar Nedir

Binlerce yıldan beri insanlar düşen yıldızları görmekte, bunların ne olduğunu, nereden geldiğini merak etmektedirler. Bir zamanlar,bunların başka dünyalardan geldiğine inanılırdı. Gözlem ve inceleme olanaklarını arttıran teknik gelişmelerden yarar

Eınsteın Kimdir

Hayatlarını, çalışmalarını,buluş ve eserlerini okuyup öğrendiğiniz bilim adamlarının çoğu,mikroskoplar, teleskoplar , bir takım makineler ya da laboratuar aletleriyle çalışmışlardır. Sorunlarını çözmek,düşüncelerini,tasarılarını,fikirlerini gerçekle

Elektriği Kim Buldu

Gerçekten ilginç bir konu ve merak kaynağı olan elektrik, aslı bilinmeksizin binlerce yıl insanı meşgul etmiştir. Bugün bile elektriğin tam anlamıyla ne olduğunu kesinkes biliyoruz sayılamaz. Günümüzde kesinlikle bilinen, maddenin elektrikle yüklü

Elektrokardiografi Nedir

Kalp normal düzeninden fazla çarpıyorsa, tıpkı vücud hararetinin yükselmesi gibi bu da bir rahatsızlık belirtisidir. Vücudun herhangi bir yerindeki bozukluğu,hastalığı gösterir. Onun için kalp çarpmalarının titiz bir dikkatle kontrolü gerekir. Kalbin çalışmas

Elektronik Beyin Nedir

Bağım büyük ölçüde yararlandığımız robotların çoğu elektronik beyinli olup,bunlar (komputer) diye tanımlanırlar Yapı ve fonksiyonlarında elektronik beyinleri temel unsur olduğundan, daha genel bir şekilde "elektronik beyin " adıyla anılırlar. Co

Eleman Nedir

Eleman, içinde yalnız bir çeşit atom bulunan bir maddedir. Dolayısıyla,bir eleman kimyasal yollarla başka maddelere ayrılamaz. Ancak, günümüzde bir elemandan başka elemanlar yapmak mümkündür. Sözkonusu değiştirme, çok yüksek hızda nötronlarla bir elemanın bom

Elktrik Pilini Kim İcat Etti

1745 ile 1827 yılları arasında yaşayan ünlü İtalyan fizik bilgini Alessandro Volta kendi adıyla anılan ilk elektrik pilini icat etmişti. Como"da doğmuş olan Volta,daha küçük yaştayken fizikle, özellikle elektrik konusuyla ilgilenmiştir. Zaten fizik pr

Elmas Nedir

Değerli taşların en seçkinlerinden biri olan elmas,bütün cisimlerin en serti ve dayanıklı olmasıyla da tanınmıştır.Tarih kaynakları elmasın M. Ö. 100 yıllarında bilindiğini belirtmektedirler. Elmas karbon elemanının kristal bir şeklidir. Başka türlü söylem

Enerji Nedir

Günümüzde bilim dünyasının en büyük amacı, insanın barış ve bolluk içinde yaşamasını gerçekleştirebilmek için atomdan enerji sağlamaktır. Bu düşüncenin uygulama alanına konması, insanlığın düşünce tarihinde gerçek anlamıyla dev ölçüde bir devrim

En Hızlı Tren Nerededir

1904 yılında, "Truro Şehri" diye isimlendirilen ve Plymouth ile Bristol arasında çalışan bir İngiliz buharlı lokomotifi saatte 164 kilometre sürat yaparak rekor kırmıştı. Şimdiye kadar bir buharlı lokomotifin yaptığı en büyük sürat, 1938 yılında ünlü "Mall

Ampulü Kim İcat Etti

Bugün bir düğmeyi çevirmekle karanlıklar aydınlığa dönüşebiliyorsa bunu ampulü icat eden Thomas Alva Edison"a borçluyuz. 1847 yılında Amerikanın Ohio eyaletinin Milan kasabasında dünyaya gelen Edison olmasaydı, belki de insanoğlu daha uzun yıllar e

Eroin Nedir

Tıbdaki adı ile "Diasetilmorfin Hidroklorid" beyaz renkli, toz gibi,kristalize tadı acı bir kimyevi maddedir. Eroin, afyondan elde edilir. On kilo afyon"un kaynatıldıktan sonra kirece yatırılması ile, bir kilo kadar baz morfin elde edilir. Bir kilo baz morfind

Evrim Teorisi Nedir

Oluşma ve gelişme yönünde aşamalı (kademeli, adım adım) biçim değiştirme "evrim" diye tanımlanır. Bilimsel anlamda evrim,canlı varlıkların son "hal ve görünüş" leri doğrultusundaki biçim değiştirmelerini inceler. İnsanın kökeni, hayatın nas

Fosfor Nedir

1669 yılında Hennig Brand adındaki bir Alman alşimisti (kimyadan önce maddenin yapısıyla ilgilenen,bu konuda çalışmalar yapan kimse),ucuz maddelerden altın yapmaya çalışıyordu. Çok değerli bir eleman olan "altın", alşimistler tarafından "soylu maden" diye tanım

Fotoğraf Makinası Nasıl Çalışır

Fotoğraf,eski Yunanca "fotos-ışık" ve " grafos-yazmak" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş bir deyimdir. Bu kelimelerden kolaylıkla anlaşılacağı gibi "ışıkla yazı,ışıkla yazmak" anlamına gelir. Fotoğraf makinesinin çalışmasındaki temel i

Fotoğraf Makinasını Kim İcat Etti

Bugün birkaç saniyede poz verip çektiğiniz ,banyosu son derece kolaylıkla yapılan, gerekirse tez zamanda büyültülüp istediğiniz boyutta kopyası elinize verilen fotoğrafın, aslında yüz yıllarca süren deneme ve çalışmaların sonucu olduğuna inanmak gerçekten g

Freud Kimdir

Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olan Sigmund Freud (Fröyd) 1856 yılında Moravya"nın Freiberg şehrinde doğmuştur. Dört yaşındayken,ailesi Çekoslovakya"daki Moravya"dan kalkıp Viyana"ya gelmiş ve orada yerleşmiştir. 1881 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakült

Gliserin Nedir

Renksiz,suda ve alkalide eriyen yoğun bir sıvı olan gliserin, sabunculukta ikinci madde olarak kullanılır. Endüstride en yaygın ölçüde mum ve sabun yapımında kullanılır. Tütün, şeker, mürekkep gibi maddelerin kurumasını önlemekte,kumaştaki lekeyi

Gümüş Nedir

Gümüşün madenlerden çıkarılması,çok eski zamanlardan çağımıza ulaşmıştır. Avrupa Kralları, gümüşe zenginliklerinin bir kaynağı diye bakarlardı. Nitekim İspanya"da gümüş madenlerinden az gümüş elde edilmeğe başlandığında, Amerikanın keşfi İspan

Hayat Ne Zaman Başladı

Bilimsel çalışmalar, yeryüzünde hayatın başlangıcının 1.000.000.000 ( bir milyar ) yıl önceye kadar uzandığını belirtmektedir. Ancak hayatın ne şekilde başladığı her şeye rağmen kesinlikle bilinmiyor. Bazı çevrelere göre,bir göktaşı, ya da

Helikopteri Kim İcat Etti

Basit ve kısa tanımlamayla ,helikopter döner kanatları olan, dikine havalanabilen ve havada belirli bir noktada hareketsiz kalabilen bir uçaktır. Ayrıca yan yan ve geriye doğru da uçabilir. Aslında yakın tarihlerde icat edilmiş olmasına rağmen,bu tür bir

Anestezi Nedir

Genel anlamda anestezi,ameliyat,ya da herhangi bir cerrahı müdahale öncesi, insan ve hayvanların vücudunun bütününde veya belirli bir kesimindeki duyunun (hissin) yok edilmesi demektir. Bunların dışında bir de kendiliğinden, bazı nedenler dolayısıyla ol

Hidrometre Nedir

Her maddenin bir özgül ağırlığı olduğunu biliyoruz. Tabiatta madde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur.Sıvı haldeki maddelerin özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alete "Hidrometre" denir. Örneğin, sütçüden aldığımız süt"e su karıştırılm

Hipokrat Kimdir

Bir hekimin (doktor) oğlu olan Hipokrat,belirli bir tarihten beri tıp ilminin babası sayılmakta,böylece anılmaktadır. Tıp fakültelerini bitirip meslek hayatına atılacak olan doktorların , "meslek hayatında belirli kurallara uyacaklarına,bundan şaşmayacaklarına ,ins

Hormon Nedir

Vücudun bazı organları tarafından çıkarılan ve kan tarafından diğer bölgelere taşınıp ,etkilerini gösteren hayati önemdeki kimyevi maddelere hormon adı verilir. Hormonla vücuttaki çeşitli bezlerden salgı yolu ile çıkarak kana karışır. Çoğalma

İbni Sina Kimdir

Asıl adı Ebuali Hüseyin Avi Cenne olan İbni Sina, 980 yılında Horasan"ın Afşin köyünde doğmuştu.Doğunun yetiştirdiği en büyük, en ünlü Türk bilgini ve filozofudur. Babası Beln"li Abdullah Horasan"a göçmüş, Afşin köyüne yerleşerek bu köyden bir kızla e

İletkenlik Ve Yalıtkanlık Nedir

Bütün cisimler "iletken" ve "yalıtkan" olmak üzere iki gurupta toplanırlar.Bu iletkenlik ve yalıtkanlık, ısıya, elektrik akımına, ışığa göre olabilir. Isı,elektrik ve ışıktan herhangi birini geçiren,ileten cisimler,sözkonusu şeye göre "iletken" gurubuna gire

İlk Denizaltı Ne Zaman Yapıldı

İnsanoğlu havada uçmak gibi,denizlerin altında yol almayı da asırlar boyu düşünegelmiş,bu rüyayı gerçekleştirmek için bir çok deneyler yapmıştır. Bugünkü anlamı ile ilk denizaltı"yı gerçekleştirme şerefi, Hollandalı fizikçi Cornelius Van Dr

İlk Hesap Makinası Ne Zaman Yapıldı

Teknoloji ve bilim dallarının dev adımlarla gelişmesinin sonucu, insanın tüm çabasına rağmen ancak birkaç yılda çözebileceği matematik problemlerle yüzyüze gelmesi kaçınılmaz bir şey olmuştur. Hesap makinesi de, toplama, çıkarma, çarpma ve bölm

İlk Roket Ne Zaman Kullanıldı

Parklarda ve büyük bahçelerde,geniş çimenlikleri kendiliğinden sulamak için yapılmış tesisatlar vardır. Bu tesisat, olduğu yerde durmaksızın dönen, yere yatay durumda borularla hazırlanmıştır. Devamlı olarak dönerken,bir daire biçiminde su fışkırtır. Roket

İzotop Nedir

Kimyasal elemanlar, tabiatta bulunduğu şekliyle çeşitli kitlelere sahip atomlardan meydana gelmiştir.Bir kimyasal elemanın atom çeşitlerine "izotop" adı verilir. Başka türlü söylemek gerekirse, aynı elemana ait iki eşit atom çeşitli kitlelere sahipse,bunlara "izoto

Jeoloji Nedir

Yerküresinin (dünyanın) yapısını,yaşını,dolayısıyla kayaların ve yüzeyin özelliklerini,yapısal karakterlerini inceleyen bilim dalı "jeoloji" diye isimlendirilir. Kelime,eski Yunanca "geos-yer" ve "logos-bilim" sözlerinden gelen birleşik bir deyimdir.

Arkeoloji Nedir

Eski eserleri inceleme bilimi olan arkeoloji "tarihin kazılarla açıklanması" diye de tanımlanabilir. Bu deyim eski Yunancadaki "arkhaios-eski" ve "logos-bilim" kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Arkeloji"deki temel çalışma yöntemi, çok eski zamanlardan gün

Kağıdın Nasıl Yapıldığını Kim Buldu

Bir parça kağıt alın ve her iki yönde yırtın. Böylece iki gerçeğin farkına varacaksınız. Kağıt bir yönde ötekinden daha kolay yırtılmaktadır. Yırtık kenardan kağıdın dokusundaki lifimsi uçlar belirmiştir. Bu iki nokta iki gerçeği ortaya koy

Kalıtım Nedir

Karşılığında "soyaçekim" deyimi de kullanılan kalıtım, canlı varlığın atalarından edinmiş olduğu maddelerin etkisi, hatta kontrolü altında olduğunu belirtir. Başka türlü söylemek gerekirse,her canlı varlığın atalarıyla aynı nitelikleri taşıdığı anl

Kepler Kimdir

1571 yılında Würtemberg yöresinde Weil yakınlarında doğan Kepler, modern astronominin kurucularından Alman bir astronomdur. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğu bilinmektedir. Çocukluğu gerçekten yokluk yoksulluk içinde geçmiş, Adelberg ve Tübingen papaz okullarında

Kibriti Kim Keşfetti

İnsanın kendini ısıtmak, yemeğini pişirebilmek için bir ateş yakma isteği,bütün çeşitleriyle kibriti bulmasında çıkış noktası olmuştur. Mağara adamı,belki de tesadüfen çaktığı taşlardan doğan kıvılcımla kuru yaprakları tutuşturmayı d

Kömür Nasıl Oluşur

Dünyanın uzun tarihi boyunca, kömür değişik dönemlerde oluşmuştur. Kömürün oluşmasında en büyük dönem, Amerika"da bulunan bir bölgenin adıyla "Pensilvanya Dönemi" diye isimlendirilir. Bu dönem bundan 250 milyon yıl önce başlamış ve -35 milyon yılda sona e

Kopernik Kimdir

Sabah erken kalktığınız vakit,güneş doğuda yükselmiş görünür. Akşamüstü de batıda alçalmıştır. Güneş gerçekten olduğu yerden hareket etmiş midir acaba? Güneşin görüldüğü yerin sabah ve akşamüstü farklı olması, bu sorunun " evet" diye cevaplandı

Kozmik Işıklar Nedir

Uzaydan gelip atmosfere giren bazı ışınlar vardır ki ,bunlar "kozmik ışınlar" diye tanımlanır. Sözkonusu ışınlar çok büyük enerjiyle yüklüdür. Kozmik ışınlar dünyanın merkezine doğru düz ışınlar halinde yol alırlar. Dalga uzunlukları, dalga uzunluğu

Leyser Işığı Nedir

Uzak geleceğe, bilimsel konulara ilişkin eserleriyle ünlü İngiliz yazarı H. G. Wells, 20. yüzyıl başlarında yazdığı, sonradan filme alınan, Orson Welles tarafından radyofonik piyes haline getirilip dinleyenlerin paniğe kapılmalarına sebep olan "Gezegenler Arası S

Lokomotifi Kim İcat Etti

Tames Watt"ın icat ettiği buhar makinasının kullanılır hale gelmesi,daha sonrada bunun Fulton tarafından gemilere uygulanması, insanoğlunda yeni bir düşüncenin uyanmasına sebep oldu. Acaba bu buhar makinesinden kara ulaşımında yararlanılamaz mıydı? B

Madam Küri Kimdir

1867 yılının 7 Kasım günü Polonya"da Marja Sklodowska" da doğmuş olan Madan Küri (Marie Curie), 1895 yılında ahşab dermeçatma laboratuarında çalışırken,ne o,ne de bir başkası radyum"un adını bile duymuş değildi. Madam Küri, genç, mesleğinde gerçekten par

Arşimet Kimdir

Bundan 2000 yılı aşkın bir süre önce, eski Yunanistan Via Siraküze şehrinde bir bilim adamı,herkese açık genel bir hamamda suyla dolu banyo küvetine girmişti. Arkasına yaslanıp da, suyun banyo küvetinin yanlarından dışarı aktığını görünce aklında parlak b

Maddenin Üç Hali Nedir

Maddenin üç halini açıklamadan önce, kimyasal anlamıyla maddenin ne demek olduğunu belirtelim. Bir kimyager bir maddeden söz ettiği zaman, ağırlığı olan herhangi bir şey sözkonusudur. Gözle görülen, elle dokunulan, ağırlığı olan herhangi bir şey "madde" dir

Maden Filizi Nedir

Maden filizi, metal niteliğindeki bir madenin elde edilebildiği bir materyal (madde, malzeme) dir. Metal niteliğindeki madenlerin çoğu, sert kayalar içinde damarlar,külçeler halinde bulunur. Bunlar bazan oksidler ve sülfatlar gibi kimyasal bileşimler yapısındadır. Baza

Magnezyum Nedir

Fotoğraf makinelerimizin flaşlarında magnezyum bulunduğunu hepimiz biliriz. Yandığı zaman keskin ve parlak bir ışık çıkaran magnezyum,bilinen en hafif madendir.Tabiatta magnezit, dolomit ve İngiliz tuzu adını taşıyan bileşikler halinde bulunur. Deniz suyunda da er

Marconı Kimdir

1909 yılında Nobel Armağanı"nı almış olan Guglielm Marconi (Markoni),ünlü bir İtalyan bilim adamıydı.Radyoyu, (telsiz telgrafı)ve telsiz telefonu icat eden Markoni 1874 yılında doğmuştu.Çocuk sayılacak yaşta bile fiziğe meraklıydı. İtalya"da Bologna Ünivers

Mayalanma Nedir

Besinlerin bozulmasında temel neden, küf mantarları adı verilen bazı organizmalardır. Ancak, ekmek, şarap ve daha diğer bazı şeylerin yapımında da bir çeşit mantardan yararlanılır. "Mayalanma" olayına sebep olan bu tek hücreli mantarlar "maya" diye ta

Mendel Kanunu Nedir

1822 de Avusturya"nın Moravia şehrinde doğan Mendel uzun yıllar bitkiler üzerinde çalışarak bir takım kesin sonuçlar elde etti. Mendel, ayrı cinsten bitkilerin tohumlarının birleştirilmesi olayının ve canlılarda üreme hücrelerindeki kromozomların kalıtımı ile

Meteoroloji Nedir

Atmosferin bütün şartları "hava durumu" diye tanımlanır. Sıcak-soğuk,kuru-yağışlı,güneşli-bulutlu, rüzgarlı veya durgun, ne olursa olsun, "hava durumu" söz konusudur. Hava durumu günden güne değişir ve bu değişimlerin bir yıl içindeki topluca etkileri "mevs

Metro Nedir

Büyük şehirlerdeki yoğun trafik sıkışıklığı bakımından kolaylık sağlamak amacıyla yeraltında çalışan elektrikli trenler "metro" diye isimlendirilir. Kolayca anlaşılacağı gibi, metroların çalışmasında esas yeryüzündeki trafik yoğunluğunu azaltmak,bun

Mika Nedir

Mika saydam,ince tabakalara bölünebilen bir madendir. Kağıt kadar ince olabilen bu tabakalar sert ve çok yüksek ısıya da dayanıklıdır. Bunun için, sobaların küçük, göz pencerelerini kapamakta, yüksek ısıda, ateşe yakın yerde çalışanların taktığı özel g

Mıknatıs Nedir

Mıknatıs, demir ve çelikten yapılmış şeyleri çeken, serbestçe asıldığı zaman belirli doğrultuyu gösteren bir cisimdir. Gerçekte, nikel ve belirli alaşımlar üzerinde de çekici etkisini gösterir. Mıknatısın batı dillerinde karşılığı olan "ma

Asit Nedir

Kimyasal nitelikleri dolayısıyla turnusol kağıdının mavi rengini kırmızıya dönüştüren,bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz meydana getiren hidrojenli bileşikler, kimya dilinde "asit" diye tanımlanır. Eskiden, asitler ekşi lezette olmaları

Mikrop Nedir

Binlerce yıllık varlığı boyunca, insan hastalıkların nedenini bilmeksizin yaşamıştır. İlkel insanların bu konuda kendilerine has "izahları" ve "inançları" vardı. Bunlardan en yaygını, hastalıkların insanın vücudundaki kötü ruhlar yüzünden olduğuydu.

Mikroskobu Kim İcat Etti

"Mikroskop" deyimi, Yunanca "mikro" ve "skop" kelimelerinden meydana gelmiş bileşik bir kelimedir."Mikro-küçük" "skop"ise "bakıcı,gözleyici” anlamına gelir.Deyimi bütünüyle ele aldığımız zaman, "küçük şeylere bakıcı/ küçük şeyleri gören" anlamı ortaya

Mineral Nedir

Topraktan çıkarılan,canlı bir varlıkla ilgisi olmayan maddeler ,mineral diye isimlendirilir. Bunlardan çoğu kristalize haldedir. Bazı kimseler,petrol, kömür,vs. gibi şeyleri de mineraller arasında sayarlar.Oysa bunlar çok zaman önce yeryüzünde yaşamış hayvanları

Molekül Nedir

Aynı elemanın birden fazla atomunun birleşmesiyle meydana gelen atom gurubuna "molekül" adı verilir. Moleküldeki atom sayısı en az iki tanedir. Fakat soy gazlarda olduğu gibi bir atomluk moleküller de vardır. Bu açıklamadan kolayca anlaşılacağı gibi,b

Neon Nedir

Neon havada çok düşük oranda,yani pek az miktarda bulunan bir gazdır. Özelliklerini şöylece belirtebiliriz: Kimyasal Sembolü (simgesi): Ne Atom numarası : 10 Atom ağırlığı : 20.12 Ergime noktası : -248. 8° (sıfı

Nikotin Nedir

Yabancı dergilerdeki sigara ilanlarının hemen hepsinde "zifti ve nikotin yüzdesi daha az" yazısını okuruz. Zift hepimiz tarafından bilinen bir şeydir ama nikotinin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İnsanlar sigarada nikotin yüzdesinin düşük olmasını niçin isterle

Okka Kaç Gramdır

Bilindiği gibi, eskiden ağırlık birimi olarak kilo yerine okka kullanılırdı. Bugün dahi bazı Ortadoğu ülkeleri ile Yunanistan’ın bir kısım bölgelerinde, ağırlık ölçüsü olarak okka kullanılmaktadır. "Okka" sözünü birçok nedenlerle hala kulla

Oksijen Nedir

Sık sık çeşitli nedenlerle işitmişsinizdir, dergilerde, kitaplarda "insan o olmaksızın yaşayamaz" diye okumuşsunuz dur. Hayatın varlığı, sürdürülmesi için oksijenin gerekli olduğu, hemen herkesin kesinlikle bildiği bir gerçektir. Oksijen olmaksızın hiçbir in

Organik Hücre Nedir

Bütün canlı varlıklar hücrelerden yapılmıştır. Başka türlü söylemek gerekirse,hücrelerden meydana gelmiştir. Küçük bakteriler ve protozonlar gibi mikroskobik yapıda olanlar,yani ancak mikroskopla görülebilenler,tek hücrelidir. Buna karşılık, insanların da

Organik Kimya Nedir

Aynı zamanda "örgensel kimya" diye de bilinen "organik kimya", canlı tabiat olaylarını ve bu olaylarla doğan bileşikleri inceleyen kimya bölümüdür. "Karbon kimyası" diye de tanımlanır. Bu tanımlamaya göre, organik olmayan kimya geri kalan elemanların hepsini konu e

Ağır Su Nedir

Alelade su iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomundan meydana gelmiştir. Buna karşılık, her hidrojen atomunun merkezinde normal olarak bir proton bulunduğu bilinir. Merkeze (çekirdeğe),herhangi bir elektrik yükü taşımayan atomik bir zerre olan bir nötron eklendiğini

Akümülatür Nedir

Bütün otomobil,otobüs ve kamyonlarda farları yakan enerji kaynağının "Akümülatör" olduğunu biliriz. Fakat akümülatörün yapısı ve çalışma düzeni hakkında yeterince bilgiye sahip olanımız azdır. Akümülatör, enerji üreten değil, elektrik ener

Akümülatür Nedir

Bütün otomobil,otobüs ve kamyonlarda farları yakan enerji kaynağının "Akümülatör" olduğunu biliriz. Fakat akümülatörün yapısı ve çalışma düzeni hakkında yeterince bilgiye sahip olanımız azdır. Akümülatör, enerji üreten değil, elektrik ener

Astroloji Nedir

Eski çağlarda, insanlar günlük hayatlarındaki olay ve olguların çoğunda sihir ve büyünün etkilerine inanırlardı.İyi ürün almak,hayvan sürülerinin çoğalması,düşmanlarına karşı zafer kazanmak, salgın hastalıklardan, tabiat afetlerinden korunmak için sihir

Arı Nasıl Bal Yapar

Arının bal yapmasındaki sebep,ondan besin maddesi olarak yararlanmaktır. Yani bal yapma işlemi,arı kolonisi (topluluğu) için besin maddesi depolamak sayılabilir. Bir çiçeğe konan arı, onun özünü alır. Çiçekten aldığı özü, kovana götürmek için bal torbası

Balıklar Ne Yerler

Büyük balıklar ve orta büyüklükteki balıklar,kendi soylarından daha küçükleri yemekle geçinirler. Bu,konuşma diline geçmiş bir deyimdir: (Büyük balık,küçük balığı yer ) derler. Bizim üzerinde duracağımız konu,küçük balıkların ne yiyerek

Balıklar Niçin Boğulmaz

Buna yakın bir başka soruyu bir balığın sorduğunu düşünün:İnsanlar,su dışında nasıl yaşayabilirler?.. İşin aslında,insanların ihtiyacı olduğu kadar, balıkların da oksijene ihtiyaçları vardır. Biz oksijeni havadan, balıklar ise sudan sağlarl

Balıklar Su Dışında Yaşarmı

Bir balık, canlılığını, mümkün kılan,hayatını devam ettirmesini sağlayan işlemlerle diğer herhangi bir hayvandan farksızdır. İnsanlar eskiden beri, balıkların kalbi varmı, işitebilirler mi, koku alırlar mı, tat alma duyguları var mıdır diye sora gelmiştir

Balina Niçin Su Fışkırtır

Balina bir balıktır ama, aynı zamanda memeli hayvanlar türündendir. Başka türlü söylemek gerekirse ,yavrularını yumurtayla,yumurtlayarak değil, doğurarak dünyaya getiren sıcak kanlı hayvanlar gurubuna girer. Yavru balina, tıpkı öteki memelilerde olduğu gibi anne

Bir Kanguru Ne Kadar Sıçrar

Kangurular sert toprakta bile çok hızla yol alır ve uzun mesafeli seri sıçramalar yapabilirler. Bazı kanguruların, 9 metre mesafeye ve 3 metre yüksekliğe kadar sıçrayabildikleri kesinlikle bilinmektedir. Ayrıca saatte 65 kilometre hızla koşarlar. Kalın kuyrukları ç

Bir Kurbağa Ne Kadar Sıçrayabilir

Bir kurbağanın ne kadar uzağa sıçrayabildiği,onun türüne ve hangi şartlar altında sıçradığına göre değişir.Bazı kurbağaların 2. 5 metre mesafeye kadar sıçradığı öne sürülmektedir. Ancak,normal şartlarda herhangi bir kurbağa yaklaşık olarak 1 metre m

Bir Tırtıl Nasıl Kelebek Olur

Kelebeğin asla bir şey yemediğini belki duymuşsunuzdur.Bu söz,sadece bazı kelebekler için geçerlidir. Bir tırtılın nasıl kelebek olduğunun hikayesi, sonradan kelebeğin hiç bir şey yemeyişinin nedenini yeterince açıklayabilir sanıyoruz. Dişi kelebek

Böcek Yiyen Bitki Nedir

Yapılan incelemelerden 500 çeşit bitkinin böcek yediği anlaşılmıştır. Bilhassa bünyelerinde fazla azot bulunan böcekleri çeşitli tuzaklara düşürerek yakalayan bu bitkilerin davranışları bilim adamlarını hayretler içinde bırakmaktadır. Böcek yi

Bütün Memeliler Karada Mı Yaşar

Görünüşleriyle tamamen balıklara benzemelerine rağmen, balinalar ve yunus balıkları tıpkı filler, köpekler ya da kaplanlar gibi memeli hayvanlar türündendir. Vücutlarında dolaşan kan sıcaktır. Yavrularını doğurarak dünyaya getirirler ve onları emzirirler. Fak

Çinçila Nedir

Postundan çok kıymetli kürkler yapılan Çincilla, kemiriciler sınıfından,boyu 25 santim kadar olan küçük bir hayvandır. Daha çok Şili ve Bolivya"da And dağlarının yüksek bölgelerindeki kaya ve kovuklarda yaşar. Uzun kulakları ve çalı gibi bir kuyruğu vardır.

Devekuşu Başını Kuma Gömer Mi

Bu garip masalı ortaya ilk atanın kim olduğunu bilmiyoruz.Belki de bilen birisi mevcut değildir.Fakat hemen hemen, herkes aynı şeyi işitmiştir. Hatta, (devekuşu gibi başını saklamak) deyimi konuşma diline girmiştir. Söylenenlere göre, korkan veya tehlike hisseden bi

Dünyanın En Büyük Örümceği Hangisidir

Güney Amerika"da yaşayan "Kuş yiyen örümcek" dünyanın en büyük örümceğidir. Bacaklarının çevresel açıklığı da dahil, bunların çapı 25 santimetreyi bulur. Belirli bir büyüklüğü aşan bütün örümceklerde zehir kesecikleri vardır. Fakat bunlardan tehlik

En Akıllı Hayvan Hangisidir

Hemen her hayvanın kendi cinsine has bir zekası vardır. Yaşama şartları, yaşadığı ortam, onun zekasının hazırlayıcı unsurlarıdır. Bir kırlangıcın yuvasını veya bir örümceğin yuvasını yapısındaki titizlik,ustalık, yukarıda söylediğimiz

En Büyük Hayvan Hangisidir

Karada yaşayan hayvanların en büyüğü fil"dir. Yükseklikleri 4-5 metreyi, ağırlıkları 4-5 tonu bulan filler vardır. Filler Afrika ve Asya"nın sıcak bölgelerinde yaşarlar. Eskiden çeşitli cinslerinin yaşadığı bilinen filleri, bugün bilim adamları,

En Büyük Yılan Hangisidir

Yeryüzünde bulunan bütün zehirli yılanlar, yaklaşık olarak 2000"i aşkın cinstedir. Yılanlar gerçekten ilginç, aynı ölçüde de korku verici yaratıklardır. Bu iki nedenle, insanların yılanlara ilişkin inanç ve düşünceleri çok çeşitlidir. Öyle ki , 18-20 me

En Çok Yaşayan Hangi Kuştur

İşin aslında,tabiat uzmanları,hangi kuşun daha uzun ömürlü olduğu hususunda bir fikir birliğine varmış değillerdir. Bunun sebebi,bazı vahşi kuşların hayatlarının tam manası ile incelenmemiş olmasıdır. Bazı kimselere göre, kargalar ve kuğular en uzun ömür

En Uzun Ömürlü Hayvan Hangisidir

Bazı hayvanların akıl almaz ölçüde uzun süre yaşadıklarına dair nice söylentiler vardır.Bu söylentilerin çoğu abartılmıştır. Aynı konuda yanıltılara düşmemek için, aşağıda belirteceğimiz gerçekler bilimsel kayıtlardan alınmıştır. Meme

Filler Uyumak İçin Yatarlar Mı

Afrika’nın veya Hindistan’ın, fillerin sürüler halinde yaşadığı bölgeleri, belirli bir mesafeden dürbünlerle gözlenecek olursa, öğle vakti bir fil sürüsünün gölgelik bir yere çekilmiş, ayakta gayet sakin ve hareketsiz durmakta olduklarını fark edersiniz. Bu

Hangi Hayvan Renk Değiştirir

Kalıptan kalıba, şekilden sekile giren, daha doğrusu karakter dengesi bozuk olanlara çok defa "Bukalemun gibi adam" denir. Evet, Bukalemun üzerinde bulunduğu şeyin rengini alan tek hayvandır. Yaprağın üzerindeyken yeşil, kiremitteyken kırmızı, toprağı

Hangi Yılanlar Zehirlidir

İnsanlar yılana karşı daima dehşet ölçüsüne varan bir korku duymuşlardır. Yılanların görünüşü, sinsi, sessiz, beklenmedik bir hızla saldırgan hareketleri, yılan sokmasından nice kimsenin ölmesi, insanların bu korkusunda en büyük kaynaktır. Ka

Hayvanlar Birbirini Anlar Mı

Bu soruyla hayvanların birbirleriyle haberleşip haberleşmediklerini,işaretler ya da çeşitli seslerle belirli mesajlar verip vermediklerini kastediyorsak, cevap "EVET" olacaktır. Fakat birbirleriyle konuşup konuşmadıkları söz konusuysa bunun cevabı kocaman bir HAYIR"dı

Hayvanlar Güler Veya Ağlar Mı

Bir kedi veya köpek besliyorsanız ,zamanla ona adeta bir insanmış gibi bağlanabilirsiniz. Daha ötesi,bazen onu gerçek bir "insan"mış gibi hissedersiniz. Böyle hissetmenizin sebebi, onun çeşitli ve değişik yollardan bazı şeyleri ifade edebilmesidir. Ağlamak,gülmek

Kaç Çeşit Hayvan Vardır

Yeryüzünde yaşayan nayvanların sayısı bir milyondan fazladır. Bunların içinde gözle görülmeyecek kadar küçük olanlardan, boyları otuz metreyi bulan Balinalara kadar boy boy hayvan vardır. Yapılan araştırmalardan,bu bir milyonu aşkın hayvanın içi

Kış Uykusu Nedir

Kuzey yarımküresindeki ülkelerde yaşayan hayvanların çoğu,kış mevsimlerinde yeteri kadar besin bulamazlar. Bunlardan bazıları yiyeceğin daha bol olduğu ülkelere göç ederler. Bazı balıklar daha derin sulara inerler.Kuşların çoğu sıcak güney ülkelere uçar. G

Klorofil Nedir

Genel anlamda "canlı" olarak kabul edilen bitkilerin ortaklaşa en büyük özelliği yeşil renkleridir. Tabii bu durumun istisnaları da vardır ama bitkiler için esas tanımlama unsuru "yeşil olmaları" dır. Bitkilerin bu yeşilliği bütün dünya için büyük

Piranha Nedir

Piranha, Venezüella"nın orta kesimlerinden kuzey Arjantin"e kadar olan bölgedeki büyük Güney Amerika nehirlerinde yaşayan kıyıcı,son derece tehlikeli bir balıktır. Aslında, Gharacin (Şarakin) diye isimlendirilen tatlı su balığı ailesindendir. 45 santi

Sinek Tavanda Başaşağı Nasıl Yürür

Bu garip hareketin sırrı, sineğin ayağındaki yer çekimine karşı koyucu hassanın kendisindedir. Bir mikroskop altında inceleyecek olursanız,sineğin ayağının altında yastığımsı,kıllı iki çıkıntının varlığı fark edilir. Bir teoriye göre, sin

Sivrisineğin Dişi Var Mıdır

Bizleri ısırdığını söylemekle beraber, sivrisineklerin dişi olmadığını biliriz. Buna karşılık,diş yerine geçen keskin bir uzuvları mevcuttur. Dişi bir sivrisinek, kana susamışlığını, insanların derisine geçen bu keskin uzvuyla tatmin eder. Er

Sivrisineğin Isırışı Niçin Kaşındırır

Belki aynı sözü siz de kim bilir kaç kez duymuşsunuzdur."Genellikle her türlü yaratığın dişisi erkeğinden daha öldürücü,hiç değilse daha tehlikelidir". Aynı söz sivrisinekler için de söylenebilir. Çünkü sadece dişi sivrisinek kan emer. Dişi sivrisineğin

Sünger Bir Bitki Midir

Banyolarımızda ve diğer temizlik işlerinde kullandığımız sünger, aslında bir hayvan cinsinin boynuzumsu bir maddeden iskeletidir. Suyun altında, süngerin yaşadığı yerlerde, bu iskelet, canlı hücrelerin yığınlarıyla kaplanır. Küçük mesamatlardan geçip gide

Vizon Nedir

Kürkü çok değerli olan gelincikler familyasından bir hayvandır. Avrupa ve Amerika türü olmak üzere iki tip vizon vardır. Vizon yapı itibariyle gelinciğe benzerse de ondan biraz daha iri ve güçlüdür. Gelincik gibi yırtıcı, vahşi ve kana susamış bir

Alevilik

Hz. Muhammed"in amcasının oğlu ve damadı Dördüncü Halife Ali"yi öbür sahabelerden ve diğer üç halifeden üstün tutan mezhep "Alevilik",bu mezhebe bağlı olanlar da Aleviler diye adlandırılır. Kelime sözlük anlamıyla "Ali"ye mensup" demektir. Hz. Ali"yi daha sağ

Kıble Nedir

Bilindiği gibi namaz kılınırken yüzün dönük bulunduğu yere "Kıble" denir. Mekke"de Kabe"nin batı köşesi ile "Mizabı Altın Oluk" un arasının doğrultusu Kıble"yi gösterir. Hz. Muhammed Hicretten 17 yıl sonra kıblenin yerini kesin şekilde tayin etti

Kuran Nasıl Yazıldı

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran"ın kelime kökünün üzerinde farklı görüşler vardır. Genel bir bakışla, "vahiylerin yazıyla tesbit edilmiş bütünü" anlamına geldiği kabul edilebilir. Ancak,bu anlam Kuran"ın kendi için geçerli değildir. Hz. Peygamber"e g

Martin Luter Kimdir

Protestanlığın kurucusu olarak kabul edilen Martın Lüter 10 Kasım 1483 de Almanya"nın Eisleben şehirinde doğmuştu. Babası madenciydi,ilk tahsilini Magdeburg ve Eisenach"da yapan Lüter daha sonra Erfurt üniversitesine devam etti ve 1501 yılında bu üniversiteden mezun

Mevlevilik Nedir

Bektaşilik gibi Türk kökenli bir tarikat olan Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulmuştur.Mevlana"nın oğlu Sultan Veled Çelebi tarikata daha düzen vermiş, töre ve ayinleri belirli kurallarla çerçevelemiştir. Bu tarikata girenlere "Mevlevi",toplantı ve

On Emir Nedir

Tevrat"ta, Tanrı"nın yolunu şaşıran İsrailoğullarını yola getirmek için,Sina dağında Musa Peygambere on emir gönderdiği yazılıdır. Musa Sina dağından inerek, kavmine Tanrı"nın emirlerini açıklamış ve onları doğru yola,Tanrı yoluna dönmeye d

Veda Haccı Nedir

Hz.Muhammed"in kabeyi son ziyaretine islam dininde "veda haccı" denir. Hz.Muhammed, hicretin onuncu yılında büyük bir müslüman gurubu ile Medineden Mekkeye giderek bütün müslüman diyarlardan gelmiş büyük bir kalabalıkla üç defa toplu görüşme yaptı. Bu konuşmal

Yezid Kimdir

İlk Emevi halifesi Muavi"yenin oğlu ve ikinci Emevi halifesi olan Yezid,halifelik çekişmeleri yüzünden islam tarihinde daima lanetle anılmış olan Kerbela olayını yaratmış ve bu yüzdende lanetlenmiş bir kişidir. Bilhassa Mekke ve Medineyi yaktırıp yık

Buda Kimdir

Budizm dininin kurucusu ve öncüsü olan Buda, yaklaşık olarak M. Ö. 563 ile M.Ö. 483 yılları arasında yaşamıştır. Asıl adı Gautema"dır. Sonradan,Sanskritçe dilinde "aydınlanmış" anlamına gelen "Buda" deyimiyle tanınmıştır. Kurduğu din ve felsefe sistemi de

Hac Nedir

Hac, İslam dininin 5 temel ilkesinden biridir,Her yılın belirli zamanında, toplu olarak Mekke"deki Kabe"yi ziyaret şeklinde yerine getirilir.Bu toplu ziyaretin kendine has bir tören düzeni vardır. Ancak, "hac" deyimini genel planda,bütün dinler için kullanacak olursak, "

Hacı Bektaş Veli Kimdir

Bektaşi tarikatının kurucu su olan Hacı Bektaş Veli 1209 yılında Horasan"da Nişabur"da doğmuştur İslamın 4. Halifesi Hz. Ali soyundan geldiği söylenir. Moğollar"ın baskısından , zorbalığından kaçmak isteyen birçok Türkmenle beraber Anadolu"ya göç eden Hac

Halifelik Ne Zaman Kaldırıldı

Hz. Muhammedin ölüm tarihi olan 632 yılından beri devam eden halifelik Türkiye Büyük Millet Meslisi"nin 3 Martl924 tarihli karan ile kaldırıldı. Böylece 101 inci halife olan 2.Abdülmecid Efendi, ertesi gün,ailesi ile birlikte İsviçre"ye gitmek özere Dolmabahçe sara

Kadir Gecesi Nedir

Arapça "Leyle-i Kadr" veya "Leyletül Kadr" denilen Kadir gecesi müslüman dünyası için çok önemli bir gecedir.Zira Kur"an bu gece yeryüzüne indirilmiştir. Kadir gecesi meleklerin,başlarında Cebrail olduğu halde gökyüzünden inerek insanlara Allah"ın se

Kerbela Olayı Nedir

Emevi Devletinin kurucusu Muaviye"nin oğlu I. Yezid"in halifeliğini ilan etmesi üzerine,Küfe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz. Ali"nin oğlu Hüseyin"i halife yapmak üzere Kufe"ye çağırmışlardı. Yezid"in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba

Evliya Çelebi Kimdir

Kendi ifadesiyle, adının "Evliyayı bi riya Mehmet Zılli bin Derviş" olduğunu belirten Evliya Çelebi, 17.yüzyılda yaşamış, Seyahatname’siyle ünlü bir Osmanlı yazarıdır. Ciltler tutan "Seyahatname”sine,bu ciltlerde çeşitli ülkelerden söz ettiğine bakılacak ol

Abı Hayat Nedir

Bir efsaneye göre İskender, ölümsüzlük suyu anlamına gelen abı hayat"ı aramak üzere, ahçısı Andreas ile karanlıklar ülkesi diye anılan yere doğru yola çıkar. Karanlıklar ülkesine ulaştığında, ahçısı pişirmek için hazırladığı balığı bir kaynakta

Altın Niçin Kıymetlidir

"Altın" diye tanımladığımız şeyin varlığını fark ettiğinden beri, insan bunu değerli saymıştır. Belki de insanlar tarafından bilinen ilk maden altındır. İlkel insanın altına ilgi duymasının en önemli nedenlerinden biri, belki de birincisi altı

Boğa Kırmızıya Niçin Saldırır

Bildiğiniz gibi, boğa güreşi İspanya"da çok tutulan ve yaygın bir spordur. Güney Amerikanın bazı ülkeleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Söz konusu ülkelerin halkı boğa güreşinde büyük bir heyecan duyar,güreşleri merakla izler. Bu kimselerin kafasında y

Büyü Nedir

Kökü çok tanrılı dinlere dayanan büyü,boş ve gerçek dışı bir inanıştır. Büyüye inananlar, iyilik veya kötülükleri bazı kimselerin üzerine yöneltebileceklerini sanırlar. Çok tanrılı dinlerden, tek tanrılı dinlere geçildikten sonra, büyüye

Cücelik Neden Olur

Boyu ve dolayısı ile organlarının büyüklüğü kendi irfandaki normal boylu bir insanınkinden küçük olan insanlara "cüce" denir. Ancak, boyları 1,5 metreden daha kısa olan Orta Afrikadaki Boşimanlar"ı, Pigmeleri.Grönland"daki Eskimoları, Norveçten Yen

Dilsiz Alfabesi Nedir

Doğuştan kulağı duymadığı veya dilindeki bir arıza yüzünden konuşma yeteneği olmayanlara dilsiz diyoruz. Dilsizliği iki kısma ayırarak inceleyebiliriz: l- Doğuştan dilsizlik 2- Sonradan olan dilsizlik Doğuştan o

Dünya Kasası Neresidir

Çok gelişmiş, sağlam temellere dayanan bankacılığı dolayısıyla, Avrupa"nın ortasındaki küçük İsviçre "Dünyanın Kasası" diye tanımlanır. İsviçre bankalarına dünya ölçüsünde güven gösterilmesinin en büyük nedenlerinden biri,bu bankaları

Gestapo Nedir

Hitlerin iktidarı alması ile Almanya"da uygulanmaya başlanan Nasyonal sosyalist rejim mevcudiyetini koruyabilmek için çok kuvvetli ve özel bir polis teşkilatı kurmak gereğini duymuştur. 1933 yılında Nazi devletine düşman olanları bulup yoketmek amacı il

İlk Ekmek Ne Zaman Yapıldı

Her ülkenin, dünyanın her çevresinin kendine has yemekleri vardır. Fakat dünyanın neresinde olursa olsun insanların hiç değişmeyen, ortaklaşa yedikleri,hemen hemen tek tip sayılabilecek bir yiyecekleri vardır ki,o da "ekmek"tir. Söz konusu ülkeye,şartl

İlk Sirk Ne Zaman Açıldı

Çocukların ve büyüklerin aynı ölçüde sevdiği gösterilerini büyük bir fevkle,güle eğlene seyrettikleri sirklerin de bir tarihi vardır. Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre,bu tarih hayli eski zamanlara uzanmaktadır. Kesinlikle bilinen şey,

Kaç Çeşit Gül Vardır

Paristeki gül müzesinde Miyosen devrine ait bir gül fosili vardır. Bu da bize, gül türünün bundan milyonlarca sene önce de mevcut olduğunu göstermektedir. Halen bilinen en yaşlı gül ağacı Almanya"da Hildestein"dedir. Bu ağacın çapı 50 santim boyu is

Kauçuk Nedir Nasıl Elde Edilir

Bundan yüzyıllarca Önce,Güney Amerika"da, Brezilya"nın şimdi bulunduğu kesimde Amazon bölgesinde yaşayan yerliler, kabuğu baltayla kesilen bir ağacın içinden beyaz, yapışkan, süt gibi bir sıvının damla damla aktığını görmüşlerdi. Bunu gözyaş

Mafia Nedir

Bugün Amerikada her yana el atan, her kirli işin içinde bulunan özellikle esrar, eroin kaçakçılığını organize eden,iddia edildiğine göre politika hayatında bile söz sahibi olan Mafia gizli bir yeraltı örgütüdür. Tarihi Napolyon devrine kadar uzanır

Maraton Nedir

Maraton düzlüğü Atina"dan yaklaşık olarak 35-40 kilometre uzaklıktadır. M. Ö. 490 yılında, Yunanlılar Persleri burada büyük bir yenilgiye uğratmışlardı. Persler 6000 kişi, Yunanlılar ise sadece 200 savaşçı kaybetmişlerdi. Yunan ordusundaki Pheid

Mors Alfabesi Nedir

Telgraf haberleşmelerinde mesajların bir yerden bir yere iletilmesinde kullanılan işaret sistemi "Mors Alfabesi" diye tanımlanır. Mors Alfabesi, noktaların ve kısa çizgilerin değişik şekillerde yanyana getirilmesiyle uygulanır. Değişik şekillerde yanyana getirilen n

Mumyalar Nasıl Muhafaza Edilir

"Mumya",ölmüş bir kimsenin vücudunun çok uzun süre hiç bozulmaksızın muhafaza edilebilen haline denilir. Mumya Arapça kökenli bir kelimedir ve "bal mumu veya katranla muhafaza edilen vücut" anlamına gelir. Bunların tekrar canlanması ancak korku Alimlerinde olabilecek

Noel Nedir

Hristiyanlar"ın İsa"nın doğum günü yıldönümü olarak kutladıkları gün "Noel Günü" diye isimlendirilmiştir. Katolikler ve Protestanlar Noel gününü 25 Aralık"ta,Ordadokslar ise 6 Ocak"ta kutlarlar. Bunun nedeni, Ordodokslar"in kullandıkları takvimin farklı oluş

Nuhun Gemisi Neden Yapılmıştır

Hz. Nuh"un yeryüzündeki bütün canlı türlerini yaklaşan büyük tufandan kurtarmak için bir gemi yaptığı ve her canlı türünden bir çifti bu gemiye aldığı herkes tarafından bilinir. Hristiyanların kutsal kitabı İncil"e göre,Nuh, gemisini "Gofer" a

Pandomim Nedir

Eski romalılar zamanında, maske takmış bir aktör bir dilsiz gibi, hiç konuşmaksızın, anlatmak, canlandırmak istediği şeyi ifade eden hareketlerle gösteriler verirdi. 18. yüzyılda İngiltere"de, İtalyan asıllı ve değişik konulu oyunlarda aynı karakt

Papirüs Nedir

Papirüs, Nil kıyılarında yetişen,bir çenektiler türünden bir bitkidir. Eski Mısırlılar,bu bitkinin sapının zarlarını uzun şeritler halinde kesip,nemlendirir,sonra baskıya koyup cilalayarak kağıt yerine kullanırlardı. Papirüsün üzerine yazı yaz

Pirinç Nedir

Pirinç bir bakır ve çinko karışımıdır. Yumuşak olduğu için istenilen şeklin verilmesi bakımından kolaylık sağlar. Ayrıca paslanmaz. Bu niteliklerinden dolayı çok yararlıdır. Sarı renkteki pirinç,kiliselerin zeminlerinde,anıtlarda ve duvarlarda "

Plimsol Çizgisi Nedir

Bundan yüz yıl kadar önce,dürüst olmayan bazı gemi sahipleri, gemilerine taşıyabileceğinden fazla yük yükler ve yüksek paralar karşılığı sigorta ettirirlerdi. Gemi batıncada, sigortadan aldıkları parayla kazançlı çıkarlardı. Yüzen tabuttan farksız bu tür

Rüya Nedir

Rüya görmeyen bir kimsenin varlığını düşünemeyiz. Fakat "rüya"nın ne olduğunu tam anlamıyla bilenlerin sayısı muhakkak ki pek fazla değildir. Kısa ve özlü bir tanımlamayla, rüya, beden uyku halindeyken hayatiyetini sürdürmesidir. Rüyalar,hayatımızın uykud

Serap Nedir

Çölde susuzluktan ölmek üzere bir adam düşünün. Olduğu yerden ötelere doğru bakıyor ve yüzü güneşin parlak ışıklarını yansıtan,çevresi ağaçlık bir göl görüyor.Son bir çabayla, o yönde ilerliyor ama,gölün ve çevresindeki ağaçların görüntüsü a

Sihirbazlığın Kaynağı Nedir

Sihirbazlık, sihir ve büyü deyimlerini hepiniz işitmişsinizdir. Bunların ne anlama geldiği sorulursa,basit ve açık bir tanımlama yapabilirmisiniz acaba? Sihirbazlık, mistik, sözde gizli kudreti olan sihirli kelimeler kullanmak, büyüler uygulamak suretiyle

Şişe Mantarı Neden Yapılır

Şişe mantarı, (Mantar meşesi) denilen bir ağaçtan elde edilir. Bu ağacın anayurdu Akdeniz bölgesindeki ülkelerdir... Belirli bir sahada, Kaliforniya"da dabu ağaca rastlanmaktadır. Bu ağacı yetiştirenler, mantar elde etmek için ağacın 20 yaşına girme

Vaha Nedir

Vaha,çölün herhangi bir yerinde suyun toprak yüzüne çok yakın olmasıyla bir kaynak,bir kuyu,büyükçe bir havuz görünüşünde bir birikinti meydana getirdiği ve çevrede ağaçların, yeşilliğin bulunmasına zemin hazırladığı kısımlardır.Bazı vahalar,çölde

Yılan Oynatıcı Ne Demektir

Yılan oynatıcılar Hindistan"da ve Uzak Doğu"nun belirli bazı ülkelerinde yaşarlar, Pazar yerlerinde, panayırlarda yaptıkları gösterileriyle,çevrelerine büyük kalabalıklar toplarlar. Yılan oynatıcı genellikle kobra türünden olan yılanını büyük b

Zümrütü Anka Nedir

Çok defa "sanki zümrütü anka" lafını kullanmışsınızdır. Nedir bu Zümrütü Anka kuşu? Rivayete göre Zümrütü Anka Kuşu, Musa Peygamber zamanında yaratılmış. Onun ölümünden sonra, Hicaz"a göçüp orada çoğalmış. Çok yükseklerde uçtuğunda

Allerji Nedir

İnsanların yüzde 10"nun,allerjik bir bünyeye sahip olduğu düşünülecek olursa, allerji"nin ne büyük bir dert olduğu kolayca ortaya çıkar. Tıb"da allerji normal insanlar için zararsız olan değişik maddelere karşı,bazı kimselerin gösterdiği aşır

Antibiotik Nedir

Basit ve açık bir tanımlamayla,antibiotik “mikrobik,ateşli" hastalıklara karşı korunmada ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçlara genel olarak verilen isimdir. Birleşik bir kelime olan "anti-biotik" deyiminde, "anti -karşı","biotik" ise "hayat" anlamı

Aşı Nedir

İnsan vücudu gibi, canlı bir organizmanın, kendini bulaşıcı haftalıklara karşı savunmak ve onlara baskın gelmek için yararlandığı bir kuvvet vardır. Bu direnme kuvveti "bağışıklık" diye isimlendirilir. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada esas, vücudun

Astigmatizm Nedir

Çok yaygın ölçüde rastlanan bir göz hastalığı olan astigmatizmin üç cinsi vardır: 1- Göz merceği ışık eksenine dik olmaz. Merceğin yukarı ucu dışa ve öne doğru eğiktir. 2- Görme ekseni ile göz ekseni arasında 3-7 derecelik bir a

Bazı Kimseler Niçin Solak Olur

Nice anne baba,çocuklarının solak olmasından üzülür ve bu durumun düzeltilip düzeltilemeyeceğini düşünür. Yetkili uzmanların çoğu tarafından verilen cevap "hayır" dır. Eğer sol elin kullanılması kuvvetli bir alışkanlık,benimsenmiş bir davran

Beri Beri Hastalığı Nedir

Beriberi yeteri kadar (Bl) vitamini alamayanlarda görülen öldürücü bir hastalıktır. Tahıl tanelerinin kabuğunda, sütte, bazı sebzelerin köklerinde ve mayalarda bulunur. Sıcağa çok duyarlı bulunan (Bl) vitamini konserve yapımı sırasında yok olur. Bu

Beyin Kanaması Nedir

Beyindeki damarlardan birinin veya birkaçının çatlaması neticesinde kanın beyine akmasına, beyin kanaması denir. Genellikle,damarların esnekliğini kaybedip sertleşmesi, yüksek tansiyon veya düşme, çarpma neticesinde meydana gelir. Şeker, Fr

Büyümemiz Niçin Durur

Ortalama, sağlıklı bir bebek doğduğu zaman 52-55 santim boyundadır. Bunu izleyen 20 yıl içinde, boyunun uzunluğu doğduğu zamankinin üç katını aşar. Fakat büyüme niçin hayatı boyunca sürüp gitmez acaba? Vücudu daha fazla,alabildiğine büyümekten

Ensülin Nedir

Vücuttaki şeker dengesinin ayarlanmasında büyük rol oynayan ve pankreas bezi tarafından salgılanan bir hormondur. Yumuşak, pembemsi bir doku olan pankreas, barsağın bir kıvrımı içinde yer almıştır. Bu bezin salgıladığı ensülin,kandaki şeker miktarını kontro

Fizyoterapi Nedir

Madde anlamına gelen "fizik" ve tedavi anlamına gelen "terapi" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen "Fiziyoterapi" tıbda,bazı hastalıkların fizik unsurlarla tedavisine verilen addır. Tedavide kullanılan fizik unsurların başında ışık,elektrik, sıca

Gıdalar Midemizde Ne Kadar Kalır

Her gıdanın midede kalış süresi değişiktir. Örneğin hindi dolması ancak dört saat 15 dakika sonra mideden barsağa geçerken, ıspanak püresi için bu süre bir saat yirmi beş dakikadir. Haşlanmış sığır ve dana eti dört,pirinç pilavı bir buçuk, domates, soğa

Göz Aldanması Nedir

Belirli bazı şekiller bize gerçekte olduklarından başka türlü görünürler. Cisimleri olduğundan büyük yada küçük,doğru çizgileri eğriymiş gibi görürüz. Bu durum "göz aldanması" diye tanımlanır. Ancak,burada gözün gerçekten aldanması, yanlış görmesi

Gözümüzün Yapısı Nasıldır

İnsan gözü tıpkı bir fotoğraf makinesi gibidir. Işığın girmesi İçin ayarlanabilir bir açılışı (göz bebeği) vardır. Bir mercek ışık dalgalarını odaklaştırır, görüntünün oluşmasını sağlar. Ağtabaka da,görüntünün oluştuğu duyarlı film yerine

Gözyaşları Nedir

Gözyaşı denilen şey, muhtelif fırsatlarla kendisini gösterir. Ağladığımız zaman, çok güldüğümüzde,acı bir rüzgar gözlerimize doğru yüzümüze çarptığında gelir.Esasına bakılacak olursa,göz yaşının gelmesi için belirli bir fırsat gerekmez. Daima akm

Hafıza Nasıl Çalışır

Bilim ve teknik dünyasında bunca gelişmelere rağmen, beynin hatıraları nasıl depoladığına ve zamanı gelince bunları beyinden nasıl alabildiğimize ilişkin bilimsel bir açıklama hala yapılamamıştır.Gene de,değişik şeyleri hatırlama işinin düzeni ve hatırla

İlk İlacı Kullanan Kimdir

İlaçlar, hastalıkların tedavisinde en etkili çarelerden biri belki de birincisidir. Günümüzde belirli rahatsızlıklar için belirli ilaçların alınması, duruma göre doktora danışmayı bile gerektirmeyen bir kolaylıktır. Ailede biri hastalanırsa, yapı

İnsanlar Niçin Çilli Olur

Bazı kimselerin niçin çilli olduğunu gereği gibi açıklayabilmek için, önce cilde renk veren şeyin esasını öğrenmeliyiz. İnsan cildinin (derisinin) belirli bir rengi almasındaki en önemli unsur, değişik ırklardan kişilerde melanin miktarındaki farklılıktır.

Kalbimiz Nasıl Çalışır

Göğüs kafesinin çevrelediği göğüs boşluğunda iki akciğer arasında ve sol tarafta yer almış bulunan kalbimiz,kas yapısında ve yumruk büyüklüğünde bir et parçasıdır. Küçüklüğüne rağmen güçlü ve çalışkan olan kalp durduğu an,insanın hayatı da so

Kalori Nedir

Günümüzde herkes aldığı kaloriye dikkat gösteriyor, titizlikle kontrol ediyor. Daha ileri gidilerek, bazı lokantalarda hangi yemeklerin ne kadar kalori ihtiva ettikleri bile belirtilmektedir. Kalorinin ne demek olduğunu ve vücudumuzla ilgili rolünü daha açık seçik an

Kan Hastalıklarla Nasıl Savaşır

Akyuvarların (beyaz küreciklerin)çoğu alyuvarlardan büyüktür. Buna karşılık, kandaki akyuvar sayısı alyuvara oranla azdır. Yaklaşık olarak,her 800 alyuvara karşılık bir akyuvar vardır. Akyuvarlar belirli bir biçime,şekle sahip değildir. Şekil değiştirerek h

Kan Nakli Nedir

Çeşitli sebeplerden dolayı bir insana kan verilmesi gerekebilir. Sözgelimi savaşta bir asker yaralanmıştır. Fabrikada çalışan bir işçi çok ciddi bir iş kazası geçirmiştir. Büyük ölçüde kan kaybetmektedir. Herhangi bir kimse bir iç kanama yüzünden ölmek ü

Kanın Yapısı Nasıldır

Damarlarda dolaşarak vücudun en ufak hücrelerine kadar yayılan,besin taşıyan kan,hayatın varlığı, yaşamak için son derece önemli bir maddedir. Bilimsel incelemelere göre,bir insanda yaklaşık olarak ağırlığının 12 ile 15 de biri kadar kan vardır.

Kanser Nedir

Herkesin bildiği gibi,kanserle savaş için akıl almayacak ölçüde paralar harcanmaktadır.Başta tıp olmak üzere, bütün bilim dallarında kansere karşı koruyucu, kanserden kurtarıcı çareler bulmak için araştırmalar yapılmaktadır. Basit ve kısa bir t

Kekemelik Nedir

Kekemelik bugün tamamen ruhi bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Daha ziyade küçük yaşlarda geçirilen bir şok veya korku sonunda meydana gelir. Kekemeliğin tedavisi mümkündür.Hasta beş altı hafta müddetle rahatça dinlenebileceği değişik bir ortam

Kleptomani Nedir

Kleptomani"ye halk dilinde "hırsızlık hastalığı" da denir. Tamamen bir ruh hastalığıdır.Ruhbilimcilere göre kleptomani, hastanın ruhundaki bir çelişmeden ileri gelmektedir. Daha ziyade çocuklukları büyük bir baskı altında geçmiş olanlarda görülür. Kendine g

Kolera Nasıl Bir Hastalıktır

Asırlar boyunca bütün dünyayı korkulu bir rüya gibi titretmiş olan Kolera, süratle yayılan, korkunç ve öldürücü bir hastalıktır. Tarihte,kolera salgınları yüzünden kısa sürede milyonlarca insanın öldüğü görülür. Kolera"nın vatanı Hindist

Kömür Çarpması Nedir

Kış aylarında gazetelerde, kömür çarpmasından hayatlarını kaybedenlerin acı hikayelerine rastlarız. İyi yanmadan odaya alınan bir mangal veya maltız bu tip zehirlenmelerin başlıca nedenidir. Yeteri kadar oksijen (hava) ile karışmayan, yani iyi yanmaya

Kör Nokta Nedir

Optik (görme) sinirlerinin göze girdiği noktada ağtabaka yoktur. Dolayısıyla bu kesim ışığa karşı duyarlı değildir. Gözün arka kısmının merkezinden hemen aşağıya düşen bu nokta "kör nokta" olarak tanımlanır. Kör noktanın varlığını şöy

Korku Saçları Beyazlatır Mı

Bu sorunun cevabı kısaca EVET diye verilebilir. Ancak şok etkisi yapan korkunun, aşırı ölçüde ve şiddetli sinir bozukluklarının saçı nasıl ve niçin beyazlaştırdığı tam anlamıyla açıklanamamıştır. Daha ötesi, yaşlılık çağında saçın gitgide aklaşm

Malarya Nedir

Etkili tedavi yöntemleri uygulanıncaya, tam anlamıyla kontrol altına alınıncaya kadar,her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinde malarya yüzünden binlerce, onbinlerce insan ölürdü. Bu hastalık özellikle tropik bölgelerdeki ülkelerde yaygındı. Ansızın bütün vü

Menopoz Nedir

Tıb dilinde Menopoz denilen yaş dönümü kadınlarda adetten kesilme ile başlar. Genellikle 45-50 yaşlarında vuku bulur. Bu devrede kadının ruhsal ve bedensel yapısında bazı dengesizlikler meydana çıkar. O zamana kadar gayet uysal tanınan bir kadının bi

Mide Nasıl Yıkanır

Alınan gıda, içki veya ilaçlardan meydana gelen zehirlenmelerde en etkin tedavi yolu midenin yıkanmasıdır. Mide"yi yıkamak için şekilde görüldüğü gibi özel bir aparey kullanılır. Bu ucunda huni şeklinde kap bulunan uzunca bir lastik veya plastik boru

Miyopluk Nedir

Görüntünün ağtabaka (retina) üzerine düşmeyişi iki nedenledir : 1) Göz merceğinin esnekliği azalmıştır, ya da çoğalmıştır. 2) Göz küresi ya kısadır,ya da uzun. Miyopluk hali göz küresinin normalden uzun olması veya g

Morfin Nedir

İlk defa 1804 de Alman kimyacısı Sertürner tarafından elde edilen morfin,haşhaştan çıkarılan,beyaz billur halinde bir maddedir. 155 derecede erir, suda ancak yüz yirmide bir oranında çözülür. 1927 ye kadar yapı formülü bilinmeyen morfin"in bugün dah

Nasıl Büyürüz

Bütün canlılar büyürler. Büyüme yapısal bakımdan (biçim, boyut) ve fonksiyonları (yapabildikleri şeyler) bakımından olur. Büyümeye sebep olan şey, canlının varlığının başlangıcından itibaren onun içinde,bünyesindedir.Bu güç "kalıtım" diy

Nasıl Görürüz

Bir fotoğraf makinesi renkli bir fotoğraf çektiği zaman, bu fiziksel bir işlemdir. Fakat "renkleri görmemiz", gözün fotoğraf makinesinin yapısıyla benzerliğine rağmen psikolojik bir nitelik taşır. Göz bir izlenim alır ama görmez.Gören beyindir. Görüntü beyine

Nasıl Konuşuruz

İnsanın konuşabilme yeteneği, temel olarak hançerinin yapılışına dayanır. Hançere (gırtlak), bir kutu biçiminde oyuk bir organdır. Kutunun duvarları kıkırdaktan yapılmıştır ve iç tarafında mukozalı (salgılı) bir zarla kaplıdır. Her kenarın

Niçin Acıkırız

Yemek ihtiyacı duyduğumuz zaman, vücudumuz bazı belirtilerle bunu açığa vurur. Fakat açlık hissettiğimizi nasıl biliriz? Aklımız buna ilişkin mesajı nasıl alır ve bize acıkmış olduğumuzu nasıl hissettirir? Açlığın boş mideyle ilgisi yoktur.Oy

Niçin Ağlarız

İnsanların çoğu,genel olarak üzüldüğümüz veya acı duyduğumuz zaman ağladığımıza inanır. Oysa bir insan hayatı boyunca yaklaşık olarak 250. 000, 000 kez ağlamaktadır. Bunun nasıl olduğunu mu merak ediyorsunuz? Gözkapakları, kaslar sayesinde in

Niçin Susarız

Susuzluk hissettiğimizde ve içecek bir şey bulamadığımız zaman,içimizi yakan hararetle kavruluruz.Giderek bu hal artar, ıstırap verici olur. Öyle ki,başka bir şey düşünemeyiz. Hemen hemen herkes, şu veya bu nedenle böyle bir dramda kalmıştır. Fakat

Niçin Terleriz

İnsan vücuduna devamlı eylem halinde bir fırın gözüyle bakılabilir. Aldığımız besin "yakıt" veya "yakacak"tır. Vücut da bunu yakan fırın durumundadır. Bu işlemle, vücutta her gün için yaklaşık olarak 2500 kalori kullanılır. Dolay

Niçin Yoruluruz

Yorgunluk bir nevi "zehirlenme" sayılabilir. Çalışmaktan yorulan adale "laktik asid" meydana getirir. Yorgun bir adaledeki laktik asidi giderebilirsek,o adale derhal çalışabilecek duruma gelecektir. Günlük hayatımız boyunca, yorulan adalelerimizin meydana ge

Refleks Nedir

Elinizi bir mum alevine dokundurduğunuz zaman, şöyle bir irkilir, hemen geri çekersiniz. Bu arada elinizi geri çekmeyi düşünmezsiniz bile, otomatik bir hareketle bunu kendiliğinden yaparsınız. Bu otomatik, kendinden hareket bir " refleks hareket" olarak tanımlanır.

Renk Körlüğü Nedir

Üç çeşit renk körlüğü vardır. Bunlardan bir kısmı, bizim normal olarak gördüğümüz kırmızı ve yeşil renkleri görmezler. Bir kısmı ise sarı ve mavi renkleri görmezler, bütün olarak renk körlüğüne müptela kimseler ise,bunlar derecesinde yaygın değildi

Rh Faktörü Nedir

İnsanların yüzde seksen beşinin kanında (RH) denilen bir madde mevcuttur. Tıbda,bu madde bulunanların kanına (RH pozetif),bulunmayanların kanına ise (RH Negatif) denir. Bütün batı ülkelerinde evlenmeye karar veren çiftler,herşeyden önce ka

Şarbon Nedir

Ot yiyen hayvanlarda görülen yaygın bir hastalık türüdür. İnsanlara"da kolayca bulaşabilir. Deride önce küçük bir sivilce meydana gelir. Çok geçmeden büyüyerek bir çıban manzarası gösterir. Buna halk arasında "çoban çıbanı" da denir. Hastalık

Şeker Hastalığı Nedir

Şeker hastalığı, insan vücudundaki şeker dengesinin bozulmasından ileri gelir.Kanda normal olarak % 70 ile % 110 miligram oranındaki şeker,bu hastalıkla c/r 50 miligrama, hatta daha fazlasına yükselir.Aynı zamanda idrara geçer. Hafif olaylarda idrarda % l gram, ağır

Sinüzit Nedir

Üst çene kemiğinde ve alnın sağlı sollu iki yanında bulunan kemik boşluklarına, sinüs (cep) denir.Sinüzlerin iltihaplanmasına ise sinüzit adı verilir. Sinüsler, gayet ufak deliklerle burun boşluğuna açılır. Sinüzlerin iltihaplanması ile şişme ol

Tansiyon Nedir

Kanın damar çeperlerine yaptığı basınca tıp dilinde tansiyon denir. Düşük tansiyona "hipotansiyon" yüksek tansiyona ise "hipertansiyon" adı verilir. Günümüzün insanı daha ziyade "hipertansiyon" dan yani yüksek tansiyondan şikayetçidir.

Ülser Ve Gastrit Nedir

Sindirim işinde en büyük görevi yüklenmiş olan mide, karnın üst kısmında ve ortada bulunur. Şekil bakımından arkaya yatık bir (J) harfine benzer. Üst ucundan yemek borusuna, alt taraftan da oniki parmak barsağına bağlıdır. Sindirim esnasında asit s

Uyku Hastalığı Nedir

Uyku hastalığına tutulan kimselerin, günlerce ,haftalarca, hatta aylarca uyku halinde kaldığını belki duymuşsunuzdur.Böyle bir durumda beslenme, vücut için gerekli hareketlilik olmayacağından, hasta bir süre sonra güç ve dayanıklılığını kaybedecek,ölüm hali

Uyuşturucu Madde Nedir

Tabiattaki bir kısım bitkilerden sağlanarak özel işlemlerle hazırlanan veya sentetik olarak elde edilen belirli bazı maddeler, sinir sistemi üzerinde olumsuz ve giderek şiddetlenen etkiler gösterirler. Duyuları azaltır,güç süz kılar, ya da tamamen yok ederler. Göst

Vitamin Nedir

"Vita" kelimesinin anlamı "hayat" demektir. Vitaminler ise hayatı devamlı kılmak, sürdürmek için gereken özler (cevherler) dir. Bu özler bitkiler veya hayvanlar tarafından , meydana getirilmiş olabilir. Esas olan, bunların küçük ve yeterli miktarlarla vücuda sağlan

Vücudumuz Nelerden Oluşmuştur

Normal yapıya sahip bir insanda, vücudun yüzde altmış dördünü su teşkil eder. Bunu şöyle ifade edelim. Yetmiş kilo ağırlığındaki bir insanın vücudunda tam 45 kilosu vardır. Bunu yüzde yirmi ile, yani 14 kilo ile Albümin takip eder. Daha sonra,yüzde on"la yağ

1. Yavuz Selim (1467 - 1530)

1. Yavuz Selim (1467 - 1530); Dokuzuncu Osmanlı Padişahı. Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından biridir. Fatih Sultan Mehmetin torunu, Bayezit II. nin oğludur. Amasyada doğmuş, şehzadeliğini Trabzonda vali olarak geçirmiştir.Kendisinden büyük kardeşleri Kor

110 kimdir

2003 yılında, berber çaldıkları bar grubu Kompleks’ten ayrılarak Candan Tezel (vokal) ve Ozan Yılmaz (klavye) tarafından kurulan 110, adını İstanbul’da rock müziğin merkezi olarak gördükleri Taksim ve Kadıköy’ün otobüs hattından alıyor.

Aaliyah Kimdir

1979 Brooklyn doğumlu Aaliyah Dana Haughton, müzisyen bir aileden geliyor. İlk sahne performansını 10 yaşındayken ‘Star Search’ adlı televizyon programında yaşayan Aaliyah, bu şov sonrası birkaç televizyon şovunda daha yer aldı. Dans eğitimi alan

Abbas Kandemir kimdir

2 Nisan 1985 yılında Malatya da dünyaya gelmiş, lise yıllarında fotoğrafla tanışması onun hayatında bi u dönüşü olmuştur. Bir çok şehir ve ülke gezmiş, gittiği yerlerde insan ve canlı hayatını ön planda tutan çalışmalara ağırlık vermiştir. Serbest fo

Abdülhak Hamit Tarhan (1851 - 1937)

Türk şairi ve tiyatro yazarı. İstanbulda doğmuştur. Özel öğrenim görmüş, on yaşlarında iken ağabeysiyle Parise gitmiş, İstanbula dönüşünde yine özel öğretmenlerden ders almıştır. On üç yaşlarında iken Babıali Tercüme Odasına memurlukla girmiştir.

Abdurrahman Sami Paşa (1795 - 1878)

Abdurrahman Sami Paşa (1795 - 1878); Osmanlı veziri, Morada doğmuştur. Yunan isyanında babası şehit düşmüş, kendisi de annesiyle birlikte esir olmuştur. 1823 te esirlikten kurtularak Mısıra gitmiş, gösterdiği yararlıklardan Mısırda önemli vazifelerde bulunmuşt

AC/DC kimdir

Dünyanın en önemli hard rock gruplarından biri olan Avustralya’lı AC/DC, iki gitarist kardeş Malcolm ve Angus Young tarafından 1973 senesinde kuruldu. Young kardeşler yanlarına davulcu Colin Burgess, basçı Larry Van Kriedt ve vokalist Dave Evans’ı da alarak

Adam Smith (1723 - 1790)

Adam Smith (1723 - 1790); İskoççalı iktisatçı. Krikaldyde doğmuştur, iyi bir öğrenim gördükten sonra, Edinbourghta yerleşmiş, zamanının fikir ve sanat adamları ile dostluklar kurmuştur. Bilgisinin enginliği anlaşıldığın da daha 28 yaşında iken Glaskovv ün

Adem ve Havva kimdir

Din kitaplarına göre dünyaya ilk olarak gelen erkek ve dişi insan. İbranilerin din kitabı olan Tevrat, Adem ive Havvanın ilk insan olduklarını bildirmektedir. Tevrata göre Tanrı, önce Ademi sonra onun kaburga kemiğinden Havvayı yaratmıştır. Cennet bahçecinde bulun

Adolphe Thires (1797 - 1877)

Fransız devlet adamı ve tarihçi. Nazır ve başbakan olarak Doğuda ve özellikle Mısırda Fransız menfaatlerini korumak üzere büyük bir enerji sarfetmiştir. Guizot tarafından devrilmiş, 1848 ihtilalini ve Üçüncü Napoleonun tahta çıkmasını önleyememiştir. 1870

Ahmet Adnan Saygun (1907 -)

Ahmet Adnan Saygun (1907 -?); Türk bestecisi, İzmirde doğmuştur. Paris Konservatuarında müzik öğrenimi görmüş, 1931 yılından itibaren Ankara Müzik Öğretmen Okulu nda, Devlet Konservatuarında öğretmenliklerde bulunmuş, orkestralar idare etmiştir. Yunus Emre Orat

Ahmet Balıaddin Sultan Veled (1227 - 1371)

Ahmet Balıaddin Sultan Veled (1227 - 1371); Türk şairi. Konyada doğmuştur.Mevlana Celaleddin Ruminin oğludur. Kuvvetli bir medrese ve tekke öğrenimi görmüş babasının ölümünden sonra Mevlevihane de postnişin olmuştur.Sultan Veledin büyük bir şair, kudretli bir s

Ahmet Emin Yalman (1888 - )

Türk gazetecisi. Selanikte doğmuştur. Öğrenimini New Yorkta Columbia Üniversitesinde tamamlamış ve felsefe doktorluğu yapmıştır. 1907 yılından itibaren de gazeteciliğe başlamıştır. Bu yıllarda Sabah, Yeni Gazete, Tanin gazetelerinde yazarlık ve başyazarlık ya

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 - 1962)

Türk şair ve yazarı, İstanbul da doğmuştur, öğrenimini Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. Milletvekilliği yapmış ve Edebiyat Fakültesinde profesörlük etmiştir. Şiirleriyle eski edebiyatı yenisine bağlıyan bir köprü gibidir. Asıl nesirleri ile

Ahmet Ihsan Tokgöz (1868 - 1942)

Servetifünun dergisinin sahibi olmakla ün salmış edebiyatçılarımızdandır. Erzurumda doğmuştur, öğrenimini Mülkiyede tamamlamıştır. Bir süre çeşitli yerlerde memurluk yapmış, faks 1890 yılında bir matbaa kurarak, bir edebiyat akımına adını veren Servetif

Ahmet Kemal Paşa (1808 - 1882)

Osmanlı veziri. İstanbulda doğmuştur. Altı defa Maarif Nazırlığında bulunmuş, Tahran elçiliği de yapmıştır. Türkçe ve Farsça şiirleri, dilbilgisine ait bir broşürü vardır.

Ahmet Kutsi Tecer (1901 - )

Türk şairi. Kudüste doğmuştur. Yüksek Muallim Mektebini bitirmiş ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi felsefe şubesini tamamlamıştır. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenlikleri yapmış, bir ara milletvekili seçilmiş, Ankara Musiki Muallim Mektebinde ders vermiş ve

Ahmet Tevfik Paşa (1845 - 1936)

Son Osmanlı sadrazamı. 1862 yılında Harbiyeyi bitirmiş, dört yıl sonra istifa ederek hariciye mesleğine girmiştir. Çeşitli elçiliklerde bulunduktan sonra 1895 te hariciye nazırlığına getirilerek 14 yıl bu makamda kalmıştır. 1909 da 31 Mart Ayaklanması sırasın

Ajdar Anık kimdir

Ajdar Anık kısaca Ajdar (10 Şubat 1973, Mardin), 2005 yılında Popstar yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 8 yıl mesleğini sürdürdükten sonra meslek hayatına ara vererek san

Aksak Timur Timurlenk kimdir

Aksak Timur Timurlenk (1336 - 1405);Türk - Moğol soyundan gelen ünlü cihangir. Soyu Cengiz Hana ulaşır Gençliğinde Semerkantta Çağatay hanlarının valisi bulunan Kazgan Hanın maiyetinde komutan olarak bulunmuş, sonunda Kazgan Hanın Olcay Türkan adlı kızıyla evlenm

Alessandro Volta (1754 - 1827)

İtalyan fizikçi. Comede doğmuştur. Doğduğu şehirde fizik öğrenimi görmüş, yine çok genç yaşlarında aynı şehirde fizik profesörü olmuştur. Elektrik üzerinde inceleme ve deneylere başlamış, ilk defa elektrofor ve kondansatör denen elektrik toplamaya yarar al

Alfred Krupp (1812 - 1887)

Ünlü Alman fabrikatörü. Essende doğmuştur. Babasının kendi fabrikasında döktüğü topları daha geliştirmiş ve kendi adıyla kurduğu top fabrikasıyla, Alman savunmasında büyük hizmetleri geçmiştir.

Alfred Nobel (1833-1896)

İsveçli kimyager ve mühendis. Stockholm de doğmuştur. Petersburgda öğrenimini tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletlerine giderek makine mühendisi olmuştur. Memleketine dönünce, patlayıcı maddeler üzerinde, özellikle nitrogliserin üzerinde çalışmağa ba

Ali Canip Yöntem (1886 - )

Türk yazarı, İstanbulda doğmuştur. Hukuk Fakültesinin son sınıfına kadar okumuş, Çanakkale ve Gelenbevi liselerinde, İstanbul Muallim Mektebinde, Darülfunun da edebiyat dersleri vermiştir. Uzun yıllar Marif Müdürlüklerinde, Milli Eğitim Müfettişliğinde bulunmu

Ali Efe Yörük (1896 - 1953)

Kurtuluş Savaşındaki yararlıkları ile ünlü bir efe. Nazilli köylerinde doğmuştur. Birinci Dünya Savaşında asker olarak İzmirde bulunurken kendi deyimine göre bir Ermeni olan takım subayı tarafından kamçılanmaya dayanamadığı için dağa çıkmış, üç yıl

Ali Haydar Taner (1883 - 1956)

Tanınmış pedagoglarımızdan. Bulgaristanda Kızanlıkta doğmuştur. Almanyada pedagoji ve psikoloji öğrenimi görmüş, 1910 da Türkiyeye dönünce lise öğretmenliklerinde, müdürlüklerde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörlüğünde bulunmuştur. Uzu

Alicia Keys kimdir

1980 senesinde New York’da doğan R&B sanatçısı Alicia J. Augello-Cook yani sahne ismiyle Alicia Keys, İtalyan-İrlandalı bir annenin ve Jamaikalı bir babanın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin ve babasının erken yaşta boşanmasıyla çocukluğunu ann

Antonio De Olivreia Salazar

Antonio De Olivreia Salazar; Portekiz devlet adamı. Vimeiroda doğmuştur. İktisat ve Maliye öğrenimi görmüş, Lizbon üniversitesinde profesörlük ederken 1928 yılında Maliye Bakanlığına getirilmiştir. Bu tarihten itibaren devletin yönetimini yavaş yavaş eline alma

Armand Suly Prudhomme (1867 - 1907)

Armand Suly Prudhomme (1867 - 1907); Fransız şairi. Pariste doğmuştur. Gençliğinde Creusot fabrikasında memurluk ederek fen adamı olmak istemiş,fakat sonradan hukuk öğrenimi yaparak edebiyatla meşgul olmuştur. 1881 de Fransız Akademisine üye olmuş, 1901 de Nobel Ede

Arşimet (Archimedes) Kimdir

Arşimet (Archimedes), M.Ö. 287 - 212 yılları arasında yaşamış Sicilya doğumlu Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik

Arşimet kimdir

Bundan 2000 yılı aşkın bir süre önce, eski Yunanistan Via Siraküze şehrinde bir bilim adamı,herkese açık genel bir hamamda suyla dolu banyo küvetine girmişti. Arkasına yaslanıp da, suyun banyo küvetinin yanlarından dışarı aktığını görünce aklında parlak b

Arthur Schoppenhauer (1788 - 1860)

Arthur Schoppenhauer (1788 - 1860); Alman filozofu. Danzigde doğmuştur. Banker olan babasının, çocukluğunda ölmesi üzerine annesiyle birlikte Weimara göç etmiş, öğrenimini bu şehirde tamamlamıştır. Uzun yıllar Berlin Üniversitesinde okutmanlık vazifesinde bulunm

Atomu Kim Keşfetti

Eski Yunanlılar,bütün maddelerin atomlardan oluştuğuna inanırlardı. Gerçekte, Yunanca asıllı “atom” kelimesi “bölünemez” anlamına geliyordu. Yunanlılara göre, herhangi bir madde ne kadar bölünürse bölünsün (NOT:burada, bölünmekle ̶

Auguste Von Wasserimann (1866 - 1925)

Alman hekim. Bambergde doğmuştur. Tıp öğrenimi görmüş, kendini tıp üzerinde araştırmalara vermiştir. Bir insandan alınan belli bir miktar kanda, kendi adını alınan analiz yapıldığında, yine kendi adı ile anılan reaksiyonun olumlu ya da olumsuz olması ile o i

Avril Lavigne Kimdir

“Avril Lavigne Kimdir” başlıklı diğer bir yazımız burda.27 Eylül 1984 yılında doğan Avril Ramona Lavigne, erken yaşta şarkı sözü yazmaya ve gitar çalmaya başladı. Katolik bir ailede büyüyen Lavigne, kilise korosunda ve yerel festivallerde sesini duyu

Barış Akarsu kimdir

Baris Akarsu 29 Haziran 1979 da bir yaz çocugu olarak Zonguldakta dünyaya geldi. Annesi Hatice Hanim ve Babasi Selahattin Bey’in ilk çocugu olan Baris’in birde 1982 dogumlu Nesrin adinda kizkardesi vardir. Baris’ için ailesinin yeri çok farklidir özellikle A

Barış Manço Kimdir

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999, İstanbul) Türk besteci, aranjör, şarkı sözü yazarı, TV programı yapımcısı. Türkiye’de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden. Mehmet Barış Manço, 2 O

Bayburtlu Zihni (1798 - 1859)

Türk halk şairlerinden. Bayburtda doğmuştur. İlk gençliğini memleketinde geçirmiş, sonra Trabzon ve Erzurum Medreselerinde okumuş, İstanbul da katipliklerde bulunmuştur. Hicazda, Mısırda, Akkada memurluklarda bulunmuş son yıllarını Trabzonda geçirmiş ve Bayburta

Bekir Sıtkı Kunt (1905 - 1959)

Türk hikayecisi. Antakyada doğmuştur, öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Çeşitli şehirlerde hakimlik ve savcılık etmiş, Hatayın kurtuluşundan sonra buradan milletvekili seçilerek Büyük Millet Meclisinde yer almıştır. 1946 yıllından sonra

Bobert Alexander Schumann (1810 - 1856)

Bobert Alexander Schumann (1810 - 1856); Alman, bestecisi. Saksonyada doğmuştur. On yaşından itibaren piyano çalmağa başlamış, Leipzig üniversitesine girmiş, hukuk ve felsefe öğrenimi görmüştür. Fakat bir ara üniversiteyi bırakarak kendini piyanoya vermiş ve g

Bon Jovi Kimdir

Gitarda Richie Sambora, klavyede David Bryan, davulda Tico Torres ve solist Jon Bon Jovi den oluşan Bon Jovi, 1983 yılında New Jersey’de kuruldu. Grubun kuruluşu Jon Bon Jovi’nin lise yıllarında başlayan rock’n’roll tutkusuna kadar uzanı

Bonaparte Napoleon I.(1769 - 1821)

Fransa İmparatoru ve Fransızların en büyük devlet adamlarından biri. Korsika adasında Ajaccio şehrinde doğmuştur. Bir avukatın ikinci oğludur. Askeri öğrenim gördükten sonra topçu teğmeni olarak orduya katılmış. Fransız ihtilali sırasında Toulon kuşatılmas

Cahit Külebi (1907 - )

Türk şairi, Tokatın Çeltik köyünde doğmuştur. Orta ve lise öğrenimini Sivasta yapmış, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Bir süre Almanyada bulunmuş. Ankarada Devlet Konservatuarı müdür muavinliğini yapmış ve Ankara Atatürk Lisesi Edebi

Cahit Sıtkı Tarancı (1911 - 1956)

Türk şairi. Diyarbakırda doğmuştur. Galatasaray Lisesinıi bitirmiş, öğrenimini tamamlamak için Fransaya gitmişse de İkinci Dünya Savaşının çıkması üzerine yurda dönmüştür. Anadolu Ajansında ve Çalışma Bakanlığında tercümanlık yapmıştır. Ölümün

Celalettin Şahalem (1723 - 1806)

Hindistanda hüküm sürmüş olan Türk - Moğol İmparatorluğu hükümdarlarından biri. Timur soyundan gelen hükümdarların sonuncusudur. Alemgir II. nin oğludur. Babasına baş kaldırmış ve onun ölümü üzerine 1759 da tahta çıkmıştır. İngilizlerle yapılan sava

Çelebi Mehmet Yirmisekiz ( - 1732)

Çelebi Mehmet Yirmisekiz (? - 1732) İlk Türk diplomatı.Edirne civarında doğmuştur.Genliginde Yeniçeri ocağına girmiş ve yirmisekizinci ortaya mensup olduğu için adının başına Yirmisekiz Çelebi lakabı eklenmiştir. Kademe kademe ilerleyerek Yeniçeri e

Çelebi Süleyman ( - 1410)

Çelebi Süleyman (? - 1410); Yıldırım Bayezitin en büyük oğlu. Babasının Ankara Savaşında yenilgiye uğrayarak şehit düşmesi üzerine Edirneye gelerek kendini Osmanlı sultanı ilan etmiş, öbür kardeşleri de taht iddiasında bulunduğu için, sultanlığını deva

Cem Adrian kimdir

1980 Edirne doğumlu Cem Adrian, müzik hayatına küçük yaşta yaptığı bestelerle girdi. Yugoslav kökenli bir ailenin çocuğu olan Adrian, 18 yaşında radyoda program yapmaya başladı. Altı yıl süren radyo programcılığı sırasında kendi imkanlarıyla yaklaşık 25

Çerkez Ethem (1885 - 1948) Kimdir

Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayı Milliye döneminin çetecilerinden.1885 yılında Bandırma’da doğdu. Bandırma’nın Emre köyüne yerleşmiş Sapşığ Çerkez oymağından, Ali Bey’in beş oğlunun en küçüğüydü. Ağabeyleri, İlyas ve Nuri beyler, Ru

Ceyhun Atuf Kansu (1919 - )

Türk şair ve yazarı, İstanbulda dolmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenimini tamamlamıştır. Ankara Numune hastahanesinde çocuk hastalıkları ihtisası yapmış ve Turhal Şeker Fabrikası kliniğinde vazife alınıştır. Şi

Charles Maurice de Talleyrand (1754 - 1838)

Fransız siyaset adamı. Çocukluğunda ayağı sakatlandığı için kilise hizmetine girmiş, 1789 da piskopos olmuştur. Aynı yıl çıkan Fransız ihtilalinde Meclise milletvekili olarak girmiştir. Fakat, Fransanın kargaşalıklar içinde olduğu bu devrede, İngiltere ve Am

Charles Sainte Beuve (1804 - 1896)

Fransız yazarı. Boulogne Sur Mer de doğmuştur. Gençliğinde şiir ve roman yazmış, sonraları edebiyat tarihi ile ilgili makaleler yazmış, yaptığı eleştirmeleri ile ün salmış ve büyük bir eleştirmeci olduğunu göstermiştir. Fransız Akademisine ve Ayan Meclisin

Charlize Theron kimdir

Hollywood’un genç ve güzel yıldızlarından Charlize Theron, 7 Ağustos 1975′de Güney Afrika’nın Benoni adlı şehrinde dünyaya geldi. Yol yapımında çalışan fakir bir anne babanın tek çocuğu olan sanatçı, çocukluğunun büyük bir bölümünü ail

Che Guevara kimdir

1928 yılında Arjantin’in Rosaria kentinde doğdu. Tıp öğrenimi gördü. Öğrenciyken okuluna bir yıl ara verip, Güney Amerika kıtasında geziye çıktı. Macera diye başladığı gezinin ardından Che, komünist oldu. Meksika’da siyasi mülteci olarak bulunan

Chemical Brothers kimdir

  Tom Rowlands ve Ed Simons’dan oluşan elektronik müzik ikilisi The Chemical Brothers, ilk olarak The Dust Brothers adıyla 90’lı yılların başında kuruldu. İkili 1995’te İngiltere’nin kulüplerinde çalmaya devam ederken, aynı sene orj

Client Kimdir

Özellikle Avrupa’da elektronik ve new wave müziğin tanına isimlerinden olan Client, uzun bir süre gizemli bir grup olarak kaldı. Client A ve Client B olarak bilinen ikili aslen eski Dubstar üyesi Sarah Blackwood ve eski Technique üyesi Kate Holmes. 2005 y

ColdPlay Kimdir

Grup 1996 yılında aynı üniversitede okuyan 4 arkadaşın – Chris Martin (vokal), Jon Buckland (gitar), Will Champion (davul) ve Guy Berryman (bas gitar) – biraraya gelmesiyle oluştu. Chris Martin önceleri grubun adı için Pectoralz önerisinde bulunsa da daha

Cornelius Tacitus (55 - 130) Kimdir

Latin tarihçi. İtalyada doğmuş. Nerva zamanında yüksek hakim olmuştur. Eserlerinde, özellikle şahısların ruhunu açığa vurmakla ünlüdür. Bütün olaylarda derin ve ince sebepler arar. Cermenlerin Gelenek ve Görenekleri, Agricolanın Hayatı, Hatiplerin Diyalogları

Dannii Minogue kimdir

1971 senesinde Melbourne’da dünyaya gelen Avustralyalı pop müzisyeni Dannii Minogue, tıpkı ablası Kylie Minogue gibi hem müziği hem de güzelliğiyle adından sıkça bahsettiren bir isim. Daha 7 yaşındayken Avustralya televizyonlarındaki ’Skyways’ ve &

Dave Gahan kimdir

Depeche Mode’un başarılı vokalisti David Gahan, 1962 senesinde Essex’de dünyaya geldi. Annesi ve üvey babasıyla birlikte çocukluğunu geçiren Gahan, araba çalmak ve spreyle duvarları boyamak gibi işlediği ufak çaplı suçlardan dolayı 14 yaşına kadar ü

David Bowie kimdir

1947 Londra doğumlu David Robert Jones, ilk müzisyenlik deneyimini Little Richard’ın grubunda saksafon çalarak yaşadı. 1960’larda Londra’daki barlarda The King Bees, The Mannish Boys ve The Lower Third gibi blues gruplarıyla performanslara katılan Jones, s

Doors Kimdir

Amerikalı efsanevi rock grubu The Doors, 1965 senesinde UCLA Sinema Okulu öğrencileri Jim Morrison ve Ray Manzarek tarafından kuruldu. Adını Aldous Huxley’in ’The Doors Of Perception

Dr. Faal Küçük (1907 - )

Kıbrıs Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı yardımcısı, Lefkoşa da doğmuş, İsviçre de tıp öğrenimi yaparak doktor olmuştur. Kıbrısa döndüğünde, bir taraftan hekimlik yaparken, bir taraftan siyasi hayata atılmış, uzun yıllar Kıbrıstaki Türklerin haklarını savu

Dr. Refik Saydam (1881 - 1942)

Dr. Refik Saydam (1881 - 1942); Türk devlet adamı. İstanbulda doğmuştur. 1905 tarihinde Askeri Tıbbiye-de öğrenimini tamamlamış, 1910 - 12 yıllarında Almanyada bulunmuş, çeşitli askeri hastahanelerde vazife görmüştür. 1919 yılında Atatürkün beraberinde Anadol

Dukakinzade Yahya Bey ( - 1582)

Türk şairi. Taşlıcada doğmuştur. Devşirme olarak İstanbula getirilmiş, saray hizmetlerinde bulunmuştur. Orduda çeşitli hizmetler görmüş ,bir taraftan da yazdığı şiirleri ile ün salmıştır. Kanuni Sultan Süleymanın oğlu Şehzade Mustafayı öldürmesini yerm

Ebuali Hasan Nizamülmülk (1017 - 1096)

Selçuklular zamanında yetişmiş büyük bir devlet adamı. Horasanın Tus şehrinde doğmuştur. Zamanının ünlü hocalarından dere almış, yeni kurulmakta olan Selçuk devletinin hizmetine girmiştir. Alpaslanın yanına girerek, yirmi yıl vezirliklerde bulunmuş, onun öl

Ebubekir Kani (1711 - 1791)

Türk yazarı, Tokatta doğmuştur. Kırk yaşlarına kadar Tokatta yaşamış ve mizah yolunda yazılarıyla çevresinde tanınmıştır. Hekimoğlu Ali Paşanın Tokattan geçişi sırasında, kendisine sunduğu bir kasideyi beğenmesi üzerine Ebubekir Kaniyi, Trabzona götürm

Elefteryos Venizelos (1864 - 1936)

Elefteryos Venizelos (1864 - 1936) Yunan devlet adamı. Giritte doğmuştur. 1897 Girit ayaklanmasında, elebaşlarından biri olmuş, 1910 - 15 yılları arasında Başbakanlık yapmıştır. 1917 yılında kral Kostantin tarafından tekrar Başbakanlığa getirilmiş

Emile Zola (1840 - 1902)

Fransız romancısı, Pariste doğmuştur. Gençliğinde bir hayli sıkıntı çekmiş bazı ufak memurluklarda bulunmuş, gazete ve dergilerde siyasi ve edebi tenkitler yazmıştır. Yazdığı romanları ile kısa zamanda ün kazanmıştır. Bir aralık siyasi meselelerle de ilgi

Emmuaell Kant (1724 - 1804)

Ünlü Alman filozofu ve bilgini. Koenigsbergae doğmuştur. Aynı şehirde üniversiteye devam etmiş, ilkin adam olmak için yıllarca ders verilmiştir. Bir ara, kütüphane memurluğunda bulunmuştur. 46 yaşında bilgisi herkes tarafından takdir edilince, çeşitli üniversit

Enis Behiç Kor Yürek (1892 - 1949)

Türk şairi. İstanbulda doğmuştur. Öğrenimini Siyasal Bilgiler Okulunda tamamlanmış. Dışişlerine girerek Bükreş ve Budapeşte elçiliklerinde memurluk etmiş, 1922 de yurda dönerek çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra Ekonomi Bakanlığı iş dairesi başkanlı

Enver Behman Şapolyo (1900 - )

Türk tarih yazarı, İstanbul da doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra, çeşitli liselerde tarih öğretmenliklerinde bulunmuştur. Meşrutiyetten bu yana ve özellikle Devrim tarihimizle ilgili pek çok tarihi eseri vardır.

Enya Kimdir

Asıl adı Eithne Ní Bhraonáin olan Enya, İrlanda’nın en ünlü müzisyenlerinden biridir. 2001 ve 2002 yıllarında Dünya çapında albümleri en çok satan bayan vokal olmuştur. Özellikle Kelt müziği üzerine eserler veren Enya, bu müzik türünün bu gün Dünya&

Ercüment Ekrem Talü (1888 - 1956)

Türk yazarı. İstanbulda doğmuştu: Galatasaray lisesini bitirmiş, bir süre Hukuk Fakültesinde okumuştur. Düyun-u Umumiyede, Babıalide memurluklarda bulunmuş. Cumhuriyetin ilanından sonra üç defa Matbuat Umum Müdürlüğü bir defa da cumhurbaşkanlığı Umur Katipli

Florence Nightingale (1820 - 1910)

Modern hastabakıcılığın kurucusu sayılan İngiliz iyilikseveri. İtalyada Floransa şehrinde doğmuştur. İngilterede geçen ilk çocukluk devresinden sonra, İngiltere ve Avrupadaki hastaneleri incelemiş, Fransada hastabakıcılık etmiş, Kırım Savaşı sırasında 38 h

François Marie Arouer Voltaire (1894 - 1778)

Fransız yazarı ve filozofu, Pariste doğmuştur. Bir noterin oğludur. İyi bir öğrenim görmüş, fakat her türlü toplum meseleleriyle yakından ilgilendiğinden hayatının çoğunu Fransa dışında geçirmek zorunda kalmıştır. Bir süre İngiltere de (1726-28), bir sü

François Villon (1431 - 1465)

Fransız şairi. Pariste doğmuştur. Kısa süren bir öğrenim devresinden sonra serserilerle düşüp kalmağa başlamış, hırsızlık, adam öldürmek gibi ithamlardan, defalarca idam olma tehlikeleri atlatmıştır. Buna rağmen yazdığı şiirler, Fransız şiirinin değer

Fransız Schubert (1797 - 1828)

Fransız Schubert (1797 - 1828); Avusturyalı besteci. Lichtenihalde doğmuştur. Babası bir öğretmendi. Onbir yaşında iken saray kilisesinin korosuna yazılmış, orada beş yıl kaldıktan sonra bir süre öğretmenlik yapmış, 1817 yılından itibaren eserlerini besteleme

Franz Von Papen (1879 - )

Alman siyaset adamı. Werl şehrinde doğmuştur. Prusyalı bir subay olarak, uzun yıllar orduda bulunmuş, çeşitli siyasi görevler almış, 1932 yılında Alman şansölyesi olmuştur. 1933 yılında Hitlerin yardımcılığında bulunmuş, sonra Viyana elçisi olmuştur. 1938

Fridtjof Nansen (1861 - 1930)

Norveçli kaşif. Vestre - Akerde doğmuştur. Zooloji öğrenimi yapmış, ilkin Groenland sularında balina avı için bir sefere katılmış, 1888 de yine Groenlandda uzun bir geziye çıkmış, Eskimoların hayatını yakından incelemiştir. 1896 yılında profesör olmuş, 19

Friedrich Schiller (1759 - 1805)

Friedrich Schiller (1759 - 1805); Ünlü Alman şairi. Marbachda doğmuştur. Bir yüzbaşının oğludur. Hukuk öğrenimi yaparken, disiplinli bir askeri okula girmiş orada tıp öğrenimi yapmıştır. Üniversite öğrencisi iken edebiyata, merak sarmıştır. Stuttgartta aske

Friedrich Smaetana (1824 - 1884)

Friedrich Smaetana (1824 - 1884); Çek bestecisi ve piyanist. Bohemyanın Leytomişıl köyünde doğmuştur. Küçük yaşından itibaren keman ve piyano çalmasını öğrenmiş ,daha sekiz yaşında iken beste yapmağa başlamıştır. 1843 yılında Praga giderek müzik öğren

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900)

Alman filozofu ve yazarı. Leipzig çevresinde Röcken şehrinde doğmuştur. Bir Protestan papazının oğludur. Bonn ve Leipzig üniversitelerinde din ve klasik filoloji öğrenimi yapmış, fakat bir süre sonra Schopenhauerin etkisinde kalarak dinle olan ilgisini tamamen kesmi

Fuat Köprülü kimdir

Türk fikir ve siyaset adamı. İstanbulda doğmuştur. Ailesi Köprülüler soyundandır. Mercan İdadisinde okuduktan sonra kendi kendini yetiştirmiş, liselerde bir kaç yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 23 yaşında Darülfünun edebiyat tarihi müderrisliğine ta

Genceli Nizami (1147 - 1206)

İran ın en büyük şairlerinden biri. Asıl adı İlyastır. Gence şehrinde doğmuştur. Zengin hayal kudreti, geniş bilgisi ve Farsçaya olan büyük hakimiyeti ile dikkati çeken bir şairdir. İran edebiyatında Firdevsiden sonra gelen mesnevi üstatlarındandır. Bir çok

George Bernart Shaw (1856 - 1950)

George Bernart Shaw (1856 - 1950); İngiliz tiyatro yazarı. Dublinde doğmuştur. Hayatını kazanmak zorunda olduğu için ondört yaşında iken okuldan ayrılarak öğrenimini tamamlayamamış ve bir acentede çalışmıştır. Bir süre sonra Londraya giderek çeşitli dergi v

George Sand (1803 - 1876)

George Sand (1803 - 1876); Fransız kadın yazarı. Pariste doğmuştur. Asıl adı Aurore - Lucie Dupin, baronne Dudevatdır. Asil bir ailedendir. Bir İngiliz manastırında öğrenim görmüş, serbest fikirleri ve gençliğinde çok defa erkek kıyafetinde dolaşması ile dikka

George Stephenson (1781 -1848)

George Stephenson (1781 -1848); İngiliz makine mühendisi. Newcastle civarında Wylam şehrinde doğmuştur. Kömür ocaklarında çalışan bir itfaiyecinin oğludur. Çocukluk yaşlarından itibaren babası ile birlikte çalışmağa başlamış, daha sonraları ocak

George Washington kimdir(1732 - 1799)

Amerika Birleşik Devletleri kurucularından biri ve ilk Cumhurbaşkanı. Virginiada doğmuştur. İyi bir eğitim görmüş, fakat babası öldüğü için 15 yaşında okulu bırakarak çiftçilik etmiştir. Fransızlarla başlayan savaşta gönüllü olarak orduya katılmış ve

Giusseppe Verdi (1831 - 1901)

İtalyan bestecisi. Roncoleda doğmuştur. Bir hancının oğludur. Çocukluğunda müziğe karşı istidatlı bir öğrenci olmuş. fakat Milano konservatuarına kabul edilmemiştir. Fakat zamanla büyük bir ün kazanmış ve İtalyan opera bestecilerinin en büyüğü olmuştur.

Guillaume Tell kimdir

XIV. yüzyıl başında, İsviçreyi Avusturya boyunduruğundan kurtarmağa yardım etmiş İsviçrenin ünlü efsanevi kahramanı. İsviçreyi, İmparator Albert I. adına yöneten Gessler, düklük şapkasını Altdrof meydanında bir direğe astırır ve gelen geçenin buna sela

Gülşen tatu kimdir

Arife Gülşen Tatu, (d. İzmir). Flüt sanatçısı. 1971`de İzmir Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi ve bir yıl aynı kurumda asistanlık yaptı. 1972’de DAAD bursunu kazanarak Almanya’ya gitti. Essen ve Freiburg Müzik Yüksek Okullarında Prof. R

Hacı Vesim Paşa (1824 - 1910)

Hacı Vesim Paşa (1824 - 1910) Osmanlı Devletinin son kaptanı deryası. İstanbul da doğmuştur. Öğrenimini Deniz Okulunda tamamlamıştır. 1842 de Girit ayaklanmasında karaya asker çıkarmaya memur edilmiş, 1849 da İngiltereye giderek İngiliz bahriyesinde i

Hadise Kimdir

Hadise, 22 Ekim 1985 günü Belçika’da Sivas’lı bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya geldi. Yapımcılar ve dinleyiciler tarafından ilk olarak, Belçika’nın Pop Idol yarışması sayılan (Türkiye’deki Popstar gibi) Idool 2003′te farkedildi.

Hailde Nusret Zorlutuna (1901 - )

Türk kadın şairi ve yazarı. İstanbulda doğmuştur. Özel olarak Türkçe, Arapça ve Farsça öğrenmiş. İstanbul Erenköy Kız Lisesini bitirmiştir. Bir ara Darülfünun tarih bölümüne devam etmiş, uzun yıllar çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliklerinde bulunmu

Hakkı Tarık Us (1886 - 1956)

Türk gazetecisi, Gördeste doğmuştur, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamlamış çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bir ara Giresun milletvekili seçilmiş. Vakit Neşriyat Yurdu adlı bir yayınevi kurarak kendi adına gazete ve kitap yayın

Haldun Taner (1916 - )

Türk hikayecisi ve tiyatro yazarı. İstanbul da doğmuştur. 1935 yılında Galatasarayı bitirmiş ve İkinci Dünya Savaşının başlama yıllarına kadar Almanya da Heidelberg Üniversitesinde okumuş, öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nde tamamlamışt

Halid Ziya Uşaklıgil (1866 - 1945)

Türk roman ve hikaye yazarı. İstanbul da doğmuştur. Öğrenimini İzmir rüştiyesinde tamamlamış, bir süre Fransızca öğrenebilmek için İzmirdeki mechitariste rahip okuluna devam etmiştir. Öğrenciliği sıralarında Nevruz adlı bir dergi çıkarmışa okulu bitirin

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1886 - )

Türk fikir ve siyaset adamı. İstanbul da doğmuştur, öğretimini Galatasaray Lisesinde tamamlamış, bir taraftan edebi yazılar yazarken, bir taraftan da öğretmenliklerde bulunmuştur. Milli Mücadele yıllarında milletvekili seçilmiş, Bükreş Elçiliği yapmıştır. E

Hamid Fendoğlu kimdir

Hamid Fendoğlu (d. 1919, Malatya, Türkiye), (ö. 17 Nisan 1978, Malatya, Türkiye), politikacı. Lise mezunudur. Hamido lakabıyla tanınır. 27 Mayıs İhtilali’nde tutuklandı. Önce, gösterilere katıldığı, DP’yi desteklediği için dava açıldı.

Hamit Fendoğlu (Hamido) Olayı ve Katliam (1978)

Fendoğlu’na Gönderilen Bombalı Paket Cumhuriyetin ilanından 1980’e kadar Malatya’da CHP ağırlıklıydı. 1946’dan 1960’a kadar Malatya’nın milletvekillerinin tümünü CHP kazanıyordu. 1961’den 1980’e

Harry Truman (1884 - )

Amerika Birleşik Devletlerinin 33. Cumhurbaşkanı. Missourinin küçük bir köyünde doğmuştur. Orta halli bir çiftlik sahibinin oğludur. Bir süre ecza depolarında çıraklık etmiş bankada memur olmuş, babasının çiftliğinde çalışmış, Birinci Dünya Savaşına y

Hasan Ali Yücel (1897 - 1961)

Türk yazarı ve fikir adamı, İstanbul da doğmuştur. Öğrenimini Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. Uzun yıllar liselerde edebiyat ve felsefe okutmuş,öğretmenlikten sonra müfettişliklerde, ortaöğretim müdürlüğünde bulunmuş, 1935 yılında İzmir den Milletv

Hasan Saka (1885 - 1960)

Hasan Saka (1885 - 1960); Türk siyaset adamı. Trabzonda doğmuştur. Öğrenimini Mülkiyede tamamladıktan sonra, Pariste Siyasal Bilimler Okulunda iktisat ve maliye okumuştur. Avrupadan döndükten sonra Mülkiyede ders vermiş ve son Osmanlı Meclisinde ve birinci devresinden

Hazım Körmükçü (1898 - 1944)

Türk sahne sanatkarı, İstanbul da doğmuştur. Çocukluğunda musiki ve sahne İle ilgilenmiş, 19171 de Darülbedayiye girerek, ölümüne kadar orada çalışmıştır. Ayrıca çeşitli yerli filmlerde de rol almıştır.Halk tarafından çok sevilen bir sanatkar olan Hazım

Helen Keller (1880 - )

Kör ve sağır olmasına rağmen ünlü bir yazar olan kadın. Amerikalıdır. İki yaşında iken geçirdiği bir hastalıktan sonra kör ve sağır olmuştur. Anne ve babasının eğitimi için gösterdiği ilgi sebebi ile sağır ve körlere mahsus okullarda okumuş ve kolej ö

Herbert George Wells (1866 - 1946)

İngiliz yazarı. Browleyde doğmuştur. Okumaya düşkün bir öğrenci olmuş, burs kazanarak Londra Üniversitesinde okumuş ve burayı birincilikle bitirmiştir. Bir süre biyoloji öğretmenliği yaptıktan sonra, gazeteciliğe geçmiştir. Bilimsel zaman alanında eserler yaz

Herbert Spencer (1820 - 1903)

Herbert Spencer (1820 - 1903); İngiliz filozofu. Derby şehrinde doğmuştur. Bir öğretmenin oğludur. Onyedi yaşına kadar öğrenim gördükten sonra demiryolu mühendisi olmuş, sekiz yıl çalıştığı bu işinde, çeşitli köprüler ve yollar yapımında bulunmuştur. F

Hippoltye Taine kimdir(1828 - 1898)

Fransız filozof, tarih yazarı ve eleştirmeni. Vouziersde doğmuştur. İnsana, üstün soylu hayvan diyen Taine, büyük yazarların en büyük sanatkarların dehalarının, hakim bir kuvvet tarafından yönetildiğini, bu kuvvetin de ırk, zaman ve mekanla ilgili olduğunu iler

Horatio Nelson (1758 - 1805)

Ünlü İngiliz amirali. Norfolkda doğmuştur. 1770 yılında bahriyeye girmiş, 1870 yılında İngiliz donanmasında komutanlıklarda bulunmağa başlamıştır. 1787 yılından itibaren beş yıl kadar denizcilikten ayrılmış, yeniden mesleğine döndüğünde çeşitli sava

Hüseyin Cahit Yalçın (1875 - 1957)

Türk yazarı. Balıkesirde doğmuştur. Çocukluğu babası ile çeşitli yerlerde dolaşmakla geçmiş, öğrenimini Mülkiye Mektebinde tamamlamıştır. Öğrenciliği sırasında yayınlanan Mektep dergisini idare etmiş, 1896 da Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılarak Serv

Hüseyin Suat Yalçın (1868 - 1942)

Serveti Fünun devri şair ve piyes yazarlarından. İstanbulda doğmuştur. Hüseyin Cahit Yalçının ağabeyisidir. Tıbbiyede öğrenimini tamamlamış, hemen bütün ömrünü, çeşitli yerlerde hekimlik yaparak geçirmiştir. İlk geçlik yıllarından itibaren, dergilerde

I. Leonidas Kimdir

Leonidas (????????), bir Sparta kralı ve II. Anaxandridas‘ın oğullarından biri. Agiad ailesinin on yedinci kuşağında, M.Ö. 489 veya M.Ö. 488 yılında, yarı kardeşi olan ve kızıyla evlenmiş olduğu I. Cleomenes’in ardından tahta geçmiştir. S

Igor Stravinski (1882 - )

Igor Stravinski (1882 - ?); Rus bestecisi. Leningrad civarında Orenlenbaumda doğmuştur. Hukuk öğrenimi görmüş, fakat Rimsy - Korsakovun tavsiyesi üzerine müziği meslek olarak seçmiştir. Bestelediği senfoniler, orkestra parçaları ve baleleri ile büyük bir besteci o

İhsan Sungu (1883 - 1946)

İhsan Sungu (1883 - 1946); Türk eğitimcisi. Trablussamda doğmuştur. Mülkiyede öğrenimini tamamlamış, çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra, öğretmenliklerde bulunmuş, öğretmen okullarında yıllarca pedagoji, tarih dersleri vermiş, okul müdürlüklerinde bulunmu

II. Selim Sarı (1534 - 1574)

II. Selim Sarı (1534 - 1574); Onbirinci Osmanlı padişahı. Kanuni Sultan Süleymanın oğludur. Annesi Hürrem Sultandır. Babasının ölümü üzerine Sokullu Mehmet Paşanın gönderdiği haber üzerine Anadoludan İstanbula gelerek 1566 tarihinde tahta çıkmıştır. Babas

Isaac Newton (1642 - 1727)

İngiliz bilgini. Woolsthope şehrinde doğmuştur. Cambridge Üniversitesinde matematik öğrenimi görmüştür. Genç yaşlarından itibaren kendini bilim hayatına vermiş, yerçekimi ile ilgili kanunları keşfetmiştir. Bundan başka ışığın yapısını araştırarak, bey

İsmail Habip Sevük (1893 - 1954)

İsmail Habip Sevük (1893 - 1954); Türk yazarı. Edremitte doğmuştur. Öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Edebiyat ve felsefe öğretmenliklerinde bulunmuş, Milli Mücadele yıllarında Kastamonuda Açıksöz, Balıkesirde İzmir e Doğru gazetelerinin

İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1889 - )

Tarih yazarı, İstanbulda doğmuştur. 1912 yılında Edebiyat Fakültesinde öğrenimini tamamlamış, çeşitli okullarda tarih öğretmenliklerinde ve müdürlüklerde bulunmuş, 1927 yılında milletvekili seçilmiş, 1932-38 yılları arasında Edebiyat Fakültesinde tarih pr

İsmail Namık (1892 - 1935)

Türk ressamı. İstanbulda doğmuştur. Galatasarayda okuduktan sonra Paris Güzel Sanatlar Okulu nda resim öğrenimi yapmış, İstanbula döndükten sonra Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik, müdür muavinliği ve müdürlük yapmıştır. Bir ara da Milli Eğitim Müfe

İsmail Zühtü Paşa (1805 - 1889)

Büyük servetini hayır işlerine vermiş bir Osmanlı Veziri. İstanbulda doğmuştur. Gençliğinde nakkaşlık, mimarlık öğrenmiş, inşaat yaparak zengin olmuştur. Dolmabahçe Sarayının yapımında bina emiri olarak çalışmıştır. Zeytinburnundaki Fişek Fabrikası i

James Watt (1736 - 1819)

İskoçyalı makine uzmanı ve buhar makineyi yapan mucit. Greenock şehrinde doğmuştur.Londrada bir alet yapıcısın yanında çıraklık etmiş,İskoçyaya dönünce, Glasgow Üniversitesinin matematik aletlerini yapmağa başlamıştır.Bu sıralarda, insanlığa yeni ufuklar

Jean - Paul Sartre (1905 -)

Jean - Paul Sartre (1905 -?); Fransız filozofu ve yazarı. Pariste doğmuştur. Var oluşçuluk (Existentialisme) akımının felsefe ve edebiyat alanındaki öncüsü ve bağımlı edebiyatın kuramcısıdır. 1938 yılından bu yana türlü alanlarda yazılar yazmış, uzun yıl

Jean Sibelius (1865 - 1957)

Jean Sibelius (1865 - 1957); Fin bestecisi, Tavastehus şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta müziğe karşı kabiliyeti görülmüş, konservatuar öğreniminden sonra, bir taraftan Helsinki Müzik Akademisinde müzik öğretmenliği yaparken, bir taraftan da eserlerini besteleme

Johaiin Kepler (1571 - 1630)

Ünlü Alman astronomu. Würtembergde doğmuştur. Fakir bir ailedendir. Güçlükler ve yoksulluklar içinde çok çalışmak zorunda kalmış, buna rağmen sonsuz çalışmaları ile astronomi biliminin kurucusu olmuştur. Ortaya koyduğu ve kendi adı ile anılan kanun (Kepler K

Johan Strauss (1825 - 1890)

Johan Strauss (1825 - 1890); Avusturyalı besteci.Viyanada doğmuştur.Bir bestecinin oğludur.Viyolonist olan babasından ayırt edilmek için kendisine Genç Strauss denir. Viyana da öğrenim görmüş, ilkin bir bankada memur olarak çalışmağa başlamıştır. Babasının iz

John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963)

Amerika Birleşik Devletlerinin 3 cumhurbaşkanı, Brooklinode doğmuştur. Babası, büyükelçiliklerde bulunmuş Joseph P. Kennödydir. Hukuk öğrenin yapmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarınca Amerikan donanmasında hizmet etmiştir. Savaştan sonra siyasi hayata atılmı

John Keats (1795 - 1821)

İngiliz şairi, Londrada doğmuştur. Sonradan at kiralayıcısı olan bir seyisin oğludur. Okul sıralarında iken kendini şiire vermiş, 1817 yılında yayınladığı Şiirler adlı ilk kitabından sonra, bütün zamanını şiire vermiştir. Bu sebeple hekimlik mesleğini b

John Steinbeck (1902 - )

John Steinbeck (1902 - ?); Çağdaş Amerikan roman ve hikaye yazarı. California da Salinas kasabasında doğmuştur, ilk çocukluğundan itibaren hayatını kazanmak zorunda kalmış, dülgerlikten gazete muhabirliğine kadar pek çok çeşitli işlerde çalışmıştır. Bu işl

Jonathan Swift (1667 - 1746)

Jonathan Swift (1667 - 1746); İngiliz yazarı. Dublinde doğmuştur. Dini öğrenim görerek protestan rahipliği etmiş, fikirleri ve eserleri ile zamanın edebi ve siyasi hayatı üzerinde etki yaratmış ve İrlanda istiklali davasını ilk olarak ele alanlardan biri olmuştur.

Josef Broz Tito (1893 - )

Yugoslav Cumhuriyeti Başkanı, mareşal, Hırvatistanda doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren aşırı solcu hareketlere katılmış, 1932 yılından itibaren de Yugoslav solcu partilerinin teşkilatlanmasında büyük rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, A

Joseph Stalin (1879 - 1953)

Joseph Stalin (1879 - 1953); Rus komünist lideri, Gürcistanda doğmuştur. Gürcü bir köylünün oğludur. Gençliğinden itibaren, çarlık aleyhindeki faaliyetlere katılmış, 1906 yılında Sibiryaya sürülmüştür. 1917 yılında Rusya ya çıkan komünist ihtilalinin li

Jules Verne (1828 - 1905)

Fransız romancısı. Nanteste doğmuştur. Pariste hukuk öğrenimi yapmıştır. 1848 yılından itibaren tiyatro eserlerini yazmaya başlamış, daha sonraları çeşitli seyahat hikayeleri yazmıştır.1862 de yazdığı Balonla Beş Hafta Seyahat adlı eseriyle büyük ün kaz

Junles Supervllle (1884 - 1920)

Junles Supervllle (1884 - 1920); Fransız şairi. Montevideoda doğmuştur, ilk çocukluk yıllarını Uruguayda geçirmiş öğrenimini Pariste yapmıştır. Avrupa ve Güney Amerikada uzun yıllar süren gezilerde bulunmuştur. Romanlar, hikayeler, oyunlar da yazmışsa da en ön

Kadim Naili ( - 1666)

Türk şairi. İstanbulda doğmuştur. Zamanında iyi bir öğrenim görmüş, uzun zaman memurluk etmiştir. Gençliğinde şiir yazmaya başlamış ve sözlerini çok defa bir kuyumcu dikkatiyle işleyerek büyük divan şairleri arasında yer almıştır. Yazma bir d

Kanuni Süleyman,I. (1494 - 1666)

Kanuni Süleyman,I. (1494 - 1666); Onuncu Osmanlı padişahı. Yavuz Sultan Selimin oğludur. Şehzadeliğinde Manisa Valiliğinde bulunmuş, babasının ölümü üzerinde, 26 yaşında iken 1520 tarihinde tahta çıkmıştır. Kuvvetli bir devletin hükümdarı olan Süleyman I.

Karacaoğlan ( - 1679)

Türk halk şairi. Asıl adı doğduğu yer, nerelerde ve nasıl yaşadığı kesin olarak belli değildir. Kozanda ya da Adana çevrelerinde doğduğu, Güney Anadolu illerinde yaşadığı sanılmaktadır. Öbür halk şairleri gibi, halk içinden yetiştiği, Anadoluda çeşitli

Karagöz

Kendi adıyla anılan ünlü gölge oyununun birinci kahramanı ve Hacivatın arkadaşı. Yaşadığı ve gerçek olduğu hakkında söylentiler vardır. Fakat hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. XIII. ya da XIV. yüzyılda Bursada yaşadığı, Ulucami (ya da Yeşilcami) yapıl

Karamanoğulları

Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra meydana çıkan Anadolu beyliklerinden biri. Osmanoğullarından sonra en büyük ve en kuvvetli olan beyliktir. 1256 yılından, 1483 yılına kadar sürmüştür.Oğuzların Salur boyundan oldukları sanılan Karamanoğulların

Katerina I. (1682 - 1722)

Rusya imparatoriçesi ve Petrol I. in karısı. Livoanyada doğmuştur. Fakir bir ailedendir. Bir savaş sırasında Ruslara esir düşmüş ilkin Prens Mençikofun sonra da Petronun metresi olmuştur. Petronun Prut Savaşında yenildiği zaman, Osmanlı sadrazamı Baltacıya müce

Katip Çelebi (1608 - 1656)

Türk bibliyografya bilgini. İstanbulda doğmuştur. Asıl adı Mustafadır. Öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu Muhasebe kalemine memur olmuş uzun yıllar ordu ile Bağdat seferinde, Diyarbakır muhasarasında, Revan seferinde bulunmuştur. Hacca gitmiş ve katip sınıfı

Kaygusuz Abdal (XV. Yüzyıl)

Türk halk şairi, Bektaşiler arasında Kaygusuz Sultan diye bilinir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber bir broşüründe 1397 yılında doğduğunu yazmıştır. Bektaşi ulularından Abdal Musaya derviş olmuş, Bektaşiliği yaymak için Abdal Musa ta

Kazım Karabekir kimdir(1882 - 1948)

Türk generali ve siyaset adamı. İstanbulda doğmuştur. 1905 yılında Harp Akademisi öğrenimini tamamlamış, çeşitli cephelerde başarılı hizmetlerde bulunmuş, Kurtuluş Savaşı yıllarında Şark Cephesi Komutanı olarak Milli Mücadele hareketimize büyük hizmetlerd

Kelis kimdir

Harlem hip-hop kraliçesi Kelis, oldukça güçlü bir kadın. Şarkıcı/söz yazarı olarak Alanis Morissette’in ateşine, Queen Latifah’ın küstahlığına ve kendi özel duruşuna sahip. Caz müzisyeni bir babanın kızı olan Kelis, müziğe annesinin cesaretlendi

Kemal Reis ( - 1533)

Türk denizcisi. Geliboluda doğmuştur. Gençliğini korsanlık ve deniz savaşları ile geçirmiş, 1499 da Osmanlı Devletinin resmi hizmetine girmiştir. Uzun yıllar, Akdenizde çeşitli deniz savaşlarına katılmış, Beyazit II. zamanında İnebahtı, Modan ve Mora kıyıla

Kemalettin Kamu (1901 - 1948)

Türk şairi, Erzurumda doğmuştur. İstanbul Muallim Mektebinde öğrenimini tamamlamış, bir süre Pariste Anadolu Ajansı muhabirliği yapmıştır. Pariste bulunduğu sırada Siyasal Bilimler Okulunu bitirmiştir. 1939 yılında siyasi hayata atılarak Rizeden milletvekili se

Kemalettin Sami Paşa ( -1934)

Kurtuluş Savaşında yararlıkları geçmiş komutanlarımızdan. Bir çok savaşlarda bulunmuş, bu arada Balkan Savaşında sağ kolu çolak kalmıştır. Birinci Dünya Savaşında on üç yerinden yaralanmış Kurtuluş Savaşında da büyük yararlıkları sırasında yirmi i

Kenan İmirzalıoğlu Kimdir

18 HAZİRAN 1974′TE Ankara’nın Bala İlçesi’ne bağlı Üçem Köyü’nde çiftçi olan Yıldız ve Mustafa İMİRZALIOĞLU ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ablası’nın adı Yasemin, abisinin adı Derviş (Makina Mühend

Keremcem Kimdir

1978 Muğla doğumlu Kerem Cem, 6 yaşındayken piyano eğitimi almaya başladı. Lise yıllarında başka grupların ve sanatçıların parçalarını gitarıyla ve sesiyle yorumlamaya başlayan Keremcem, Güllük’teki yazlık mekanlarda sahneye çıkmaya başladı. Kendisin

Kıbrıslı Mehmet Kamil paşa (1832 - 1912)

Osmanlı sadrazamı. Lefkoşede doğmuştur. Kıbrısta ve Mısırda okumuş. Mısırda subay olarak bulunmuş, İstanbula geldikten sonra idare memurluklarında, mutasarrıf ve valilikler de bulunarak nazır olmuş, 1884 te ilk defa sadrazam olmuştur. Daha sonra 1895 te ve meşru

Kılıç Ali Paşa (1496 - 1587)

Büyük Türk denizcilerinden. Soyca Türk olan bir aileden gelmedir. Çeşitli deniz savaşlarına katılmış, İnebahtı deniz savaşında, Türk donanması yanarken düşman gemilerini yakmayı başarmış ve başarı ile kurtulabilmiştir. Bu başarısı sebebi ile, Uluç adı

Kleopatra (M.O. 60 - 30)

Ünlü Mısır kraliçesi. Ptolemy Anteleusun kızıdır. Babasının ölümünden sonra kardeşi Ptolemy Dionysus ile birlikte tahta geçmiş, fakat kardeşi onu kraliçelikten uzaklaştırarak sürdürmüştür. Ünlü Romalı komutan Caesar Mısıra geldiği zaman Kleopatra onu

Kobert Kooh (1834 - 1910)

Verem ve kolera hastalıklarının etmenlerini keşfeden ünlü Alman hekimi. Hanovreda doğmuştur.Hekim olduktan sonra bakteriyoloji alanında çalışmalarda bulunmuş, 1882 de kendi adı ile de anılan verem basilini keşfetmiştir. Bir kaç yıl sonrada, kolera hastalığını

Koca Ragıp Paşa (1648 - 1762)

Türk şairi ve sadrazamı. İstanbul doğmuş. Zamanının bilginlerini ve dillerini öğrenmiş, birçok paşaların yanında İran ve Bağdatta bulunmuş, bir aralık Bağdat Defterdarı ve Maliye vekili olmuştur. Devlet işlerinde kısa zamanda başarı kazanarak Sadaret Mektu

Koca Sinan Paşa (- 1596)

Koca Sinan Paşa (? - 1596); Osmanlı sadrazamı. Enderundan yetişmiştir. Mısır valiliği sırasında 1569 yılında Yemeni Osmanlı sınırlarına katmış, Malatya, Gazze ve Trablus sancaklarında mirmiran olarak bulunmuş, Erzurum ve Halepte valilik yapmış, 1569da Mısır

Koçi Bey (XVII. Yüzyıl)

Yazdığı bir layiha ile ünlü Osmanlı asker. Gölüceli olduğu sanılmaktadır. Doğduğu yıl hakkında kesin bilgi olmadığı gibi, hayatı hakkında da kesin bilgi yoktur. Çocukluğunda İstanbula getirilerek Enderundan yetişmiş, Murat IV. ön savaşlarında bulunmuştu

Korkut ,Şehzade ( - 1512)

Beyazit II. nin oğlu ve Yavuz Selimin kardeşi. Babasını sağlığında Teke sancağında valilik yapmış, bir aralık amcası Cem gibi, Mısıra kaçmışsa da oradan geri gönderilmiş, bir süre sonrada kardeşi Yavuz Sultan Selim tarafından Bursada öldürülmüştür.Şeh

Köroğlu ( - 1650)

Bir halk hikayesinin kahramanı olan ünlü haydut. Bolu çevresinde bir Beyin atlarına bakan bir çobanın oğlu olduğu söylenir. Babasının Bey tarafından, işkenceler içinde kör edilmesi üzerine, Bolulu Beyden intikam almak için dağlara çıkmış ve haydutluk etmişti

Krezus kimdir(M.O. 543)

Eski Lidya devletinin sonuncu hükümdarı. Birçok başarılar kazanmış ve pek zengin olan hazinesi ile ün şalmıştır. İran hükümdarı Keyhüsrev tarafından yenilgiye uğratılmış ve esir edilmiştir.

Ksenofon kimdir(M.O. 434 - 855)

Eski Yunan filozof ve tarihçisi. Socratesin öğrencilerindendi. Uzun yıllar Anadoluda İran ordularında bulunmuş, özellikle İranlıların askeri eğitim ve terbiye düzenleri ile ilgili görüşlerini yazmıştır. Eserleri, eski tarihi aydınlatma bakımından ve pedagoji t

Kubilay Han kimdir(1221 - 1294)

Çinde hüküm sürmüş olan Türk - Moğol hükümdarı. Kubilay Devletinin kurucusudur. Cengiz Hanın küçük oğlu Tulay Hanın dördüncü oğludur. Kardeşi Mengü Hanın ölümü üzerine Kurultay karar ile Han seçilmiştir. Kubilay ın en büyük tarafı kardeşlerini cen

Kuşçubaşı Eşref Bey Kimdir

Kuşçubaşı Eşref Bey Kuvay-ı Milliye Kumandanlarındandır. Bulgar ordularının İstanbul önlerine Veliefendi’ye geldiği günlerde 300 kişilik kuvvetiyle çete savaşları yaparak onları mağlup etmiş çok kısa bir zaman içinde Edirne’yi de Bulgarlardan kur

Kuyucu Murat Paşa (1535 - 1611)

Osmanlı sadrazamı. Aslının Hırvat olduğu söylenir. Çocukluğunda saraya alınmış ve orada yetişmiştir. Çeşitli valiliklerde bulunmuş, İran seferi sırasında bir süre esir kalmış, kaçıp İstanbula geldikten sonra Macar seferinde yararlığı görüldüğünden

Leon NikolayeviC Tolstoy (1828 - 1910)

Büyük Rus romancısı. Asil bir ailedendir. Bir süre üniversiteye devam etmiş, fakat kendi kendini yetiştirmiştir. İlkin başıboş bir hayat yaşamış, sonraları Kafkasyada olan ağabeysinin yanına giderek asker olmuştur. Edebiyata bu sıralarda başlamıştır. Bir s

Leonardo da Vinci (1453 - 1519)

Büyük İtalyan sanatçı. Yalnız gelmiş geçmiş sanatçıların en büyüklerinden biri olarak değil, yapıcılık ve araştırıcılığı ile de büyük bir insandır. Ressam, heykeltıraş, mimar, müzisyen, mühendis ve filozoftur.Floransalı bir avukatın oğludur, ilk s

Lindsay Lohan Kimdir

1986 senesinde New York’ta doğan Amerikalı aktris ve müzisyen Lindsay Dee Lohan, sanatçı bir aileden geliyor. Küçük yaşta ‘Ford Model’de moda mankenliğine başlayan Lohan, bu süre içerisinde Vogue, Elle ve Bliss gibi dergilerde yer aldı. 1996 senesinde 

Linkin Park kimdir

  Eski moda hip-hop, geleneksel klasik rock ve elektronik müzik, alternatif metal grubu Linkin Park’ın kuruluşunun arkasındaki en önemli etmenlerdendi. Grubun temeli, 1996 yılında Linkin Park’ın altı üyesinden üçü Rob Bourdon, Brad Delson ve Mi

Lucius Annaeus Seneca (2 - 65)

Lucius Annaeus Seneca (2 - 65); Latin devlet adamı, filozofu ve yazarı. İspanyanın Cordoba şehrinde doğmuştur. Büyük bir Romalı hatip olan Macus Senecanın oğludur. Çocukluğunda Romaya gelmiş, babasından edebiyat öğrenmiş, hukuk öğrenimi yaparak avukat olmuştur

Lucius Donitius Neron (37 - 68)

Roma imparatoru. Domitius Ahenobarbus ile Aggrippinanin oğludur. Seneca tarafından büyütülmüş, imparator Claudius tarafından evlat edinilmiş.Claudiusun ölümü üzerine 54 yılında imparator olmuştur. Çok geçmeden Cladiusun öz oğlu Britancicusu sonra da annesini, Br

Madonna Kimdir

Madonna Louise Veronica Ciccone, 16 Ağustos 1958’de Michigan’da doğdu ve 1977’de Michigan’dan ayrılıp, balerin olmak üzere New York’a gitti. Koreograf Alvin Ailey’den eğitim alan ve bu sırada modellik yapmaya başlayan Madonna, 1979 yılı

Mahmut Yesari (1891 - 1945)

Türk hikaye ve roman yazarı, İstanbul da doğmuştur. Güzel Sanatlar Akademisinde bir süre okumuş, basın hayatına bir karikatürist olarak girmiştir. İlkin Diken adlı mizah dergisinde çalışmış, sonraları Kelebek adlı bir mizah dergisi çıkarmıştır. Çeşitli g

Mahpeyker Kösem Sultan (1590 - 1650)

Osmanlı devrinin ünlü saray kadınlarından biri. Ahmet I. in karısı, Murat IV. İbrahim I ve şehzade Kasımın annesidir. Bir Rum papazının kızıdır asıl adı Anastasiadır. Küçük yaşta yetim kalmış, Bosna beylerbeyi tarafından, saraya gönderilmiş, güzelliği

Marie De Rabutin Chantal Sevigne (1626 - 1696)

Marie De Rabutin Chantal Sevigne (1626 - 1696); Fransız kadın yazarı. Pariste doğmuştur. Latince, İspanyolca ve İtalyanca öğrenmiş, Grignan kontuyla evlenen kızına, Fransız edebiyatında önemli bir yeri olan ve 1671 - 1691 yılları arasında yazdığı mektupları il

Mark Twain (1835 - 1910)

Amerikan mizah yazarı, Missouride doğmuştur. Asıl adı Samuel Langhornte Clemenstir. On iki yaşında iken okuldan ayrılmış gençliğinde büyük bir sıkıntı çekmiş, kaptanlık, madencilik gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Mark Twain takma adı ile eserler v

Matthias Ettrich kimdir

Matthias Ettrich (d. 14 Haziran 1972, Bietingheim, Güney Almanya) 1996’da Usenet’e önererek Qt GUI araçlarını kullanan UNIX için KDE (özgür, sağlam, güzel görünen masaüstü ortamı) projesini kuran bilgisayar mühendisidir. Kullanımı kolay masaüstünü d

Mazhar Osman Uzman (1884 - 1952)

Sinir ve akıl hastalıklarındaki ihtisası ile ünlü Türk hekimi. Sofuda doğmuştur. Öğrenimini Askeri Tıbbiyede tamamlamış, sinir hastalıkları ihtisası yaparak, bu kolda fakültede dersler vermiştir. Balkan Savaşında hekimlik yaptıktan sonra çeşitli hastanelerde

Mehmet Akif Ersoy Kimdir

Mehmet Akif Ersoy, (d. 1873 – ö. 27 Aralık 1936). Türk şair ve düşünce adamı, İstiklal Marşı şairi olması bakımından da Milli Şair ismini almıştır. Mehmet Akif Ersoy, günlük konuşma dilinin şiirle kaynaşmasını sağlayarak halkçı bir nazmın

Mehmet Behçet Yazar (1890 - )

Türk yazarı. Halepte doğmuştur. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra liselerde edebiyat öğretmenliklerinde bulunmuş, okul müdürlükleri, Milli Eğitim müfettişliği yapmıştır. Fecri ati edebi akımının üyeleri arasında bulunmuş, şiirler ve edebiyatla ilgili e

Mehmet Emin Yurdakul (1869 - 1944)

Türk şairi, İstanbul da doğmuştur. Bir balıkçının oğludur. Beşiktaş Askeri Rüştiyesinde okumuş, bir süre de Hukuk Fakültesine devam etmiştir. Babıali de memurluk etmiş, 1908 İnkılabından sonra Bahriye Nezareti Müsteşarlığına getirilmiş ve bir aralık Hi

Mehmet Kamil Paşa ( - 1859)

Osmanlı vezirlerinden. Enderun. dan yetişmiştir. Avrupada mühendislik öğrenimi görmüş, nazırlıklarda, Londra elçiliğinde bulunmuş. Halep ve İzmirde valilik yapmıştır.Osmanlı sadrazamı. Arapkirde doğmuştur.Gençliğinde Mısıra giderek Mehmet Ali Paşa nın ka

Mehmet Namık Paşa (1804 - 1892)

Osmanlı veziri. Konyada doğmuştur. Gençliğinde Parise gitmiş, Fransızca ve askeri bilgiler öğrenmiş. Londra elçiliğinde, Irak ve Hicaz müşirliğinde, ticaret nazırlığında ve valiliklerde bulunmuştur. 1860 yılından sonra da iki defa serasker, 1877 de Ayan Meclis

Mehmet Pehlivan Kurtdereli ( - 1939)

Ünlü Türk pehlivanı. Bulgaristanda doğmuştur. Türkiyeye ailesi ile birlikte gelmiş ve Balıkesir çevresinde yerleşmiştir. (Bulunduğu köye, sonradan Kurtdere adı verilmiştir). Kısa bir zamanda Türkiyenin başpehlivanı olmuş, karşılaştığı yabancı pehlivanlar

Mehmet Şahcihan (1591 - 1868)

Hindistan Türk - Moğol hükümdarlarının beşincisi. Babası Cihangir Selim Şahtır. Babasının ölümü üzerine 1628 de tahta çıkmıştır. Devri, bu imparatorluğun en parlak devirlerini içine alır. Agrada bulunan Tac-Mahal, onun zamanında yapılmıştır. 1659 tarihi

Mehmet Sait Paşa (1838 - 1914)

Mehmet  Sait Paşa (1838 - 1914); Osmanlı sadrazamı. Erzurumda doğmuştur. Çeşitli memurluklarda bulunduktan sonra, Abdülhamit II. nin tahta çıkması sırasında mabeyin başkatipliğine getirilmiş., 1877 yılında da vezir olmuştur. Bu vazifesinde, padişaha gösterdiğ

Mehmet Şevket Vahdeti (1883 - 1871)

Ünlü hatalarımızdan. İstanbulda doğmuştur. Arap harfleriyle olan eski yazının türlü güzel şekillerde yazılmasıyla ün salmış gerek yazıda, gerekse resimlerde başarı kazanmıştır. İstanbulda çeşitli camilerde eserleri vardır.

Mehmet Zagnos Paşa ( - 1460)

Osmanlı Veziri, Fatih Sultan Mehmedin şehzadeliğinde Manisada onun yanında bulunmuş, saltanata ilk geçtiğinde de, Edirneye onunla birlikte geçmiş, fakat Murat II. tarafından oğlunu boş şeylerle ilgilendiriyor diye Balıkesire gönderilmiştir. Fatihin tekrar padişah o

Mehmetçik Kimdir

Tarih genelde tozlu sayfaları arasında bazı şeyleri gizler. Sanki ölmüşün hikayesi olarak anlatılır tarih. Fakat tarih kitaplarının gizleyemediği bir savaş vardır ki bu savaş bir milletin varoluş mücadelesinin adıdır. Binlerce isimsiz kahraman tek yürekte birle

Merzifonlu Karamustafa Paşa (1643 - 1683)

Viyanayı ikinci defa kuşatan Osmanlı sadrazamı,Merzifonda doğmuştur. Köprülünün yanında yetişerek ona damat olmuş, valiliklerde,kaptan paşalıkta bulunmuş, kayınbiraderi Köprülü Fazıl Ahmet Paşanın ölümü üzerine sadrazamlığa getirilmiştir. 34 yaşında

Mihal Köse kimdir

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yararlıkları görülmüş bir Rum beyi .Sonradan Müslüman olmuştur. Asıl adının Kosifos Mihaelis olduğu söylenir. Osman Bey zamanında Osmanlıların hizmetine girmiştir.

Mimar Kasım Ağa ( - 1659)

Türk mimarı. 1622 de ilk defa mimarbaşı olmuş, yirmi yıl kadar bu vazifede kaldıktan sonra validesultan kethüdalığına getirilmiştir. Bu vazifesinde iken, Köprülü Mehmet Paşanın sadrazam olmasında hizmeti geçmiştir.Bir çok mimari eserlerinin en önemlisi, İstan

Mimar Kemalettin (1870 - 1927)

Türk mimarı.İstanbulda doğmuştur. Mühendis Mektebinde okuduktan, sonra Almanyada mesleğini ilerletmiş, yurda döndükten sonra çeşitli camileri (Bebek ve Bakırköy camileri, Üsküdar Ayazma camisi) yapmış ve bir çok eserler mey dana getirmiştir. Ankara daki Mimar ke

Mimar Sinan (1490 - 1588)

Mimar Sinan (1490 - 1588); Türk mimarlarının en büyüğü. Kayserinin Gezi bucağına bağlı Ağrınos köyünde doğmuştur. Kayseriden gelen bir devşirme kafilesi arasında 1512 yılında İstanbul a gelmiş, At Meydanındaki İbrahim Paşa sarayında bulunan Acemioğlanlar

Mithat Cemal Kuntay (1885 - 1956)

Türk şair ve yazarı, İstanbul da doğmuştur, öğrenimini Hukuk Fakültesinde tamamlamış, Adliye Nezaretinde, mahkemelerde vazife gördükten sonra noterlikte bulunmuştur. Özellikle kahramanlık şiirleri en ünlüdür. Bu şiirler, bir nutuk davranışı içinde yazılmı

Mor ve Ötesi

   Mor ve Ötesi, 1995 yılında Kerem Kabadayı (davul), Harun Tekin (vokal/gitar), Derin Esmer (vokal/gitar) ve Alper Tekin (bas) tarafından kuruldu. Ilk albümleri “Şehir” 1996 yılında piyasaya çıktı. İlk video klibini de “Yalnız Şarkı&

Muallim Naci (1850 - 1893)

Türk şair ve yazarı. İstanbulda doğmuştur. Asıl adı Ömerdir. Babasının ölümü üzerine sekiz yaşında Varnaya gitmiş ve orada medrese öğrenimi yaptıktan sonra Varna Rüştiyesinde öğretmenlik yapmıştır. Varna mutasarrıfı Küçük Sait Paşa ile, Rumeli ve A

Murat Boz kimdir

1980 senesinde Zonguldak’ta doğan Murat Boz, 1996 senesinde İstanbul’a geçerek Güzel Sanatlar Lisesi eğitimini burada tamamladı. Bu dönem içerisinde Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reşit Rey’de vokalist olarak performanslarda bulunan Boz, 1998 senesind

Mustafa Fehmi Kubilay (1906 -1930)

23 Ocak 1930 da, Menemendeki gericilik ayaklanmasında öldürülen yedek teğmen, İzmirde doğmuştur. Öğrenimini Bursa öğretmen Okulunda tamamlamış, öğretmen olarak çeşitli okullarda bulunmuş. Menemende yedek subaylığını yaparken devrimlerimiz aleyhine başkaldır

Mustafa Necati (1894 - 1939)

Türk siyaset adamı. İzmirde doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamlamış, 1919 da Yunanlıların İzmiri işgal etmeleri üzerine Balıkesirde çetecilik yapmış, 1920 de Saruhan Milletvekili olarak Birinci Büyük Millet Meclisine katılmıştır. 1923

Mustafa Şekip Tunç (1896 - 1956)

Eserleri ve dersleri ile tanınmış bilim adamı. İstanbulda doğmuştur. 1908 yılında Siyasal Bilgilerden mezun olmuştur. Bir süre Cenevrede okumuş çeşitli Eğitim hizmetlerinde bulunmuş, 1919 da İstanbul Darülfünununda terbiye müderris muavini olmuş sonra müderris

Mustafa Zihni Paşa (1838 - 1911)

Osmanlı Veziri, İdoğmuştur. Maliye mektupçu kaleminde memurluk hayatına başlamış, 1884 yılında Maliye nazırı olmuştur. Bu tarihten sonra Evkaf, Ticaret ve Maliye nazırlıklarında bulunmuş, Selanik, Bursa ve Halep Valisi olmuştur. 1908 devriminden sonra Şûra-yı

Naima (1653 - 1715)

Türk tarih yazarlarından en ünlüsü ve en değerlilerinden biri. Sarayda ve bazı paşaların yanında katiplik yapmış, vaka nüvisliğe memur edilmiştir. 1591 - 1659 yılları arasında olayları yıl sırasıyla anlatan altı ciltlik bir tarihi vardır.

Napoleon III. Charles Louis (1808 - 1873)

Fransa İmparatoru. Holanda Kralı Louis Bonapartein oğludur. Maceralar içinde geçen bir gençlikten sonra 1836 ve 1840 yıllarında Louis Philippei devirmeğe teşebbüs etmiş, fakat yakalanarak müebbet hapse mahkûm edilmiş, sonra hapisten kaçmayı başarmış ve 1848 ihti

Nasreddin Hoca kimdir (1208 - 1283)

Türk halk mizahının temsilcisi. Yurt içinde ve dışında tanınmış ve sevilmiş bir şahsiyettir. Hayatı hakkında bilgi, çeşitli ve değişen kaynaklara dayanmaktadır. En doğru kaynaklara göre Sivrihisarın Horto köyünde doğmuştur. Babası o köyün imamı Abdulla

Nazım Nabizade (1862 - 1893)

Türk şair ve yazarı, İstanbulda doğmuştur. Kurmay yüzbaşılığa kadar yükselmiş, Harbiyede, öğretmenliklerde bulunmuş. Bir süre Suriyede bulunduktan sonra İstanbula gelmiş ve genç yaşında kemik vereminden ölmüştür.Serveti Fünun edebiyatı devrinde ün salm

Necip Ali Küçüka (1893 - 1941)

Türk siyaset adamı. Denizlide doğmuştur. Hukuk öğrenimini tamamlamış, çeşitli memurluklarda bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında Denizlide büyük yararlıklar göstermiş, Sivas Kongresinde bulunmuş, İstiklal Mahkemelerinde savcılık yapmıştır. Uzun yılla

Necip Fazıl Kısakürek kimdir

Türk şair ve gazetecisi. İstanbulda doğmuştur. Amerikan Kolejinde ve Fransız Lisesinde okumuş, öğrenimini Darülfünun Felsefe bölümünde tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı imtihanı kazanarak Sorbonneda ihtisas yapmıştır. Yurda dönüşünde

Necmettin Sadak (1890 - 1953)

Türk gazetecisi ve fikir adamı. Isparta da doğmuştur. Öğrenimini Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. Darülfünunda sosyoloji profesörlüğü yapmıştır. 1918 yılından itibaren iki arkadaşıyla birlikte İstanbul da Akşam gazetesini yayınlamağ

Nedim (1861 - 1730)

Divan edebiyatının ünlü sairlerinden biri, asıl adı Ahmettir. İstanbulda doğmuştur. Düzenli bir medrese öğrenimi görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Müderrisliklerde, Nevşehirli İbrahim Paşanın kütüphane memurluğunda ve Mahmut Paşa mahkemesi kadıl

Nefi (1593 - 1634)

Divan edebiyatının büyük şairlerinden biri. Asıl adı Ömerdir. Erzurumun Hasankale kasabasında doğmuştur. Ahmet V. zamanında İstanbula gelmiş, padişaha ve vezirlere verdiği kasideleri tanınmış ve bazı memurluklarda bulunmuştur. Dört padişahın zamanını görm

Nene Hatun (1857 -1955)

Kahraman bir Türk kadını. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Erzurum köylerinden birinde doğmuştur. Erzuruma saldıran ve Aziziye tabyalarında Türk askerlerini baskına uğratan Rus hücumu sırasında düşman saldırısına karşı koyan Erzurumlular arasında, g

Neyzen Tevfik Kolaylı (1879 - 1953)

Türk şairi. Bodrumda doğmuştur. Devamlı bir öğrenim görmemiş, genç yaşlarından itibaren ney çalmayı öğrenmiş, şair Eşrefle tanışarak şiir yazmaya başlamıştır. 1908 devriminden sonra siyasi fikirleri sebebi ile Mısıra kasmış, orada beş yıl kalarak ney

Nikola Tesla Kimdir

Nikola Tesla, (d. 10 Temmuz 1856, Smiljana-Hırvatistan – ö. 7 Ocak 1943, New York). Sırp asıllı fizikçi, mucit, makine mühendisi ve elektrik mühendisi. 19. ve 20. yüzyılın en ilginç buluşçularından birisidir. Babası papazdı. Hiçbir zaman okuyup yazama

Nil Karaibrahimgil Kimdir

Nil Karaibrahimgil dinleyenleri başka dünyalara götüren büyülü sesiyle Türk Pop(Pop, Trip-Hop, Rock, Vocal Jazz, Ambient, Electronica, Dance, Alternative, Experimental)(Elektronik Müzik) tarzlarında son zamanlarda kazandığı en büyük yeteneklerinden birisidir. Müzisy

Nuh Peygamber

Büyük peygamberlerden biri. Din kitaplarının yazdığına göre, Âdemin ölümünden 1742 yıl sonra dünyaya gelmiş ve 950 yıl yaşamıştır. 50 yaşında iken Tanrı tarafından kavmini imana çağırmaya memur edilmiş, fakat kendisini dinleyen olmadığı için 500 yaş

Orhan Veli Kanık (1914 - 1950)

Türk şairi, İstanbulda doğmuştur. Galatasaray Lisesinde ve Ankara Erkek Lisesinde okumuş, bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne devam etmiştir. Çeşitli memuriyetlerde, bu arada Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosunda çalışmış

Oscar Wilde (1856 - 1900)

İrlandalı edip. Öğrencilik hayatı ahlak dışı davranışları sebebi ile arkadaşları arasında tiksinti uyandırmıştır 1895 yılında da, bu ahlak dışı hareketleri sebebi ile hapse mahkûm olmuş cezasını bitirdikten sonra Fransada yerleşmiştir. En ü

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 1

Tarih genelde tozlu sayfaları arasında bazı şeyleri gizler. Sanki ölmüşün hikayesi olarak anlatılır tarih. Fakat tarih kitaplarının gizleyemediği bir savaş vardır ki bu savaş bir milletin varoluş mücadelesinin adıdır. Binlerce isimsiz kahraman tek yürekte birleşmiş zafer olmu

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 10

Süleyman II. (1643 - 1691); Yirminci Osmanlı padişahı. Deli İbrahimin oğludur. Bir yeniçeri ayaklanmasında tahttan indirilen büyük kardeşi Mehmet IV ün yerine 1687 de hükümdar olmuştur. Üç yıl sekiz ay süren hükümdarlığı sırasında, Osmanlı ordularının Avrupa ve Avustury

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 11

Türk yazarı. İstanbulda doğmuştu: Galatasaray lisesini bitirmiş, bir süre Hukuk Fakültesinde okumuştur. Düyun-u Umumiyede, Babıalide memurluklarda bulunmuş. Cumhuriyetin ilanından sonra üç defa Matbuat Umum Müdürlüğü bir defa da cumhurbaşkanlığı Umur Katipliği yapmıştır.

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 12

Türk şairi. Kudüste doğmuştur. Yüksek Muallim Mektebini bitirmiş ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi felsefe şubesini tamamlamıştır. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenlikleri yapmış, bir ara milletvekili seçilmiş, Ankara Musiki Muallim Mektebinde ders vermiş ve Pariste öğrenc

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 13

Yugoslav Cumhuriyeti Başkanı, mareşal, Hırvatistanda doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren aşırı solcu hareketlere katılmış, 1932 yılından itibaren de Yugoslav solcu partilerinin teşkilatlanmasında büyük rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Almanlara karşı

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 14

Türk gazetecisi, Gördeste doğmuştur, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamlamış çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bir ara Giresun milletvekili seçilmiş. Vakit Neşriyat Yurdu adlı bir yayınevi kurarak kendi adına gazete ve kitap yayınlarında bulunmu

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 15

Türk yazarı. İstanbulda doğmuştur. Galatasaray lisesinde viyana ticaret akademisin de Moskova Üniversitende öğrenim görmüştür. Uzun yıllardan beri çeşitli gazeteler de fıkra makale yazmakta, romanlar çevirmektedir.

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 16

Latin şair. Kuzey İtalyada Mantau yakınlarında doğmuştur. İyi bir eğitim görmüş, bir toprak sahibi olan babası tarafından Milanoya gönderilmiş, oradan da Napoli ye geçmiştir. M.Ö. 53 yılında Roma ya giderek ünlü Epikürcü Sirodan ders almıştır. Edebiyatın yanı sıra fels

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 17

Türk hikaye ve roman yazarı, İstanbul da doğmuştur. Güzel Sanatlar Akademisinde bir süre okumuş, basın hayatına bir karikatürist olarak girmiştir. İlkin Diken adlı mizah dergisinde çalışmış, sonraları Kelebek adlı bir mizah dergisi çıkarmıştır. Çeşitli gazete ve dergiler

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 18

Amerika Birleşik Devletleri kurucularından biri ve ilk Cumhurbaşkanı. Virginiada doğmuştur. İyi bir eğitim görmüş, fakat babası öldüğü için 15 yaşında okulu bırakarak çiftçilik etmiştir. Fransızlarla başlayan savaşta gönüllü olarak orduya katılmış ve kısa zamanda Vi

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 19

Osmanlı Veziri, Fatih Sultan Mehmedin şehzadeliğinde Manisada onun yanında bulunmuş, saltanata ilk geçtiğinde de, Edirneye onunla birlikte geçmiş, fakat Murat II. tarafından oğlunu boş şeylerle ilgilendiriyor diye Balıkesire gönderilmiştir. Fatihin tekrar padişah olması üzerine B

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 2

Norveçli politikacı. İkinci Dünya Savaşında Norveçin Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine, 1940 yılından itibaren Norveç hükümetinin başkanı olmuş, savaş boyunca Almanlarla işbirliği ederek, Alman menfaatini, kendi memleketinin menfaatlerinden üstün gören bir politika

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 20

Avusturyalı yazar. Viyanada doğmuştur. Zengin bir sanayicinin oğludur. Felsefe öğrenimi yaparak doktora vermiştir. Uzun yıllar Avrupa ve Amerikanın çeşitli yerlerini dolaşmış, Almanyada Nazi rejimi iktidara gelince İngilterede ve 1941 yılında Brezilyada yerleşmiştir. Fakat burada

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 21

Kendi adıyla anılan ünlü gölge oyununun birinci kahramanı ve Hacivatın arkadaşı. Yaşadığı ve gerçek olduğu hakkında söylentiler vardır. Fakat hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. XIII. ya da XIV. yüzyılda Bursada yaşadığı, Ulucami (ya da Yeşilcami) yapılırken orada çal

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 22

Kör ve sağır olmasına rağmen ünlü bir yazar olan kadın. Amerikalıdır. İki yaşında iken geçirdiği bir hastalıktan sonra kör ve sağır olmuştur. Anne ve babasının eğitimi için gösterdiği ilgi sebebi ile sağır ve körlere mahsus okullarda okumuş ve kolej öğrenimi bile gö

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 23

Ünlü Mısır kraliçesi. Ptolemy Anteleusun kızıdır. Babasının ölümünden sonra kardeşi Ptolemy Dionysus ile birlikte tahta geçmiş, fakat kardeşi onu kraliçelikten uzaklaştırarak sürdürmüştür. Ünlü Romalı komutan Caesar Mısıra geldiği zaman Kleopatra onu gizlice görmüş

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 24

Türk sahne sanatkarı, İstanbul da doğmuştur. Çocukluğunda musiki ve sahne İle ilgilenmiş, 19171 de Darülbedayiye girerek, ölümüne kadar orada çalışmıştır. Ayrıca çeşitli yerli filmlerde de rol almıştır.Halk tarafından çok sevilen bir sanatkar olan Hazım Körmükçü, öz

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 25

Türk şair ve yazarı, İstanbul da doğmuştur, öğrenimini Hukuk Fakültesinde tamamlamış, Adliye Nezaretinde, mahkemelerde vazife gördükten sonra noterlikte bulunmuştur. Özellikle kahramanlık şiirleri en ünlüdür. Bu şiirler, bir nutuk davranışı içinde yazılmıştır. Şiirleri

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 26

İran şahı. Bir deve çobanının oğludur. İlkin babasının yanında çalışmış, sonradan bir haydutluk etmiş, zamanının şahı olan Şan Abbasın yanında çalışmış ve 1736 da Abbasın ölümü üzerine şah olmuştur. Başarılı bir hükümdar olarak Orta Asya ve Hindistanın bir

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 27

Türk şair ve yazan. Diyarbakırda doğmuştur. Öğrenimini özel olarak yapmış, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, bir süre Pariste kaldıktan sonra Bursa mektupçuluğu yapmıştır. Aynı zamanda sürgün olarak kaldığı Bursadan 1908 Devriminden sonra ayrılarak valilikler yapmıştır.

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 28

Türk halk şairi. Bağdat şehri civarında Nesimi adlı bir kasabada doğduğu söylenir. Murat I. zamanında Anadoluya gelmiş, Hurufilik denen mezhebi yaymak suçundan yakalanarak Halepte verilen bir fetva gereğince idam edilmiştir.Klasik nazım şekillerini başarıyla kullanmış, içli ve

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 29

Özellikle Avrupa’da elektronik ve new wave müziğin tanına isimlerinden olan Client, uzun bir süre gizemli bir grup olarak kaldı. Client A ve Client B olarak bilinen ikili aslen eski Dubstar üyesi Sarah Blackwood ve eski Technique üyesi Kate Holmes. 2005 yılının sonlarındaysa Clie

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 3

Saint - Simon , Claude - Henry De (1760 - 1825); Fransız filozofu. Pariste doğmuştur, özel bir öğrenim görmüş ve genç yaşında orduya katılmıştır. 1777 - 1783 yılları arasında Amerikaya giderek bağımsızlık savaşlarında gönüllü olarak çarpışmış, 1873 te Fransaya dönm

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 30

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999, İstanbul) Türk besteci, aranjör, şarkı sözü yazarı, TV programı yapımcısı. Türkiye’de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden. Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde, Rikkat ve

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 31

Asıl adı Eithne Ní Bhraonáin olan Enya, İrlanda’nın en ünlü müzisyenlerinden biridir. 2001 ve 2002 yıllarında Dünya çapında albümleri en çok satan bayan vokal olmuştur. Özellikle Kelt müziği üzerine eserler veren Enya, bu müzik türünün bu gün Dünya’da bu ölç

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 32

1970 yılında Teksas’ta doğan ZZ Top, Billy Gibbons ve eski ‘American Blues’ üyeleri Dusty Hill ile Frank Beard’in bir araya gelmesiyle kuruldu. ZZ Top’un çekirdek kadrosundaki Gibbons, Lanier Greig ve Dan Mitchell ile aynı zamanda ‘Moving Sidewalks’ adlı grub

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 33

   Mor ve Ötesi, 1995 yılında Kerem Kabadayı (davul), Harun Tekin (vokal/gitar), Derin Esmer (vokal/gitar) ve Alper Tekin (bas) tarafından kuruldu. Ilk albümleri “Şehir” 1996 yılında piyasaya çıktı. İlk video klibini de “Yalnız Şarkı”ya çeken grubun albüm

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 4

Samih Rıfat (1874 - 1983); Türk şair ve fikir adamı, İstanbul da doğmuştur. Valiliklerde ve bir süre dahiliye müsteşarlığında bulunmuş, Milli Mücadeleden sonra maarif müsteşarı olmuş, ikinci Büyük Millet Meclisine Çanakkaleden milletvekili seçilmiştir. Türk Dil Kurumu başk

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 5

Jean - Paul Sartre (1905 -?); Fransız filozofu ve yazarı. Pariste doğmuştur. Var oluşçuluk (Existentialisme) akımının felsefe ve edebiyat alanındaki öncüsü ve bağımlı edebiyatın kuramcısıdır. 1938 yılından bu yana türlü alanlarda yazılar yazmış, uzun yıllar da öğretmen

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 6

1. Yavuz Selim (1467 - 1530); Dokuzuncu Osmanlı Padişahı. Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından biridir. Fatih Sultan Mehmetin torunu, Bayezit II. nin oğludur. Amasyada doğmuş, şehzadeliğini Trabzonda vali olarak geçirmiştir.Kendisinden büyük kardeşleri Korkut ve Ahmetin ta

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 7

Samipaşazade Sezai (1885 - 1938); Türk yazarı. İstanbulda doğmuştur. Özel öğrenim görmüştür. Evkaf Nezareti mektubu kaleminde memurluk etmiş, Londra Elçiliği ikinci Katipliğinde ve Madrid elçiliğinde bulunmuştur.Genç yaşında yazı hayatına atılarak Abdülhak Hamit ve Recaiz

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 8

Sabri Esat Siyavuşgil (1906 - ?); Türk yazarı ve fikir adamı. İstanbulda doğmuştur. Muallim Mektebini bitirdikten sonra Fransada Lion Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenimini tamamlamıştır. 1923 yılında İstanbul Üniversitesi psikoloji doçenti olmuş, 1942 yılında profesör

Kimdir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 9

Stendhal (1783 - 1842); Fransız romancısı. Grenobleda doğmuştur. Asıl adı Henri Beyledir. İyi bir öğrenim görmüş, gençliğinde Napoleon ordusuna girerek İtalya, Almanya, Avusturya ve Moskovaya gitmiştir. Bir süre sonra askerlikten ayrılarak Milano ve Triestede konsolosluk etmişti

Pablo Martin Meliton Sarasate (1844 - 1908)

Pablo Martin Meliton Sarasate (1844 - 1908); İspanyol kemancı ve besteci. 1856 - 59 yıllarında Paris Konservatuarında keman dersi almış, 1860 yılından itibaren konserler vermeğe başlamıştır. Sanat hayatı boyunca dünyanın hemen her tarafını dolaşmıştır. Çeş

Pandit Nerru (1891 - 1984)

Hindistan devlet adamı ve Hindistan Cumhuriyetinin ilk başbakanı. Allahabadda doğmuştur. Öğrenimini İngilterede yapmıştır. İlkin tabii bilimler, sonra da hukuk öğrenimi görmüş, 1912 yılında Hindistan a dönerek, Allahabad da avukatlık yapmıştır. 1919 yılınd

Paramore kimdir

Paramore’un beş üyesi vokalist Hayley Williams (17), bassist Jeremy Davis (21), ön gitarist Josh Farro (18), drummer Zac Farro (15) ve gitarist Hunter Lamb (20)’den oluşuyor. Genç grup Franklin - Tennesse’de Hayley 13 yaşındayken buraya taşın

Paris Hilton Kimdir

Paris Whitney Hilton; Hilton otellerinin ve babası Richard Hilton’un emlak varlığının varisidir. Hem Los Angeles hem de Manhattan sosyetesinin en yüksek üyesi sayılır. Hem sosyoelit hem de ünlü olabilmeyi başarmış nadir kişilerdendir. Televizyona yaptığı 

Paul Valery (1871 - 1945)

Fransız şair ve yazarı. Bir Akdeniz limanı olan Setede doğmuştur. Hukuk öğrenimi görmüş, genç yaşında çeşitli işlerde çalışarak hayatını kazanmış, bir taraftan da eserlerini yazmıştır. İlk şiirlerinde sembolistlerin etkisi altında kalmıştır. Şiirin

Paul Verlaine (1844 - 1896)

Fransız şairi. Metzde doğmuştur. Çocukluğunda Parise gelmiş, ilkin bir sigorta şirketinde, sonra belediyede memur olmuştur. Başı boş bir hayat yaşamış ,şair Rimbaud ile çirkin münasebetlere girişmiş Londraya, Brüksele gitmiştir. Rimbaudyu öldürmek suçu ile

Percy Bysshe Sehelley (1793-1822)

Percy Bysshe Sehelley (1793-1822); İngiliz şairi. Horsham yakınlarında doğmuştur, iyi bir ailedendir. Kimya ve fiziğe merak sarmış, Londrada Oxford üniversitesine yazılmıştır. Ancak, kendini tamamen edebiyata vermiş, aradan bir yıl geçmeden de üniversiteden kovulm

Peyami Safa (1899 - 1961)

Peyami Safa (1899 - 1961); Türk roman yazarı ve gazetecisi. İstanbulda doğmuştur. Özel öğrenim görmüş, genç yaşlarından itibaren gazete ve dergilerde siyasetten edebiyata, felsefi konulardan polis hikayelerine kadar romanlar, tetkikler, fıkralar yazmıştır. Son yı

PEYK kimdir

Müzik dünyası, yeni bir grupla tanışıyor. Peyk’in temelleri, oldukça eskiye, 1991’lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (Vokal) ve Serdal Ersoy’un (Gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsü’nde bir araya gelmesiyle, grubun temelleri atıldı. İkiliye, 1

Pirizade Mehmet Sahip Molla (1838 - 1910)

Pirizade Mehmet Sahip Molla (1838 - 1910); Osmanlı İmparatorluğunun son şeyhülislamlarından. İstanbulda doğmuştur, özel öğrenim görmüş, adliyede çeşitli memurluklarda bulunmuş, Devlet Şûrası üyeliği ile 1908 devriminden sonra Ayan Meclisi üyeliği yapmışt

Placebo Kimdir

1994 yılında vokalist-gitarist Brian Molko ve bas gitarist Stefan Odsal tarafından kurulan İngiliz rock grubu. 1996 yılında davulcu Steve Hewitt’in katılımıyla grup bugünkü kadrosuna kavuştu. 1996 yılında Carolina Plak Şirketi’nden piyasaya ç

Prens Sabahattin (1877 - 1949)

Türk fikir adamı.Mahmut Celalettin Paşanın oğludur. İstanbul da doğmuştur. Babasının 1899 yılında Avrupaya kaçması üzerine onunla birlikte gitmiş. Pariste bulunduğu yıllarca çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmış, 1906 - 1908 yılları arasında Terakki

Rabindranath Tagore (1861 - 1941) Kimdir

Hindistanın en büyük şairlerinden Kalkütada doğmuştur. İlk öğrenimini Hindistanda yaptıktan sonra, hukuk öğrenimi için İngiltere ye gitmiştir. Bengale döndükten sonra gazeteciliğe başlamış, 1901 yılından sonra Kalkütada özel bir okul kurmuştur. Bir taraft

Refi Cevat Ulun Ay (1890 - )

Türk yazarı. Şamda doğmuştur. Öğrenimini İstanbulda yapmış ve Galatasaray Lisesinde okumuştur. Genç yaşlarından itibaren Tanin, İkdam gazetelerinde gazete yazarlığına başlamış, Şehrah gazetesinin yazı işlerini yönetmiş, Alemdar adlı bir gazete yayınlamı

Refik Halik Karay (1886 - )

Türk yazarı.İstanbulda doğmuştur. Bir süre İstanbul Hukuk Fakülte. sine devam etmişse de, Meşrutiyetten sonra bırakarak gazeteciliğe başlamıştır. İlkin Kalem ve Cem adlı dergilere mizahi yazılar yazmış. Mahmut Şevket Paşanın vurulması üzerine: bir çok muh

Refik Koraltan (1891 - )

Türk siyaset adamı ve Büyük Millet Meclisli eski başkanı. Divrikte doğmuştur. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Trabzon Polis Müdürlüğü yapmıştır. Cumhuriyetin ilam üzerine ilk Meclise Konya Milletvekili olarak girmiş ve onbeş yıl milletvekilliğ

Refit Ahmet Sevengil (1903 - )

Refit Ahmet Sevengil (1903 - ?); Türk yazarı. Bingazide doğmuştur. Öğrenimini sistemli bir şekilde özel olarak tamamlamıştır. Edebiyat öğretmenliklerinde ve Basın - Yayın Umum Müdürlüğü şube müdürlüklerinde bulunmuş, çeşitli gazete ve dergilerde fıkra ya

Resneli Niyazi Bey (1873 - 1912)

Meşrutiyet devrimi yolunda, Abdülhamit II. istibdadına karşı dağa çıkmış bir kolağası. Resne de doğmuştur. Harbiyeden 1896 yılında mezun olmuş, 1897 yılındaki Türk - Yunan savaşında yararlıklar göstermiş, 1903-1908 yılları arasında, Üçüncü Avcı Tabu

Richard Wagner (1813 - 1883)

Alman bestecisi. Leipzigde doğmuştur. İlk gençlik yılları, çoklukla kumarbaz olan arkadaşlarının çevresinde geçmiştir. Yirmi yaşında Wurzburgda küçük bir koronun şefi olmuş bu tarihten itibaren de eserlerini bestelemeğe başlamıştır. Rienzi, Uçan Holandalı

Rıza Doktor Nur (1879 - 1943)

Hekimlik, edebiyat, Türk tarihi üzerine yazdığı eserlerle ve siyasi hayatıyla tanınmış Türk fikir adamı. Sinopta doğmuştur. Öğrenimini Askeri Tıbbiyede tamamlamıştır. 1908 devriminden sonra Meclis-i Mebusan a üye olmuş, ilkin İttihat ve Terakki Partisinde, son

Rudyard Kipling (1856 - 1936)

İngiliz şair ve romancısı. Bombayda doğmuştur. Romanlarında ve şiirlerinde Hindistanın ve Uzak Doğunun tasvirlerine yer vermiş, İngiliz milliyetçiliğini terennüm etmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Cesur Kaptanlar, Bir Denizden Ötekine, Günlük Vazife, Kim,

Ruşen Eşref Ünaydın (1892 - 1961)

Türk yazarı , İstanbul da doğmuştur. Öğrenimini Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. Uzun yıllar öğretmenliklerde bulunmuş gazetelerde muhabirlik etmiş, Büyük Millet Meclisine üye olmuş, Cumhurbaşkanlığı Umumi Katipliğinde bulunmuştur. 1934 yı

Sabri Esat Siyavuşgil (1906 - )

Sabri Esat Siyavuşgil (1906 - ?); Türk yazarı ve fikir adamı. İstanbulda doğmuştur. Muallim Mektebini bitirdikten sonra Fransada Lion Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenimini tamamlamıştır. 1923 yılında İstanbul Üniversitesi psikoloji doçenti olmuş, 1942 y

Sadık Bey (- 1913)

İlk uçak şehitlerimizden bir genç subay. Selanikte doğmuştur. İtalyan savaşında Enver Paşanın yanında çalışmış, Enver Paşanın Harbiye nazırlığı sırasında yaver olmuştur. 1913 Şubat ayında İstanbuldan Kahireyi uçmak teşebbüsünde bulunan Fethi Beyle b

Şah Nadir (1688 - 1747)

İran şahı. Bir deve çobanının oğludur. İlkin babasının yanında çalışmış, sonradan bir haydutluk etmiş, zamanının şahı olan Şan Abbasın yanında çalışmış ve 1736 da Abbasın ölümü üzerine şah olmuştur. Başarılı bir hükümdar olarak Orta Asya ve

Saint - Simon , Claude - Henry De (1760 - 1825)

Saint - Simon , Claude - Henry De (1760 - 1825); Fransız filozofu. Pariste doğmuştur, özel bir öğrenim görmüş ve genç yaşında orduya katılmıştır. 1777 - 1783 yılları arasında Amerikaya giderek bağımsızlık savaşlarında gönüllü olarak çarpışmış, 1873

Sait Halim Paşa (1863 - 1921)

Sait Halim Paşa (1863 - 1921); Osmanlı sadrazamı Kahire de doğmuştur.Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın torunudur. Avrupada öğrenim görmüş, 1911 yılında Mahmut Şevket Paşa kabinesinde Şûrayı Devlet Başkanı ve üç gün sonra da Hariciye Nazırı olmuş

Salahaddin Eyyubi (1147 - 1198)

Salahaddin eyyubi (1147 - 1198); Eyübiler devletinin kurucusu. Afrikada, babasının vali bulunduğu Tekritte doğmuştur. Genç yaşta Suriye beylerinde Nureddinin ordusuna girmiş, amcasının ölümü üzerine Mısırdaki Fatımi hükümdarlarına vezir olmuştur. Kazandığı

Salih Paşa (1864 - 1936)

Salih Paşa (1864 - 1936); Osmanlı sadrazamı. İstanbulda doğmuştur. Harbiyeden 1888 yılında mezun olmuş ve üç buçuk yıl Almanyada öğrenim görmüştür. Meşrutiyetin ilan edilmesine kadar çeşitli yerlere sürgün olarak gönderilmiş, 1908 tarihinden sonra, ordu ko

Salih Reis (- 1566)

Salih Reis (?- 1566); Osmanlı denizcisi. Bigada doğmuştur. Yıllarca Akdeniz de korsanlık yapmış, Turgut Reisle birlikte çeşitli deniz savaşlarına katılmış, onunla birlikte Venediklilere esir düşmüştür. Barbaros Hayrettin tarafından kurtarılınca Tunus muharebel

Salih Zeki (1864 - 1931)

Salih Zeki (1864 - 1931); Ünlü Türk matematikçisi. İstanbul da doğmuştur. 1882 de Darüşşafakadan birincilikle çıkmış, çalıştığı posta idaresi tarafından 1884 te Paris e gönderilmiş ve elektrik mühendisliği öğrenimi görmüştür. İstanbul a döndükten s

Sami Yetik (1878 - 1945)

Türk ressamı, İstanbul da doğmuştur. 1898 yılında Harbiyede öğrenimini tamamlamış, 1906 yılında da Sanayi-i Nefise okulundan diploma almıştır. 1908 yılında Parise giderek resim atölyelerinde çalışmış, yurda döndükten sonra çeşitli askeri okullarda resim

Samih Rıfat (1874 - 1983)

Samih Rıfat (1874 - 1983); Türk şair ve fikir adamı, İstanbul da doğmuştur. Valiliklerde ve bir süre dahiliye müsteşarlığında bulunmuş, Milli Mücadeleden sonra maarif müsteşarı olmuş, ikinci Büyük Millet Meclisine Çanakkaleden milletvekili seçilmiştir. Türk

Samipaşazade Sezai (1885 - 1938)

Samipaşazade Sezai (1885 - 1938); Türk yazarı. İstanbulda doğmuştur. Özel öğrenim görmüştür. Evkaf Nezareti mektubu kaleminde memurluk etmiş, Londra Elçiliği ikinci Katipliğinde ve Madrid elçiliğinde bulunmuştur.Genç yaşında yazı hayatına atılarak Abdülha

Samson

Samson; İbranilerin egemeni.Kuvvetiyle ünlüdür. Bu kuvvetini, saçlarının uzunluğundan aldığı söylenir. Hayatı, bir çok sanatkarların çeşitli eserlerine konu olmuştur. Kendisini seven Dalila adlı bir kadın tarafından aldatılmış, saçlarını kesilmesiyle büt

Sapho (M.O. VII. - VI Yüzyıl)

Sapho (M.O. VII. - VI Yüzyıl); Şiirleriyle ünlü Yunanlı kadın. Midillide doğmuştur. Midillide bir şiir ve müzik okulu kurmuş, Lirik şiirler yazmıştır. Yüksek bir kayalıktan kendini denize atarak ölmüştür.

Savcı Şadım Galin (1898 -)

Savcı Şadım Galin (1898 -?); Türk yazarı. Söğütte doğmuştur. Genç yaşından itibaren gazete yazarlığına başlamış, İstanbul da çıkan çeşitli gazete ve dergilerde pek çok fıkralar, makaleler yayınlamıştır. Yazılarından bir kısmı kitap halinde çıkmı

Scott Walter (1771 - 1832)

Scott Walter (1771 - 1832); İskoçyalı romancı. Edinburg şehrimde doğmuştur. Çocukluğu hastalıklı geçmiştir. 1792 yılında avukat olmuştur. Fakat, kendini edebiyata vermiş, tercümeler yapmış, şiirler yazmıştır. Eserleri ile büyük bir ün ve çok para kazanm

Sedat Simavi (1896 - 1958 )

Sedat Simavi (1896 - 1958 ); Türk gazetecisi, İstanbul da doğmuştur. Öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlamış, bir ara aynı lisede tarih öğretmenliği yapmıştır, çeşitli gazete ve dergilerde çalışmış, İnci, Diken, Karikatür adlı dergiler yayınlamıştır

Şeker Ahmet Paşa (1841 - 1906)

Ünlü ressamlarımızdan, İstanbul da doğmuştur. Tıp öğrenimini yarıda bırakmış ve resim öğretmen yardımcısı olmuştur. 1861 yılında Abdülaziz tarafından resim öğrenimi için Parise gönderilmiştir. Pariste ünlü ressamların atölyelerinde çalışmıştır

Selçuk (X. Yüzyıl)

Selçuk (X. Yüzyıl); Selçuk imparatorluğuna adına vermiş bir Türkmen beyi. Oğuzların Üçok koluna bağlı Kınık boyundan Dekar adlı bir beyin oğludur. Yaşadığı yıllar kesin olarak bilinmemektedir. Kabilesiyle birlikte göç ederek Seyhun kenarındaki Cent şehri

Selçuklular

Selçuklular; Orta Asyada bulunan Oğuz Türklerinin,Orta Asyadaki büyük kuraklık sonucu Batıya doğru göç etmelerinden sonra, Hazar Denizinin güneyinde yerleşerek komutanları Selçukun yönetiminde meydana getirdikleri Türk topluluğuna verilen ad. Selçuklular, Maveraü

Selim III. (1761 - 1808)

Selim III. (1761 - 1808); Yirmisekizinci Osmanlı padişahı. Mustafa III. ün oğludur. Abdülhamit 1. den sonra 1789 tarihinde tahta çıkmıştır. Genç yaşında tahta çıktığında, büyük bir inanç içinde önemli işler yapmak istemiş fakat artık her müessesesi zayı

Selim Sarper (1899 -)

Selim Sarper (1899 -?); Türk siyaset adamı. İstanbulda doğmuştur. Amerikan Kolejinde lise öğrenimini gördükten sonra, Almanyada hukuk öğrenimi yapmıştır. Memuriyet hayatına öğretmenlikle başlamış, sonradan Dışişleri Bakanlığına girerek, çeşitli memuriyet

Selim Sırrı Tarcan (1874 - 1956)

Türk yazarı. Mora Yenişehirinde doğmuştur. Askeri öğrenim görmüş, 1908 inkılabından sonra İsveçe giderek beden terbiyesi üzerinde ihtisas yapmıştır. Dönüşünde askerlikten ayrılmış ve beden terbiyesi öğretmenliklerinde bulunmuştur. Bir ara milletvekili se

Semiramis

Semiramis; Asur ve Babilin efsanevi kraliçesi. Söylentilere göre kocasını öldürtmüş ve Babil tahtına oturmuştur. Medya, İran, Ermenistan, Arabistan, Mısır ve Libyayı ülkesine katmış, Babilde ünlü olan asma bahçelerini yaptırmıştır. Yine söylentilere göre,

Şemseddin Sami (1850 - 1904)

Türk fikir adamı. Yanyada Fraşeri kasabasında doğmuştur. Öğrenimini Rumelide bir Rum okulunda yapmış, 1871 yılında İstanbul a gelerek vilayet mektupçu kalemine girmiş, bir taraftan da eserlerini yayınlamaya başlamıştır. Yazdığı makale ve piyesler, Abdülhamit

Seydi Ali Reis ( - 1563)

Seydi Ali Reis (? - 1563); Osmanlı denizcisi, bilgin ve şairi, Sinopta doğmuştur. Küçük yaşımdan itibaren denizcilikle uğraşmağa başlamış, matematik astronomi ve fizik bilimleri ile ilgilenmiş, Kanuni Süleymanın Rodos fethinde bulunmuş Barbaros ve Sinan Paşa ile

Şeyh Ali Şamil (1795 - 1871)

Dağıstanlı ünlü kahraman. Dağıstanın Buyiang kasabasında doğmuştur. Denghan Mehmet adlı bir beyin oğludur. Çok az bir kuvvetle 1834 - 1859 yılları arasında çarlık ordularına karşı durmadan savaşmış, kahramanlıkları ile büyük bir ün kazanmıştır. Sonu

Seyrani (1807 - 1867)

Seyrani (1807 - 1867); Türk halk şairi. Everekte doğmuştur. Aruz ve hece vezinleriyle çeşitli şiirler yazmış, fakat daha çok hece ile yazdıklarında başarı kazanmıştır.

Seyyit Ömer Nesimi ( - 1417)

Türk halk şairi. Bağdat şehri civarında Nesimi adlı bir kasabada doğduğu söylenir. Murat I. zamanında Anadoluya gelmiş, Hurufilik denen mezhebi yaymak suçundan yakalanarak Halepte verilen bir fetva gereğince idam edilmiştir.Klasik nazım şekillerini başarıyla kulla

Shaggy Kimdir

Shaggy (Orville Richard Burrel) 22 Ekim 1968 yılında Kingston, Jamaica’da doğdu. Takma ismini Scooby-Doo karakterinden aldı. Ailesiyle birlikte New York’a taşınmasının ardından 1988 yılında ilk single’ını çıkardı. Yerel bir başarı kazansa da, ayn

Sinan Paşa (1440 1486)

Sinan Paşa (1440 1486); Osmanlı veziri. Bursada doğmuştur. Medrese öğreniminden sonra yirmi yaşında iken Fatih tarafından Edirnedeki Darülhadis medresesine müderris tayin edilmiştir. 1470 de vezir olmuş ve Hoca Paşa sanını almıştır. Altı yıl sonra azledilmiş v

Şirazh Sadi (1189 - 1291)

Ünlü İranlı şair. Şiraz da doğmuştur. Asıl adı Muslihiddin Sadidir. Hayatı hakkında kesin bilgi olmamakla beraber on iki yıllık çocukluk devresinden sonra otuz yılını okumakla otuz yılını gezi ve askerlikle, otuz yılını da bir köşeye çekilip ibadetle geç

Sokrates (M.O. 470 - 399)

Sokrates (M.O. 470 - 399); Ünlü Yunan filozofu. Atinada doğmuştur. Bir heykeltıraşın oğludur.İlkin babası gibi heykel yapımı ile ilgilenmiş, daha sonra çeşitli işler görmüş, uzun yıllar askerlik yapmıştır. Fakat gösterişsiz bir kişi olduğu, paraya, rahata

Solon (M.O. 640 - 558)

Solon (M.O. 640 - 558); Eski Yunanistanda Atinanın en büyük kanun adamı. Atinada doğmuştur. Babasının servetini kaybetmesi üzerine ilkin ticaret hayatına başlamış, daha sonra askerlik yapmış ve siyasetle ilgilenmeğe başlamıştır. Atinada çok tanınan ve sevilen

Sophokles (M.O. 495 - 466)

Sophokles (M.O. 495 - 466); Aiskhylostan sonra yetişen en büyük tragedya şairi. Atinanın yakınlarındaki Kolonosta doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüş, Atinada girdiği yarışmalarda 24 defa birincilik kazanmıştır. Sophokles, eserlerinde, tanrıların iradesiyle har

Spartakus (M.O. 71)

Spartakus (M.O. 71); Romalılara baş kaldıran kölelerin şefi. Trakyalı olduğu sanılmaktadır. Fakat çocukluğundan itibaren köle olmuş, bir aralık kendisi gibi köle olanlardan toplayabildiği bin kişilik bir ordu ile, Romalılara baş kaldırmış, iki yıl kadar, Roma

Stendhal (1783 - 1842)

Stendhal (1783 - 1842); Fransız romancısı. Grenobleda doğmuştur. Asıl adı Henri Beyledir. İyi bir öğrenim görmüş, gençliğinde Napoleon ordusuna girerek İtalya, Almanya, Avusturya ve Moskovaya gitmiştir. Bir süre sonra askerlikten ayrılarak Milano ve Triestede kon

Stephan Zweig (1889 - 1942)

Avusturyalı yazar. Viyanada doğmuştur. Zengin bir sanayicinin oğludur. Felsefe öğrenimi yaparak doktora vermiştir. Uzun yıllar Avrupa ve Amerikanın çeşitli yerlerini dolaşmış, Almanyada Nazi rejimi iktidara gelince İngilterede ve 1941 yılında Brezilyada yerleşmiş

Şükrü Kaya (1884 - 1959)

Türk siyaset ve fikir adamı, İstanköyde doğmuştur. Öğrenimini Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve bir süre de Fransa da okumuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasi hayata atılmış savaş sonunda Maltaya sürülmüştür. İzmir Belediye Başkanı bulunduğu s

Şükrü Saraçoğlu (1887 - 1953)

Şükrü Saraçoğlu (1887 - 1953); Türk devlet adamı. Ödemişte doğmuştur. Mülkiyede öğrenimini tamamlamış, 1915 te İzmir ili hesabına Cenevre Üniversitesinde iktisat ve siyasi bilimler okumuştur. Milli Mücadelenin başlangıç yıllarında Mücadele hareketine fiil

Süleyman II. (1643 - 1691)

Süleyman II. (1643 - 1691); Yirminci Osmanlı padişahı. Deli İbrahimin oğludur. Bir yeniçeri ayaklanmasında tahttan indirilen büyük kardeşi Mehmet IV ün yerine 1687 de hükümdar olmuştur. Üç yıl sekiz ay süren hükümdarlığı sırasında, Osmanlı ordularının A

Süleyman Nazif (1870 - 1927)

Türk şair ve yazan. Diyarbakırda doğmuştur. Öğrenimini özel olarak yapmış, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, bir süre Pariste kaldıktan sonra Bursa mektupçuluğu yapmıştır. Aynı zamanda sürgün olarak kaldığı Bursadan 1908 Devriminden sonra ayrılarak valilikl

Sultan Safiye (1560 - 1618)

Sultan Safiye (1560 - 1618); Osmanlı sarayının ünlü kadınlarından biri. Asıl adı Baffodur. Korfudaki Venedik valisinin kızıdır. 15 yaşında Türk denizcileri tarafından esir edilmiş ve Murat IH, ün kadınları arasına girmiştir. Gerek kocasının, gerekse oğlu Me

Suud Kemal Yetkin (1903 - )

Türk fikir adamı ve yazarı. Urfada doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbulda tamamlamış ve Fransada felsefe öğretmenliklerinde ,lise müdürlüklerinde bulunmuş, 1933 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi doçenti olmuştur. 1934de Ankara Dil

Talat Paşa kimdir(1874 - 1921)

İttihat ve Terakki Fırkasının son sadrazamı. Edirnede doğmuştur. Rüştiye öğrenimini Edirnede yapmış, iki yıl kadar Selanik Hukuk Mektebinde okumuştur. Bir süre Türkçe öğretmenliğinde bulunmuş, sonra da Edirne postanesine telgraf memuru olarak girmiştir. Posta

Tarık Bin Zeyyad (VIII. Yüzyıl Başları)

Ünlü Müslüman komutan. Emevi hükümdarlarından Velit bin Abdülmelik devrinde, Kuzey Afrika yörelerinde savaşlarda bulunan Musa bin Nasırın tarafında bulunmuş ve onun tarafından İspanyanın fethi için gönderilmiştir. 71 yılında Cebelitarık boğazını geçmiş b

TATU Kimdir

Elena Katina ve Yulia Volkova’dan oluşan pop grubu TATU, 1999 yılında kuruldu. Neposedi adında bir çocuk grubunda beraber şarkı söyleyen 2’li, yapımcı Alexander Voitinskyi’nin keşfiyle 2003 yılında TATU halini aldı. Tamamen ticari amaçlı, olmadıkl

Tavşanlı

Tavşanlı; Kütahya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.111 kilometrekare, nüfusu 54.721 dir. Kazanın yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve vadi tabanlarındaki düzlüklerden ibarettir. Orman ürünleri, bahçe kültürü ve kömür geçim kaynağıdır. Merke

Teodor Kasap (1835 - 1905)

Tanınmış gazetecilerimizden Kayseri de doğmuştur. Abdülhamit II. devrin Diyojen adlı mizah gazetesini yayınlamıştır. Aynı zamanda çeşitli çeviri yapmıştır. Bu ara, Molierein ünlü eseri olan cimri yi Pinti Hamit adı Türkçeye adapte etmiştir.

Thales kimdir(M.O. 640 - 548)

Yunan filozofu. Yedi büyük filozofun en eskisi ve en ünlüsüdür. Evreni yöneten genel kanunlar biliminde suyun en önemli rolü oynadığını ileri sürmüştür. M.Ö. 585 yılında, güneşin tutulacağını önceden haber vermiştir. Geometride bir teorem onun adı ile an

Thales Kimdir

“Thales Kimdir?” ile ilgili daha ayrınılı bir yazı; Batı Felsefesinin ilk filozofu. Bilimsel Çalışmaları: M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Thales felsefi faaliyetleri yanında bilimsel çalışmalarıyla da seçkinleşmiştir. Bu ça

The Beatles kimdir

The Beatles, İngiltere’nin Liverpool kentinde kurulmuş bir müzik grubuydu. The Beatles hem sanatsal hem de ticari başarılarıyla tarihte büyük bir üne kavuşmuştur. Modadan müziğe kadar geniş yelpazede bügünkü gelişime payları büyüktür. Grup, birçok satı

The White Stripes kimdir

Amerikalı rock ikilisi The White Stripes, Detroit’li Jack White (gitar, vokal, piyano) ve Meg White (davul) tarafından 1997 yılında kuruldu. Kendilerine White Stripes adını vermelerinin sebebi ise Meg’in çizgli nane şekerlerini çok sevmesi… Grup üyeleri

Themistokles (M.O. 514 - 449)

Eski Atina cumhuriyetinin en ünlü komutanlarından ve devlet adamlarından biri. 490 yılındaki Marathon savaşında İranlılara karşı büyük yararlıklar göstermiş, 480 yılında İran donanmasını, Salaminde perişan etmiştir. Savaştan sonra Atinanın surlarını yeni

Theseus kimdir

Atina kralı. Egenin oğlu. Yarı tarihi, yarı efsanevi bir kişidir. Herkülünkine benzeyen ve onlarınkiyle az çok ilgili olağanüstü başarıları vardır. Girit labirentinde yaşayan ve insan kanıyla beslenen canavarı öldürmesi bunlardan biridir. Yunan tarihçiler Atti

Thomas Wilson (1856 - 1924)

Amerika Birleşik Devletlerinin 27.cumhurbaşkanı. 1879 da Princeton Üniversitesini bitirmiş, öğrencilik yıllarından itibaren politika hayatı ile ilgilenmiştir. Virginia Üniversitesinde hukuk öğrenim görmüş bir süre avukatlık etmiş, Hopkins Üniversitesinde idari

Tiziano Vecellio Titian (1447 - 1756)

İtalyan ressam. Dolomitlerde Pievedi Cidore adlı bir köyde doğmuştur. Aslında bir hukukçu olan, fakat kerestecilik yapan bir asilin oğludur. Açık fikirli olan babasının teşvikleri ile küçük yaşta sanatla ilgilenmiş, resim yapmağa başlamıştır. Bunun üzerine b

Torguato Tasso (1544 - 1595)

İtalyan şairi. Sorrentede doğmuştur. Ferrare dükü Alphonso II. nin sarayında yaşamış ve büyük bir saygı görmüştür. Fakat sonraları akıl yeteneğini kaybetmiş, düke hakaret ettiği için yedi yıl bir akıl hastanesinde yatmış, sonraki hayatını da sefil bir

Torriçelli Evageliste (1608 - 1647)

İtalya fizik ve geometri bilgini foenza kasabasında doğmuştur. On dokuz yaşına geldiğinde öğrenimi için Romaya gitmiş burada zamanın en ünlü bilgini Benedeto Castelliden ders almıştır. 1641 yılında Floransa ya giderek Galileo ile tanışmış onun son günlerinde

Travis kimdir

İlk adları önce ‘Running Red’ olan İskoç grup Travis, Chris ve Jeff Martyn kardeşler tarafından kuruldu. Chris ve Jeff Martyn’in okul arkadaşı Andy Dunlop’un gitara, Neil Primrose’un davula geçmesiyle kadrosunu oluşturan grup, vokale bayan bir vo

Turgut Reis kimdir (1485 - 1565)

Büyük denizcilerimizden biri. Menteşe köylerinden birinde doğmuştur. Fakir bir köylünün oğludur. Bir korsan gemisine tayfalıkla girmiş, zekası ve cesareti ile dikkati çekerek kısa zamanda kaptanlığa geçmiştir. Cezayire giderek Barbarosun hizmetine girmiş, Prezev

Ubeydullah Efendi kimdir(1857 - 1937)

Yazı ve fikir adamı. İzmirde doğmuştur. Medrese öğrenimi gördükten sonra Tıbbiyeye girmiş fakat siyasi suçlu olarak sürüldüğünden ilkin Avrupaya sonra da Amerikaya kaçmıştır Bulunduğu ülkelerde Fransızca ve İngilizce öğrenmiş, çeşitli gazet

Uma Thurman Kimdir

Tam adı Uma Karuna Thurman olan Hollywood’un ünlü yıldızı Uma Thurman, 29 Nisan 1970?te, Tibetli Budist bir rahip ve aynı zamanda Colombia Üniversitesi profesörü olan bir baba ve model bir annenin dördüncü çocuğu olarak Amerika’nın Boston ke

Uşaklı Ömer Bedrettin (1904 - 1946)

Türk şairi, Uşakta doğmuştur. Öğrenimini Mülkiyede yapmış kaymakamlıklarda, mülkiye müfettişliklerinde bulunmuş ve 1943 yılında Kütahyada milletvekili seçilmiştir. Bilhassa Anadolu güzelliklerini derin bir hasret ve heyecanla şiirlerinde belirtmiş

Üsküdarlı Talat kimdir (1958 - 1926)

Divan edebiyatı yolunda şiirler yazan son şairlerden biri. İstanbulda doğmuştur. Medrese öğrenimi görmüş, özel dersler vermiş ve Adliyede katipliklerde ve muhasebe müdürlüğünde bulunmuştur. Bahriye müsteşarlığından emekliye ayrılmıştır. Gazel

Uygurlar

Ortaçağ da, Asyada ileri bir medeniyet ve büyük bir devlet kuran Türk boyu. Kuzey Moğalistanda yaşayan Uygurlar, Gök-Türklerin boyunduruğunda iken, bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabalgasun şehr

Vala Nurettin Va-nü (1901 - )

Türk yazarı. İstanbulda doğmuştur. Galatasaray lisesinde viyana ticaret akademisin de Moskova Üniversitende öğrenim görmüştür. Uzun yıllardan beri çeşitli gazeteler de fıkra makale yazmakta, romanlar çevirmektedir.

Vasfi Mahir Kocatürk (1907 - 1961)

Türk şair ve yazarı. Gümüşhane doğmuştur. Gümüşhanede memurluk eden ve Birinci Dünya Savaşında ölen Arif Efendinin oğludur. Darüşşafaka Lisesinde okuduktan sonra öğrenim Siyasal Bilgiler Okulunda tamamlamıştır. Bundan sonra uzun yıllar edebi öğretmenlikle

Vasıf Enderunlu ( - 1824)

Türk şairi. İstanbulda doğmuştur. Enderunda okumuş orayı bitirdikten sonra çeşitli saray hizmetlerinde bulunmuştur.Enderunlu Vasıf, XIX. yüzyıl başlarında en çok şarkılarıyla, şuh edalı gazelleriyle ün kazanmış bir şairdir. Bu şiirleri ile daha çok Nedimi

Velasquez Dicgo Rodriguez de Sylva (1599 - 1669)

İspanyol ressam. Sevillada doğmuştur, İspanyol okulunun en enteresan ve önemli portre ressamlarından biridir. İspanya saraylarında resmi ressam olarak yaşamış, İtalyaya uzun gezilerde bulunmuş, resimlerindeki titizlik, renklerindeki canlılıkla dikkati çekmiştir. Em

Vidkun Quisling (1887 - 1945)

Norveçli politikacı. İkinci Dünya Savaşında Norveçin Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine, 1940 yılından itibaren Norveç hükümetinin başkanı olmuş, savaş boyunca Almanlarla işbirliği ederek, Alman menfaatini, kendi memleketinin menfaatlerinden üstün gö

Virgilius (M.O. 70 - 19)

Latin şair. Kuzey İtalyada Mantau yakınlarında doğmuştur. İyi bir eğitim görmüş, bir toprak sahibi olan babası tarafından Milanoya gönderilmiş, oradan da Napoli ye geçmiştir. M.Ö. 53 yılında Roma ya giderek ünlü Epikürcü Sirodan ders almıştır. Edebiyatın

Walt Whitmam (1819 - 1892)

Amerikalı şair. Long İslandda Huntingon yakınlarında doğmuştur. Bir marangozun oğludur. Oniki yaşında okuldan ayrılmış öğretmenlik, mürettiplik, gazete yazarlığı yapmıştır. 1855 te yayınladığı ilk şiir kitabı fazla ilgi görmemiştir. Amerikan iç savaş

Warner Von Siemens (1816-1892)

Warner Von Siemens (1816-1892); Alman mühendisi. Hanoverde doğmuştur. Berlin Üniversitesinde elektrik öğrenimi görmüş. Elektrikle ilgili olarak yaptığı araştırmaları sonucu, elektriği, teknik alana uygulamayı başarmış ve elektriğin motor kuvvetini meydana getir

William Saroyan (1908 -)

William  Saroyan (1908 -?); Amerika piyes ve hikaye yazarı. California da doğmuştur. Ortaokulun ikinci sınıfına kadar okuyabilmiş, geçim zorluğu yüzünden küçük yaşlarından itibaren çeşitli işlere girmiştir. Gazete satıcılığı, telgrafçılık, çiftlik ırg

William Shakespeake (1564 - 1616)

William Shakespeake (1564 - 1616); İngiliz tiyatro yazarı, Stradfordda doğmuştur. Babasının mali durumu yeter olmadığı için fazla okuyamamıştır. Sonradan babasının yanından ayrılarak Londraya gitmiş, orada hayatını kazanmak için çeşitli işler yapmıştır.

Wright Kardeşler kimdir

Uçak yapıcısı iki kardeş. Wilbur Wright, 1879 da Indianada Milville yakınlarında doğmuş, 1912 de ölmüştür. Orville Wrigth, 18711 de Ohioda doğmuş 1948 de ölmüştür. İki kardeş oyuncak yapıcılığı ile hayata atılmışlar, oyuncak makineler ve bisiklet yapmı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1888 - )

Türk yazarı.Kahirede doğmuştur. İlk öğrenimini Manisada , orta öğrenimini İzmir de yapmış, bir süre, ailesi ile birlikte gittikleri Mısırda Fransız okulunda okumuştur. Türkiyeye dönünce yazı hayatına atılmış, uzun yıllar gazetelerde fıkralar yazmış,Müt

Yakup, Peygamber

Peygamberlerin büyüklerinden biri. Peygamber İbrahimin oğludur. İkiz kardeşi daha önce doğduğu için, peygamberlik hakkına, gözleri görmeyen babasına bir tabak mercimek vererek duasını almak suretiyle kavuşmuştur. Fakat kardeşinden korkarak kaçmış, dayısı Lab

Yaşar Nabi Nayır

Türk şair ve yazarı, Üsküpte doğmuştur. Öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladıktan sonra bankalarda, Ulus gazetesinde, Türk Dil Kurumunda, Tercüme Bürosunda çalışmış, 1933 de ilkin iki arkadaşı ile kurduğu Varlık Dergisini, bir süre sonra yalnız başına

Yunus Emre (1238 - 1320)

XIII. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairi. Hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Sakarya çevresinde Sarı köy de doğduğu, medresede okuduğu, felsefe, tefsir gibi bilgilerle Arapça ve Farsça öğrendiği sanılmaktadır. Adı etrafında meydana getirilen menkıb

Yusuf Nabi (1642 - 1712)

Divan edebiyatının tanınmış şairlerinden. Urfada doğmuştur. Memleketinde kuvvetli bir medrese öğrenimi görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, Mehmet IV. zamanında İstanbula gelmiştir. Bir süre Mustafa Paşanın divan katipliğini yapmış, Mustafa Paşa nın ö

Yusuf Sinan Şeyhi ( - 1429)

En eski Türk şairlerinden. Kütahyada doğduğu sanılmaktadır. Hayatı hakkında kesin bilgi olmamakla beraber, iyi bir öğrenim gördüğü, Çelebi Sultan Mehmetin ve Murat II. nin sevgisini kazandığı bilinmektedir. Bazı manzumelerinde, hayatının son yıllarında sefal

Zekai Dede (1824 - 1897)

Türk bestecisi İstanbul da doğmuştur, ilköğretimini tamamladıktan sonra hafız olmuş, yazı dersleri almış ve zamanın üstatlarında ders görmüştür. Mısırlı Mustafa Fazıl Paşanın dairesinde musiki öğretmeni ve idare müdürü olmuş, birlikte bir kaç yıl M

Zenon kimdir(M.O. 490 - )

Yunan filozofu. Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli olmadığı gibi, ölüm tarihi de belli değildir. Hareketin, başka bir deyimle uzayın nesnel gerçekliğini inkar eden Asil ve Kaplumbağa, Uçan Ok adlı ese

Zerdüşt

Klasik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristoya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüştün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar.

Zeus kimdir

Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiterdir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanrısı b

Zeus (nedir kimdir)

Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiter’dir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanr

Ziya Osman Saba (1910 - 1957)

Türk şair ve hikaye yazarı.İstanbulda doğmuştur. Galatasaray Lisesini ve Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Cumhuriyet gazetesinde, Emlak bankasında çalıştıktan sonra Milli Eğitim Basımevi tashih şefliğini yapmıştır. Genç yaşlarında şiir yazmağa ba

Ziya Paşa kimdir(1820 - 1880)

Türk şair ve yazarı. İstanbulda doğmuştur.Beyazıt rüştiyesinde okumuş, orayı bitirince Sadaret Kalemine memur olmuştur. Otuz yaşında iken Reşit Paşanın yardımıyla saraya katip olmuş, Ali Paşanın Sadrazamlığı sırasında Kıbrıs, Amasya mutasarrıflıkları

Zübeyde Hanım kimdir( - 1923)

Büyük Atatürkün annesi. Tırhalada doğmuştur. 1876 tarihinde, Atatürkün babası Ali Rıza Efendi ile evlenmiştir. Kocasının ölümünden sonra, oğlunu ve kızı Makbule Atadanı yetiştirmekle uğraşmış, Büyük Atatürkün Kurtuluş Savaşındaki başarılarını g

ZZ TOP kimdir

1970 yılında Teksas’ta doğan ZZ Top, Billy Gibbons ve eski ‘American Blues’ üyeleri Dusty Hill ile Frank Beard’in bir araya gelmesiyle kuruldu. ZZ Top’un çekirdek kadrosundaki Gibbons, Lanier Greig ve Dan Mitchell ile aynı zamanda ‘Movin

Afrodit Kimdir

Roma mitolojisindeki karşılığı Venüs olan Afrodit, Eski Yunan mitolojisinde "Aşk ve Güzellik Tanrıçası"dır.Eski Yunanlılar, Afrodit"in doğuşunu efsane niteliğinde değişik söylentilerle açıklarlardı.Bu söylentilerden birine göre, Afrodit Tanrılar Tanrısı Z

Amazonlar Kimdir

Yunan mitolojisine göre Amozonlar, aralarında erkeklerin yaşamasına müsade etmeyen, son derece savaşçı bir kadın topluluğudur. İyi ata binen, güzel ok atan bu kadınların Anadolu"nun kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında "Pont" adı verilen bir bölgede yaşadıklar

Apollon Kimdir

Grek mitolojisine göre Tanrılar Tanrısı Zeüs"ün oğlu olan Apollon,Eski Yunanlılar"ın en yaygın ölçüde tanınan tanrılarından biridir. Güneş Tanrısı olarak bilinir. Tanrılar Tanrısı Zeüs"le,Tanrıçalardan Leto(Latone)"nun oğlu, Av Tanrıçası D

Herkül Kimdir

Eski Roma mitolojisinde bir yarıtanrı olan Herkül Grek (Eski Yunan) mitolojisinde "Herakles"diye geçer. Romalılar Herakles"i M. Ö. 399 yılından sonra,Güney İtalya"daki Yunan kolonileri sayesinde tammışlardı.O tarihten öteye Roma"da Yunan tanrısı olarak

Mitoloji Nedir

İnsan yaşadığı ortamdaki yeri ve yakın çevresiyle olan ilişkileriyle yetinmemiş, daima dünya hakkında bazı şeyler düşünmüştür. Dünyanın niçin böyle olduğunu merak etmiştir. Kendi varlığını da etkileyen belirli bazı şeylerin hangi nedenlerle, nasıl bi

Zeüs Kimdir

Eski Yunan mitolojisinde bütün tanrıların tanrısı " Zeüs " tür. Sonradan Eski Roma"ya da geçençok tanrılı sistemde,Roma mitolojisindeki tanrılar tanrısı "Jüpiter" olarak belirtilmiştir. Yunan mitolojisine göre, Zeüs kendinden önce egemen olan Kronos

Piyanoyu Kim İcat Etti

Org ya da organ denilen müzik aleti hariç, piyanonun en karmaşık müzik aleti olduğunu acaba biliyor musunuz? Gerçekte,piyano adı "yumuşak-kuvvetli "anlamına "pianoforte" deyiminden gelmektedir. Bu da,piyanonun ne kadar değişik tonlarda ses verebilen bir müzik aleti old

Rezonans Nedir

Ses veren her cisim titreşir. Zaten ses de bu titreşimler sonucu meydana gelir. Bir zil çaldığı vakit, bir çubukla herhangi bir metale vurduğumuz zaman titreşimler olur. Başka türlü söyleyecek olursak,bir zilin çalması, bir kolun metal çanağa vurması sonucu metal

Arabalarda hava yastıkları nasıl çalışıyor

Hava yastıkları 80"li yılların başında ortaya çıktıklarından beri binlerce hayatı kurtarmışlardır. Aslında hava yastıkları İkinci Dünya Savaşı sırasında uçakların yere çakılmalarında bir önlem olarak tasarlanmış ve ilk patent o zamanlarda alınmışt

Arzın merkezine seyahat nasıl olurdu

Eğer dünyanın merkezinden geçen ve öbür tarafa açılan bir kuyu kazabilseydik ve de bu kuyunun ağzından içeri atlasaydık ne olurdu? Kesin olan bir şey var ki, dünyanın merkezine ulaştığımızda, erimiş magma içinde eriyip yok olacaktık. Biz yine de

Biber neden acıdır

Biber acı değildir. Acı, tatlının tersidir ve acıya örnek olarak kininin veya greyfurdun tadı gösterilebilir. Biber acı değil yakıcıdır. Bunun tersi ise serinletici olup, buna da örnek olarak nane veya mentol gösterilebilir. Biberin yakıcılığı, iç

Bira içenler neden sık sık tuvalete giderler

Bira, insanlığın en eski ve en güzel içeceklerinden biridir. Ama bu güzel içkinin küçük bir kusuru vardır. İki bardağı bitirene kadar en az iki kere de tuvalete gitmek zorunda kalınır. Neredeyse içilen bira kadarı tuvalete bırakılıp, gidilir. Aslı

Bulutlar nasıl oluşuyor

Tepenizde gördüğünüz orta büyüklükte, yaklaşık l kilometre çapındaki bir bulutun hacmi 4 milyar metreküptür ve içinde l -5 milyon kilogram su vardır. Peki nasıl oluyor da bu kadar su başımıza kovadan dökülür gibi dökülmüyor, bu kadar tonlarca ağırlık ha

Bumerang nasıl geri gelebiliyor

Bilinenin aksine bütün bumeranglar geri gelmezler. Fırlatana geri dönebilen bumeranglar sadece Avustralya yerlileri Aborijinler tarafından spor olarak veya kuş sürülerini avlamakta kullanılırlar. Aborijinlerin tarih öncesi zamandan beri bumerangları kullandıkları bili

Deniz suyu neden tuzludur

Yirminci yüzyılın başlarında bilim insanları bu konuyu çok basit bir şekilde açıklıyorlardı. Bu açıklamaya göre, her ne kadar nehirlerin suları tatlı ise de içlerinde bir miktar da erimiş mineral vardır. Yataklarındaki bu mineralleri ve içlerinde tuz bulunan k

Diyet kola suda nasıl yüzebiliyor

Tabii evinizdeki teneke kutu kolaları suya atıp, yüzme bilip bilmediklerini test etmek gibi bir merakınız yoksa bilemezsiniz. Suya atılan bir teneke kutu diyet kola batmaz ama aynı hacim ve ebattaki normal kola batar. Bunun doğruluğunu ABD"deki kola üreticilerinin yetkili

Domates neden meyvedir

Genellikle meyveler çiğ olarak (tabii yıkandıktan sonra),sebzeler ise pişirildikten sonra yenilir. Bu da bazı yiyeceklerin meyve mi, yoksa sebze mi olduklarına dair karışıklıklara yol açar. Örneğin domates salatada çiğ olarak yenilebilir, bunun yanında tencere yeme

Elma kesilince neden kararıyor

Meyve ve sebzelerin bazılarında kesildiklerinde, kabukları soyulduğunda veya herhangi bir şekilde zedelendiklerinde farklı tonlarda renk değişimleri oluşur. Elma, armut, ayva, patates gibi birçok sebze ve meyve bu özelliği gösterir. Eğer canlılardaki hü

Floresan lambalar neden daha ekonomiktir

Floresan lambalar ilk olarak 1939 yılında, NevvYork Dünya Fuarı"nda "General Electric" tarafından sergilendi. Amerikan evlerinin elektrikle aydınlatılmasından yaklaşık 60 sene sonra ortaya çıkan floresan lambanın bilinen ampul ile savaşı günümüze kadar sürdü.

Fotoğraflarda gözler neden kırmızı çıkıyor

Geceleri flaşla çekilen fotoğraflarda genellikle gözler kırmızı çıkar. Peki fotoğraftaki güzelliği bozan bu olay nasıl olur? Neden her zaman olmaz? Neden gündüzleri flaşla çekilen fotoğraflarda olmaz? Gözümüz iç içe geçmiş üç tabakadan oluşu

Gökyüzü neden mavidir

Bu işin daha ilginç bir yanı var. Güneşin ışığı ne renktir, hiç düşündünüz mü? Çoğunuzun sarı diyeceğine eminim. Güneş ışığı beyazdır, yani bir renk değildir, bütün renklerin karışımıdır. Bunun ispatı ise çok kolaydır. Eğer evin

Hamburgerin adı nereden geliyor

"Ham" kelimesinin İngilizce"deki anlamı "domuzun bacağının üst kısmından tuzlanarak ve kurutularak yapılan yemek" demektir. Öyleyse hamburger domuz etinden yapıldığı için mi bu adı almıştır? Kesinlikle hayır! Hamburgerin tarihi Orta Asya"ya Tatar di

Helikopterlerin arka pervaneleri ne işe yarar

Günümüz taşıtları içinde en çok yönlü ve şaşırtıcı olanı helikopterdir. Üç boyutta da hareket edebilmesi, hemen hemen her yere gidebilmesi nedenleri ile uçaklarla yapılamayan birçok özel görevlerde de kullanılabilirler. Ancak helikopterlerin uçma mekanizmal

İnsanlar yiyeceklerini neden pişirerek yerler

Vejetaryenler, yani etyemezler lobisine göre, et yemek insan doğasında yoktur. Et yemenin insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi olduğu gibi damakta tat alma hissini de bozmaktadır. Ancak etoburların gözleri önde, ot oburların ise yanda olur teorisine göre, insanın ot

Kağıt nasıl yapılıyor

Kleopatra, Konfiçyüs, Einstein, Edison, Ts"ai Lun. Bütün bu kişilerin içinde insanlık tarihinin gelişimine en büyük faydası olan kimdir dersek, herhalde Ts"ai Lun demezsiniz. Ama O"dur. Ts"ai Lun günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Çin"de yaşayan bir memurdu ve MS

Lavabodan su neden sağa dönerek boşalıyor

Lavabonuzu veya küvetinizi su ile doldurun ve tıkacı aniden çekin. Su düz olarak delikten boşalmayacak, döne döne bir hortum oluşturacak şekilde boşalacaktır. Bu dönüş yönü kuzey yarımkürede sağa doğru, yani saat yönünde, güney yarımkürede ise tam tersidir

Neden ayı bazen gündüz de görüyoruz

Ay sadece gece görülebilir diye bir şey yok. Gündüzleri de periyoduna bağlı olarak ay da tepemizde, bütün yıldızlar da. Ama güneşin atmosferimizde yansıyan ışınları onları görmemize mani oluyor. Atmosferimiz olmasaydı gökyüzü gündüzleri de karanlık olacak

Neden gök gürlüyor

Kış aylarında kar yağarken şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü nadiren olur. Yıldırım ve gök gürültüsü en çok yaz aylarında, hava ılık ve nemli iken yükselen havanın etkisiyle olur. Kış aylarında havanın alçak ve yüksek kısımları arasında ısı f

Neden kar yağıyor

Kış aylarında güneş ışınları çok güçlü olmadığı için, bulutların bulundukları yüksekliklerde hava sıcaklığı çok düşük olunca, yükselen su buharı, sublime denilen şekilde sıvı hale geçmeden, bu aşamayı atlayarak doğrudan buz kristali haline dön

Neden yağmur yağıyor

Herhalde siz de haberlerin sonunda hava durumunu merakla izliyorsunuzdur. Acaba yarın yağmur yağacak mı? Şemsiyemi yanıma alayım mı? Yağmur günlük yaşantımızın çok önemli bir parçasıdır. Bazı yerlerde kuraklıktan yağmur duasına çıkılırken, bazı yerlerde

Nedendir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 1

Günümüz taşıtları içinde en çok yönlü ve şaşırtıcı olanı helikopterdir. Üç boyutta da hareket edebilmesi, hemen hemen her yere gidebilmesi nedenleri ile uçaklarla yapılamayan birçok özel görevlerde de kullanılabilirler. Ancak helikopterlerin uçma mekanizmaları uçaklara g

Nedendir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 2

Yiyeceği tuzlamak insanlık tarihinde bilinen en eski muhafaza metodudur. Arkeolojik kazılarda bu usulün taş devrinde bile bilindiğine dair bulgular elde edilmiş, hatta Çin"de bu konuda MÖ 2000 yıllarına dayanan kayıtlar bulunmuştur. Romalılar eti, balığı, zeytini, karidesi ve peyni

Nedendir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 3

Eğer dünyanın merkezinden geçen ve öbür tarafa açılan bir kuyu kazabilseydik ve de bu kuyunun ağzından içeri atlasaydık ne olurdu? Kesin olan bir şey var ki, dünyanın merkezine ulaştığımızda, erimiş magma içinde eriyip yok olacaktık. Biz yine de magmayı ve hava sürtünmesi

Paraşütle ilk nasıl atlanıldı, kim atladı

Aslında en çok merak edilen paraşütün icadından çok, onunla havadan ilk kimin atladığıdır. Kim böyle bir şeyi ilk defa denemeye cesaret etmiştir? Sanıldığının aksine paraşüt uçaktan sonra değil, yaklaşık bir yüzyıldan fazla bir zaman önce, balonla hemen

Paslanmaz çelik neden paslanmaz

Çelik ile demir arasında çok az bir fark vardır. Saf demir bir bakır kadar yumuşaktır. Onun içine yüzde 2"ye kadar karbon katılması ile inanılmaz bir mukavemet, sertlik ve mekanik özellikler elde edilir ki, adı artık çeliktir. Demirin bol olması, kolay ve ucuz elde

Patlamış mısır nasıl patlıyor

Patlamış mısırın hikayesi beş bin yıl evveline, Amerika kıtasına kadar uzanıyor. Amerika yerlileri gıda için kullanılacak mısır ile içi daha sulu olan patlayabilir mısırların arasındaki farkı biliyorlardı. Kolomb kıtaya ayak bastığında yerlile

Soğan doğrarken neden gözümüz yaşarır

Soğanın anavatanının Güneydoğu Asya olduğu sanılıyor. Günümüzde ise dünyanın her yerinde, özellikle sıcak iklim kuşaklarında yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Soğanın tarihi o kadar eskiye gitmektedir ki, kayıtlı tarihten de önce Çin, Hindistan ve Ortado

Suyun hacmi, donunca neden küsülmüyor

Günümüzde ilim o kadar gelişmiştir ki, atomun, çekirdeğinin, çevremizdeki her şeyin, dünyamızın hatta gökyüzündeki yıldızların hareketlerinin şimdiye kadar keşfedilen ve bilinen fizik kuralları ile izahı mümkündür. Bildiğimiz her şey fizik kurallarına uy

Un neden çok tehlikeli bir patlayıcıdır

Tarihte kayda geçen ilk un patlaması 1785 yılında İtalya"da Turiri"de bir ekmek fırınında, bir lambanın un tozunu tutuşturması sonucu oldu. Ölüme ve fazla zarara yol açmayan bu patlamadan sonra konu unutuldu gitti.Modern günlerimizin başlangıcında, insanlık tarih

Yaşanmış en düşük ve en yüksek sıcaklık kaç derecedir

Şimdiye kadar dünyamızda tespit edilebilen en düşük sıcaklık güney kutbunda eksi 89.6 derece ile Antarktika Vostok istasyonunda ölçülmüştür. Sanılmasın ki güney kutbu devamlı kar yağışı aldığı için dünyanın en soğuk yeridir. Antarktika daima karla kapl

Yıldırım nasıl düşüyor

Gökyüzünde yılda 3 milyar şimşek veya yıldırım oluşmaktadır. Bir diğer deyişle yılın herhangi bir zamanında dünyanın üstünde 2000 yıldırım bulutu vardır ve dünyamıza her saniyede 100 yıldırım düşmektedir. Güçlü bir fırtına, Hiroşima"ya atılan a

Yıldızların ışıkları gece neden kırpışıyor

Geceleri gökyüzünde gördüğümüz yıldızların birçoğu bizim güneşimizden de büyüktürler ama o kadar uzaktadırlar ki, ancak birer nokta olarak gözükürler. Gezegenlerin yıldızlardan farkları, güneş sistemimiz içinde bizimle beraber güneşin etrafında dönü

Yiyecekler tuzlanarak nasıl saklanabiliyor

Yiyeceği tuzlamak insanlık tarihinde bilinen en eski muhafaza metodudur. Arkeolojik kazılarda bu usulün taş devrinde bile bilindiğine dair bulgular elde edilmiş, hatta Çin"de bu konuda MÖ 2000 yıllarına dayanan kayıtlar bulunmuştur. Romalılar eti, balığı, zeytini,

13 sayısı neden uğursuzdur

13 sayısının uğursuz olduğuna ilişkin inanç dünyada o kadar yaygındır ki, yaşamı birçok yönde ciddi olarak etkilemektedir. Bazı ülkelerde evlerin kapılarına 13 numarası verilmez, uçaklarda 13. koltuk sırası yoktur, apartmanlarda, otellerde 13. kat ya 1 2 A" d

24 ayar altın ne demektir

Bizde altının saflığını gösterme ölçüsü olarak genellikle "ayar" kelimesi kullanılır, ama uluslararası piyasada kullanılan kelime "kırat"tır. "Kırat" hem altının, hem de elmas ve diğer kıymetli taşların ölçümünde kullanılan bir birimdir. El

Alkolün ne kadarı trafikte zararlıdır

Trafik denetlemelerinde yapılan alkol testinden ağza atılacak bir şekerle veya sakızla kurtulmak mümkün değildir. Alkol aldığımızda veya sarımsak, soğan benzeri keskin kokulu yiyecekleri yediğimizde nefesimiz kokar. İstediğimiz kadar ağzımızı yıkayalım, dişl

Arabamızın aynaları neden farklı gösteriyor

Önce dikiz aynası ile başlayalım. Dikiz aynasını gece konumuna getirince, arkadaki arabaların farlarının ışıklarının sizi rahatsız etmeden nasıl arkayı görebildiğinizi hiç merak ettiniz mi? Eğer evinizde gece ışıklar açık ve dışarısı karanlık iken pen

Asansör düşerken zıplanılsa ne olur

Düşünün ki, asansörünüz bozuldu ve 60-70 km/saat, yani saniyede 18 metre hızla düşüyor. Siz de son saniyede yukarı zıplıyorsunuz. Yukarı zıplamanız olsa olsa saniyede 4-5 metre hızla olabilir. Yani siz yine de yaklaşık saniyede 13-14 metre hızla yere düşmeye

Ata neden soldan binilir

Diğer birçok alışkanlıkta olduğu gibi, bunun da sebebi, insanların çoğunun sağ ellerini kullanıyor olmalarıdır. Asırlar önce, daha çok sağ ellerini kullanan insanlar, kılıçlarını kolay çekebilmeleri için, kılıçlarını kınlarında, sol taraflarında taş

Atlar nasıl ayakta uyuyabiliyorlar

Amerikan kovboy filmlerinde, atların geceleri kamplarda veya gündüz barların önünde daima ayakta, binilmeye hazır vaziyette durduklarını seyrederiz. Doğrudur, atlar nadiren yatarlar, genellikle hasta oldukları veya doğum yapacakları zaman. Atlar günlerce,

Atletler neden saat yönünün aksine koşuyor

Sağ elini kullanan insanlar, ayakla yapılan hareketlerde de, sağ bacaklarını öncelikle kullanırlar. Bu nedenle de sağ bacakları daha güçlüdür. Sola kavis çizerek koştuklarında, sağ ayak dışarıda kalır. Özellikle kısa mesafe koşularında, pistin

Ayların günleri neden 28, 30, 31 gibi farklı

Romalılar milattan 758 yıl önce 10 aylık takvim uygulamasına başladılar. Bu ilk orijinal Roma takviminde aylar, gündüz ve gecenin eşit olduğu, binlerce yıldır hayatın başlangıç zamanı olarak kabul edilen Mart ayından başlamak üzere, Martius (Mart), Aprilis (Nis

Aynı anne ve babanın çocukları neden farklı oluyor

Çocukların oluşumunu anne ve babadan aldıkları kromozomlar belirtiyorsa, her insanda bir set kromozom varsa ve de bu kromozomlar zamanla değişmiyorsa, aynı anne ve babadan olan çocukların da birbirinin aynı olması gerekmez mi? Üreme konusunda tabiat müthiş şaşırt

Banyodan sonra ellerimiz neden buruşur

Bütün vücudumuz, bir kısmı gözle görülebilen, büyük bir kısmı da ancak dikkatli bakınca fark edilen kıl ve tüylerle kaplıdır. Bu tüy ve kılların dibinde "sebum" adı verilen yağ bezleri vardır. Bunların çıkardığı yağ, su geçirmez keratin bir tabaka olu

Bir köpek yaşı neden yedi insan yaşına eşittir

Evlerinde köpek bulunduranlar, köpeklerinin yaşlarını insan yaşı ile mukayese edebilmek için, her bir köpek yaşının yedi insan yaşına eşit olduğunu ileri sürerler. Peki bu doğru mudur? Tam olarak değil. Bu konuda üretilen çeşitli formüller var am

Bir saat neden 60 dakikadır

Bir gün, dünyanın kendi ekseni etrafında bir dönüşü tamamladığında geçen süredir. Bunu herkes bilir. Aslında tam da öyle değildir. Çünkü dünya kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında yörüngesi üzerinde güneşin etrafında da döndüğünden, güneşte

Boks ringleri neden dört köşedir

Bilindiği gibi, "ring" kelimesi, İngilizce"de daire, halka anlamındadır. Parmağa takılan yüzüğe bile bu nedenle "ring" denilir. Aslında geçmişte profesyonel boksta, boksörler grup halinde, kasabadan, kasabaya dolaşır, oradaki yerli boksörlerle maç yapa

Bozuk paraların kenarları neden tırtıllıdır

Özellikle kağıt para devrinden önce, alışverişte kullanılan paralar altın ve gümüş içeriyorlardı. Her devirde olduğu gibi, o devirde de bulunan bazı düzenbazlar, bu paraları kenarlarından kazıyarak, çok az miktarda da olsa, bu değerli madenleri biriktiriyor, p

Buz neden kaygandır

Evde cilalı parke üzerinde çorapla yürürken düşme olasılığınız, halıya oranla çok daha fazladır. Çünkü halı ile ayağımız arasında, cilalı parkeye nazaran daha çok sürtünme ve daha fazla temas vardır. Buzlu bir yüzeyin üzerinde ayağımızın kaymasın

Buzlanmış yollara niçin tuz dökülüyor

Kışın çok kar yağışı alan bir bölgede yaşıyorsanız, karayolları görevlilerinin yollardaki buzlanmayı gidermek için tuzu kullandıklarını görmüşsünüzdür. Ancak tuz aynı zamanda dondurma yapımında da kullanılmaktadır. Peki ama tuz, bu iki ters gibi görü

Camın arkasında güneşte bronzlaşabilir miyiz

Hayır. Güneşte cildimizin renginin değişmesini sağlayan güneş ışığının içindeki ültraviyole (UV) ışınlarıdır ki bunlar camdan geçemez. UV ışınları görünmeyen, yüksek enerjili, kısa dalga boylu ve görebildiğimiz renk dağılımında mor rengin ötesin

Elektrik insanı nasıl çarpıyor

İnsanların elektriğe çarpılmaları onun bir iletkeni haline gelmelerinden oluyor. Sıvılar iyi iletkendirler, yani elektriği iyi iletirler. Vücudumuzu içi sıvı dolu bir kap olarak düşünürsek, bütün koruma görevi derimize kalıyor. O da vücudumuzun her tarafında

Elektrik kesilince telefonlar nasıl çalışıyor

Size şaşırtıcı gelebilir ama, telefon evimizdeki en basit cihazdır. O kadar basittir ki, ana yapısı yüzyıldır değişmemiştir. Eğer 1920"li yıllardan kalma bir antika telefon bulabilirseniz, fişini duvardaki deliğe takın, gayet iyi çalışır. Telefon

Erkek bebeklerin giysileri neden mavidir

Yüzyıllarca önce insanlarda şeytani güçlerin, bebeklerin veya küçük çocukların odalarında dolaştıklarına, onların vücutlarına girmek için fırsat kolladıklarına ilişkin ortak bir inanç vardı. Ayrıca bu şeytani güçlerin, mavi renk tarafından kovulduğuna

Erkek ve kadınların el yazıları farklı mıdır

El yazısına bakarak yazanın kadın mı, yoksa erkek mi olduğunu tespit edemezsiniz. Bir el yazısının analizi sonucu, yazanın kişiliği, karakteri, hissi durumu, açıklığı, akıl durumu, enerjisi, motivasyonu, korkuları ve savunması, hayal gücü ve uyumluluğu gibi b

Erkekler eskiden nasıl tıraş oluyorlardı

1991 "de Avusturya Alpleri"nde buzullar arasında donmuş bir erkek cesedi bulundu. Şaşırtıcı olan cesedin 5.200 yıl önce yaşamış birine ait olması ve bugüne kadar hemen hemen hiç bozulmadan kalabilmesiydi. "Alp Çobanı" adı verilen bu,cesette dikkat çeken bir başk

Erkekler neden kravat takar

Takılar hariç üzerimizdeki her giysinin bir fonksiyonu vardır. Peki kravatın boğazı sıkmaktan başka fonksiyonu nedir? Her iki yakayı bir araya getirmekse düğme o işi görüyor. Düğmeleri örtüp giysimizi güzel ve renkli kılmaksa kadınlar niye takmıyor? Pek de kr

Erkeklerin düğmeleri neden sağdadır

Hakikaten, neden erkeklerin tüm giysilerinde düğmeler sağda, ilikler solda iken kadın giysilerinde tam tersidir? İşte, insanların daha çok sağ ellerini kullanmalarından dolayı yerleşen bir alışkanlık daha. Sağ elini kullanan bir insan için, sağdaki b

Eski insanlar tuvaletlerini nasıl yapıyorlardı

İnsanlar tarihlerinde çok uzun bir süre tuvalet kullanmadılar. Başlangıçta hayvanlar nasıl yapıyorlarsa, onlar da öyle yaptılar. İşlerini en yakın çalının dibinde veya bir ırmak kenarında görebiliyorlardı. Ancak toplumlar geliştikçe, köyler, kasabalar ortaya

Ev çiçekleri bize nasıl zarar verebilirler

Evimizdeki bitkiler veya süs çiçekleri solunumlarında gündüzleri havadaki karbondioksiti alarak oksijen verirler ama geceleri ise bizim gibi oksijen alarak karbondioksit verirler. Bu nedenle de çiçeklerle aynı odada uyumanın, havadaki oksijen azalacağı için zararlı ol

Gazeteler neden enine düzgün yırtılamıyor

Denerseniz göreceksiniz ki, bir gazete sayfasını yukarıdan aşağıya düzgün olarak yırtabilirsiniz. Ancak sağdan sola yani enine yırttığınızda düzgün yırlamazsınız, muhakkak zikzaklar oluşur.Gazete kağıdının ana maddesinin ağaç olduğunu hepimiz biliyoruz.

Gelinliklerin rengi neden beyazdır

Çocuk annesine sormuş: "Anne gelinlerin giysisi neden beyaz renkte?" Annesi cevaplamış: "Beyaz renk masumiyetin ve mutluluğun sembolüdür." Çocuk tekrar sormuş: "Peki o zaman damatlar neden siyah giyiyorlar?" Eski Roma"da gelinliklerin rengi sarıydı. Gelinler

Günümüzde üniformalar neden haki renkte

Napolyon savaşlarına kadar, askeri üniformalar çok renkli ve gösterişli idi. Ancak savaş teknolojisi geliştikçe bunun da bazı sakıncaları ortaya çıkmaya başladı. Kılıç ve kalkanla yapılan savaşlarda gösterişli üniformalar düşmanda moral bozukluğu yaratıy

Hayvanlar neden kış uykusuna yatarlar

Kış mevsimi yaklaştıkça, hava soğur, günler kısalır, yapraklar renk değiştirir ve yere düşerler, kar toprağın üzerini kaplar. İnsanlar sıcak alışveriş merkezlerinde ihtiyaçlarını alıp, sıcak arabalarında, sıcak evlerine gelirler. Üzerlerine kazaklar, h

İnsanlar nasıl yüzebiliyor

Bir cismin suyun üstünde kalabilmesi için sudan hafif olması gerekir. Ancak 120 kiloluk bir insanın suda çok rahat sırt üstü yattığını, çok zayıf bir kişinin ise suyun üstünde kalabilmek için debelendiğini çok kez görmüşsünüzdür. Burada önemli olan ağı

İnsanlar neden tokalaşıyorlar

Tokalaşma aslında çağlar öncesi bir adet. Çok eski çağlarda, tüm erkekler bir silah taşıyor ve çoğunluğu da bu silahı sağ eli ile kullanıyordu. Bir erkek diğerine dost olduğunu, elinde silah bulunmadığını göstermek için, boş sağ elini uzatıy

İnsanlar niçinneden dondurularak saklanamıyor

Tedavisi günümüzde mümkün olmayan hastalan ölmeden önce dondurup, teknolojinin gelişip, tedavi imkanlarının bulunabileceği ileriki yıllara kadar saklamak, bilim insanlarının üzerinde çok çalıştıkları bir konudur ve bilim insanlarını bu araştırmalara iten se

İnsanların neden bazıları solaktır

İnsanların çoğunun niçin, daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor. Eğer dünya nüfusunun yarısı solak olsaydı veya dünyada hiç solak bulunmasaydı, bu durum tabiatın kurallarına daha uygun olabilirdi, ancak tek yumurta ikizlerinin bile yüzde onunun

İskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamı nedir

Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Çin"de ortaya çıktığı ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa"ya getirildiği tahmin ediliyor. Hindistan"dan veya Arabistan"dan geldiğini ileri sürenler

Kanımız kırmızı iken damarlarımız neden mavi

Yaşamımızın sürebilmesi için vücudumuzdaki her bir hücrenin oksijene ihtiyacı vardır. Hücrelerimize oksijeni kanımız taşır. Kanımız oksijeni havadan aldığımız nefesin sonucunda akciğerlerimizden alır ve vücudumuzun her bir noktasına ulaştırır. Bu noktala

Karagözlülerin çocuğu nasıl mavi gözlü olabilir

Genlerin ana mekanizması çok basittir. Her anne ve baba iki tam gene sahiptir. Ve bunlardan birini çocuğuna geçirir. Eğer an- ne ve babadan alınan genler aynı ise, yani çocuk her iki taraftan da mavi göz genini aldı ise problem yoktur. Çocuğun gözlerinin rengi mavi ol

Kediler nasıl hep dört ayak üzerine düşerler

Bilimsel olarak izahı biraz zor. Bilime göre düşen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulamazsanız, ona açısal bir dönme hareketi kazandıramazsınız. Gerçi bir kule atlayıcısı, havuza düşmeden önce havada birkaç kez takla atar, kendi ekseni etrafında döner ama

Kırmızı renk boğaları neden kızdırır

Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmaz. Çünkü boğalar renk körüdür ve kırmızıyı diğer renklerden ayırt edemezler. Boğa güreşinde matador boğayı eline aldığı şapkasını şalını sallayarak kızdırır. Boğanın kırmızı şala saldırdığı

Kuru temizleme nasıl yapılıyor

Giysilerinizi evde çamaşır makinesinde yıkarken kirleri çözen madde sudur. Ancak örneğin yünlü kumaşlarda olduğu gibi, birçok kumaş türünde su etkili olamayabilir. Kuru temizlemede suyun yerine bir petrol ürünü kullanılır. İnsanlarda ıslaklık, s

Kuşlar neden V şeklinde uçuyorlar

Sadece kazlar değil, martılar, pelikanlar gibi büyük su kuşları da filo olarak toplu halde giderken "V şekli oluşturarak uçarlar. Bunun nedeni ile ilgili kesin olmayan, tartışmaya açık çeşitli görüşler vardır. Biz bunlardan en çok rağbet gören ikisinden bahsed

Kutuplardaki hayvanlar nasıl yaşıyorlar

Bütün memelilerin vücutlarının ısı derecesi 35 - 38 derece aralığındadır. Uçabilenlerde bu birkaç derece daha yüksektir, insan ısıya karşı çok hassastır. Hava sıcaklığı 30 derece olunca denize girer de, 5 derecede üzerine palto giyer. Oysa hayvanların giys

Matemde bayraklar neden yarıya indirilir

Bu geleneğin kökeni eski deniz savaşlarına kadar uzanıyor. O devirlerde her bir savaş gemisinin direğinin tepesinde dalgalanan kendine özgü renkli bir bayrağı vardı. Bir deniz savaşından sonra yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asmak zorundaydı, bunun için de

Merdivenin altından geçmek neden uğursuzluk sayılır

Ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine olan inanış, en eski batıl inançlardan biridir. Kökeni ilk aynanın yapılışından yüzyıllar öncesine, hatta ilk çağ insanına kadar gider. Göllerde veya su birikintilerinde, kendi aksini gören ilkel insan şaşırmış,

Mum yanınca neden geriye bir şey kalmıyor

Gerçi şimdi elektrikler kesilince otomatik olarak devreye giren lambalar, hatta jeneratörler var ama mum hayatımız boyunca evimizin demirbaşı olmuştur. Onu o kadar hayatımızın olağan bir parçası olarak algılamışızdır ki, fitiline bir kibrit çaktığımızda onun

Nasıl sarhoş olunuyor

İlk yudumla birlikte, alkol ağız ve yemek borusu ile temas ettikten sonra, ciddi miktarda kana karıştığı ilk durak olan mideye gelir. Ancak alkolün kana karışması en çok ince bağırsaklarda olur. Büyük bir kısmı ince bağırsaklarda kana geçen alkol,

Nazar değmesi nasıl oluyor

Bizde "nazar değmesi" adı verilen inanç, diğer lisanlarda "şeytan göz" veya "şeytan bakışı" olarak adlandırılır. Bebeğine yeni elbiseler giydiren bir anne, çarşıya gidip alışveriş yapar. Bu arada bir başka kadın gelir ve bebeği sever. Eve gittiklerinde bebek

Neden böcek yemiyoruz

Böcek yeme fikrinin insanda oluşturduğu tek duygu iğrenme duygusudur. İnsanların gıda tüketim alışkanlıklarını, kalori değerleri ve beslenme dengesi değil, dinler, gelenekler kısacası kültürler belirler. Günümüz insanları sadece birkaç omurgalı

Neden esneriz

Sadece uykumuz gelince mi esneriz? Esneme bulaşıcı mıdır? Aslında esnemenin ve fizyolojisinin ardında yatan gerçek hala tam olarak bilinememektedir. Önceleri esneme, insanın yorgun olduğu zamanlarda kandaki oksijen miktarını artırmak için vücudun yaptı

Neden gıdıklanıyoruz

Gıdıklanmak rahatsız edici olduğu kadar eğlendiricidir de. Başkaları tarafından, hatta bazen dokunulmadan gıdıklanırız, ama kendi kendimizi gıdıklayamayız. Bazıları gıdıklanmaya karşı çok hassasken bazıları etkilenmez bile. Bir insan gıdıklan

Neden gülüyoruz

Böyle de soru mu olur, tabii ki fıkralara, komik laflara ve olaylara gülüyoruz diyebilirsiniz. Ama araştırmalar olayın bu kadar basit olmadığını gösteriyor. Tabii sizler de haklı olabilirsiniz. Gülmek araştırmacılar tarafından yıllarca araştırıldığı kadar k

Neden hapşırıyoruz

Hapşırma, ani, irade dışı, sesli bir şekilde ağızdan ve burundan nefes vermektir. Hapşırma burun kanallarındaki sinirlerin uyarılması sonucu oluşan psikolojik bir reaksiyondur. Aslında burnumuz nefes almamızda çok önemli bir görev yapar. Hava onun dar kanalların

Neden her insanın sesi farklı

İnsan sesi, daha doğrusu insan konuşması oluşurken katkıda bulunan o kadar çok şey vardır ki, bunlar bir araya gelince iki insanın konuşmasının aynı olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Hatta her bireyin konuşması o kadar kendine özgüdür ki, telefonda sesin al

Neden hıçkırırız

Akciğerlerimiz kaburgalarımızın içinde birer torba gibi dururlar. Nefes aldığımızda bu torbalar içerlerine alabildikleri kadar hava alarak şişerler. Göğsümüzü karnımızdan ayıran ve akciğerlerimizin altına bitişik büyük bir kas olan diyafram, büzüşerek ci

Neden insanların kanları birbirlerinden farklı

Vücudumuzda yaşantımız boyunca hiç durmadan çalışan bir kasımız vardır. Yani tek bir kastan oluşan kalbimiz. Kalbimiz nefes ile alınan oksijeni akciğerlerimizde alan kanı vücudumuzun her noktasına pompalar. Bir dakikalık sürede ciğerlerin aldığı hava ile kalb

Neden kurşunkalemlerin çoğu altıgen ve sarı renkte

Esasında en kolay üretim biçimi kare kesitli kurşun kalemdir ama yazarken elde tutulması pek kolay değildir. Yuvarlak kalemlerin elde tutulması kolaydır ama üretimi pahalıdır. Altıgen kesitli kalemler ise orta yoldur. Yuvarlak kesitli kalemler kadar kullanılması kolay

Neden müzikten hoşlanıyoruz

Müzik nedir? Düz biçimde konuşarak söylenebilecek bir şeyin değişik ses dalgaları ile söylenmesinden niçin hoşlanırız? Müzik niçin keyif veya tam aksi hüzün duygusu verebiliyor? Müzik aslında ses dalgalarının, belirli kurallar içinde bir düzene

Neden tahtaya vuruyoruz

Meşe ağacına insanların ruhani bir değer vermesi çok eskilere dayanır. Ağacın yüksekliği ve sağlamlığı nedeni ile bazı güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. Tahtaya vurma inancı dünyanın apayrı iki yerinde birbirinden bağımsız olarak gelişti. Önce milat

Neden trafik lambaları kırmızı/ sarı ve yeşildir

Trafik ışıklan uygulaması, önceleri demiryollarının trenleri kontrol için uyguladığı sinyaller örnek alınarak başlamıştır. Demiryolları idaresi kırmızı rengi "dur" sinyali olarak seçmişti. Kırmızı renk kan rengi olduğundan asırlar boyu tehlikenin, tahrib

Neden uyuyoruz

İşte hayatımızla ilgili son derece önemli bir soruya bir sürpriz cevap daha! "Hiç kimse bilmiyor." Cevabın kolay olduğunu, uykuda enerjimizi şarj ettiğimizi söyleyebilirsiniz, ama bilimsel araştırmalar bunu göstermiyor. Yapılan araştırmalarda, İngiltere"de 70 ya

Neden yaşlanıyoruz

Her insan vücudu zaman geçtikçe yaşlanır. İnsan ömrü her kişiye göre farklı olmakla birlikte günümüzde ortalama 75 yıla ulaşmıştır. Bilimciler insanların 150 yıla kadar yaşayabileceklerine inanıyorlar. Bugüne kadar kayda geçen en uzun insan öm

Örümcek ağının özelliği nedir

Örümcekler günümüz teknolojisinin bile çözemediği inanılmaz canlılardır. Örümcek ağının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esneklik bugüne kadar taklit edilemedi. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü olan bu doku ne kadar çekilirse çekil

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 1

Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı. Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan,

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 2

Diğer birçok alışkanlıkta olduğu gibi, bunun da sebebi, insanların çoğunun sağ ellerini kullanıyor olmalarıdır. Asırlar önce, daha çok sağ ellerini kullanan insanlar, kılıçlarını kolay çekebilmeleri için, kılıçlarını kınlarında, sol taraflarında taşıyorlardı. Ata

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 3

Özellikle kağıt para devrinden önce, alışverişte kullanılan paralar altın ve gümüş içeriyorlardı. Her devirde olduğu gibi, o devirde de bulunan bazı düzenbazlar, bu paraları kenarlarından kazıyarak, çok az miktarda da olsa, bu değerli madenleri biriktiriyor, parayı da tekrar

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 4

Yüzme yarışları serbest (kravl), kelebek, kurbağalama ve sırtüstü olmak üzere dört ayrı kategoride yapılır. Ancak "kelebek" gibi her insanın kolay kolay yüzemeyeceği bir sitilin niçin yarışmalara alındığı pek bilinmez. Aslında bütün stillerin orijini kur-bağalamadır. Ulu

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 5

Gerçi şimdi elektrikler kesilince otomatik olarak devreye giren lambalar, hatta jeneratörler var ama mum hayatımız boyunca evimizin demirbaşı olmuştur. Onu o kadar hayatımızın olağan bir parçası olarak algılamışızdır ki, fitiline bir kibrit çaktığımızda onun nasıl yandığ

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 6

Çünkü aksi takdirde berberler işsiz kalırdı! Ha, ha! Şaka bir yana vücudumuzdaki kılların çok önemli görevleri vardır. Saçlarımız başımızı yazın güneşten, kışın soğuktan korurlar. Kaşlarımız terimizin, kirpiklerimiz küçük parçaların gözümüze girmelerine engel

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 7

İnsanların çoğunun niçin, daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor. Eğer dünya nüfusunun yarısı solak olsaydı veya dünyada hiç solak bulunmasaydı, bu durum tabiatın kurallarına daha uygun olabilirdi, ancak tek yumurta ikizlerinin bile yüzde onunun farklı ellerini

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 8

Hayvanlar pençelerini toprağı kazmada, savunmada ve saldırıda kullandıkları için bunların sivri oldukları, insanların tırnaklarının ise geçirdikleri evrim sonucunda düzleştiği ileri sürülüyor. Genel anlamda tırnaklarımız saçlarımızla ortak bir özellik gösterir. İkisini

Nedenler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 9

Bilimsel olarak izahı biraz zor. Bilime göre düşen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulamazsanız, ona açısal bir dönme hareketi kazandıramazsınız. Gerçi bir kule atlayıcısı, havuza düşmeden önce havada birkaç kez takla atar, kendi ekseni etrafında döner ama bu tramplen veya

Parmaklarımız neden çıtlar

Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkartırlar, yani çıtlatırlar. Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama nedense bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler.

Renklerden nasıl etkileniriz

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada"da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve ışık düzenlerinin değiştirilmesi ile bazı öğrencilerin zeka düzeylerinin ve disiplin sorunlarının olumlu biç

Saatin akrep ve yelkovanı neden sağa dönüyor

İlk olarak eski Mısırlılar, güneşin her gün düzenli bir hareketle doğup, belirli zamanlarda gökyüzünün aynı noktalarında bulunup, battığını gözlemlediler ve bunun bir günü zaman parçalarına ayırmada kullanılabileceğini keşfettiler. Böylece

Saatler neden ileri-geri alınır

Birinci Dünya Savaşı süresince birçok ülke saatlerini yılın belli aylarında yeniden ayarlamaya başladı. Bunun amacı günün aydınlık saatlerini, insanların uyanık oldukları zamana uydurmak, dolayısıyla evlerde ve sokaklarda yanan lambalar için gerekli enerjiden

Sabun kiri nasıl gideriyor

Aslında sabun bir antiseptik, yani mikrop öldürücü değildir. Normal bir deri üzerinde, ölü deri hücreleri, kurumuş ter, çeşitli bakteriler, yağlı ifrazatlar ve toz vardır. Sabunun özelliği, mekanik olarak derimizin üzerinden bunların alınmasını sağlamasıdı

Saçlarımız neden beyazlamıyor

Aslında bir saç teli, ortası boş olan ve içinde melanin denilen boya pigmentleri bulunan bir tüpten başka bir şey değildir. Genç yaşlarda bu boşlukta saça renk veren melanini bir arada tutan bir sıvı vardır. Yaşlandıkça derimiz saçlarımızı ve vücudumuzdaki d

Saçlarımız neden uzuyor

Çünkü aksi takdirde berberler işsiz kalırdı! Ha, ha! Şaka bir yana vücudumuzdaki kılların çok önemli görevleri vardır. Saçlarımız başımızı yazın güneşten, kışın soğuktan korurlar. Kaşlarımız terimizin, kirpiklerimiz küçük parçaların gözümüze g

Şarkı söyleyerek bir bardak nasıl kırılabilir

Yapılabilir ve teorik olarak mümkündür. Hatta ünlü tenor Cruso"nun bunu başardığı rivayet edilir. Rezonansını tutturabi-lirseniz sadece bardak değil başka birçok şeyi kırabilirsiniz. Peki öyleyse, nedir bu rezonans? Salıncakta bir çocuğu salladığ

Şemsiyelerin çoğunun rengi neden siyahtır

Şemsiyeler ilk olarak 3400 yıl önce Mezopotamya"da, bir rütbenin, bir ayrıcalığın sembolü olarak kullanılmaya başlandı. Bu ilk şemsiyeler Mezopotamyalıları yağmurdan değil, yakıcı güneşten korumak için kullanılıyordu. Şemsiyeler yüzyıllar boy

Silah susturucuları nasıl çalışır

Filmlerde görmüşsünüzdür. Aslında kulaklara zarar verebilecek kadar yüksek olan silah sesi, silahın ucuna takılan boru gibi çok basit bir madeni parça ile neredeyse işitilemeyecek kadar, çok düşük bir seviyeye indirilebilmektedir. Gerçekten de susturu

Sirk çadırları neden daima daire biçimindedir

18. yüzyıla gelinceye kadar, cambazlık, ateş yutma vb. gösteriler sokaklarda halka, saraylarda ise asillere yapıyordu. Philip Astley, bugünkü modern sirklerin kurucusu kabul edilir. 1763 yılında kurduğu sirkinde, ana gösteri ata binilerek yapılanlardı. As

Sirklerde kılıcı nasıl yutuyorlar

İster inanın, ister inanmayın gösterilerde kılıcı yutanların yaptıkları numara sahte değildir. Gerçekten kılıcı yutarlar. Ana problem gırtlak adalelerini rahatlatmayı öğrenmek, böylece yutkunmaya mani olmaktır. Bu özellik haftalar boyu süren egzersizlerle kaz

Sivrisinekler insanı neden sokarlar

Dünyada yaklaşık üç bin sivrisinek türü olduğu bilinmektedir. Bunların çoğu insana saldırmaz. Zaten aksi olsaydı dünyanın her yerinde bulunabilen bu yaratıklar ormanda, dağda, insan bulunmayan yerlerde yaşamlarını idame ettiremezlerdi. İnsanların

Soğuk havada arabamız neden zor çalışıyor

Ülkemizin her tarafında olmasa bile, kışın çok soğuk geçtiği yerlerde, özellikle sabahları soğuk havada arabaların motorunu çalıştırabilmek sorun olur. Bu sorunun temel üç nedeni vardır ve birleştiklerinde sabahın köründe, soğuk havada insana ter döktürü

Suyun altında neden bulanık görürüz

Denize dalıp gözlerimizi açtığımızda etrafı bulanık görürüz ama deniz gözlüğünü takınca her şey netleşir. Anlaşılıyor ki, gözümüzün önünde deniz gözlüğünün içindeki hava olmadıkça, suyun içinde görme işlevinde bir aksama olmaktadır.

Taşıt tutması nasıl oluyor

Ne kadar hızla ve ne kadar uzak mesafeye gitmelerine bağlı olmadan, insanlar hareket halindeki vasıtaların içinde mide bulandırıcı bir rahatsızlık hissederler. Dış kulağımızın görevi işitmeyi sağlamaktır ama iç kulağımız dengemizden sorumludur.

Telefon şehir kodları nasıl veriliyor

Türkiye"deki telefon şehir kodları listesine bakarsanız, birbirine komşu şehirlerin kodlarının çok farklı, kod numaraları yakın olan şehirlerin ise birbirlerinden çok uzak olduklarını görürsünüz. Bunun nedeni, kod sisteminin tuşlu telefonlar yaygı

Telefon tuşlarında neden çıkıntılar var

Günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonlarının "5" tuşu üzerindeki çıkıntıya hiç dikkat ettiniz mi? Bu çıkıntı en ortadaki tuşu el yordamı ile bularak, tuşlamayı bakmadan yapabilmeyi sağlar. Büyük bir ihtimalle b

Tellere konan kuşlar neden çarpılmıyorlar

İnsanların dokundukları anda kömür oldukları binlerce volt cereyan taşıyan elektrik tellerine konan kuşlar nasıl oluyor da cereyana kapılmıyorlar? Çünkü topraklanmamışlardır. Çünkü tam bir devre meydana getirmezler. Çünkü kısa devre yaratmazlar. Tüm bu "

Tırnaklarımız nasıl uzuyor

Hayvanlar pençelerini toprağı kazmada, savunmada ve saldırıda kullandıkları için bunların sivri oldukları, insanların tırnaklarının ise geçirdikleri evrim sonucunda düzleştiği ileri sürülüyor. Genel anlamda tırnaklarımız saçlarımızla ortak bir özellik g

Uçaklar arkalarında neden bulut bırakıyorlar

Bu, çocukların gökyüzüne bakarak en sık sordukları sorulardan biridir. Kim bilir kaçımız, kaçamak cevaplar vermiş, uçağın motorlarından çıkan duman olduğunu söylemiş ama aynı yükseklikte uçan her uçakta aynı şeyin olmadığını açıklayamamı-şızdır.

Uyurken beynimizde neler oluyor

Eğer bir insanın başına "elektroensephalograf" (ezberlemeniz gerekmez!) adını taşıyan bir cihaz bağlarsanız, o insanın yaydığı beyin dalgalarını kaydedebilirsiniz. Uyanık ve hareketsiz durumdaki bir insanın beyni, saniyede 10 kez salınım yapan "alfa" dalgaları

Vücudumuz ısısını nasıl ayarlıyor

Vücudumuzun ısısını korumasına kış aylarında üzerimize giysiler giyerek biz yardımcı oluyoruz ama sıcak yaz aylarında üzerimizde çıkaracak bir şey kalmayınca vücudumuz ısısını nasıl ayarlıyor? Sıcak yaz aylarında vücudumuz ısısını terle

Vurgun yemek nasıl olur

İnsanlar yüzyıllardır su altına sadece zevk veya merak için değil, inci, mercan, sünger gibi şeyleri çıkarıp, geçimlerini sağlamak için de dalmışlardır. Deniz seviyesinde hava basıncı l atmosferdir. İnsan vücudunun solunum ve dolaşım sistemi bu

Yağmurda karıncalara neden bir şey olmuyor

Bir karıncayı alın, suyun içine batırın, saatlerce tutun ölmez. Sudan çıkardığınızda ölü gibi görünür ama birkaç saat içinde kendine gelir. Biz insanlar böyle suya batırılsak, nefes alamadığımız için oksijensizlikten ölürüz ama su karıncaların çok

Yağmurda koşan neden daha çok ıslanıyor

Yağmur yağarken koşanların daha çok ıslanacağını ileri süren, insanı yağmurda sallana sallana dolaşmaya iteleyen bir görüş ile hiçbir şey fark etmeyeceğini iddia eden bir başka görüş ortada dolanıp durmaktadır. Hiçbir şey değişmeyeceğini s

Yalan makinesi nasıl çalışır

Televizyondan veya gazetelerden, bizde pek olmasa da AB D"de polis sorgulamalarında gerektiğinde bir sanığın yalan makinesine bağlanarak, doğruyu söyleyip söylemediğinin kontrol edildiğini görmüş veya okumuşsunuzdur. Hatta ABD"de FBI veya CIA gibi çok önemli devlet

Yarasalar neden kan emer

Çoğumuz belki hayatımızda hiç yarasa görmemişizdir. Çünkü yarasalar insanlardan uzaklarda, genellikle mağara kovuklarında yaşar ve geceleri zifiri karanlıkta ortaya çıkarlar. Yarasalar tabiatın harikulade yaratıklarından biridir. İnanılmaz özelliklere ve örne

Yazın neden açık renk giysiler giyiyoruz

Yaz günleri, güneşli sıcak günlerde genellikle beyaz veya açık renkli giysiler giyeriz. Beyaz renk güneş ışığı içinde bulunan bütün ışınları yansıtır yani bütün renklerin birleşimidir. Siyah renk ise tam aksine bütün ışınları emer. Siyah renk üzerin

Yeşil ot yiyen ineklerin sütleri neden beyazdır

Hayvanların yedikleri gıdaların renklerinin, neresinden çıkarsa çıksın, çıkan şeyin rengi ile bir alakası yoktur. Buna en iyi örnek inektir. Bir ineğin en çok yediği yeşil renkli otlardır. Bu otlar ineğin dört odalı midesinde çözülür ve moleküllere ayrıl

Yirmi yaş dişimiz neden geç çıkıyor

İnsan vücudundaki bazı organların günümüzde pek işlevleri olmamasına rağmen insanlık tarihinin başlangıcında önemli roller oynadıkları sanılıyor. Vücudumuz sanki başka şeyler de yapabilmek için yaratılmış gibidir. Örneğin çok ilginç yerlerimizde kılla

Yüzme yarışları neden dört ayrı stilde yapılıyor

Yüzme yarışları serbest (kravl), kelebek, kurbağalama ve sırtüstü olmak üzere dört ayrı kategoride yapılır. Ancak "kelebek" gibi her insanın kolay kolay yüzemeyeceği bir sitilin niçin yarışmalara alındığı pek bilinmez. Aslında bütün stillerin orijini kur-b

21 Mayıs 1963 Olayı

22 Şubat 1962 hareketine girişmiş olan emekli kurmay albay Talat Aydemirin liderliği altında, anayasayı çiğnemek, Türkiye Büyük Millet Meclisini feshetmek, meşru hükümet idaresine son vermek amacıyla, ikinci defa girişilmiş bulunan hükümet darbesi olayına verile

22 Şubat 1982 Olayı

1961 genel seçimlerinden sonra başlayan demokratik gidişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hükümetin tutumunu beğenmeyen bazı subaylarla bu subaylara bağlı bazı askeri birliklerin yapmak teşebbüsünde bulundukları hükümet darbesi olayına verilen ad.Bir hüküm

27 Mayıs 1960 Devrim Hareketi

27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Demokrat Parti iktidarının diktatörlüğe doğru olan tutumuna son vermek ve bir kardeş kavgasını önlemek amacı ile iktidarı devralmak suretiyle meydana getirdiği hareket. Türkiyede 1946 yılından itibaren

Scene Nedir

“Scene”, programcı (coder), grafiker, müzisyen, “swapper”, “cover designer” vb. nitelikteki bilgisayar kullanıcılarının ve bu kullanıcıların bir araya gelerek oluşturdukları grupların bütününe denir. Her platformun (Atari, Amstrad,

Acaibi seba-i alem

Eski dünyanın yedi harikası - Eski zamanların en hayrete değer sanat eserlerine eski milletlerce verilen addır. Genel olarak rastlanan eserler şunlardır: Mısır Ehramları : Eski Mısır Hükümdarlarını cesetlerini edebiyen muhafaza etmek için çok yüksek

Açık Kaynak Kodlu Yazılım (Open Source Software) Nedir

Hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşım imkanı kolaylaşmış, bilginin ulaşılabilir olması bilgi teknolojisinin hızla gelişmesine olanak tanımıştır. Bilgisayar teknolojileri bilginin çoğalmasını, geliştirilmesini, paylaşılmasını ve kolay iletimini s

Ada Programlama Dili

Ada, İngiliz şairi Lord Byron’ın 1834′de ilk bilgisayar makinası sayılacak Charles Babbage’in analitik makinasını destekleyen kızı Lady Ada Lovelace’in ismini taşıyan bu program Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 1975-1983 yılları arasın

Adware Nedir

Kendi yazdığı programı satmak yerine, belirli firmalar tarafından sağlanan reklamları programın içine gömerek kullanıcıya sunan programların genel adı “adware” dır. Bu programların en belirgin özelliği ücretsiz olarak dağıtılması ve programı yaza

Aforoz nedir

Hıristiyanlıkta birinin kiliseye kabul edilmemesi ve din dışı sayılması, Bu ceza Hıristiyanlığın ilk yıllarından itibaren din inanışlarından ayrılanlara verilmiş. Ortaçağda Papalar ve piskoposlar tarafından hükümdarları korkutmak için yaygın bir siyasi sil

Afrodit

Eski Yunanlılarda güzelliğin ve aşkın tanrıçası,Romalılarda Venüs ve doğuda Zühre adını alır. Büyük Yunan şairi Homeros, Afroditi Zeus Dionenin kızı olarak gösterir. Adı, köpükten (aphros) çıkmış (dyte) şeklinde açıklanır. Birçok sanatçılara ilham

Ağaç Falı

Flörtçü elma, şüpheci ıhlamur, cesur meşe ve dürüst kestane… Kelt inanışına göre insanlar 21 burca ayrılıyor ve her bir burç, bir ağaçla simgeleniyor. ‘Yükselen dallar’ ise meçhul… Çinlilerin, Hintlilerin, Kızılderililerin

Ağrı nedir

Ağrı olayı, ince sinir sistemimizle, beyin, kas sistemimiz ve dolaşım sistemimizle doğrudan ilgilidir. Ancak bu iletişimin sırları tam olarak çözülebilmiş değildir. Ağrı, doktorun hastalığı teşhis etmesine yardım eder, öyleyse faydalıdır. O zaman kadınlar n

Ahiret nedir

Bazı dinlere ve ilkel insanların inanışlarına göre, insanların, ruh olarak, bedenle birlikte ya da başka bir bedene bürünmüş halde yaşamaya devam ettikleri yer. ilkel insanlar, çoklukla ahreti yer yüzünden bir nehirle ayrılmış ve kapısında bir köpe

Aikido nedir

“Aikido’yu takip edecek ve bu yolda yürüyecek insanlara sesleniyorum; Aikido başkalarını doğru yola getirmek değildir; o kendimizi doğru yola getirmektir.” -Morihei Ueshiba (Aikido’nun kurucusu). Aikido Morihei Ueshiba (1883-1

Akanyıldız nedir

Bulutsuz bir gecede zaman zaman bir yıldızın yerinden koparak kısa bir zaman sonra kaybolur gibi sönmesi olayı. Bu olay gerçekte yıldız kayması olayı değildir. Belirli yörüngeler üzerinde hareket eden ve meteor denilen gök taşlarının yer yüzü atmosferine girmes

Akkomodasyon

Uyum-Bakılan cisimlerin, gözün ağ tabakası üzerinde birleşerek net görüntüsünün meydana gelebilmesi için, göz merceğinin değişmesi hali. Göz merceği cismin gözden uzaklığına göre eğrilik derecesini değiştirecek cisimden gelen ışınların göze girmeleri

Akropol nedir

Yunanca şehir tepesi manasına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale vazifesini gören Akropollerin içinde tapınaklar bulunur ve dini törenler yapılır. Bunlardan en ünlü olanı, Atinada bir tepe üstünde bulunanıdır.

Aktör nedir

Genel olarak tiyatroda herhangi bir oyunu oynayan oyuncu. Kadın olanlarına da aktris denir. Aktörler, oynadıkları eserlere göre ya konuşurlar, ya şarkı söylerler veya fikirleri hareketleriyle gösterirler. Sahnenin ilk yurdu sayılan Yunanistan da aktörlük,

Alabalık

Soğuk ve berrak tatlı sularda yaşayan bir balık. Üzeri yaldızlı gibi renk renk ve süslüdür. Eti, genel olarak beyaz ve bu gibi sularda yaşayan balıkların etlerinin en lezzetlisi olanıdır. Alabalığın yaşadığı su ne kadar berrak ve soğuk olursa, eti o kadar lez

Alanis Morissette kimdir

1974 yılında dünyaya gelen Alanis Morissette, müziğe ilk adımını 9 yaşında attı ve ilk şarkısını yazdı. Katıldığı televizyon programından biriktirdiği paralarla ilk single’ı ’Fate Stay With Me’yi yayınladı. New York’ta düzenlenen St

Alexa nedir

Alexa, kendine ait bir araç çubuğu(toolbar) bulunan ve bu araç çubuğu kullananların istatistikleri sayesinde internette en fazla ziyaret edilen sitelerin listesini oluşturan bir site. Aslına bakarsanız bu listenin her zaman tam anlamıyla doğruyu gösterdiği kanaatinde

Alfred de Vigny (1797 - 1863)

Fransız şair, ormancı ve tiyatro yazarı Lochesde doğmuştur. Denizciler ve askerler yetiştirmiş olan asil bir ailedendir. Otuz yaşına kadar orduda vazife görmüş ,bu yaştan sonra kendini edebiyat alanına vermiştir Yazdığı şiirleri ile, Fransanın en büyük şairl

Alyuvarlar nedir

Kanın onda dokuzundan fazlası alyuvarları kapsar .Bunlar öylesine küçüktür ki,büyükçe bir damla kanda 250 milyon dan fazla alyuvar vardır. Alyuvarlar disk biçiminde olup, kenarları dışa doğru kabarıktır. Alyuvarlarda “emoglobin” diye tanımlanan bir

Amip nedir

Amoeba -Tek hücreli hayvansal (protozon) mikroplardan. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük hayvancıklar olan amiplerin belirli bir şekilleri yoktur. Sularda yaşarlar ve yalancı ayaklar çıkararak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında türlü şekillere girerler.

Anastacia Kimdir

Asıl adı Anastacia Lyn Newkirk olan Anastacia, 17 Eylül 1973 doğumlu. Chicago’da doğan Anastacia, New York’ta büyüdü. Anne ve babası Broadway’de çalıştığından olsa gerek, kısa süre sonra dansa merak saldı. 13 yaşında, sindirim sist

Anerob nedir

Oksijensiz veya az oksijenli ortamda yaşayan bazı bakterilere veya hayvanlara verilen ad. Bunlar, ilk defa Pasteur tarafından keşfedilmiştir. Bu organizmalardan bir kısmı serbest oksijenli ortamda hiç yaşayamazlar, oksijen bunlara zehir etkisi yapar. Buna karşılık hep o

Anestezi nedir

Genel anlamda anestezi,ameliyat,ya da herhangi bir cerrahı müdahale öncesi, insan ve hayvanların vücudunun bütününde veya belirli bir kesimindeki duyunun (hissin) yok edilmesi demektir. Bunların dışında bir de kendiliğinden, bazı nedenler dolayısıyla ola

Anime ve Manga nedir

Japon çizgi filmlerine anime adı verilir. Anime sözcüğü Fransızca’daki animation sözcüğünden türemiştir. Manga ise Japon çizgi romanlarına verilen addır. -Ben Manga’nın Japon çizgi filmi demek olduğunu sanıyordum…

Anka Kuşu

Adı olup, kendi olmayan bir efsane kuşu. Zümrütüanka adı da verilir. İnançlara göre Musa Peygamber zamanında yaratılmış, onun ölümünden sonra Hicazda yasamağa başlamıştır. Zamanla küçük çocuklan kapıp kaçmaya başladığı için, Peygamber Muhammedin bir

Antropoloji nedir

Sosyal (toplumsal) Bilim dallarından bir tanesi de antropolojidir. Sosyal bilimlerin en genci olan ve geniş anlamıyla insan bilimi olarak tanımlanan antropoloji portfolio’suz hümanizma’nın en kapsamlı disiplini olarak ortaya çıktı. Bu disiplin kapsam, konu ve

Apandisit nedir

Yaygın bir hastalık olan “apandisit”, karnın alt kısmında bulunan ve apandis ya da apendiks denilen kör barsağin iltihaplanmasıdır. “Appendiks vermiformis uzun ince bir boru veya solucan şeklinde ortalama 9 cm uzunluğunda kör bir barsaktır. iki ila 25

Arabi aylar

Arapların ve bazı Müslüman ülkelerin kullandıkları takvim düzenindeki aylara verilen ad. Türkiyede 1925 yılma kadar Arabi Aylar kullanılırdı. Arabi aylar şunlardır: Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyülevvel, Cemaziyülahir, Recep, Şaba

Arama motoru optimasunu (Seo) Nedir

SEO İngilizce karşılığı olan veya Search Engine Optimizer kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir. Site yada sayfanız için yaptığınız her türlü optimizasyon işlemin genel adıda denile bilir.

Aristokrasi nedir

Sınıf farkı güden memleketlerde, soylu sayılan sınıfın idaresi. Yunanca bir kelime olan Aristokrasi (Aristocratie), en iyinin saltanatı anlamına gelir. Türlü zamanlarda, birçok bilginler tarafından çeşitli tarifleri yapılmıştır. Yunan felsefesinde ar

Arkeoloji Nedir

Eski zaman sanat ve eserleri bilimi. Eski zamanlarda insanlar tarafından yapılmış, gözle görülen ve elle tutulan her eser titizlikle incelenir; cinslerine, devirlerine ve özelliklerine göre belli gruplara ayrılır ve her biri insanın geçmiş hayatının türlü safhalar

Artistlik nedir

Sinema, tiyatro, televizyon gibi temsil kollarında çalışanların (bunlara artist denir) yaptıkları işe verilen ad. Artistiğin başlangıcı, ilkel insan toplumlarına kadar uzanmaktadır. İlkel insanlar, çeşitli sebeplerle, bu arada daha çok dinsel sebeplerl

Asalak nedir

Bir canlı varlığın içinde (iç asalak) ya da üzerinde (dış asalak) yaşayan organizmalar. Hayvanlardan da, bitkilerden de asalak olanlar vardır. Hayvanların ve bitkilerin asalak olmalarının başlıca sebebi kendi imkanları ile besinlerini sağlayacak durumda olmamalar

Asbest nedir

Lifli, yumuşak, ateşte niteliği değişmeyen madensel bir madde. Bir silikat olan Tremilitin bozulmasından ileri gelmektedir. Tel tel ayrılabilir. Kolayca eğilip bükülebilen elastik olmayan cinsi vardır. Ateşe dayanıklılığı sebebi ile, ısı ve elektrik y

Askarit nedir

Asalak olarak yaşayan solucan. Çoğunlukla atların insanların barsaklarında yaşar. Beyaz, açık sarı renktedir. Vücudu silindir biçimindedir, iki ucu sivrilmiştir. Uçlarının birinde anus, birinde ağız bulunur. Ağzının etrafında üç tane büyük dudak vardır. B

Assembly Nedir

Makinanın anlayabildiği tek dil 0 1 dir. zamanında abiler delikli kağıtla programlama yaparken demişlerki hocam bu çok kasıyor. biraz bu işi kolaylaştıralım makina dilini yazmışlar. makina dili çok hızlıdır. çünkü yapılan tek işlem hex i bin e çevirmek. Asse

Astroloji nedir

Astroloji: Gökyüzündeki gezegenlerin, uydularının ve yıldızların hareketlerinin yeryüzündeki koşullar, olaylar, durumlar, kişiler ve genel eğilimlerle ilgili bağlantısını araştıran çok önemli bir rehberlik kaynağıdır. Eski Yunanca’da astron

Atom Bombası Nedir

Çekirdek bölümlerinde maddenin enerjiye değişmesinden hasıl olan enerjinin çok kısa bir zamanda ve pek yoğun bir halde serbest hale gelmesi esasına dayanan bir bomba. Atom bombası fikri ilk olarak 1939 yılında Amerika’da bulunan Avrupacı bilginler tarafından or

Avril Lavigne kimdir

Punkçı bir patenci , dinamik bir ruh ve gerçek asi bir çocuk. 2 yaşında çok az çocuk vardır ki insanları sesiyle ve karakteriyle bu derece coşturabilsin. Küçük bir kasaba çocuğu , sınıfında bile sakin oturamayan ama kendini göstermek için yeterli güvene sahip

Aylin Aslım Kimdir

Almanya da Lich adındaki küçük bir kasabada doğan Aylin Aslım, 1994’ten itibaren İstanbul un çeşitli canlı müzik mekanlarında yabancı coverlar söyledi. 1996’da beş kızdan oluşan ’Zeytin’ adlı rock grubuyla dikkatleri çekmeyi b

Babalar günü nedir

Babalar Günü… Acaba Anneler Günü’ne karşı bir gün olarak mı ortaya çıktı. Bir çok kişi belki de Babalar Günü’nün de bir tarihçesi olduğunu bilmiyor. Aslında Anneler Günü kadar eski olmasa da Babalar Günü’nün de 91 yıllık bir geçmişi va

Bad Sector Nedir

Bir hard diskte bilginin saklanabildiği en küçük bölge sektördür ve sektörler disk plakarı üzerine yayılmıştır. Bu sektörlere okuma/yazma kafalarıyla ulaşılır ve bu kafalar okuma/yazma işlemini plakalara değmeden manyetik olarak yaparlar. Disk çalışmadığı

Bant genişliği Nedir

Bant genişliği, iletişim kanalının kapasitesini belirler; bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur. Bant genişliği temelde salt teknik bir konu değildir; iletişim altyapısının niteli

Barkod Nedir

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur

Basınç Nedir

Herhangi bir kuvvetin, ona engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlama ve yüzey birimine düşen kuvvete verilen ad. Bir yüzey üzerine etki yapan bir kuvvetin, o yüzeye tatbik ettiği basınç, o kuvvetten başka, bu kuvvetin dayandığı yüzeye bağlıdır. Herhangi bir

Basınç

Havanın belirli bir yüzey üzerine yaptığı baskı (hava basıncı). Havanın bu baskısı barometre ile ölçülür. Atmosferdeki türlü akıntıların etkisi ile değişiklikler gösterir ve deniz yüzünden yükseldikçe azalır. Basıncın az olduğu yerlere alçak basın

Baskül nedir

Büyük ağırlıklar için kullanılan bir tartı aleti. Küçük bir ağırlık yardımı ile büyük ağırlıktaki eşyaları tartmağa yarayan kaldıraçlardan yapılmış olan baskülün insan, ticari eşya, çuval, sandık, hayvan, hatta kamyon ve vagon tartacak çeşitleri

Bediüzzaman Said Nursi kimdir

Bediüzzaman Said Nursi, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslam mütefekkirlerinden biridir. 1876′da Bitlis’in Hizan kazasına bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya gelmiş, 23 Mart 1960′da Şanlıurfa’da Hakkın rahmetine kavuşm

Berkefeld süzgeci nedir

İçinden geçirilen suyu- pislik ve mikroplarından temizleyerek süzen bir süzgeç. İlk defa Wilhelm Berkefeld (1836 - 1887)tarafından yapılmıştır. Bu süzgeç Terre Dinfusoir denilen bir toprağın pişirilmesi ile yapılmış bujilerdir.

Beta-glukan nedir

Beta-glukan ekmek mayası hücre duvarından elde edilen çoklu bağ yapısında bir poliglükoz molekülüdür. Beta-glukanın bağışıklık sistemi üzerindeki uyarıcı etkileri tanınmış üniversitelerde (Harvard, Tulane, Lousville) yapılan çok sayıda çalı

Beyin Fırtınası nedir Tik tak

Amerikali Edwin Land 1943te sahilde küçük kizinin fotografini çektigi zaman kizi sabirsizlikla, Baba! Niçin resmi hemen simdi göremiyorum ? diye sormustu. Bu soru babayi düsünmeye sevk etti. Düsünmesinin semeresini ise, ona ün kazandiran Polaroid makineyi gel

Beyonce kimdir

1981 doğumlu Beyoncé Giselle Knowles, yedi yaşında kilise korosunda şarkı söyleyerek ve çeşitli müzik yarışmalarına katılarak müzik yaşantısına başladı. Otuza yakın yerel müzik yarışmasında birinci olan Beyoncé, bu sırada LaTavia Robertson ile tanıştı

Biat nedir

Bir kimsenin egemenliğini tanıma. Bu deyim, Müslümanlığın ilk zamanlarında, Peygamber Muhammedin elini tutarak ona inanıldığını ve bağlanıldığını göstermek için yapılan hareketlere denilmiştir. Sonraları İslam ve Türk devletlerinde halifenin ya da hükümd

Bilgisayar Tarihi

BİLGİSAYAR TARİHÇESİ Tarihsel olarak en önemli eski hesaplama aleti abaküstür; 2000 yildan fazla süredir bilinmekte ve yaygin olarak kullanilmaktadir. Blaise Pascal, 1642’de dijital hesap makinesini yapmistir; yalnizca tuslar araciligiyla girilen rakamlari toplama ve

Bilirubin nedir

Bilirubin’in ana kaynağı eritrosit (alyuvar) dediğimiz kan hücrelerimizdir. Vücudumuzda sayısı mm3′te 4-6 milyon civarında bulunan eritrositler, normalde 120 günlük ömürlerini tamamladıktan sonra, yaşlanarak parçalanırlar.Bilirubin, bu parça

Bilişim suçu nedir

Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır.. BİLİŞİM SUÇLARININ TÜRLERİ NELERDİR? Suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilmekte veya

Bira Mayası nedir

Bira yapmak, şekeri parçalamak, arpa şırasını mayalamak için kullanılan bir maya. Bira fabrikalarında maya üretimi tek mayadan gittikçe miktarı arttırılarak yapılır: Maya üremesinin hızlanması, besin maddeleri, azot ve fosforlu maddeler verilmesi ve havalandırma

Biseksüel kime denir Nedir

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel ve duygusal olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelini, bir başka ifadeyle biseksüel olma durumunu belirtir. Biseksüel, her iki cinse aynı ölçüde ilgi duymayabilir

Blastomer nedir

Döllenmiş yumurtanın bölünmesiyle meydana gelen hücrelere verilen ad. Yumurta aşılandıktan sonra kutuplarından ikiye ayrılarak blastomer adı verilen iki hücre meydana gelir. Bunların, kutuplarından ve daha sonra ekvatorlarından bölünmeleriyle sekiz blastomer meyda

Blotaj nedir

Seçimler sırasında adaylara verilen oy miktarının kanunun gerekli gördüğü nispeti bulmaması yüzünden seçimin yapılmamış sayılması hali. Bu gibi hallerde, seçimin yenilenmesine gidilir ve bu ikinci seçimde verilen oyların belli nispeti bulması aranmaz en çok o

Bolometre nedir

Bir cins dirençli termometre. Langleyin bulduğu bolometre milyonda bir dereceye kadar sıcaklık değişmelerini gösterebildiği gibi, kırmızı ötesi ışınımların incelenmesinde, ışıma enerjisinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Aletin esas kısmı işlenmiş bir p

Bombardıman nedir

Denizden, karadan ve havadan, ağır silahlarla belirli bir bölgeye ya da hedefe yapılan devamlı ve toplu ateş. Bombardıman tam bir hedefe yöneldiği gibi, geniş bir alanı da hedef alabilir. Amaçlarına ve tekniğine göre değişir. Bombardımanlar topun icad

Borsa nedir

Borsa, hisse senetlerinin, emtialarin (ticari malların) ve başka enstrümanların ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Sermaye Borsaları, değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Kendine özgü kuralları ve standartları vard

Boya nedir

Eşyaya renk vermek, süslemek, dış etkilerden korumak için, eşyanın içine katılan ya da üstüne sürülen renkli maddelere verilen ad. İnsanlar, çok eski zamanlardan beri, yaptıkları türlü şeyleri, giydiklerini, oturdukları evleri, vücutlarını daha g

Briç nedir

4 oyuncu tarafından 52 iskambille oynanan bir oyun. Briçte oyuncular iki gruba ayrılır. Kağıdın dağıtılacağı taraf kura ile tespit edilir. Kağıt yapan oyuncu, kağıtları birer birer ve soldan başlayarak dağıtır. Her oyuncuya 13 kağıt düşer. İskambil kağıt

Britney Spears Kimdir

Britney Spears 2 Aralık 1982’de Los Angeles’ta doğdu.9 yaşına kadar jimnastik yapan ve ülke çapında yarışmalara katılan Britney, 8 yaşındayken Disney Kanalının ’The New Mickey Mouse Club’ için seçmelere katıldı ancak yaşı nedeniyle geri

Çağlayan nedir

Çağlayan yüksek bir yerden daha alçak bir yere düşen akarsudur .Genellikle bir ırmak ya da çayın sert kayaçlı bir yöreden daha yumuşak kayaçlı bir yöreye geçtiği kesimlerde oluşur. Yumuşak kayaçların daha hızlı aşınması dik bir uçurumun oluşmasına yol

Cambazlık nedir

İp üstünde dans etmek ve çeşitli hünerler göstermek sanatı. Cambazlık sanatı, metotlu ve enerjik bir çalışma sonucu elde edİLebilir. Bu sanatta ilerlemiş olan her sanatçı, çalışma metodu ve hünerler yapma kabiliyetine göre, çeşitli oyunlar oynar. Bu sebeple,

Cameron Diaz Kimdir

30 Ağustos 1972’de California San Diego’da doğdu. Küba-Amerikan bir baba ile İtalyan ve Alman ırkından gelen yerli bir Amerikalı annenin kızı olan Cameron, 16 yaşında Hollywood’da bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde Elite Model Ajansı il

Canavar düdüğü nedir

Uzak mesafelere sesle işaret vermek için kullanılan bir bildirim vasıtası. Çalışma prensibi, kuvvetli bir hava akımını peryodik olarak kesmek suretiyle hava darbesi meydana getirmek esasına dayanır. Bu hava darbesi, ses titreşimlerinin meydana gelmesini sağlar. Teker

Caz Müzik nedir

Amerika Birleşik Devletlerindeki zencilerin ritmik karakterli müziği ile beyazların halk havalarının karışımından doğmuş çalgı müziği. Fakat caz, bir müzik değildir. Çeşitli müziklerin bir karışımı halindedir. Amerikanın beyaz halkının din müziği, zenc

Cemre nedir

Baharın başlamasına yakın, ilkin havada, sonra suda, en sonra da toprakta, altışar gün ara ile meydana geldiği kabul edilen sıcaklık yükselişi. 19-20 Şubat ta birinci cemre havaya, 26 - 27 Şubatta ikinci cemre suya, 5-6 Martta üçüncü cemre toprağa düşer. Böyle

Cenin nedir

Hayvanlarda embriyonun bütün organları belirdikten ve kan dolaşımı başladıktan sonra aldığı ad. (İnsanda, embriyonun üçüncü ayından itibaren geçen devre). Omurgalıların çoğunda embriyo ve cenin devresinin ana dokuları dışında geçmesine karşılık, memeli

Ceza Kimdir

CEZA, 1977 yılında Üsküdar’da doğdu. Rap müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarında sıra arkadaşından ödünç aldığı kasetler ve Break Dance 1 & 2 filmleri başladı. Profesyonel olarak çalışmalarına ise 1998 yılında DR FUCHS ile bir araya gelerek kurduk

Cirit nedir

Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Başka bir amaca lüzum olmaksızın kullanan tarafından elle fırlatılmak suretiyle atılır. Bu silah yalnız süvariler tarafından kullanılır. Barış zamanlarında, bunların yetiştirilmesi i

Cryokinezi Nedir

Cryokinezi, zihin gücüyle soğukluğu kontrol etme yeteneğidir. Doğru bildiğimiz bir yanlış da, cryokinetiklerin sadece buz oluşturmasıdır. Halbuki onlar soğukluğu kontrol edebildiklerinden gazı soğutarak sıvı hale getirebilirler. Soğutma işlemi, ortamdaki molekü

Dalkavuk nedir

Kendine fayda sağlayacak durumda olanlara yaltaklanarak ve böylelerini eğlendirmek üzere soytarılık yapara geçimini sağlayan kimse.Dalkavuklar menfaatleri uğruna insanlık haysiyetlerini korumayan, doğruluğa önem vermeyen kimselerdir.Kendi çıkarları için doğru olma

Dama nedir

İki kişi arasında oynanan bir oyun. Siyahlı beyazlı eşit hanelere ayrılmış kare şeklinde bir tahta üzerinde taşlarla oynanır. Dama tahtası, satrançta olduğu gibi 64 hanelidir. Oyuncuların 16 şar taşı vardır. Satranç gibi, düşünülerek ve muhakeme edilerek o

Danıştay nedir

Hükümetle yurttaş arasındaki sorunları inceleyen Bölge İdare Mahkemeleri’ni denetler. Hükümetin gücünü kötüye kullanmasını ve yurttaşına haksızlık yapmasını önler.

Dans nedir

Musikiye uyarak vücudun yaptığı ölçülü hareket dizisi. İlkel insanlar arasında dans, keder ya da sevinç heyecanını ifade eden bir vasıta olmuş, aşk, kin ve yüksek dini heyecanlar dansla ifade edilmiştir. Daha ileri toplumlarda ise dans, bir eğlence vasıtası hal

Debian Linux nedir

Debian Linux, yepyeni bir Linux dağıtımıdır. Diğer Linux dağıtımlarının geçmişte yaptığı gibi, yalıtılmış gruplar ya da bireyler tarafından geliştirilmek yerine; tamamen açık olarak GNU ve Linux ruhuna uygun olarak geliştirilmiştir. Debian’ın birinc

Dejavu Nedir (Psikoloji)

Dejavu, halihazırda yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusudur. Fransızca; déjà (daha önceden) ve voir (görmek) fiilinin geçmiş zamanda çekimi olan vu nun birleşiminden türemiştir. Beyn

Deniz Kızı Nedir

Belden yukarı kız, belden aşağısı balık şeklinde tasavvur edilen bir masal mahlûku. Yunan mitolojisindeki Sirenlerden çıkma bir tasavvurdur. Nehir tanrısı Akheleus’un kızları olan Sirenler, Demeter’in kızı Persephone’ nin kaçırılmasını önlem

Depresyon nedir

Kişide kalıtımsal, çevresel ya da hormonal bozukluklar sonrasında gelişen çökkünlük halidir. Aşağıdaki dokuz belirtiden en az beşinin (ilk iki belirtiden en az biri bulunmak üzere), en az iki hafta süresince var olması durumuna “major depresyon” denir.

DHTML Nedir

DHTML iki büyük tarayıcı üreticisi olan Microsoft ve Netscape’in versiyon 4 tarayıcıları ile bizleri tanıştırdıkları ve daha sonraki sürümlerinde de destekledikleri ve World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından artık bir web standartı olarak kabul gören t

Diabet Nedir

Diyabet, vücutta insülinin üretim ve kullanımına ilişkin gelişen problemlerin bir sonucu olarak meydana gelen bir hastalıktır. Yediğimiz besinlerin çoğu, bir şeker formu olan glukoza dönüşür. Biz glukozu, adale ve diğer dokularımız için enerji sağl

Dijital Kale nedir

Dijital Kale popüler yazın içinde pek çok kişinin elinde gördüğünüz bir kitap olabilir. Hatta benim gibi “Popülerse iş çıkmaz” diye düşünmüş bile olabilirsiniz. Ancak romana sadece 20 sayfa vermeniz güzel bir tatlıyı kaçırmamanızı sağlayacakt

Diktatörlük nedir

Bir devletin idaresinin, kayıtsız şartsız bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şekli. Yöneten kimseye de diktatör adı verilir. Kelimenin aslı, Latince dictator kelimesidir. Bu yönetim şekli, ilkin Roma Cumhuriyeti devrinde kullanılmıştır. Memleketin güvenliğini

DNS (Domain Name System) Nedir

DNS,Domain Name System’in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini IP’ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Host ismi,tümüyle tanımlanm

Dominyon nedir

Britanya Milletler Topluluğu (Commonwealth) nun kendi kendini yöneten bir üye devleti. Dominyonların hukuki durumu ve bunların devlet olup olmadıkları, öteden beri bir tartışma konusu olmaktadır. Hukuki bakımdan dominyonlar, egemenliğin her türlü nimetlerinden ve hak

Dövme Nedir

Dövme, deri tarafından tümüyle yok edilemeyen bir boya maddesinin belirli bir teknikle insan vücudunun altderi yüzeyine kadar işlenmesi ve bu suretle değişik motif, desen yahut resimlerin insan vücudu üzerinde şekillendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Altderiye ulaş

Dünya nedir

Üzerinde yaşadığımız yer yuvarlağı. Güneş sisteminin gezegenlerdendir. Güneşten uzaklık bakımından üçüncü (Güneşten ortalama uzaklığı 149.481.000 km.), bu sistemdeki büyüklüğü bakımından beşinci (yüzölçümü 509.200.000 kilometrekare) dir. Dünyan

Durugörü Nedir

En basit tanımıyla Durugörü: Beş duyunun dışında, eşyaları, olayları ve düşünceleri algılama ve görmedir. Ruhsal görü adı da verilen bu yetenek, Duyular Dışı Algılamalar içinde üzerinde en fazla araştırma yapılan yeteneklerimizden biridir. Be

Ecstasy nedir

Ecstasy, kimyasal adıyla MDMA (3, 4-metilendioksimetamfetamin), ağızdan alınan bir haptır. Haplar değişik şekil ve markalarda mevcuttur. Bazı durumlarda MDMA toz halinde satılmaktadır. Hap şeklindedir ama asla yasal kullanımı yoktur, dolayısıyla denetim altında de

Efsane nedir

Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir . Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir . Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış ki

Egzersiz nedir

Fizik aktivite, iskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen, bazal düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir. Egzersiz, fizik aktivitenin alt sınıfı olarak kabul edilir. Planlı yapılandırılmış, istemli, fiziksel uygunluğun bir ya da b

EJB Nedir

EJB (Enterprise Java Beans) son zamanlarda sıkça kullanılan bir kısaltma. Temelleri daha 1997 yılında atılmaya başlanmış yeni bir teknoloji. Bu nedenledir ki bir çok bilişimci bu yeni sunucu-taraflı programlama (server-side programming) modeline yeni yeni ısınmakta v

Elektrokinezi Nedir

Zihin Gücünü Kullanarak Elektronların Yönlendirilmesine Elektrokinezi adı verilir.Bu yeteneğe sahip olan kişiler elektronik olan herşeyi patlatabilir,Dondurabilir(hareketlerini tabiki)eritebilir ve Kapatıp açabilir(tabii Prizden Açıksa Very Happy ) ÇALIŞM

EMINEM Kimdir

Eminem, 17 Ekim 1973’de Detroit’te doğdu. Asıl adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem, son derece fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir karavanda annesiyle birlikte yaşayan, ve ilaç bağımlısı bir anneye sahip olan Eminem, 14 yaşın

Enigma Makinesi Nedir

Kriptografi tarihinde Enigma, gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesiydi.Daha açık bir ifade ile Rotor makineleri ailesi ile ilişkili bir Elektro-Mekanik aygıttı ve birçok değişik türü vardı. Enigma ma

Eroin nedir

Eroin morfin maddesinden üretilmektedir. Doğal olarak afyon bitkisinin kozalağında mevcut olan bir uyuşturucudur. Eroin afyonun içinde bulunan alkaloidlerden bir tanesidir. Baz morfinin asetik asit ile birlikte ısıtılması ve diğer kimyasal işlemlerden sonra oluşur. Sok

Esperanto Nedir

Esperanto, dünyanın çeşitli halkları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacı ile yaratılmış bir dildir. Pratikte yüz yıldan fazla kullanılmış olması Esperantoyu, insan düşüncelerinin nüanslarına kadar net bir şekilde ifade edebilmek yeneği il

Esrar nedir

Esrar içinde, yapraklarında, tohum ve çiçeklerinde psiko aktif kimyasal tetrahidrokanibal (THC) bulunan bir bitkidir. THC’nin yoğunluğu bitkiden bitkiye değişir, fakat çoğu bitki yüzde 2-5 THC içerir. Esrarın elde edildiği bitki olan Hint Keneviri bitkisi kağı

Evanescence Kimdir

Evanescence ‘duman gibi yok olmak’ anlamına geliyor. Vokalde Amy Lee, gitarlarda Ben Moody’den oluşan grup ilk albümü “Fallen”‘ı yayınladı. Arkansaslı grup, Amy’nin sesi ile diğer alternative-rock grupları

Falaka nedir

Eskiden, dayağın bir eğitim sayıldığı zamanlarda, ayak tabanlarına dayak atmak için kullanılan bir alet. Falaka adı, aynı zamanda, bu aletle atılan dayağın da adıdır. Falaka, ayak tabanları çıplak hale getirildikten sonra, falakaya tutulacak kimsenin

Falb nedir

Fabl içinde bir ders ya da öğüt bulunan bir öyküdür. Yazar genellikle bu dersi öykünün sonunda, ”Gülme komşuna, gelir başına,” gibi bir cümleyle özetler. Fablların kahramanları genellikle havyanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür , konu

Fiziksel Antropoloji nedir

İnsanı biyolojik olarak ele alan antropolojinin bu alanı “Paleoantropoloji” ve “Fizik Antropoloji” alt başlıklarına bölünmektedir. Paleoantropoloji, insanın ortaya çıkışını, geçirdiği evrim sürecini inceler. Fizik Antropoloji ise yerleşik

Forex nedir

Forex İngilizce FOReign EXchange kelimelerinin kısaltmasıdır, ülkelerin para birimlerinin değişim piyasasıdır. Yani bir ülkenin para birimi karşılığında diğer bir ülkenin para biriminin alındığı veya satıldığı piyasadır. Bütün dünyada döviz parite fiya

Gamze OZÇELİK Kimdir

  Gamze Özçelik, 26 Şubat 1982 de İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Maltepe Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. 1999′da katıldığı Elite Model Look yarışmasında 4. oldu. Bu yarı

General Alberto Bayo

      Alberto Bayo, 1892 yılında Küba’nın Camaguey Eyaleti’nde doğdu. İlk öğrenimini New Orleans şehrinde yaptı. İspanyol-Amerikan Savaşı sona erince, babası Albay Bayo, Kanarya Adaları’nda bir göreve atandı.       Albay Bayo

Gezegen nedir

Genel olarak, yakınlarında bulunan yıldızlara göre uzaklıklarını değiştiren yıldızlara verilen ad. Gezegenler, güneş çevresinde dönen gök cisimleridir. Güneş çevresinde, odaklarından birinde güneş olmak üzere meydana gelen bir elips üzerinde dolanırlar.

Gezegenler nelerdir

Güneş aslında bir yıldız, Ay da dünyanın uydusudur. Astrolojide bu iki gökcismi genel olarak gezegen olarak anılır. Yalnız Güneş ve Ay’dan ’Işıklar

Gladyatör nedir

Eski Romada, halkın ve imparatorların eğlenmeleri için tertip edilen oyunlarda, bir birleriyle ölesiye dövüşen yada aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kimselere verilen ad. Gladyatörler, esirler, köleler ve mahkûmlar arasından seçilirdi. İçle

Gök nedir

Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk. Bu boşlukta gök cisimleri bulunur. Bütün bu evren, astronomi biliminin konusunu meydana getirir. Gök cisimleri ile dolu olan gök kubbesi, en eski devirlerde dahi, dünyanın her parçasında yaşayan insa

Gökgürültüsü nedir

Şimşek çakmasından sonra duyulan gürültü. Yıldırımın meydana gelmesine sebep olan çok kuvvetli elektrik akımı, şimşek çakmasına kadar kısa bir zaman içinde, çevresindeki havayı şiddetle ısıtır. Bu ısınma sonucu, hava moleküllerinde birdenbire bir geniş

Gökkuşağı nedir

Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla havada beliren yedi renkli ve kemer biçimindeki görüntü. Beyaz ışık olarak yansıyan güneş ışınları, yağmur damlacıklarına rastladıklarında, her yağmur damlasının bir p

GPRS nedir

GPRS, GSM ve TDMA ağları için geliştirilmiş olan paket temelli veri taşıyıcı bir servistir. GPRS yüksek hızlarda (Saniyede 115 kilobit) kablosuz internet ve diğer veri iletişimine olanak sağlar. GPRS teknolojisi, kullanıcıya yüksek hızlı bir erişimin yanı sıra

Gramofon nedir

Plaklar üzerine tespit edilmiş olan esasları tekrarlamaya yarayan alet. Gramafon iki bölümden ibarettir: Plak ve makine. Plak, gomalaka ve mumlu maddelerle (son yıllarda plastik maddelerle) yapılan bir disktir.İki yüzünde helezon şeklinde oyuklar vardır. Bu oyuklar, gir

Groove Armada kimdir

1996 senesinde Londra’da Andy Cato ve Tom Findlay tarafından kurulan elektronik müzik grubu Groove Armada, ilk çıkışını 1997 senesinde yayınladığı single ’At The River

Grup Seksendört (84) Kimdir

Ankaralı 4 gençten kurulu olan ’Seksendört’ 2005 yılında hayatımıza girdi. Grupta Tuna solist ve gitar, Okan bas gitar, Erdem gitar, Serter ise davul çalıyor. Grubun yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. En son Okan’ın da katılımı ile son halini 4

Hacker Nedir

Argo Dosyası’nda pek çok üstat (’hacker’) tanımlaması bulunmaktadır. Bunlar genellikle kod üstatlarını teknik beceri sahibi, problem çözmeden zevk alan ve sınırları aşan kişiler olarak tanımlarlar. Eğer nasıl üstat olunacağını öğrenmek ist

Harita nedir

Harita yeryüzünün ya da gökyüzünün, küçültülerek düz bir yüzeye geçirilmiş çizimidir. Değişik harita türleri vardır. Kara haritaları Dünya’nın tümünü ya da bir bölümünü gösterebilir. Gök haritalarında yıldızlar , gezegenler yer alır. Deniz

Has nedir

Osmanlı imparatorluğunda yıllık geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklere verilen ad. Osmanlı İmparatorluğunun gelir ve toprak dağılımı düzeninde tımar zeamet ve has olmak üzere başlıca üç düzen bulunurdu. Herhangi bir toprak parçasının yıllık geliri 20

Hastalık nedir

Hastalık vücutta ortaya çıkan bir bozukluktur . Grip ve nezle en yaygın hastalıklardandır . Hastalanan insanda genellikle o hastalığın belirtileri görülür. Ömeğin soğuk alan birisinin sık sık bumu akar. Bazı hastalıklara mikrop da denen bakteriler ya da virüsle

Hastane nedir

Hastane insanların hasta olduklarında gittikleri yerdir. Bu hastalara doktorlar ve hemşireler bakarlar .Sağlıklı insanlar da muayene için hastaneye gidebilirler .Annelerin çoğu bebeklerini hastanede doğurur .Bazı hastalar tedavi için bir süre hastanede yatarlar . Hasta

HDTV nedir

Esas olarak bir TV cihazında çözünürlük deyince ekrandaki satır sayısı aklımıza gelmektedir. Bu aslında düşey çözünürlük, yani en üstten aşağı doğru sayıldığında kaç tane satır olduğudur. Analog bir televizyonda görüntüyü oluşturan ve saniyede bi

Hıdrellez Nedir

Hızır ve İlyas (a.s)’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan miladi 6 Mayıs, Rumi 23 Nisan’a rastlayan güne verilen isim. Söz konusu günde Hızır ve İlyas (a.s)’ın buluşarak sohbet ederler ve bu günlerde vakitlerini Allah yolunda olma

Hidrojen bombası nedir

Hidrojen bombası temelde nükleer füzyon reaksiyonuna dayanan ve çok yüksek tahrip gücüne sahip nükleer bir silahtır. Füzyon reaksiyonunda küçük kütleli atom çekirdekleri birleşerek daha büyük çekirdekler oluşur ve bu sırada çok büyük miktarda enerji açığa

Hidrojen nedir

Hidrojen Nedir?Hidrojen protonyum,döteryum ve trityum adı verilen 3 adet izotop ihtiva eder.Tüm elementlerin en basiti olan bir standart hidrojen atomu(protonyum) bir proton ve bir elektrondan oluşur.Moleküler Hidrojen (H2) 2 formdan oluşur.Bunlar ortohidrojen ve parahidrojen

Hidrokinezi Nedir

Sıvı durumdaki bir maddenin moleküllerine nüfuz etme yeteneğidir. Pyrokinezinin aksine burada su oluşturmaktan bahsedemeyiz. Varolan su kütlesinin biçimini değiştirmek yani manipule etmek esas amaçtır. Başlangıç itibariyle geliştirme teknikleri telekinez

Hipnotizm nedir

Telkin yoluyla bu işe elverişli biri üzerinde elde edilen uykuya benzer iradesizlik ve uyuşukluk hali. Hipnotizm, psikoloji, laboratuarlarında, bu işe elverişli ve sinir sistemleri bakımından bu deneylerde olumlu sonuçlar verecek kimseler üzerinde uygulanır. Bu kimseler

Hipnoz Nedir

Hypnos’e kelimesini ilk defa İngiliz doktor Braid kullanmıştır. Kendisine bu konuda yunan mitolojisi kaynaklık etmiştir.Yunan mitolojisinde Hypnos kelimesi şu şekilde geçmektedir. ” Yunan mitolojisinin uyku tanrısı ‘HYPNOSE’ Gece’nin Oğlu v

Horlama nedir

Normal erişkin insanların en az %45’i zaman zaman horlamaktadır. %25’i sürekli olarak horlamaktadır. Horlama problemi en sık şişman erkeklerde görülür ve yaşla birlikte her geçen gün artar. A.B.D. de 300 den fazla firma horlamaya karşı cihaz

Hücre nedir

Neredeyse bütün canlılar hücrelerden oluşur. Hayvanların da, bitkilerin de hücreleri vardır . Bazı çok küçük canlılar tekhücrelidir . İnsan vücudunda milyarlarca hücre vardır . Bakteri gibi bazı hücreler öylesine küçüktür ki, ancak mikroskop altında gör

ICQ nedir

ICQ en çok kullanılan anında mesajlaşma yazılımıdır. Peki, IRC’den farkı nedir? Öncelikle sizin bir sunucu tanımlamanız gerekmez. Program siz bir ayar yapmaya gerek kalmadan bir sunucu üzerinden bağlantı kurar. İkincisi, herkese açık bir ortamda

İklim değişikliği nedir

İklim değişiyor, dünya ısınıyor. Bilim adamları kuraklık, seller ve olağanüstü hava koşulları konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Giderek artan etkilerin en büyük sebebi ise insan.8 Maddeden oluşan bu içerikte, iklim değişikliği konusunda bilgi sah

İlaç nedir

Vücudun işleyişini etkileyen ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılan kimyasal maddelere ilaç denir. İlaçlar çok çeşitlidir ve vücudu değişik yollardan etkiler. Örneğin vitamin türünden ilaçlar vücudun iyi çalışması için gerekli kimyasal maddeleri sa

İlkyardım nedir

İlkyardım kaza geçiren, yaralanan ya da hastalanan kimselere doktor gelmeden önce yapılan yardımdır. Ciddi bir kazada ya da hastalıkta ilkyardım yaşam kurtarabilir . İlkyardımda yaralı ya da hastaya büyük dikkat ve özen gösterilmesi çok önemlidir . İlkyardım e

Ip Spoofing Nedir

Internet veya ağa bağlı sisteminizle başka bir sisteme bağlanacaksınız, ama bu bağlantın sizin tarafınızdan yapıldığını gizlemek istiyorsunuz. Bunun için bağlantı sırasında kimliğinizi (ki TCP/IP protokollerinde kimliğiniz IP adresinizdir), yanlış gösteriy

İpek nedir

İpek, ipekböceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir. İpekböceği bir tırtıldır ve bu lifi kendine koza örmek için üretir. İnsanlar bu liften iplik yapar ve kumaş dokurlar. İpek çok sağlamdır. Boyanınca da çok gösterişli olur. Bazen ipeğe başka lifler k

Irmak nedir

Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara ırmak denir . Irmak suları eğimli bir yatak içinde akar . Irmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar . Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur . Bunların bir aray

İskambil nedir

Birer tarafı resimli ya da işaretli kağıtlarla oynanan ve pek çok çeşidi bulunan bir oyun ve bu oyun kağıtlarına verilen ad. İskambil kağıtları 52 parçadan ibarettir. Maça, sinek, kupa, karo olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Her bölümün kağıtlarında

İşletim Sistemi Nedir

Konuşma dilinde bu terim genellikle bilgisayar satın alındığında üzerinde gelen tüm yazılımlar için kullanılır. İşletim sistemi, bütün diğer yazılımların belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve dosya sistemine erişimini sağlar. Birden çok progr

Jet-lag olayı nedir

Bütün hayvanların vücutlarının, uyuma, vücut ısısı, üreme zamanı gibi periyodik fonksiyonlarını kontrol eden biyolojik bir iç saatleri vardır. Bu iç saatlerin çoğu, kendi fonksiyonları için kendi zaman dilimlerinde çalışır, ancak ışık ve sıcaklık gibi

Kablu Tv nedir

Dünyada hızlı bir gelişme gösteren kısaca KABLO TV (CABLE TV) olarak tanımlanan kablo ağı ilk döneminde sadece analog televizyon yayınlarının kesintisiz ve net bir şekilde televizyon izleyicilerine ulaştırılmasına yönelik olarak geliştirilmiş idi. Daha sonralar

Kabotaj nedir

Sözlük anlamı olmayan milletlerarası bir deyim. Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi vatandaşlarınım kendi bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını bağışlaması.Bu hak, ilkin XVI. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılmıştır. Bu yüzyılda

Kağıt nedir

Yazı yazmak, kitap ya da dergi, gazete basmak, içine öteberi sarmak, gibi işlerde kullanılan, çeşitli bitkisel maddelerin hamur haline getirilmesinden sonra ince tabakalar halinde elde edilen madde.Yazının icadından sonra, yazılması gerekli şeylerin tespiti için, en e

Kahire Konferansı

1 Aralık 1943 te, Çin Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri hükümet başkanlarının (Chiang Kai.Shek Churchill, Roosevelt) Kahire şehrinde buluşmaları. Bu konferanstan sonra, üç devlet Kahire Beyannamesi adını alan bir beyanname yayınlamışlardır. Bu beyanna

Kalkan nedir

Eski savaşlarda oktan ve kılıçtan korunmak için önde tutulmak suretiyle kullanılan madenden yapılmış, yassı ve çok defa yuvarlak biçimli siper. Savaşçılar, bunu sol elleriyle tutarlar ve sağ elleriyle de silahlarını kullanırlardı.

Kalori nedir

Bir kilogram suyun sıcaklığın bir dereceye yükseltmek için gerekli ısı miktarı. Isı birimi olarak kullanılır. Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklığını ve kuvvetini sağlamak için gerekli değerleri de kalori ile ölçülür. İnsanın günlük kalo

Kalorifer nedir

Sıcaklık merkezi olan bir büyük kazandan çıkan sıcak havayı, su buharını ya da sıcak suyu, borularla dolaştırarak bir binanın her tarafını ısıtan düzenek. Merkez ve depo durumunda olan bir kazandaki su kaynatılarak su buharı ya da kaynar su halinde

Kan grupları nelerdir

Kan grupları nelerdir? İnsan kanında tespit edilen gruplar. Bu gruplar, insanların kanlarının birbirlerine benzememesinden ileri gelmiştir. Bu gruplaşma da, alyuvarlarda iki türlü (A ve B) ağlütinojenin ve serumlarda bunlara karşı iki türlü ağlütinin (

Kan nedir

Vücudun organları arasında madde alış verişine aracılık eden ve damarlar içinde bulunan kırmızı renkli sıvı. Kan hayat için gerekli maddeleri (oksijeni) akciğerlerden sindirilerek vücuda yarar bir duruma gelen besin maddelerini sindirim organlarından alarak organl

Kanın basıncı nedir

Atardamarlardaki kanın hem kalp kuvveti, hem de arterlerde duvarlarının esnekliği ile bu kuvvete karşı koymasından meydana gelen iki tepki arasında kalan bir basıncı vardır. Bu, kanın içinde bulunduğu atardamar duvarına karşıdır. Genç, normal bir insanın en yük

Kanın Pıhtılaşması nedir

Kanın, damar dışına çıktığında pıhtılaşma özelliği vardır. Bu durum, plazmada erimiş olarak bulunan fibrinojen maddesinin özel bir ferment ile fibrin haline geçerek erimez bir hale gelmesinden ileri gelir. Kanın damar dışında olmasıyla medyana gelen bu fermen

Kanser nedir

Vücudumuzda bulunan her hangi bir organın normal hücrelerinin, anormal bir şekilde çoğalma ve değişmeleri ile hücre anarşisi haline gelerek artmasıdır. Yunanca yengeç anlamına gelen carcinos kelimesinden alınmıştır. Bir organ, normal histoloji bakımı

Kanun nedir

Yaşama organı tarafından, belirli şekillere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girmesinden itibaren toplum için uyulması gerekli ve zorunlu olan genel, soyut ve devamlı kuralları ihtiva eden tasarruf. Kanunlar, ilgili oldukları işlerin özelliğine göre ç

Kapitülasyonlar

Doğu ve Yakındoğu ülkelerinin, bir taraflı olarak Avrupa ve Amerika devletlerine tanıdıkları birtakım imtiyazlar. Bu imtiyazlar bir devletin istiklalini ifade eden yasama, yürütme ve yargı erklerini kayıtladığından kapitülasyon usulünü kabul eden devletler, hukuk

Kara delik nedir

Ölen bir yıldız,eğer güneşimizin üç mislinden daha ağirsa,nötron yıldızı seviyesinde kalamaz, çekirdeğindeki tepkime ve yoğunluk artması devam eder ve ’kara delik’ haline gelir. Eğer güneşimizi 1cm³(santimetreküp) hacmime sıkıştırabilseydik, 1c

Karaciğer

Sindirim borusuna ilişik en büyük bez. Ağırlığı 1.500 gramdır. Karın boşluğunun en yukarı ve sağ bölümünde bulunur. Yerinde dururken şekli, enine ikiye bölünmüş bir yumurtanın üst yarımına benzer. Kalın ucu sağda ince ucu soldadır.

Karesi Beyliği

Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra kurulmuş beyliklerden biri. Başkentleri Balıkesir ili idi. Beyliği, Danişment Gazioğullarından Kalem Bey ile oğlu Karesi Bey kurmuştur. Karesi Beyliği 1341 yılında Osmanlıların eline geçmiştir.

Karlofça Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya, Venedik ve Lehistan devletleri arasında 1699 yılında imzalanan antlaşma. Karlofça antlaşması, ikinci Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu için başlayan gerileme devrinin ilk vesi

Kas Dokusu nedir

Vücudun aktif hareketlerini meydana getiren doku. Kaslar sinir sisteminden aldıkları her hangi bir uyartı ile üzerine yapıştıkları kemiklerin ve iç organların hareketlerini sağlarlar. İki türlü kas vardır, a - çizgili kaslar. Lifleri büyükçe ve kırmızı renkli

Kas nedir

Vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan dokulara kas denir . İnsan vücudunda çizgili, düz ve kalp kası olmak üzere üç tür kas vardır . İnsanların isteğe bağlı olarak denetleyebildiği kaslar çizgili kas ya da iskelet kası olarak bilinir. Bunlar kol,

Kasırga nedir

Kasırga en tehlikeli ve yıkıcı tropik fırtınalardan biridir . Tropik denizlerin sıcak suları üzerinde ortaya çıkar . Çoğu Antil Denizi’nde ve Meksika Körfezi’nde oluşur. Kasırga dönemi genellikle Atlas Okyanusu’nun kuzey kesiminde haziran-ekim ara

Kasr-ı Şirin Antlaşması

Osmanlılarla İranlılar arasında Mayıs 1639 tarihinde imza edilen bir antlaşma. Bu antlaşma ile 1623 tarihinden itibaren devam etmekte olan Osmanlı İran savaşlarına son verilmiştir. Murat IV. ün başarılı seferlerinden sonra imza edilen bu antlaşma ile doğu sınırl

Kavçuk (Kauçuk) nedir

Sıcak yerlerde yetişen kauçuk ağaçlarından elde edilen sütten çıkarılan bir madde. Kauçuk ağaçlarının gövdelerinin bıçakla çizildiği zaman lateks denilen bir süt akar. Kauçuk, bu sütün içinde çok ufak tanecikler halinde ortalama, olarak % 25-30 oranında b

Kaynarca Antlaşması

Osmanlı imparatorluğunun imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri. 21 Temmuz 1774 tarihinde Osmanlılarla Ruslar arasında imza edilmiştir. Rus çariçesi Katerina II. zamanında, Rusların düşmanlığını artırırken, Rusların Lehlilerle savaş yapmaları sırasında,

Kazasker nedir

Osmanlı İmparatorluğunda kazai ve adli yetkisi olan kimse. Kazaskerler, Divan-ı hümayun üyesi idiler. Fatih devrinde tek bir makam iken, 1481 yılından itibaren Anadolu ve Rumeli için iki kazaskerlik meydana getirilmiştir. Kadılığın yükselme basamaklarından biri idi.

Kefir nedir

İnsanlar kendi hücrelerinin 10 katı sayıdaki (100 trilyon) faydalı bağırsak mikrobu ile ortak bir yaşam sürdürmektedir. Faydalı bağırsak mikropları (probiyotikler) çeşitli yararlarının yanında dış ortamdan gelen zehirli maddelerin kana geçmesini engelleyen kor

Kelebek Etkisi nedir

Kelebek Etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerin, büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen isimdir. İsmi, Edward N. Lorenz’in hava durumuyla verdiği örnekten geliyor: Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpm

Kelime nedir

Cümlede bir anlamı olan hecelere ya da hece birliklerine verilen ad. Türkçede kelimeler, yazıldıkları gibi okunurlar. Ancak yabancı dillerden kendi imlasıyla alınmış kelimeler yine kendi imlalarıyla okunurlar. Türkçede kelimeler, a - Büyük sesli uyumu k

Kemalizm nedir

Atatürkün, Türkiye Cumhuriyetini kurmakta ve devrimleri hazırlamakta gösterdiği temel prensipler, verilen ad. Bu prensipler, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin esasları olarak altıok işaretiyle temsil edilmektedir. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkç

Keman nedir

Yayla çalınan dört telli çalgı. Yapılışının gerektirdiği incelik yüzünden sesinin tatlılığı ve zenginliği bakımından hemen bütün musiki aletlerinin bağında yer alır. 70 kadar ayrı parçadan meydana gelir. Telleri koyun ve keçi barsaklarından, yayının t

Ketamin nedir

Ketamin bir “dissosiyatif anestetik” tir, yani kullananlarda çevrelerinden ya da acılarından bağlantısız veya kopukluk hissi yaratır. Uyuşturucunun efektleri phencyclidine (PCP) ile benzerdir. Hap, sıvı ve toz formlarında bulunur. Ketamin medikal

Kibrit nedir

Başı bir yere sürtüldüğü zaman tutuşan ve ateş yakmakda kullanılan küçük çöp parçası. İlk kibritler, 1809 yılın, da icat edilmiştir. İlkin fosfor ve kükürt karışımından yapılan kibritler, az zamanda büyük gelişme kazanmıştır. İlk kibritler, köt

Kilise nedir

Birçok kişi ‘kilise’ denildiğinde bunun binayı nitelediğini düşünür. Bir yere kadar bu düşüncenin doğruluk payı vardır. Ama asıl anlamı bina değildir. Kilise, İsa’ya iman eden insanların oluşturduğu topluluğa verilen addır. Yani birbirleriy

Kırım Muharebesi

1854 - 56 yılları arasında Ruslarla Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa arasında Kırımda yapılan muharebe. Rusların, Karadeniz deki Osmanlı donanmasını Sinop limanında baskına uğratarak yakmaları üzerine, birleşik bir muharebe olarak Kırımda iki yıl boy

Kızamık nedir

Çoklukla çocuklarda görülen bulaşıcı bir hastalık. Burun, boğaz nezleleriyle başlar. Vücutta kırmızı dökmeler yapar. Ateşli bir hastalıktır. Etmeni bir virüstür. Dışarıda uzun zaman yaşayamaz. Hastalık, doğrudan doğruya, aksırık, öksürük ve salgılar

Kızıl nedir

Çoklukla küçük yaşlarda görülen yüksek ateşli, bulaşıcı bir hastalık. Etmeni bir çeşit streptokoktur. Solunum yolu ile bulaşma olur. Hastalık birden, bire kusma, ateş, şiddetli titreme boğaz ağrısıyla başlar. Ateşin başlamasından iki gün sonra dökmeler

Klişe nedir

Kabartma ya da çukur olarak, tahta yada maden levhalar üzerine kazılmış; ya da bakır ve çinko levhalar üzerine fotoğraf aletiyle çekilerek nitrik asitle indirilmiş levhalara verilen ad. Klişe yapmak için ilkin, klişesi yapılacak resim, klişe makinesinin

Koalisyon nedir

Çok partili demokratik rejimlerde, hükümetlerin, birden çok partilerin katılmasıyla kurulmasına verilen ad. Koalisyon hükümeti kurmak, genel olarak, bir ülkenin, siyasal bakımdan milli birlik içinde olmasının gerekli olduğu olağanüstü durumlarda başvurulan bir ş

Kölemenler

Mısırda hükümet süren Türk soyundan gelme hükümdarların bir bölümüne verilen ad. Bu sülaleyi kuranlar, gemilerle Mısıra getirilip satılan Türkmen köleleridir. Bunlar, Mısıra iki şekilde gelip yerleşmişlerdir. Biri, Cengiz ordularından kaçabilen Türkmenleri

Kolera nedir

Bulaşıcı bir hastalık. Etmeni, kolera vibrionun denilen bir bektendir. Salgın halinde görülür. Kuyu ve ırmak sularıyla ya da bunlarla kirlenmiş yiyecek ve içeceklerle geçer. Hastalık, iştahsızlık, bulantı ve şiddetli sürgünlerle başlar. Sürgünün rengi başl

Kompozisyon nedir

Okul dilinde, biraz uzunca, biraz kişilik isteyen öğrenci ödevi. Başka deyimle, bir konunun çeşitli bölümler bir araya getirmek çatısını kurmak anlamına gelir. Bir kompozisyonun, bir ortası, bir sonu olur. Bir kompozisyon yazabilmek için konu ile ilgili maddeleri to

Komünizm nedir

İnsanların saadeti için, herkesin ihtiyacına göre her türlü mala ortak olması gerektiği fikrini güdenlerin mesleği. Komünizm, istihsal vasıtalarının birlikte kullanılmasını savunan kollektivizm den daha ileri olarak, servetin bölünmesinde de beraberlik fikrini k

Kooperatif nedir

İhtiyaçlarını doğrudan doğruya edinerek aracıların karından kurtulup daha ucuza mal etmek için küçük sermaye sahiplerinin meydana getirdiği şirketler. İşbirliği esasına dayanır. Kooperatifler, amaçlarına göre çeşitli şekillerde olurlar: İhtihs

Kosava Meydan Muharebesi İkinci,

Osmanlıların Balkanlarda birleşik Hıristiyan ordularına karşı yaptıkları önemli savaşlardan biri. Murat II. zamanında 17 Kasım 1448 tarihinde Kosovada başlamış ve üç gün devam etmiştir.Varna Meydan Muharebesinin öcünü almak isteyen Erdel Prensi Jan Hunyad, Ar

Kosova Meydan Muharebesi, Birinci

Osmanlı devletini Avrupada kökleştiren muharebelerden biri. Murat I. zamanında, 15 Haziran 1389 günü yapılmıştır.Osmanlılar Çanakkale Boğazını geçip Gelibolu ve Trakyayı aldıktan sonra, Selaniki ele geçirmişler, oradan kuzeye doğru ilerlemeğe başlamışlardı

Kredi nedir

Kredi ; Sözlük anlamı itibariyle “saygınlık ve güven” anlamında kullanılmakta olup, genel anlamda herhangi birine ödünç para vermek veya nakit olarak alınacak bir mal veya verilecek bir hizmetin yerine getirilmesine kefalet etmek, garanti vermek, bedelini da

Kriptoloji Nedir

Kriptoloji kelimesi, köken olarak eski Yunanca’da yer alan “kryptos logos” kelimelerinden gelmektedir. “kryptos” kelimesi “gizli dünya” anlamını, “logos” ise sebep-sonuç ilişkisi kurma, mantıksal çözümleme alanı anlam

Kuduz nedir

Hayvanların ısırmasıyla geçen tehlikeli bir hastalık. Etmeni bir cins virüstür. Hayvanların salyalarında (kedi, köpek, beygir, deve, eşek v.b.) bulunur. Bunların ısırmasıyla, ısırık yerlerindeki yaradan vücuda yayılır. Hastalığın, insan organizm

Kung Fu Nedir

Kung Fu; Çince’de beceri, maharet anlamına gelir. Çin dışında ise bu terim genellikle Çin savunma sanatlarını, ya da Wushu’yu anlatmak için kullanılmaktadır. Bunda Bruce Lee filmleri ve 1970′li yıllarda popüler olan Kung Fu adlı dizinin

Küresel ısınma hastalıkları nelerdir

Dünyanın felaketi olarak gösterilen küresel ısınma insan sağlığını da etkiliyor. Depresyona neden olan küresel ısınma eski salgın hastalıkları da hortlatacak gibi görünüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof.Dr.Günhan Erdem, aş

Küresel Isınma Nedir

Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Bu olay son 50 yıldır iyice saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortala

Kurgu Nedir

Çeşitli çekimlerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Kurgu işleminde aşağıdaki üç temel noktadan yararlanılması gerekir. -Bir çekimden diğerine ne zaman ve nas

Kürtler

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı yörelerinde, dağınık olarak yaşayan bir kavim. Bunların bir bölümü Irak, İran ve Rusya topraklarında da bulunmaktadır. Türkiye sınırları içinde olanlarının sayıları 3 milyonu geçmez. Mert, cesur, vuruşkan insanlardır. K

Kurtuluş Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu nun Birinci Dünya Savaşında uğradığı yenilgiden sonra, Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması hükümleri gereğince bağımsızlığını ve hürriyetini kaybeden Türk milletinin, yabancı boyunduruktan kurtulabilmek, hür ve bağımsız bir devl

Kuruş nedir

Kırk paradan ibaret ve bir liranın yüzde biri değerinde Türk parası. Ülkemizde para birimi halinde de kullanılır. Kuruş kelimesi, kalın anlamına gelen Latince grossus kelimesinden alınmadır.

Kutup yıldızı nedir

Geceleri kuzey yönünde görülen parlak, iri bir yıldız. Yeri, hemen hemen hiç değişmediğinden demir kazık da denir. Göğün kuzey kutbundan 10 - 20 kadar uzakta bulunur ve Kuzey Yarımküresinden kolaylıkla görülür. Çok eski zamanlardan beri, yerini değiştirmemesi

Kuyruklu yıldız nedir

Gökyüzünde bazen gördüğümüz arkalarında uzun ya da kısa, çatal gibi ayrılmış ışıklı bir yol bırakarak gezen yıldızlara verilen ad. Gözlenen bir kuyruklu yıldız, genel olarak üç bölüme ayrılabilir: a - Kuyruklu yıldızla en parlak ve yoğun

Levitasyon Nedir

İnsan doğduğunda çevresini tanımaya başladığı zaman bir takım tecrübeleride görerek öğrenir. Etrafında her canlının kısmen aynı ve farklı organlara sahip olduğunu ve benzer organların görevlerinin aynı olduğunu gözlemler. Yani bir sineğin ve kuşun ortak

Linux nedir

Linux, serbestçe dağıtılabilen, çokgörevli, çok kullanıcılı UNIX işletim sistemi türevidir. Linux, Internet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan ve başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere birçok plat

Manolya nedir

Manolyagillerden bir süs ağacı. Yapraklan iri ve parlak yeşil renkte çiçekleri çok iridir. Çiçekleri beyaz olur ve limon çiçeği kokusunu andırır güzel kokulu bir çiçektir.

Mantar nedir

Mantar, çok hücreli ve tek hücreli olabilen ökaryotik canlılardır. Hayvanlar gibi aktif hareket edemezler ama bitkiler gibi Klorofil de taşımazlar. Yani heterotrofdurlar. Besinlerini dış ortamdan alırlar. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim a

Mantarlar (Mantar nedir)

Tatlı bitkilerden bir sınıf. Kök, sap, yaprak gibi organları yoktur. Şapkalılar, küfler ve birhücreliler olmak üzere üç takıma ayrılırlar. Şapka mantarlar, kırlarda, nemli çayır ve gübreliklerde yetişen, renk renk şapkalarıyla görülen mantarlard

Mantık nedir

Zihnimizin doğruyu bulma ve bilme için yaptığı işlemlerin dayandığı kuralları gösteren bilim. Mantık, insan düşünüşünü konu olarak ele aldığı için insanı inceleyen psikoloji bilimi ile ilgilidir. Ancak, Psikoloji, ilkel ya da medeni, hasta ya da sağlam her

Matematik nedir

Sayılar ve nitelikler üzerinde çalışan bir bilim. Değişik dalları vardır: Aritmetik (sayılarla ilgili konuları inceler) Cebir (sayılar yerine harfler kullanarak aritmetikle çözülemeyecek meşeleleri çözer). Geometri (çizgiler, açılar, daireler arasındaki ilgile

Maya nedir

Bazı besinlerin yapımında gerekli olan mayalanmayı sağlamak için kullanılan maddelere verilen ad. Mayalar, bitkilerin bir hücreli olan mantarlarından başka bir şey değildir. Örnek olarak, bir hücreli mantarlardan bira mayası, mikroskop altında incelendiğinde, bunun

Maydanoz nedir

Güzel kokulu bir bitki. Gölgelik sulak yerlerde yetişir. Yaprakları bileşik, çiçekleri de bileşik, şemsiye biçimindedir. Küçük, ince dilimli yeşil yaprakları, tat vermek için yemeklere katılır. Kökünden, meyvelerinden da hoş kokulu bir yağ çıkarılır.

MD nedir

MD en basit şekilde herhangi uzunluktaki bir veriyi işleyip sonuç olarak sabit uzunlukta bir veri elde eden işlev olarak tanımlanabilir. Matematiksel olarak tanımlayacak olursak: M: değişken uzunlukta veri, h: sabit uzunlukta veri, H: işlev h = H(M)

Menekşe nedir

Menekşegillerin örneği olan bitki. Yürek biçimini andıran yaprakları sapsız olduğu için hemen hemen hiç boy vermez. Çiçekleri, küçük, değişik koyu renklerde ve güzel kokuludur. Menekşe, hemen her bahçede bulunan bir süs bitkisidir.

Mercimek nedir

Baklagillerden bir bitki. Özelikle kumlu topraklarda yetişir. Beyazımtırak morumsu çiçekler açar. Taneleri, fasulyede olduğu gibi bir torba içindedir. Her bir torbadan iki tane çıkar. Bu tanelerin rengi koyu yeşil ya da kirli kırmızıdır. Kuru yada yaş olarak yemeğ

Metabolizma nedir

Bitki ve hayvanların, beslenmek ve gelişmek için dışarıdan aldıkları maddeleri, kendilerine yarar bir duruma getirmek üzere birçok değişikliklere uğratmaları ve bu arada beliren değersiz ve zararlı artıkları atmaları olaylarına verilen genel ad.

Meyve nedir

Bitkilerde çiçeğin yerini alan tohumlu ürüne verilen genel ad. Her bitki, çiçekten sonra genel olarak meyve verir. Bir meyve, genellikle üç bölümden meydana gelmiştir. Meyvedışı, meyve ortası ve meyve içi. Meyvedışı, meyvenin kabuğunu meydana getiren bölümdü

Mikroplar

Ancak mikroskopla görülebilen tek hücreli canlılara verilen ad. Mikroplar, tek hücreli bitkisel ve hayvansal varlıklardır. Besinlerini kolaylıkla bulaşmadıklarından, değişen hayat şartlarına kolaylıkla karşı koyamadıklarından canlıları sömürerek yaşarlar.

Mimoza nedir

Güzel kokulu bir süs bitkisi. Özellikle sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı, beyaz ve menekşe renklerinde olabilir. 350 kadar çeşidi vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Mine çiçeği

Mine çiçeğigiller familyasından bir bitki. Kırlarda kendiliğinden yetişir. Çeşitli renkte çiçekleri vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Minyatür nedir

Eski el yazması kitaplara boya ve yaldızla çok dikkatli ve ince olarak eski usulde yapılan resimlere verilen adı. Çinliler ve Türklerden İranlılara, oradan da Avrupaya geçmiş bir sanattır.Minyatürler, sanat bakımından çok, kitaptaki konuyu açıklayan ve gerektiğin

Miralay Sadık Bey (1860 - 1940)

Meşrutiyet devrinde, Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri olan bir subay. Asıl adı Mehmettir. İstanbulda doğmuştur. 1832 yılında Harbiyede öğrenimini tamamlamış, Meşrutiyetten önce Manastırda İttihat ve Terakki Cemiyetinin başında bulunmuştur. 1908 devriminden s

Mısır nedir

Buğdaygillerden bir bitki. Gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu iki metreye kadar çıkabilen, erkek çiçekleri tepede salkım halinde ,dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında bulunan, bir bitkidir. Bunun bir koçan üzerinde sıralanmış taneleri çoğu yerlerde buğd

Mithologia nedir

Yunanca mithos masal, logos, bilgi kelimelerinden gelme, efsaneler bilgisi anlamında bir deyim. Mithologia bir millet tarafından icat edilen efsanelerin, tümünü içine alan bir deyim olduğu gibi, bu bilime verilen bir addır. Her milletin bir mithologiası (bu kel

Modifiye nedir

Gücü artirmak, yol tutuşu güçlendirmek, kabin ve karoserde degisiklik! Tuning yada diger adiyla Modifiye denince akla ilk gelen motorda güç artirimi oluyor. Neredeyse motorun üretimiyle birlikte gelismeye baslayan modifiye islemi, günümüzde bir sektör halin

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa m3-nedir


Muska nedir

Bazı hastalıkları ya da başka sıkıntıları giderdiğine inanılarak taşınan, suda ezilip suyu içilen, tütsüsü yapılan bir çeşit yazılı ve sarılı kağıt. Üstte taşman muska, muşambaya sarıldıktan sonra bez ya da teneke ile kaplanır. Üç köşe şeklinde o

Muz

Sıcak ülkelerde yetişen bir bitki 3 - 8 metre yüksekliğinde olur. Bitkinin gövdesi ağaç gövdesine benzemez, uzun liflerle örtülüdür. Bu bitkinin meyvesi olan muz, salkımlar halindedir. Hoş kokulu, tatlı, besleyici kalınca kabuklu, yumuşak dır meyvedir.

Müzik nedir

Türlü sesleri, kulağa hoş gelecek şekilde dizme sanatına verilen ad. Güzel sanatların bir kolu olan müzik, insanlığın doğuşu ile başlamıştır. İlkel toplumlarda yapılan din törenlerinde bu törenlerin kutsallığı, çoklukla çalınan müzik aletlerinin, söyle

Nabız nedir

Atardamarlara, özellikle bilekteki atardamarlara parmakla basıldığında duyulan ve kalp vuruşunun oraya kadar yansımasından ileri gelen kımıltı. Her kalp vuruşundan sonra atardamarlardaki kanın kalp kuvveti etkisi altında basıncının değişmesi, vücudun sert bölü

Naftalin nedir

Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. Beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. Organik yapılıdır. Naftalinin, güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanı

Nagazaki nedir

Japonyada Kysu-shu adasında bir liman şehri. Nüfusu 400.000 dir. Japonyanın en önemli limanlarından biridir. İkinci Dünya Savası yıllarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından ikinci atom bombası buraya atılmış ,(9 Ağustos 1945) ve binlerce kimsenin ölümüne

Namaz nedir

Müslümanların abdest altmış olarak günde beş defa (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) yapmaları dince buyrulan ve namazın şartları gereğince yapılan bir ibadet. Namazın on iki şartı vardır: 1 - Hadesten taharat (abdest temizliği): Abdesti yoksa abe

Nane nedir

Ballıbabagillerden bir bitki. Yapraklan sapsız, çiçekleri beyaz ya da menekşe renginde, küçük bir bitkidir. Yemeklere tat ve koku vermek için yas ya da kuru olarak kullanılır.

Nanoteknoloji nedir

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Nano ölçekteki olayların manipulasyonu ile bilim ve teknolojide yeni ufukl

Nar nedir

Parlak kırmızı renkte iri çiçekli, yapraklan karşılıklı bir ağaç. Meyvesi sertçe bir kabukla örtülüdür. içinde kırmızı renkte ve sulu pek çok taneleri vardır. Meyvesinin kendisi bol miktarda yenildiği gibi, şerbeti de içilir.

Nargile nedir

Tömbeki denilen bir cins tütünü içmeğe yarar takım. İçi su dolu bir şişe ile bunun ağzına tıkalı ve marpuçlu bir bölümden ibarettir. Tömbeki, nargile başı denen yere doldurulur ve üstüne ateş yerleştirilir. Marpuçla çekilen duman şişedeki sudan geçmek

Nasyonal Sosyalist Partisi

Birinci Dünya Savaşından sonra ve İkinci Dünya Savaşının bitimine kadar Almanyada kurulmuş olan ve uzun yıllar iktidarda kalan Alman partisi. Hitler tarafından 1921 yılında kurulmuştur. Hitlerin 1923 yılında iktidara gelmesi ve diktatör olmasını sağlayan, Almany

Natalie Imbruglia Kimdir

Natalie Imbruglia, 4 Şubat 1975’te Sydney’in kuzeyinde doğdu. 4 çocuklu bir ailenin üyesi olan Imbruglia, çocukluğunda bale eğitimi aldı. Aynı Kylie Minogue ve Jason Donovan gibi, o da Avustralya’nın meşhur pembe dizisi ’Neighbors

Nato

Avrupa devletleri arasında kurulmuş bir teşkilat. Kuzey Atlantik Antlaşması Organizasyonu ifadesinin karşılığı olan İngilizce kelimelerin ilk harflerinden meydana gelmiştir. 1949 yılında askeri ve siyasi bir antlaşma olarak Belçika, Kanada, Danimarka, Am

Navarin Deniz Savaşı

20 Ekim 1827 tarihinde, güneybatı Morada Navarin koyunda, birleşik İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının Osmanlı donanmasına karşı yaptıkları ani baskın.Yunan ayaklanmasının Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırılması karşısında özellikle Rusların teşviki

Nazım nedir

Vezin, kafiye gibi kayıtlara bağlı olan; ölçülü ve düzenli bir anlatma yolu. Nazım ahenge göre ayarlanır. Manzum eserlerde de, ahenk ön planda alındığı için, cümle kuruluşları, sözdizimi kurallarına göre değil, ahenge göre ayarlanır. Manzum eserlerde (naz

Nebüloz nedir

Yıldızlardan başka gökyüzünün başka yerlerinde görülen beyaz lekeler. Işıklı ve gaz halinde çok büyük kütlelerdir. Beyazımtırak bulutlara benzediklerinden kendilerine bu ad verilmiştir. Bunları dürbünsüz olarak görmek imkanı yoktur. Görünen şekillerine

Nemfomani nedir

Nemfomani, kadında cinsel taşkınlık demektir. Nemfoman kadın ile, aşırı duygulu ya da cinsel yönü güçlü olan kadını ayırmak gerekir. Nemfoman, çoğu kez sosyal baskılar ve yasaları hiçe sayar. Onun için, tek bir amaç vardır, o da; bir erkekle yatmaktır. Kend

Nergis nedir

Nergisgillerin örnek bitkisi. Çiçekleri ayrı ya da bir köksap üzerinde şemsiye durumunda bir süs bitkisidir. Çiçeklerinin renkleri çeşitli olur. Lale gibi soğan köklüdür.

Nesir nedir

Dil kurallarından başka hiç bir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. Eski nesir, sade nesir ve süslü nesir olmak üzere başlıca iki koldan yürümüştür. Sade nesir, konuşma dilinde yazılan, açık, tabii nesirdir. Bu nesirle halkla ilgili ese

New York

Amerika Birleşik Devletlerinden bir devlet. Yüzölçümü 127.438 kilometrekare, nüfusu 18.000.00 dur. Birleşik Devletler topraklarının doğu bölümünde yer alır. Atlas Okyanusuna kıyıları vardır. Büyük bir tarım ve endüstri bölgesidir. NE

Ney nedir

Klasik Türk musikisindeki nefesli sazlardan biri. Bu musikideki ahenkler, neye göre yapıldığı için önemi büyüktür. 12 çeşidi vardır.Çok etkili bir sesi olan ney, sarı budaklı bir çeşit kamıştan yapılır. Delikleri kızgın demirle açılır. Neyler küçüldü

Niğbolu Meydan Muharebesi

Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar kiralı Sigismund un komutasındaki Haçlılar ordusu arasında 1396 Eylül ayında yapılan meydan muharebesi. Yıldırım Bayezitin İstanbulu kuşattığı bir sırada Bulgaristana saldırarak Niğboluyu al

Niğde

Niğde ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 18.010 dur. Yüzeyi, doğu ve batısı yüksek dağlarla çevrili, yer yer engebeli ve düzlük alanlardan ibarettir. Denizden yüksekliği 1.250 metredir. Adana - Kayseri demiryolu üzerinde Selçuklar devrinden kalma birçok değerli an

Nikaragua

Orta Amerikada bir devlet. Yüzölçümü 148.000 kilometrekare, nüfusu 1.500.000 dir. Cumhuriyetle yönetilir. Başşehri Managuadır. Kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika, batıda Büyük Okyanus, doğuda Karayip Denizi ile sınırlıdır.Orta Amerika devletleri arasında yüze

Nikel nedir

Kimyasal bir eleman. Sembolü Ni, atom numarası 28, atom ağırlığı 58,69 dur. Metal parlaklığı az, beyaz sarımtırak renkte bir metaldir. Sertlik ve dayanıklılık bakımından demire yakındır. Isınmış halde demir gibi işlenebilir. Havaya, asit ve bazik sıvılara k

Nil

Doğu Afrika nın büyük nehri. Ana kolu Victoria - Niyansa gölünden çıkar, bataklık bir bölgeden geçer, bir kaç şelale meydana getirdikten sonra Mvutan - Nzige gölüne girer, oradan Dağ nehri adıyla çıkar. Burada Orta Sudanın sularını getiren Gazeller nehrini ala

Nilüfer nedir

Nilüfergillerden bir bitki. Yaprakları tekerlek biçiminde ve geniş, çiçekleri beyaz sarı, mavi, pembe renkte olur; durgun sularda ya da havuzlarda gelişir. Bir su bitkisidir.

Niobe nedir

Yunan mitolojisinde Tantalusun kızı, Thebes kralı Amphionun karısı. Yedi oğlu ve yedi kızı varmış. Çocuklarının çokluğundan gururlanarak tanrıça Letoyu, sadece Apollon ve Diana nın anneleri olduğu için alaya almış, bunun üzerine çocukları, tanrıça Diana t

Nişasta nedir

Bütün bitkilerde yedek besin olarak bulunan bir polisakkarit. Beyaz renkte, her bitkiye mahsus özel tanecikler halinde, kaygan katı bir cisimdir. Suda, alkolde, eterde erimez, sıcak suda pelteleşir. Su çekici bir cisimdir.Nişasta, besin olarak kullanılır. Buğday ununda %

Nizam- ı Cedid

Osmanlı padişahlarından Selim III. zamanında, Yeniçeri ocağından ayrı olarak meydana getirilen askeri teşkilat. Avrupadaki askeri öğretim gereğince yetiştirilecek erlerden kurulmak istenen bu ordu. İlkin Yeniçerilere bağlı bir sınıf olarak meydana getirilmiş, Ak

Nobel Armağanı

İsveç kimyager ve mühendis Alfred Nobelin kurduğu milletler arası bir armağan. Alfred Nobel, çeşitli patlayıcı madde işletmelerinden ve Baku petrollerinden elde ettiği büyük servetten bıraktığı 9 milyon doları, bu armağan için ayırmış; her yıl, bir yıl ön

Noel nedir

Hıristiyanların, İsanın doğum günü için 25 Aralıkta kutladıkları yortu.Hıristiyan çocuklarının inancına göre, bu yortuyu temsil eden Noel baba, noel gecesi gökten inerek uslu çocuklara çeşitli armağanlar dağıtır.

Nohut nedir

Baklagillerden bir bitki. Bileşik yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, meyvesi baklamsı, bol nişasta ve çift tohumlu bir bitkidir. Meyvesi yemek olarak kullanıldığı gibi, kuru yemiş olarak da yenir.,

Northbridge ve Southbridge Nedir

Anakartlar hakkında konuşurken hep chipset (yongaseti) kavramından bahsederiz. Bir yongaseti North Bridge (Kuzey Köprüsü) ve South Bridge (Güney Köprüsü) denen iki yongadan oluşur. Tipik bir Nortbridge yongası temel olarak işlemciden, bellekten ve AGP veriy

Nükleer Bomba nedir

Nükleer bombaların çalışma ilkesi,iki ayrı tür çekirdek tepkimesine dayanır. Ağır çekirdeklerin parçalanması, yani fisyon olayı ile enerji üreten nükleer bombalara, yanlış bir terim olmasına karşın, Atom Bombası denilmektedir.

Nükleer Enerji nedir

Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu çekirdeklerin parçalanması sağlanabilir; bu tepkimeye ’fisyon’ adı verilmektedir. Her bir parçalanma te

Nükleer santral Nedir Ne işe Yarar

Bir Nükleer santral, bir veya daha fazla nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak, elektrik enerji üreten tesise denir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içer

Numeroloji Nedir

Numeroloji (sayıbilim), astroloji (yıldızbilim) gibi tamamlayıcı unsurları olan, gerektiğinde bir arada, gerektiğinde ayrı ayrı ele alınabilen, kişiyi ve kişinin geleceğini açıklamayı hedefleyen bir sanattır. Astroloji gibi numeroloji’nin temelleri de antik

Nurembebg Mahkemesi

İkinci Dünya Savaşına sebep oldukları iddiası ile Almanyanın Nasyonal Sosyalist Partisi ileri gelenlerini, bu savaştan sonra yargılayan milletlerarası askeri mahkeme. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliğinin temsil edilmesiyle kurulmuş olan

Over-clock nedir

Bilgisayar sisteminin herhangi bir parçasının, üretim yapılan firma tarafından belirlenen hızından daha yüksek bir hızda çalıştırılmasına overclock denir. Overclock işlemcilerde ve ekran kartlarında yapılır. Overclock yapılan parçada önceye nazara

Özgüven nedir

Özgüven ; kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz sonucu, kendimizi iyi hissetmemiz demektir. Başka bir deyişle kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmaktır. Özgüvenimiz olmadığında işleri yapabilme

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 1

Argo Dosyası’nda pek çok üstat (’hacker’) tanımlaması bulunmaktadır. Bunlar genellikle kod üstatlarını teknik beceri sahibi, problem çözmeden zevk alan ve sınırları aşan kişiler olarak tanımlarlar. Eğer nasıl üstat olunacağını öğrenmek istiyorsanız, bu ta

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 10

Havanın belirli bir yüzey üzerine yaptığı baskı (hava basıncı). Havanın bu baskısı barometre ile ölçülür. Atmosferdeki türlü akıntıların etkisi ile değişiklikler gösterir ve deniz yüzünden yükseldikçe azalır. Basıncın az olduğu yerlere alçak basınç alanı fazla ol

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 11

Klasik Türk mûsikisinin en çok tanınmış saz eseri şekline verilen ad. Genel olarak dört bölümden yapılmıştır. Güftesi olmaz ve yalnız sazlarla çalınır. Dini peşrevler, Mevlevi ayinlerinde çalınırdı.... Devamı »

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 12

Okul arkadaşları Keisha Buchanan ve Mutya Buena, 13 yaşındayken tanıştıkları Siobhan Donaghy ile 1998 senesinde bir grup kurma kararı verdiler. London Records’un teklifi üzerine daha önce ’All Saints... Devamı

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 13

Osmanlı İmparatorluğunda, din işlerini yöneten, aynı zamanda dünya işlerini de din bakımından incelemekle yetkili kimse. Osmanlıların ilk zamanlarında en yüksek din adamlığı, kazaskerlik görevinde toplanırdı. Fatih devrinden itibaren, müftü diye adlandırılan şeyhülislam, b

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 14

Şeker pancarında, şeker kamışında ve hurma gibi birçok bitkilerde rastlanan bir disakkarit. Kamış şekeri, çay şekeri adları ile anılır. Bir molekül levülozdan, bir molekül su çıkarmakla elde edilmiştir.... Devamı »»&r

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 15

Askeri bir topluluğun başında gezdirdiği, yazı işlemeli ve kenarları saçaklı bayrak. Osmanlılarda çeşitli renklerde sancaklar kullanılmıştır. Bunlar, genel olarak beyaz, kırmızı, yeşil ya da sarı renkte ipekten yapılmıştır. Üzerlerine sırma ile ayetler işlenmiştir. İlk

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 16

Felsefede bir düşünce sistemi. Bir kıyas halinde ileri sürülen ve yanlışlığı ustalıkla gizlenip doğru olduğu kabul ettirilmek istenen delillere dayanır.... Devamı »»» Ses nedir?

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 17

Çok hücreli hayvanlardan solumlu hayvanların ilk şubesi. Vücutları yumuşak, yassı ya da yuvarlak hayvanlardır. Bir bölümü bütün halinde parçasız bir bölümü parçalı ya da halkadır. Hayvanlarda iki taraflı simetri vardır. Bu şube, vücut yapılarının gelişmelerine göre,

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 18

Serbest Cumhuriyet Fırkası; 12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Bey (Okyar) tarafından kurulan ve 18 Aralık 1930 tarihinde kendi kendini fesheden siyasi parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti rejimi içinde, çok partili rejimin ikinci defa kurulması teşebbüsünü ifade eder (

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 19

Saruhanoğulları; Anadolu Selçuk devletinin dağılmasından sonra Batı Anadoluda kurulmuş olan beyliklerden biri. Saruhanoğulları beyliği, 1313 yılında, Manisa ile öbür Lidya şehirlerini alan, Saruhan Bey tarafından kurulmuştur. Beylik, Manisa merkez olmak üzere Menemen, Gördes, De

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 2

Trojan ( Truva Atı ) iki kısımdan oluşan ve uzaktan sahibi tarafından kontrol edilerek kullanılan Casus programlara verilen genel isimdir. Bu casus programlar sayesinde işini iyi bilen hackerlar yada uzman güvenlikciler değil, bu işlere yeni başlamış uzmanlaşmamız sadece Windows kull

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 20

Sigorta; Bir şeyin, ya da bir kimsenin kazaya uğraması ihtimaline karşı, böyle bir hal olduğunda ,bir tazminat alınabilmesi için, önceden alınan tedbirlere verilen ad. Sigortalar, gerek olarak, zorunlu ve sorunsuz sigortalar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Zorunlu sigortalar, Ticaret Ka

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 21

Tekman; Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.125 kilometrekare, nüfusu 21.613 dir. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ve platolar halindeki sırt ve yamaçlardan ibarettir. Hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 662 nüfuslu Tekman kasabasıdır.

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 22

Türkiyede ilk olarak yayınlanan gazete, Mahmut II. zamanında, 1 Kasım 1831 tarihinden itibaren ilk resmi gazete olarak yayınlanmağa başlamıştır. Haftada bir defa olmak üzere yayınlanır, bütün yüksek memurlara ve yabancı devletler temsilcilerine gönderilirdi.

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 23

Memelilerin etoburlar takımının köpekgiller familyasından bir hayvan. Burnu sivri, kuyruğu çok uzun ve tüylü, kümeslere zarar veren, tavuk gibi evcil hayvanlarla geçinen bir hayvandır. İri bir köpek büyüklüğündedir. Derisi, kadınlar tarafından atkı gibi kullanılır, bu bakım

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 24

Bitle geçen tehlikeli bir hastalık Ortalama on beş gün kadar sürer, vücudun her tarafında pembe lekeler meydana getiren, ateşli ve tehlikeli bir hastalıktır. Çoklukla, savaş hallerinde, toplumların çeşitli sıkıntılar içinde bulunduğu zamanlarda salgın halinde görülür.

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 25

Çift sürmekle kullanılan bir çeşit taşıt aracı. Benzin gazolin Mazotla işleyen çeşitleri vardır. Kendini harekete getiren bir motor bölümüyle onu idare edenin yeri ve tekerleklerden meydana gelmektedir. Tekerlekleri çok büyük, lastikleri derin oyuk oyuktur.Böylece yumuşak toprak

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 26

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 717 kilometrekare, nüfusu 27. 835 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ kümelerinden ve derin vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 1.121 nüfuslu Ulus kasabasıdır.

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 27

Almanyanın İtalya ve Avusturya ile kurduğu birliğin adı. Avrupada önüne geçilmez bir kuvvet halinde gün geçtikçe genişlemeye başlayan Almanya, 1870-71 savaşından sonra, büyük başarılara kalınca, bunlarla yetinmemeye başlayan Avrupada kendinden kuvvetli bir devletin kalmamasınd

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 28

Eskiden beri bilinen insan toplulukları arasında derin çöküntüler meydana getiren önemli toplumsal hastalıklardan biri. Yabancı adı olan Tüberküloz adı ile de bilinir. Robert Koch tarafından keşfedilmiş olan (1882) verem basili aracılığı ile meydana gelen bir hastalıktır. Vere

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 29

Pirosfer tabakası ile litosfer arasındaki bağlılığı sağlayan ve magmadan çıkan maddelerin yeryüzüne yayılmasına aracılık eden litosferdeki doğal çatlaklara verilen ad.Bir volkanda üç bölüm görülür: 1 - Baca, 2 - Krater, 3 - Koni. Baca: Magmadan yükselen lav ve benzeri elem

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 3

Internet veya ağa bağlı sisteminizle başka bir sisteme bağlanacaksınız, ama bu bağlantın sizin tarafınızdan yapıldığını gizlemek istiyorsunuz. Bunun için bağlantı sırasında kimliğinizi (ki TCP/IP protokollerinde kimliğiniz IP adresinizdir), yanlış gösteriyorsunuz. İşte b

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 30

Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii. Kanunla gösterilen belli davalara da, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimler Kurulunca ve Yargıtay Birinci Başkanıyla ikinci başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay büyük k

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 31

27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Demokrat Parti iktidarının diktatörlüğe doğru olan tutumuna son vermek ve bir kardeş kavgasını önlemek amacı ile iktidarı devralmak suretiyle meydana getirdiği hareket. Türkiyede 1946 yılından itibaren başlayan çok partili siyasa

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 32

1781 de başlayan Avusturya - Osmanlı Savaşları sonunda imza edilen antlaşma. Dört yıl süren bir savaş sırasında, Fransada büyük ihtilal çıkınca Avusturyalılar, Osmanlılarla barış yapmak zorunda kalmışlar, 1891 de de Ziştovi antlaşmasını imza etmişlerdir. Bu antlaşmaya g

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 33

Kan grupları nelerdir? İnsan kanında tespit edilen gruplar. Bu gruplar, insanların kanlarının birbirlerine benzememesinden ileri gelmiştir. Bu gruplaşma da, alyuvarlarda iki türlü (A ve B) ağlütinojenin ve serumlarda bunlara karşı iki türlü ağlütinin (alfa ve beta) cisimlerinin bu

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 34

Başı bir yere sürtüldüğü zaman tutuşan ve ateş yakmakda kullanılan küçük çöp parçası. İlk kibritler, 1809 yılın, da icat edilmiştir. İlkin fosfor ve kükürt karışımından yapılan kibritler, az zamanda büyük gelişme kazanmıştır. İlk kibritler, kötü kokular çıkar

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 35

1854 - 56 yılları arasında Ruslarla Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa arasında Kırımda yapılan muharebe. Rusların, Karadeniz deki Osmanlı donanmasını Sinop limanında baskına uğratarak yakmaları üzerine, birleşik bir muharebe olarak Kırımda iki yıl boyunca devam etmiş

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 36

Yaşama organı tarafından, belirli şekillere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girmesinden itibaren toplum için uyulması gerekli ve zorunlu olan genel, soyut ve devamlı kuralları ihtiva eden tasarruf. Kanunlar, ilgili oldukları işlerin özelliğine göre çeşitli adlar alırsa da gene

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 37

Japonyada Kysu-shu adasında bir liman şehri. Nüfusu 400.000 dir. Japonyanın en önemli limanlarından biridir. İkinci Dünya Savası yıllarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından ikinci atom bombası buraya atılmış ,(9 Ağustos 1945) ve binlerce kimsenin ölümüne sebep olmuştur.

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 38

Bütün bitkilerde yedek besin olarak bulunan bir polisakkarit. Beyaz renkte, her bitkiye mahsus özel tanecikler halinde, kaygan katı bir cisimdir. Suda, alkolde, eterde erimez, sıcak suda pelteleşir. Su çekici bir cisimdir.Nişasta, besin olarak kullanılır. Buğday ununda % 70, pirinçte %

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 39

İsveç kimyager ve mühendis Alfred Nobelin kurduğu milletler arası bir armağan. Alfred Nobel, çeşitli patlayıcı madde işletmelerinden ve Baku petrollerinden elde ettiği büyük servetten bıraktığı 9 milyon doları, bu armağan için ayırmış; her yıl, bir yıl önce insanlığa b

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 4

Beyin gücü ile ateşe müdehale etmek… Pyrokinezi..Yani Ateş Kontrolü..Genelde vücut ısısı bu konda başlandıç aşamasında çok önemlidir.. Çünkü odaklanırken bunun üzerine odaklanmanız gerekir..Sonraki aşamalarda buna ihtiyacını olmayacak..Kısa bir alıştırma olacağ

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 40

Eski el yazması kitaplara boya ve yaldızla çok dikkatli ve ince olarak eski usulde yapılan resimlere verilen adı. Çinliler ve Türklerden İranlılara, oradan da Avrupaya geçmiş bir sanattır.Minyatürler, sanat bakımından çok, kitaptaki konuyu açıklayan ve gerektiğinde en ince ayrın

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 41

Buğdaygillerden bir bitki. Gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu iki metreye kadar çıkabilen, erkek çiçekleri tepede salkım halinde ,dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında bulunan, bir bitkidir. Bunun bir koçan üzerinde sıralanmış taneleri çoğu yerlerde buğday yerine kullan

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 42

Daha once burda yayınlamış olduğumuz Küresel Isınma Nedir konulu yazımıza bir yenisi ekledik; Küresel ısınma bugünlerde dünyanın en fazla konuştuğu konuların başında geliyor. Peki insanoğlunun geleceğini tehdit eden ve iki kelimeden oluşan bu olgu ne anlama geliyor? Dünyamız

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 43

Microsoft SQL Server Client-Server ve web tabanlı uygulamalarda ihtiyaç duyulan veri depolama çözümlerinde kullanılan bir server yazılımıdır. SQL Server’ı iki tür veritabanını yönetmek için kullanırız. Bunlar OLTP (Online Transaction Processing) veritabanları ve OLAP (Onlin

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 44

İnsanlar kendi hücrelerinin 10 katı sayıdaki (100 trilyon) faydalı bağırsak mikrobu ile ortak bir yaşam sürdürmektedir. Faydalı bağırsak mikropları (probiyotikler) çeşitli yararlarının yanında dış ortamdan gelen zehirli maddelerin kana geçmesini engelleyen koruyucu bir bağır

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 45

Bira yapmak, şekeri parçalamak, arpa şırasını mayalamak için kullanılan bir maya. Bira fabrikalarında maya üretimi tek mayadan gittikçe miktarı arttırılarak yapılır: Maya üremesinin hızlanması, besin maddeleri, azot ve fosforlu maddeler verilmesi ve havalandırma ile olur. Bira f

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 46

Adı olup, kendi olmayan bir efsane kuşu. Zümrütüanka adı da verilir. İnançlara göre Musa Peygamber zamanında yaratılmış, onun ölümünden sonra Hicazda yasamağa başlamıştır. Zamanla küçük çocuklan kapıp kaçmaya başladığı için, Peygamber Muhammedin bir duası ile soyu k

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 47

Yunanca şehir tepesi manasına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale vazifesini gören Akropollerin içinde tapınaklar bulunur ve dini törenler yapılır. Bunlardan en ünlü olanı, Atinada bir tepe üstünde bulunanıdır. M.Ö. ikinci bin yılın ikin

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 48

Klavyeli telli bir müzik aleti. Esası ses titreşimlerine dayanır. Klavye denilen tuşlara basmak suretiyle çalışır. Bir dolap yapılışındadır.Üstündeki kapağı kaldırınca tuşlar meydana çıkar. İçindeki dayanıklı bir çerçeve içinde gerili teller bulunur. Nota gam sırasıy

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 49

WAP (Wireless Application Protocol) kablosuz iletişim için geliştirilmiş, lisansa bağlı olmaksızın kullanılabilecek, cihazlar arasındaki eş güdümü sağlamak üzere geliştirilen bir standarttır. Bu protokol sayesinde, ileri telekomunikasyon servisleri yaratmak ve cep telefonlarından

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 5

EJB (Enterprise Java Beans) son zamanlarda sıkça kullanılan bir kısaltma. Temelleri daha 1997 yılında atılmaya başlanmış yeni bir teknoloji. Bu nedenledir ki bir çok bilişimci bu yeni sunucu-taraflı programlama (server-side programming) modeline yeni yeni ısınmakta veya bu model hakk

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 50

Flörtçü elma, şüpheci ıhlamur, cesur meşe ve dürüst kestane… Kelt inanışına göre insanlar 21 burca ayrılıyor ve her bir burç, bir ağaçla simgeleniyor. ‘Yükselen dallar’ ise meçhul… Çinlilerin, Hintlilerin, Kızılderililerin burçları olur, gizemli ayin

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 51

Kişide kalıtımsal, çevresel ya da hormonal bozukluklar sonrasında gelişen çökkünlük halidir. Aşağıdaki dokuz belirtiden en az beşinin (ilk iki belirtiden en az biri bulunmak üzere), en az iki hafta süresince var olması durumuna “major depresyon” denir. Belirtiler 1-Hem

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 52

ÜRE, atılması gereken zararlı maddeler arasındadır. Proteinli gıdaların kullanılması ve parçalanması sonrasında oluşan bir maddedir. Bu madde böbrekler tarafında süzülerek idrar şeklinde dışarı atılır. Normal koşullarda 100 ml. kanda 50 mg’dan daha az bulunması gerek

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 53

Yaygın bir hastalık olan “apandisit”, karnın alt kısmında bulunan ve apandis ya da apendiks denilen kör barsağin iltihaplanmasıdır. “Appendiks vermiformis uzun ince bir boru veya solucan şeklinde ortalama 9 cm uzunluğunda kör bir barsaktır. iki ila 25 cm arasında de

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 54

İlkyardım kaza geçiren, yaralanan ya da hastalanan kimselere doktor gelmeden önce yapılan yardımdır. Ciddi bir kazada ya da hastalıkta ilkyardım yaşam kurtarabilir . İlkyardımda yaralı ya da hastaya büyük dikkat ve özen gösterilmesi çok önemlidir . İlkyardım eğitimi görmemiş

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 55

Mantar, çok hücreli ve tek hücreli olabilen ökaryotik canlılardır. Hayvanlar gibi aktif hareket edemezler ama bitkiler gibi Klorofil de taşımazlar. Yani heterotrofdurlar. Besinlerini dış ortamdan alırlar. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasınd

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 56

Rock bir yaşam felsefesidir. Saç uzatıp rockçı takılmak değildir. Özgür olmak, özgün olmaktır. Rock müzik, bünyesinde bir çok müzik türünü barındıran bir tür olarak rock and roll’ dan, and roll’un çıkarılmasıyla 1960 ların başında oluştu. Rock müziği olu

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 57

Hükümetle yurttaş arasındaki sorunları inceleyen Bölge İdare Mahkemeleri’ni denetler. Hükümetin gücünü kötüye kullanmasını ve yurttaşına haksızlık yapmasını önler.... Devamı »»»

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 6

Birbiri peşi sıra verilen kısa radyo dalgalarının, herhangi bir cisme çarpınca, ses dalgaları gibi yansıyıp geri dönmesi prensibine dayanarak yapılmış bir tespit aleti. İngilizcede, radyo ile meydana çıkarma ve yerini tespit etme anlamına gelen Radio detection and rangirg kelimele

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 7

Yeryüzünden, Ay ve öbür gök cisimleri hakkında bilgi edinmek amacı ile uzaya fırlatılan, Dünyanın, Ayın Güneşin ve öbür gök cisimlerinin peykleri olan, içlerinde bilgi toplamaya yarayan özel aletler bulunan madensel cisim. Ayda ve öbür cisimlerdeki hayatsal faaliyetler hakkınd

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 8

Şimşek çakmasından sonra duyulan gürültü. Yıldırımın meydana gelmesine sebep olan çok kuvvetli elektrik akımı, şimşek çakmasına kadar kısa bir zaman içinde, çevresindeki havayı şiddetle ısıtır. Bu ısınma sonucu, hava moleküllerinde birdenbire bir genişleme meydana geli

Nedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 9

Musikiye uyarak vücudun yaptığı ölçülü hareket dizisi. İlkel insanlar arasında dans, keder ya da sevinç heyecanını ifade eden bir vasıta olmuş, aşk, kin ve yüksek dini heyecanlar dansla ifade edilmiştir. Daha ileri toplumlarda ise dans, bir eğlence vasıtası haline gelmiştir. D

Pa-kua nedir

Pa-kua pusulanın sekiz köşesini belirleyen sekizgen bir simgedir. Çin pusulasına göre güney her zaman tepededir. Bunun sonucu olarak da kuzey en altta, doğu solda ve batı sağdadır. I Ching’in sekiz trigramı bu sekiz yöne göre yerleştirilir. Trigramların pa-kua

Page Rank Nedir

Pagerank metodu Google tarafından, sitelerin birbirleriyle orantılı olarak önemlerini yani kısaca popüleritelerini tespit etmek için bulundu. Bu metod oluşturulurken siteler arasındaki linkler baz alınarak internetteki topoloji örneklendi. Page Rank’in

Papirüs nedir

Mısır-Nil kıyısında yetişen bir çeşit kamış. Bu kamış, hem Eski Mısır sanatında üsluplaştırılıp bezeme motifi olarak, hem de yazı malzemesi olarak kullanılmıştır. İlk kez 4. bin yılda bu bitkinin gövde katmanları düzgün bir yüzey oluşturacak biçimd

Parlamenter rejim nedir

Bir devlet yönetiminin bir yandan sorumsuz bir devlet başkanı, öte yandan parlamentoya karşı sorumlu olan bir Bakanlar Kurulu kanalı ile belli şartlarda ortaklaşa yürütülen yönetim sistemidir. Parlamenter rejimlerde, devlet başkanlığında bir kral bulunsa bile yöne

Paskalya Bayramı nedir

İsa’nın dirilişini dile getiren Paskalya, Hıristiyanlık’ın en büyük bayramı sayılır. Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tar

Pastörize nedir

Bira, şarap, süt gibi maddeler için uygulanan mayaları öldürme usulü. Bu usulle, yiyeceklerin, uzun zaman dayanmaları sağlanır. En çok süt için kullanılır. Bu usulde süt 75 derecede 20 dakika ısıtılır ve birdenbire sıcaklığı 10 dereceye düşürülür.

PERL (Practical Extraction and Report Language) Nedir

Perl programlama dili aynı zamanda “Practical Extraction and Report Language” (Pratik Çıkarım ve Raporlama Dili) ve “Pathologically Eclectic Rubbish Lister” (Hastalıklı Derecede Eklektik ve Saçma Listeleyici) olarak da bilinir. 1987 yılı

Permalink Nedir

Permalink ;yani kullanıcı dostu bağlantı olarak da çevirebileceğimiz ve çoğu yerde kalıcı, anlamlı, kullanıcı dostu anlaşılabilir bağlantı olarak da görebileceğimiz bir terim. Permalink sistemi çoğunlukla blog sistemlerinde kullanılmaktadır. Fakat

Peşrev nedir

Klasik Türk mûsikisinin en çok tanınmış saz eseri şekline verilen ad. Genel olarak dört bölümden yapılmıştır. Güftesi olmaz ve yalnız sazlarla çalınır. Dini peşrevler, Mevlevi ayinlerinde çalınırdı.

PHP Nedir

PHP, ilk olarak 1993 yılı ortalarında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Lerdorf’un amacı kişisel bilgilerini internet üzerinden yayınlamaktı. Buradan yola çıkarak, kişisel web sayfası yapmak için bir yazılım hazırladı ve adına Pers

Piyano nedir

Klavyeli telli bir müzik aleti. Esası ses titreşimlerine dayanır. Klavye denilen tuşlara basmak suretiyle çalışır. Bir dolap yapılışındadır.Üstündeki kapağı kaldırınca tuşlar meydana çıkar. İçindeki dayanıklı bir çerçeve içinde gerili teller bulunur. N

Poker nedir

Bir çeşit kağıt oyunu. 32 den 52 ye kadar oyun kağıdı ile üç, dört, beş kişi arasında oynanır. Her oyuncuya beş kağıt yerilir. Amerikadan çıkarak bütün dünyaya yayılan poker, para koyma, önceden ya da bir kısım kağıtları değiştirdikten sonra para art

Prezentasyon (Sunu) Nedir

Bir projenin tanıtımı, bir ürün tanıtımı, bir eğitim süreci ya da bir görüşme; iletişim bakımından daha kapsamlı bir hale getirilerek “sunuş” haline dönüştürülür. Günümüz iş dünyasının dinamizmi; sunuşlara sıkça gereksinim duyar.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kimdir

29 Ekim 1926′da Sinop’ta, Hakim Mehmet Sabri ile Kamer Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden 1948 yılında mezun oldu. Aynı fakültede asistanlığa başladı. Almanya’nın Aachen Te

Psikoterapi nedir

Psikoterapiye kimler gitmeli? Psikoterapiye herkes gidebilir. Burada amaç, bir hastalığın tedavi edilmesi de olabilir, basit bir sorunun çözümü de olabilir. Analitik psikoterapinin farkı nedir? Özellikle analitik yöntemlerle çalı

Pyrokinezi Nedir

Beyin gücü ile ateşe müdehale etmek… Pyrokinezi..Yani Ateş Kontrolü..Genelde vücut ısısı bu konda başlandıç aşamasında çok önemlidir.. Çünkü odaklanırken bunun üzerine odaklanmanız gerekir..Sonraki aşamalarda buna ihtiyacını olmayacak..K

Radar nedir

Birbiri peşi sıra verilen kısa radyo dalgalarının, herhangi bir cisme çarpınca, ses dalgaları gibi yansıyıp geri dönmesi prensibine dayanarak yapılmış bir tespit aleti. İngilizcede, radyo ile meydana çıkarma ve yerini tespit etme anlamına gelen Radio detection and

Radikalizim nedir

Siyaset biliminde geç 18. yüzyıldan beri kullanılan bir terimdir. Latince “kök” anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunl

Radyasyon nedir

Teknolojideki çok hızlı gelişmeler sonucu üretilen çeşitli elektronik cihazların (TV, radyo, bilgisayar ve röntgen, tomografi vb. tıbbi cihazlar) yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyonun elektromanyetik kirliliğe yol açtığı anlaşılmıştır. Radya

Radyo nedir

Sesi, atmosfer içinden, Hertz dalgaları aracıyla çok uzaklara ulaştırılan alet. Radyoya ses dalgalarını elektrik dalgaları haline çevirir; ya da elektrik dalgalarını atmosferden derleyerek ses dalgaları haline koyar. Bu bakımdan, a - verici radyo, b - alıcı radyo o

Radyografi nedir

X ışınları aracılığı ile ve röntgen aletinde resim alma işi. Bir cisim X ışınları ile aydınlatıldığı vakit, X ışınlarını en çok soğuran kısımlar gölge meydana getirirler. Bu gölgeler ya flüorışıl bir ekran üzerinde görülürler (radyoskopi) ya da

Referandum nedir

Bütün halkın, bir mesele üzerindeki oyunu toplamaya verilen ad, halkoyu. Çeşitli siyasi, sosyal sebepler karşısında başvurulan bir halk oylamasıdır. Her hangi bir coğrafya bölgesinin, çevresinde bulunan ülkelerden hangisine ait olacağının barış yolu ile çözü

Rock nedir

Rock bir yaşam felsefesidir. Saç uzatıp rockçı takılmak değildir. Özgür olmak, özgün olmaktır. Rock müzik, bünyesinde bir çok müzik türünü barındıran bir tür olarak rock and roll’ dan, and roll’un çıkarılmasıyla 1960 ların başınd

Rodeo nedir

Bugünkü anlamı ile çoklukla kovboyların binicilikteki hayvan yakalamaktaki hünerlerini göstermek için düzenlenen müsabakalardır. Aslı, İspanyolca bir kelimedir. Hayvanların, markalanmak suretiyle toplanması anlamına gelir. Orta ve Güney Amerika ülkelerinde bir bay

Romatizma nedir

Mikrobik tabiatta bir hastalık. Vücudun, A grubu hemolitik streptokoklar tarafından bulaşması ile ilgilidir. Ateşli ve toksit durumlar, mafsallarda ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarında ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarının yer alması ile özel

RSS nedir

RSS çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme yöntemidir. RSS ? Real Simple

Rugbi nedir

Futbol oyununun iki şeklinden biri. Asıl futbol yalın ayakla oynandığı halde rugbi elle ve ayaklarla oynanır. Rugbi topu 27-28 santimetre uzunluğunda ve aşağı yukarı 400 gram ağırlığında oval bir toptur.

Rulet nedir

Bir kumar oyunu. Dönmekte olan yuvarlak bir tabla üzerinde, özel bir bilyenin durmasıyla kazananı belirtme esasına dayanır. Bir eksen etrafında dönmekte olan yuvarlak tabla üzerinde sıralanan 37 bölüm yapılmıştır. Bölümler kırmızı ve siyah renklere boyalıdır

Rüya nedir

“Yorumlanmamış bir rüya okunmamış bir mektuba benzer.” Hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçirmekteyiz. Bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenm

Saat

Saat; Bir günün yirmi dörtte birine eşit olan zaman birimi.Bu zaman birimi esas kabul edilerek zaman göstermek için yapılan araçlara da saat ismi verilir. Zamanı göstermek için kullanılan saatlerin güneş saati, kum saati, su saati, duvar saati ve kol saati gibi birço

Sabun

Kirli ve yağlı şeyleri temizlemek üzere kullanılan bir madde. Sabun, yağ asitlerinin sodyum potasyum ve amonyumla meydana getirdiği tuzlardır. Yalnız, her yağ asidinin tuzuna sabun denmez. Oleik, stearik ve palmitik asitler gibi asitlerin alkali madenlerle yaptıkları tu

Sadabad Paktı

Sadabad Paktı; Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında 8 Temmuz 1937 tarihinde imza edilen saldırmazlık paktı. Bu antlaşma, İran şahının Tahradaki yazlık sarayı olan Sadabad sarayında imza edildiği için bu adla anılmıştır.

Saddam Hüseyin (1937 - 2006) Kimdir

28 Nisan 1937′de Irak’ın Tikrit kasabasında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Saddam Hüseyin, babasının ölümü nedeniyle annesi ve akrabaları tarafından büyütüldü. Saddam’ın siyasetle tanışıklığı ilk gençlik günlerine kadar uza

Sadrazam

Sadrazam; Osmanlı İmparatorluğu nda hükümet başlarına verilen ad. Devlet işlerinin yönetiminde padişaha kesin yetki ile vekalet edebilirdi. Osmanlı Devletinin ilk yıllarında, devlet işleri vezir 1er tarafından yönetilirken, Murat I. zamanından itibaren, baş vezir

Şafii

İslam dinindeki dört büyük mezhepten biri. İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur. İslam dininin kuruluş yıllarında ve Abbasi halifeliği devrinde Mısır, İran, Irak ve Horasanda çok yaygın olan bir mezhep durumunda bulunuyordu.

Sagopa Kajmer Kimdir

1978 Samsun doğumlu Yunus Özyavuz, müzik yaşantısına Samsun’daki yerel bir radyoda DJ’lik yaparak başladı. 1997 senesinde üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Özyavuz, 1998 senesinde kendi oluşturduğu müzik stüdyosu ’Kuvvetmira

Saka Kuşu

Serçegillerden bir kuş. 15 - 20 gram ağırlığında küçük bir kuştur. Göğüs, karın ve kuyruk tüyleri beyaz, sırtı kahverengidir. Siyah renkli kanatlarının üstünde sarı benekler bulunur. Gezici kuşlardandır. Tohum, böcek ve yaprak uçları yiyerek yaşar. Evle

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşında yapılmış olan en önemli meydan muharebelerinden biri. 23 Ağustos -13 Eylül 1921 tarihleri arasında yirmi iki gün, yirmi iki gece devam etmiş ve tarihin en kanlı muharebelerinden biri olmuştur. Kütahya ve Eski

Sakarya

Kuzeybatı Anadolu nun aşağı Sakarya havzasında kurulmuş illerimizden biri. Yüzölçümü 3.934 kilometrekare, nüfusu 381.992 dir. Merkezi Adapazarı şehridir. Kuzeyini Karadeniz kıyıları, Kocaeli ili çevrelemektedir. Sakarya ilinin yüzeyini genel olarak Sakarya nehri

Sakkakoz

Şeker pancarında, şeker kamışında ve hurma gibi birçok bitkilerde rastlanan bir disakkarit. Kamış şekeri, çay şekeri adları ile anılır. Bir molekül levülozdan, bir molekül su çıkarmakla elde edilmiştir.

Saksafon nedir

Bir çeşit üfleme çalgı. Bandolarda ve cazlarda kullanılır. Düz dilli, iricedir ve klarnete benzer. Çeşitli bemollerde olmak üzere yedi türlü saksafon vardır.

Salyangoz

Kabuklu sümüklüböcek. Otlar arasında, ağaçların üzerinde yaşar, bitkilerin yapraklarını yiyerek geçinir. Vücudunun büyük bir bölümü, helezon şeklinde kıvrılmış bir kabuk içindedir. Hayvanı başı ve ayağı kabuğun dışında bulunur.

Şamanizm

Esası ruhçuluğa dayanan eski bir Türk dininin adı. Eski Türkler, dünyanın ruhlarla dolu olduğuna ve insanların yaşayış ve hareketlerinde bunların etkisi olduğuna inanırlardı. Ruhlarla insanlar arasındaki ilgileri, bu inanışa göre şamanlar sağlarlardı.

Sanat

Genel bir anlatışla, düşünülen bir şeyi meydana getirmek özelliğindeki bilgilerin uygulanmasına ve o işi meydana getirmek için bilgi ve zekanın kullanılmasına denir. Sanatın niteliği üzerinde filozoflar ve düşünürler çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır.

Sancak

Askeri bir topluluğun başında gezdirdiği, yazı işlemeli ve kenarları saçaklı bayrak. Osmanlılarda çeşitli renklerde sancaklar kullanılmıştır. Bunlar, genel olarak beyaz, kırmızı, yeşil ya da sarı renkte ipekten yapılmıştır. Üzerlerine sırma il

Sansar

Susamurgillerden küçük bir hayvan. Gelincikten büyüktür. Boyu başından kuyruğuna kadar 70 santimetreyi bulur. Kümes hayvanları ile geçinir. Derisi makbul bir hayvandır.

Şapka Kanunu

Büyük Atatürkün, Türk milletinin batılılaşması yolunda yapmış olduğu devrimlerden biri. Kurtuluş Savaşının kazanılması ile Türk milletinin hakları, bütün dünya devletleri tarafından tanınmış oldu. Bundan sonra Atatürk, Cumhuriyeti ilan ederek, Türk topl

Şark meselesi

Osmanlı Türklerinin, İstanbulu almasıyla başlayan, kurdukları Osmanlı İmparatorluğu nun hemen hemen bütün devamı boyunca Osmanlı İmparatorluğu nun siyasi hayatında önemli rol oynamış bulunan milletlerarası meseleye verilen ad. Osmanlı İmparatorluğu nun kuvvet

Şarkı

Divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şekli. Bestelenerek okunmak için yazılır. Dörder mısralık 2-5 bendden meydana gelir. Birinci bendin 2 nci ve 4 üncü, öbür bendlerin yalnız sonuncu mısraları hiç değişmeden tekrarlanır Şarkın

Sarmaşık

Sarmaşıkgillerden bir bitki. Yeşil renkli ve değişik şekilli yaprakları vardır. Sap ve yapraklarından çıkan küçük ek köklerle dik ve düz yerlere yapışarak tırmanır, duvarları kaplar. Çok yetiştirilen bir bitkidir.

Saruhanoğulları

Saruhanoğulları; Anadolu Selçuk devletinin dağılmasından sonra Batı Anadoluda kurulmuş olan beyliklerden biri. Saruhanoğulları beyliği, 1313 yılında, Manisa ile öbür Lidya şehirlerini alan, Saruhan Bey tarafından kurulmuştur. Beylik, Manisa merkez olmak üzere Men

Şato

Ortaçağ boyunca, Avrupada, derebeylerin oturdukları kale şeklinde, kuleli ve önleri hendekli korunma ve oturma yerleri. Şatolar, bir bölgenin en yüksek yerine yapılır, devamlı olarak askerlerin koruyuculuğu altında bulunurdu. Şato çevresi ise, derebeyine bağlı köy

Satranç nedir

Bir siyah bir beyaz olmak üzere 64 bölümlü satranç tahtası üzerinde oynanan, 16 sı siyah, 16 sı beyaz olan ve çeşitli değerler taşıyan 32 taşla iki kişi arasında oynanan bir oyun. Satranç akılla oynanan bir oyundur. Satrançta, oynayan taraflar, altı çeşit ta

Satranç

Bir siyah bir beyaz olmak üzere 64 bölümlü satranç tahtası üzerinde oynanan, 16 sı siyah, 16 sı beyaz olan ve çeşitli değerler taşıyan 32 taşla iki kişi arasında oynanan bir oyun. Satranç akılla oynanan bir oyundur. Satrançta, oynayan taraflar, altı çeşit ta

Sayıştay nedir

Parlamento bütçe ile devlet adına para harcama yetkisini hükümete verir. Sayıştay, hükümetin bu paraları parlamentonun belirlediği alanlara harcayıp harcamadığını parlamento adına denetler.

Sayıştay

Devletin gelir ve giderlerini, özel bir kanunla denetlemekle görevli kurul. Eski adı Divanı Muhasebat tır. Bizde, devletin gelir ve giderlerinin düzenli bir şekilde denetlenmesi, Tanzimatla başlar. Fakat, Büyük Millet Meclisine bağlı bir kurul halinde çalışması, 192

Sean Paul Kimdir

Asıl adı Sean Paul Henriques olan dans/reggae yıldızı, 8 Ocak 1973’de Jamaika’da doğdu. Annesi İngiliz olan Sean Paul’ün ailesinde Çinli’den Portekizli’ye kadar pek çok milliyetten insanlar mevcut. Sean Paul ilk olarak 1996 yılında ilk sing

Şebboy nedir

Turpgillerden bir bitki. Yalın kat ya da katmerli, güzel kokulu, kırmızı, menekşe, açık sarı renkte çiçekler açan bir süs bitkisidir. Bahçelerde ve saksılarda yetiştirilir.

Seçici emilim ilkesi

IPL ve FPL Teknolojilerinin Temeli Işık herhangi bir nesneye çarptığı zaman bazı dalga boyları nesne tarafından emilir. Değişik nesneler farklı dalga boylarını emer. Yok etmek istediğimiz dokuya sadece o dokunun absorbe ettiği dalga boyunu verdiğimiz za

Seçim

Seçim; Halk egemenliğine dayanan bir yönetim şekli olan demokrasilerde; yönetimi, halk çoğunluğunun istediği temsilcilerin alabilmesini sağlamak için yapılan milletvekili ya da başka temsilciler seçme işi.Seçimde, a - Seçime katılmak, b - Seçilebilmek, olmak üze

Sedir

Kozalaklılardan bir orman ağacı. Boyu kırk metreye kadar varabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılabilen bir ağaçtır. Özellikle Suriye ve Lübnan dağlarında bulunur. Kuzey Afrikada Atlas dağlarında ve Himalayalarda yetişenleri de önemlidir.

Şeftali nedir

Ilıman iklim bölgelerinde yetişen bir bitki ve onun çok lezzetli meyvesi. Meyveler, tek ve iri çekirdekli, çoğu zaman elma büyüklüğünde olur ve etlidir. İnce bir kabuğu vardır. Kabuklarının üstü hafif tüylüdür. Eti çekirdeğine yapışık olan ve olmayan çe

Şehir

İnsanların oturduğu, birçok sokaklı ve birçok evli yerlerin en büyüğü. Türkiyede, insanların barındığı alanlar, barındırılan insan sayısına göre, köy kasaba ve şehir bölünmesine uğramıştır. Nüfusları 150 - 2.000 arasında olan yerlere köy denilmekte

Şehzade

Padişahların erkek evlatlarına verilen ad. Bunlar, Padişahların, haseki, ikbal ya da cariyelerinden doğma evlatları idi. Çelebi Mehmet devrine kadar bunları çelebi denmiş, bundan sonra şehzade denmeye başlanmıştır. Büyük bir bakımla yetiştirilen şeh

Şeker nedir

Birçok meyve, sap ve köklerin öz suyundan ya da nişastasından çıkarılan, karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) den bileşmiş bulunan, beyaz, su da, erir mayalanabilir, tatlı maddelerin genel adı. Kimyasal ad bakımından karbonhidratlar dandır. Karbonhidratlara mono s

Şekerkamışı nedir

Buğdaygillerden, çiçekleri salkım durumunda başaklar meydana getiren bir bitki. Boyu on metre kadar uzayabilir, kamışı andırır özelliktedir. Sıcak iklim bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Şeker çıkarılmakta kullanılır.

Selülit nedir

Kadınların %90’ında, dizin, bileğin iç kısımlarında, kalça ve baldırların arka kısımlarında, üst bacakta derinin altında bulunan dokuda oluşan fazla depolanmış yağ kümeciklerinin neden olduğu selülit ismi verilen yağ tabakası bulunur. Erke

Selüloz

En çok bitkilerde bulunan bir polisakkarit. Bitki hücrelerinin zarları selülozdan ibarettir. Keten, kenevir, mürver özü, pamuk, eski çamaşırlar, oldukça saf selülozdur. Ağaçlarda selüloz linyit maddesiyle karışık bir halde bulunur, özellikle pamuk ve odundan, iç

Sembolizm

Fransada XIX. yüzyılın sonlarında, Parnassienlere karşı bir tepki olarak kurulmuş olan bir edebiyat akımı. Bu akımın güdücüleri, kendilerinden öncekileri çok materyalist gördüklerini iddia etmişler, omları şekle fazla bağlılıkla suçlandırmalardır. Şiiri,

Senato

Bir devletin yasama erkini elinde tutan Meclislerden biri. Özellikle, iki meclisli demokratik rejimlerde, Meclislerden biri, milletvekillerinin meydana getirdiği Millet Meclisi, öbürü de senato üyelerinin meydana getirildiği Senato şeklinde kurulmuştur. 9 Temmu

Sendika

Sendika; Aynı ya da benzer meslek sahibi kimselerin, meslekleri ile ilgili menfaatlerinin korunması amacıyla meydana getirdikleri derneklere verilen ad. Sendikalar, genel olarak a - İşçi Sendikacılığı b - İşveren sendikacılığı olmak üzere ikiye ayrılır.

Seramik

Su ile hamur haline getirilen bir çeşit topraktan yapılan, fırında pişirilmek suretiyle sertleştirilen çanak, çömlek gibi eşyaya ve bunları yapmak sanatına verilen ad.Seramik işlerinin esasını, yapımları sonsuz derecede çok değişik olan killer meydana getirir.

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası; 12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Bey (Okyar) tarafından kurulan ve 18 Aralık 1930 tarihinde kendi kendini fesheden siyasi parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti rejimi içinde, çok partili rejimin ikinci defa kurulması teşebbüs

Serçe

Serçegillerin örnek kuşu. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, yuvasını çatılarda yapan, koyu boz renkli küçük bir kuştur. Kışları göç etmez. Değişik tipleri vardır. Tarıma zararlı olmakla beraber ekime zarar veren böcekleri yiyerek geçindiklerinden, faydalı

Sermaye

Sermaye; Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana getiren unsurlar olan tarımsal, endüstri

Sertap Erener Kimdir

Sertab Erener İstanbul’da doğdu. Müziğe olan tutkusuyla ve soprano olarak gördüğü ilgiyle Sertab ın farklılığı henüz İstanbul Devlet Konservatuarında okurken göze çarptı. Bu güne kadar albümleri 4 milyonun üzerinde sattı ve çıkardığı her albüm alt

Serum nedir

Yazi ile ilgili diğer bir yazıda burda (Serum nedir) bulunmaktadır.  Serum; kanın pıhtılaşması ve homojen yapısını kaybetmesiyle, fibrinojen ile kan pulcuklarının (platelet) birleşerek, koyu renkli bir pıhtı kütlesi halinde birleşmesiyle geride kala

Serum

Serum; İçinde herhangi bir hastalığa karşı koruyucu maddeler hazır bulunan kan suyuna verilen ad. Serum, herhangi bir hastalığı aşı gibi, önleyici değil, hastalığı giderici bir özellik taşır; hastaya pasif bağışlık verir .Bir serum hazırlamakta prensip şud

Servetifünun

27 Mart 1891 yılında İstanbulda Ahmet İhsan Tokgöz tarafından kurulan resimli bir dergi.Uzun yıllar, edebiyat ve kültür hayatımızda önemli bir rol oynamış dergilerdendir. Bu dergide yazı yazanlar, edebiyat tarihimizde, Servetifünun Edebiyatı adı verilen edebiyat a

Ses nedir

Cisimlerin titreşiminden meydana gelen fiziksel bir olay. Fakat sıvı, katı , gaz cisimlerinin titreşimlerinin ses olabilmesi için, bu titreşimlerin saniyede 20 den 20.000 e kadar olması gereklidir. Ses titreşimleri, havaya çarpınca, suya atılan bir taşın meydana getir

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması; Birinci Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı İmparatorluğu ile Müttefik Devletler arasında, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış olan şartları çok ağır antlaşma. Müttefik Devletler Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barışın ana hatlarını 24 N

Şeyh Sait ayaklanması

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, dini, siyasi ihtirasa alet ederek yapılmış ayaklanmalardan biri. Doğu Anadoluda, Genç kasabasına bağlı bir köyde oturan ve Nakşibendi tarikatının şeyhi olan Şeyh Sait, Genç Türk Cumhuriyetine başkaldırarak Doğuda liderliği alt

Şeyhülislam Yahya Efendi (1535 - 1644)

Türk şairi. İstanbulda doğmuştur. Medrese öğrenimi görmüş ,uzun zaman müderrisliklerde ve kadılıklarda bulunmuştur. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra 1621 de ilk defa, 1624 de ikinci ve 1633 de üçüncü defa şeyhülislamlığa getirilmiştir. Sultan

Şeyhülislam

Osmanlı İmparatorluğunda, din işlerini yöneten, aynı zamanda dünya işlerini de din bakımından incelemekle yetkili kimse. Osmanlıların ilk zamanlarında en yüksek din adamlığı, kazaskerlik görevinde toplanırdı. Fatih devrinden itibaren, müftü diye adlandırılan

Şeytan

İslam inanışına göre, melek olduğu halde Adem Peygambere secde etmediği için melekler katından kovulan ve o zamandan beri insanları fena yollara saptırmak için didinen manevi varlık. Hıristiyan inanışlarına göre de, meleklikten çıkarılmış manevi varlıkların

Shaggy Kimdir

Shaggy (Orville Richard Burrel) 22 Ekim 1968 yılında Kingston, Jamaica’da doğdu. Takma ismini Scooby-Doo karakterinden aldı. Ailesiyle birlikte New York’a taşınmasının ardından 1988 yılında ilk single’ını çıkardı. Yerel bir başarı kazansa da, ayn

Shakira Kimdir

Shakira, (Isabel Mebarak Ripoll), 2 Şubat 1977’de Kolombiya’da doğdu. Çok çocuklu bir ailenin üyesi olan Shakira, çocukluk döneminde ilk olarak koroda başladığı müzik denemelerine, sesinin fazla güçlü bulunması sebebiyle son vermek zorunda kaldı. Led Ze

Sigorta

Sigorta; Bir şeyin, ya da bir kimsenin kazaya uğraması ihtimaline karşı, böyle bir hal olduğunda ,bir tazminat alınabilmesi için, önceden alınan tedbirlere verilen ad. Sigortalar, gerek olarak, zorunlu ve sorunsuz sigortalar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Şiir

Çeşitli duygu ve düşüncelerin, okuyucuyu duygulandıracak ya da düşündürecek yolda, nazımla ifade edilme şekline verilen ad. Ancak, her nazım şiir değildir. Nazımın şiir sayılması için, duygu ve düşüncelerle bezenen bir değer taşıması, içinde bir özdeyi

Sıkıyönetim

Sıkıyönetim; Olağanüstü zamanlarda, memlekette güvenliğin sağlanması için, Anayasanın tanıdığı sınırlar içinde, orduca kurulan yönetime verilen ad. Sıkıyönetim, Başbakanlığın teklifi sonucu, Büyük Millet Meclisinin kabul etmesi ile kurulur. Ya bütün m

Simetri nedir

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde “İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım” diye geçen simetri aslen fransızcadan gelmektedir. Kimyada ise simetri, bir molekülün bir eksen veya düzlem

Şimşek nedir

Bulutlarda meydana, gelen elektrik akımı sebebi ile bulutlar arasında meydana gelen elektrik akımı. Bulutlar, bu buharlaşma ya da başka sebepler yüzünden elektrikle yüklüdürler. Bulutların bu elektrik yükü, bir buluta ya da yeryüzüne atlarsa şiddetli bir şerare a

Simula Nedir

Simula, 1960larda Norwegian Computing Centre’da aslen Ole-Johan Dahlve Kristien Nygaard tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Sentaks olarak Algol60′ın bir üstü olarak nitelendirilmesini sağlayan classlar, objeler ve ek rutinler

Sincap

Kemirgen memelilerden bir hayvan.Ağaçlarda yaşar, çoklukla meyve ile geçinir. Uzun ve büyük kuyruklu, küçük ve çevik bir hayvandır. Kış yiyeceklerini yazdan bir yere gömer, kışı yuvalarında geçirir.

Sindirim Sistemi Kısımları

İnsanın sindirim sistemi; ağız, dil, dişler, yutak, tükrük bezleri, yemek borusu, mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreas, rektum ve anüs yapılarından meydana gelir. Bu yapılar başka görevler de yapmaktadırlar. Örneğin, dil besinleri karıştırmanın

Sindirim Sistemi nedir

Ağız ve Dişler Sindirim ağızda çiğnemeyle başlar. Çiğneme; besinleri küçük parçalara ayırarak yutulmalarını kolaylaştırır, ağızda sindirim için gerekli tükürük salgılanmasını sağlar, besinlerin temas yüzeylerini artırarak tükürük ve mi

Sindirim sistemi

Sindirim ile ilgili organların bütününe verilen ad. Sindirim sistemi, ağız boşluğundan başlayarak kalın barsağın alt ucundaki delikte (anus) son bulur. Uzun ve devamlı bir boru biçimindedir. Bu borunun dışında, sindirim sistemi ile ilgili bezler ve dişler yer alı

Sindirim

Besinlerin vücuda yarar bir hale sokulması işlemine verilen ad. Her organizma, yaşamak ve çalışmak için bir madde harcar. Vücuda yarayan maddeler besinlerden alınır. Fakat bu besinler, oldukları gibi kaldıkları sürece, vücuda yarayamazlar. Bunlar, vücuda yarar bir

Sinema nedir

Bir ışık kaynağından çıkan ışınları, üzerinde resimler bulunan bir film şeridinden geçirecek, gerçekte olduğu gibi hareketli görüntüler meydana getirme işi ve bu şekilde meydana gelmiş olan görüntü. Bir projeksiyon makinesi özelliğinde olan si

Sinemaskop

Sinemaskop; Özel mercekler aracılığı ile çekilen filmleri gerçekte olduğu gibi üç boyutlu göstermek için bulunmuş sinema yollarından biri. Sinema perdesi üzerinde, düz olarak ve hiçbir boyut kazandırılmadan göstermekte olan filmler yerine; Sinemaskop tekniği il

Sinerama

Sinerama; Sinema tekniğinin bir buluşudur. Bu buluşta, sinema filmleri, üç ayrı makine ile gösterilmektedir. Sineramada derinlik daha belirli olmakta ve sinema perdesinde görülen görüntüler, daha belirli bir şekilde derinlik kazanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, sine

Sipahi

Sipahi; Eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye karşılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker. Bunlar akıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve düşman karşısında yaya askerlerin korunmasını sağlarlardır.

Şirket nedir

Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen yalnız sermayelerini birleştirmeleri sonucu meydana gelen birliklere verilen ad. Ticaret hayatında yapılan işlemlerin çoğalması işlerin büyümesi, serm

Sırpsındığı

Sırpsındığı; Murat I. zamanında, Rumelide ilerlemeğe başlayan Osmanlı Türklerinin, birleşik Hıristiyan kuvvetlerine karşı, Edirne yakınlarında, Sırpsındığı denen yerde yaptıkları savaş. 1363 tarihinde yapılan bu savaşta papanın aracılığı ile birleşen

Sırtlan

Memelilerin etoburlar takımından bir hayvan. Dağlık ve ormanlık yerlerde yaşar. Kurt boyunda bir hayvandır. Çoklukla sürüler halinde ve geceleri dolaşırlar. Bağırmaları çirkindir. Leşlerle ve büyük hayvanların artığı yiyeceklerle geçinirler. Burunları çok

Sıtma

Sıtma; Anofel denilen sivrisineklerin, insanlara aşıladıkları bir hastalık. Nöbet şeklinde gelen ateşle kendini gösterir. Titremeler ve yüksek ateş görülür. Hastalığı yok etmek, sivrisinekleri ve bunların kaynağı olan bataklık yerleri yok etmekle mümkündür.

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi ;Kurtuluş Savaşının başlama yıllarında (4 - 12 Eylül 1919) Sivasta, Erzurum kongresinin kararlarını daha genişletmek ,bütün ülkeye yaymak ,bütün memleketin birliğini sağlamak amaçları içinde toplanmış olan kongre. Sivas Kongresi, Mu

Sivrisinek

Çiftkanatlılardan uçucu bir böcek. Başta sıcak bölgeler olmak üzere yeryüzünün hemen her yerinde bulunur. Özellikle sulak ve bataklık yerlerde yaşar. Durgun sular, sivrisineklerin üremeleri için en elverişli ortamlardır. Kan emme özellikleri olduğundan insanlar

Siyasi Partiler

Hükümet idaresini yani genel bir deyimle, siyasi iktidarı ellerine almak ve devletin iç ve dış işlerini kendi ilkeleri ve düşüncelerine göre yönetmek amacıyla kurulmuş olan derneklerdir. Bu amaçları ile siyasi partiler derneklerden ve işçi birliklerinden ayrılır

Skolastik Felsefe

Ortaçağ felsefesiyle ilgisi olan, Aristo ve Eflatunun eserlerinden alınmış olan, Avrupada X. yüzyıldan XVII. yüzyılın sonlarına kadar, üniversitelerde ve din okullarında okutulan felsefeye verilen ad. Bu felsefenin genel özelliği, dini esasları, değişmez birer tem

Slentekeler

Vücutları gastrula safhasında kalmış ve hepsi de suda yaşayan hayvanlardır. Genel olarak ışınsal simetrileri vardır. Vücutları dışderi ve içderi olmak üzere iki tabakadan yapılmıştır. Bir kısmı suda serbest olarak yüzerler. En önemli tipleri medüz ve polip

Soda

Sodyum elementinin karbonat bileşiğine verilen ad (Na2 C03). Teknikte sodyum klorunun amonyum hidrokarbonatlarla muamelesinden elde edilmektedir. Büyük saydam kristaller meydana getiren bir cisimdir. Havada kolaylıkla suyunu terk eder ve beyaz bir toz haline gelir. Sudaki eriy

Sodyum

Kimyasal bir element. Sembolü Na, atom numarası 11, atom ağırlığı 22,9 dur. Alkali metallerdendir. Bütün metallerin içinde en aktif olan bir elementtir. Su ile şiddetli reaksiyon yapar. Saf halde, gümüş beyazı renginde, yumuşak ve tırnakla çizilebilir bir metaldir

Sofizm

Felsefede bir düşünce sistemi. Bir kıyas halinde ileri sürülen ve yanlışlığı ustalıkla gizlenip doğru olduğu kabul ettirilmek istenen delillere dayanır.

Söğüt

Söğütgillerden ,akarsu kenarlarında yetişen yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç. Odunu yumuşaktır. Fıçı çemberi yapıldığı gibi, ince dallarından da sepet örülür.

Solucanlar

Çok hücreli hayvanlardan solumlu hayvanların ilk şubesi. Vücutları yumuşak, yassı ya da yuvarlak hayvanlardır. Bir bölümü bütün halinde parçasız bir bölümü parçalı ya da halkadır. Hayvanlarda iki taraflı simetri vardır. Bu şube, vücut yapılarının geliş

Solungaç

Balıklarda solunuma yarayan organ. Solungaçlar gırtlak kısmındaki kapaklar arasında yer almış bulunan yay şeklinde iki kemikten meydana gelmiştir. Buna, iki sıra solungaç yaprakları bağlıdır. Solunum olayı da, yaprak şeklindeki bu solungaçlarda meydana gelir. Kar

Solunum sistemi

Solunum işini sağlayan organlar sistemine verilen ad. İnsanların da, canlılar gibi yaşayabilmesi için, havada bulunan oksijenin alınarak kana karışması ve kanda bulunan karbondioksitin de kandan çıkması gereklidir. Bu iş, solunum sisteminin esas organı olan akciğer

Sömürge

Nüfusuyla birlikte, bağımsız bir devletin yönetiminde olan ve o devletin bölünmez bir parçası sayılan toprak. Sömürgeler, bağımsız birer devlet özelliği taşımazlar. Bununla birlikte, bağlı olduğu devletin, kendisine tanıyabileceği haklar içinde, kendi iç y

Sosyal Antropoloji

İnsanın fiziksel varlığı yanında, toplumsal ve düşünsel varlığı da sözkonusudur. “İnsanbilim” başlığıyla yola çıkan antropoloji, insanın bu konumuyla da ilgilenmekte ve bu alandaki çalışmaları, antropolojinin “Sosyal Antropoloji” dal

Sosyalizm

Politik ve ekonomik bir doktrin. İstihsalin, değişim ve dağıtımın, halkın, kontrolüyle yapılmasını esas tutar. Bu doktrine göre, emeklerinin karşılığını almak, istidatlarını geliştirmek için herkese eşit fırsatlar verilmek gerekir. Yine sosyalizme göre, se

Soundtrack nedir

Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için genellikle film müziği olarak kullanılan, İngilizce kökenli bir kelimedir. Söz konusu müzik eseri bir filme değil de müzikal, tiyatro ya da operaya aitse, “film müziği” karşılığı kullanılama

SPAM Nedir

Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesi Spam olarak adlandırılır. Spam çoğunlukla ticari reklam niteliğinde olup, bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyen ürü

Spice Girls Kimdir

Spice Girls, İngliz pop grubu olarak 90’ların ortasında kuruldu. Grubun her üyesi, başlangıçtan beri basın tarafından ayrı kimliklerle yansıtıldı. Geri Estelle Halliwell ’Ginger/Sexy spice

Spyware Nedir

Spyware veya Türkçe ismi ile casus programlar bilgisayarınızda casusluk yapmak için yaratılmış programlardır. Bu programlar kullandığınız masum görünen ve genelde internetten “bedava” diye reklamını görüp indirdiğiniz programlar ile bilgisayarınıza

SQL nedir

Structured Query Language yani “Yapılandırılmış sorgu dili” anlamındadır.. (RDBMS) Relatianol Database Management System veritabanlarına girmek için kullanılan standart yazılım..Sql kısaca bir veritabanında veri saklamak ve istenild

SQL Server Nedir

Microsoft SQL Server Client-Server ve web tabanlı uygulamalarda ihtiyaç duyulan veri depolama çözümlerinde kullanılan bir server yazılımıdır. SQL Server’ı iki tür veritabanını yönetmek için kullanırız. Bunlar OLTP (Online Transaction Processing)

SSH Nedir

SSH, Telnet ve rlogin gibi ağ üzerindeki başka bir sunucuya uzakta bulunan bir başka makineden bağlantı sağlayan bir protokoldür. SSH açık haliyle ’Secure Shell

Streptomisin

Streptomisin;  Antibiyotiklerden bir madde. Actynomyces Griseus denilen mantardan çıkarılır. Mikrop öldürücü etkisi büyük olan maddelerdendir. Tüberküloz mikrobuna etkisi olduğu anlaşılmıştır.

Su

Hidrojen ve Oksijen elementlerinin birleşmesinden meydana gelen bir madde. Ayrı olduğu zaman saydam, renksiz, tatsız bir sıvıdır. 6 metre derinlikten sonraki su katmanları hafif mavi renklidir. 760 milimetre cıva basıncından ve 100° C de kaynar, sıfır derecede donar.

Sugababes Kimdir

Okul arkadaşları Keisha Buchanan ve Mutya Buena, 13 yaşındayken tanıştıkları Siobhan Donaghy ile 1998 senesinde bir grup kurma kararı verdiler. London Records’un teklifi üzerine daha önce ’All Saints

Sülük

Sülükgillerin, durgun ya da hafif akıntılı akarsularla yaşayan örnek hayvanı. Canlıların vücuduna tutunmak ve onların kanlarını emmek suretiyle yaşarlar. Asalak hayvanlardandır.

Sümerler

Sümerler; Aşağı Mezopotamyanın (Basra ile Bağdat arasındaki bölge) güney bölümünde, M.Ö. 5.000 yıllarına doğru Orta - Asyadan gelerek yerleşmiş olan bir kavim. Bu yörelerde kurdukları köy ve kasabalar, zamanla büyümüş ve birer şehir halini almıştır. Sü

Süngerler

Vücutları içten dar ve uzun kanalcıklardan ibaret olan, dıştan bu kanalcıkların açıldığı deliklerle kaplı bulunan ,denizlerde ve çoğu taşlara tutunmuş halde yaşayan ilkel hayvanlar takımı. Bu takımın örnek hayvanı olan sünger, çok gözenekli, esnek ve suy

Suni peyk nedir

Yeryüzünden, Ay ve öbür gök cisimleri hakkında bilgi edinmek amacı ile uzaya fırlatılan, Dünyanın, Ayın Güneşin ve öbür gök cisimlerinin peykleri olan, içlerinde bilgi toplamaya yarayan özel aletler bulunan madensel cisim. Ayda ve öbür cisimlerdeki hayatsal faa

Sünnilik

İslam mezheplerinden biri. Kurandaki doğmalara ve Peygamberlerin sünnetlerine göre amel etmeyi en doğru ve tek yol olarak gören bir mezheptir. Ebu Hanife tarafından kurulmuştur.

Tabi sanatı

Tabi sanatı; El ya da makine ile basınç yapmak, bir ya da çok renkte boya kullanmak suretiyle, kağıt, karton, parşömen selefon, kumaş, deri, muşamba, madeni levha gibi maddelerin üzerine, yazı, şekil, harita, resim izlerini çıkarma ve bunları çoğaltma sanatı. Bu

Tahmis nedir

Tahmis Divan edebiyatında, herhangi bir şairin bir gazelinin her beytine üçer mısra eklenmesi ile beşer mısralık kıtalar meydana getirilmek suretiyle yapılmış olan nazım şekli.Tahmis, özellikle, ünlü şairlerin çok güzel gazellerine, çeşitli şairler tarafında

Tahran Konferansı

Tahranda, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Roosevelt, Stalin ve Churchill arasında, 28 Aralık 1942-1 Ocak 1943 günleri arasında yapılan konferans. Bu konferansta, İkinci Dünya Savaşının çeşitli meseleleri, üç büyük devlet sorumluları arasında göz

Takvim nedir

Zamanı, yıllara aylara, günlere ayırma yöntemi. Tarihte olup bitenleri, çeşitli tarih olaylarını belli bir zaman ölçüsü içinde ele alarak anlatmak, bunları belli bir zaman ölçüsünün meydana getirilmesi fikri, tarihin en önemli konularından biri olmuştur. İlk

Takvimi vakayı nedir

Türkiyede ilk olarak yayınlanan gazete, Mahmut II. zamanında, 1 Kasım 1831 tarihinden itibaren ilk resmi gazete olarak yayınlanmağa başlamıştır. Haftada bir defa olmak üzere yayınlanır, bütün yüksek memurlara ve yabancı devletler temsilcilerine gönderilirdi.

Tallı Bitkiler

Tallı Bitkiler; Bitkilerin ayrıldığı başlıca dört şu beden biri. Yüksek bitkilerdeki gibi kök, gövde, sap ve yaprakları yoktur. Tal denen ilkel bir yapıdan ibarettirler. Mantarlar, likenler, algler, tallı bitkilerdendir.

Tank nedir

Zırhlı bir savaş aracı. İlk 1916 yılında kullanılmıştır. 30 tondan 100 ton ağırlığına kadar olabilirler. Mazot ya da benzinle çalışırlar. Tekerlek yerine tırtıllı oldukları için, başka araçların geçmesine imkan olmayan en engebeli ve geçilmez yerlerden

Tansiyon nedir

Dolaşım sisteminde, kanın damarlara yaptığı basınca verilen ad. Başka bir deyimle, buna Kan basıncı adı da verilir. Kan, dolaşım sistemindeki damarlarda dolaşırken bir baskı altındadır. Bu baskı kalp kuvveti damarlar içindeki kan miktarı ve kanın yapışkanlı

Tanzimat nedir

Mahmut II. nin yerine geçen Abdülmecitin, o zaman Hariciye Nazırı bulunan Mustafa Reşit Paşanın teşebbüsüyle 3 Kasım 1839 da yayınladığı bir hattı-hümayunla uygulanmasına başlayan yenileşme hareketine verilen ad. Abdülmecitin tahta geçişi Osmanlı imparatorlu

Tapınak nedir

Puta tapanların ve çok Tanrılı dinlerin Tanrıları adına ibadette bulunmak için yaptıkları binalara verilen ad.İlkel dinlerde görülen yapılardandır. Hıristiyanlıkta, ibadetlerin yapıldığı yerler, kilise ve camilerdir. Tapınaklarca, çoklukla, tapılan Tanrı he

Tarih

Tarih; İnsan toplumlarının, zaman ve yer gösterilerek ve doğru olarak kültür ve medeniyetlerini inceleyen, hayatlarını, çeşitli ilişkilerini anlatan bir bilim. İnsan topluluklarının yaşayışları (klan, site, devlet, imparatorluk), savaşları (yapılan

Tarikat nedir

Tarikat Tasavvufa dayanan ve kimi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimi de şeriatın insanlara pek sert gelen kurallarını yumuşatmak ihtiyacı ile meydana gelen türlü Müslümanlık öğretileri. Tarikatlar, yalnız Müslümanlıkta değil, öbür dinlerde de vardır

Tarot Tarihçesi

Tarot’un gerçek tarihçesi, tıpkı kartların anlamları gibi hemen hemen gizlidir. Bu konuda pek çok açıklama getirilmeye çalışılsa da, kesin bir bilgi yoktur. Kartların çizimine M.S. 618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang hanedanı zamanındaki paraların

Tasavvuf nedir

Sofilik sistemi. İnsan aklının, gözlem ve deneyle yetişemediği alanlarda, asilikle Tanrıya, yaradılışa, ölüme, ezel ve ebede ait konularda gerçeğe kalp yoluyla ve irade gücüyle ulaşılabileceğini kabul eden bir felsefe ve din mesleğidir. Bu deyim, çoklukla bu fe

Tasvir nedir

Edebiyatta, eşyanın canlı ve hareketli olarak karakteristik görünüşlerini sayıp dökmeye verilen ad. Tasvirlerde başarı, gözlem ile iyi bir görüş noktası seçmeye bağlıdır.

Tavla nedir

Beşer bölüme ayrılmış ,iki tarafda tahta üzerinde değişik iki renkte onbeşerden otuz pul ve iki zarla oynanan bir oyun ve bu oyunun kutusuna verilen ad. Değişik oyunları, her seferde atılan zarların toplamına göre pulların ileri yürütülmesi özelliğini taşır

Tavşan

Kemirgen memelilerden bir hayvan .Kulakları uzun, ön ayakları arka ayaklarından kısa, çak hızlı koşan, ürkek bir hayvandır. Eti lezzetlidir. Bir kır hayvanıdır ve kedi büyüklüğündedir. Avcıların, en çok avladıkları hayvanlardan biridir.

Tavuk

Kümes hayvanlarından bir kuş. Tavukgillerin örnek hayvanıdır. Kümeslerde beslenir. Eti için beslendiği gibi, yumurtası için de beslenir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrusuna civciv, daha büyüğüne piliç, erkeğine horoz adı verilir. Pek çok cinsleri vardır.

Tavus

Tavukgillerden bir kuş. Güzel ve renk renk tüylü, uzun kuyruklu keskin bağırışlı, çirkin ayaklı, birçok ülkelerde süs kuşu olarak beslenen bir kuştur. Boynu uzun, başı küçük ve sorguçludur. Bütün güzelliği, renk renk olan kuyruğundadır. Bu kuyruğunun a

Tayf nedir

Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere verilen ad. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar ayrı ayrı açılarla kırılırlar ve böylece değişik yedi renkli tayfı meydana geti

Tekirdağ

Tekirdağ; Tekirdağ ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 23.905 tir. Marmara denizinin kuzey kıyılarında, Trakya Bölgesinde bulunmaktadır. 1367 yılında Osmanlı Devletinin sınırları içine girmiştir. Yüzeyi yaygın hafif dalgalı, yer yer makilerle kaplı sırt ve yama

Tekman

Tekman; Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.125 kilometrekare, nüfusu 21.613 dir. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ve platolar halindeki sırt ve yamaçlardan ibarettir. Hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 662 nüfuslu Tekman kasaba

Telefon nedir

Sesi uzağa ileterek konuşmayı sağlayan bir araç. Telefonda konuşan kimse konuşanın yanında imiş gibi aynı sesi vererek konuşur. Böylece, çok uzaklarda bulunan bir kimse ile, aynı yerde imiş gibi konuşmak imkanı vardır.İnsanlığa büyük faydalar sağlayan bu ö

Telefoto nedir

Uzaktan fotoğraf almaya yarayan bir düzenek. Telefotoda alıcı ve verici olmak üzere iki bölüm bulunur. Alıcının silindir şeklinde bir bandı vardır. Bu bandın üzerine, özel eczalı boş fotoğraf kağıdı yerleştirilir. Aynı şekildeki verici bölümün silindirin

Telekinezi Nedir

Psikokinezi ya da ruhsal devim, sayilari çok az olan bazi yetenekli kisilerin bazen farkinda olmadan zihin gücüyle cisimleri hareket ettirme veya fiziksel olaylari etkileme yetenegi anlaminda teknik bir terimdir. Örnegin, zarlarin sürekli olarak alti düsürülmesi gibi. Ancak

Teleskop nedir

Gök cisimlerinin, daha büyük görüntüler şeklinde görülmesini sağlayan ve özellikle rasathanelerde kullanılan bir optik alet. Teleskopun esas kısımları şunlardır : a - Objektif ödevini gören bir çukur ayna. b - Oküller, c - Objektifin verdiği görü

Televizyon nedir

Radyo dalgaları yardımıyla, bir cismin görünüşünü ve hareket edişini, sinema perdesine aksettirir gibi uzaklara nakletme işi. Bugün televizyon, radyonun evrimleşmiş bir şekli haline gelmiştir. Radyolarda, uzaklara nakledilebilen seslerin yanında, televizyon olarak

Telgraf nedir

Telgraf İki merkez arasında, elektrik akımından faydalanarak, kararlaşmış bazı özel işaretlerle haberleşmeyi sağlama işi. İlk telgraf, 1832 yılında Samuel Morse tarafından yapılmış, ilk telgraf haberleşmesi de, 1837 yılında gerçekleş

Tenis nedir

Bir ağla ikiye bölünmüş kort denilen özel bir alanda lastik bir topu hareketle bu ağın üstünden aşırarak karşı yarı alanın sınırları içine düşürmeden ibaret bir spor. Bu oyun karşılıklı olarak ya iki kişi ya da ikişer kişi arasında oynanır.

Tenkid nedir

Bir sanat ya da fikir eserinin özünü veyahut yapılışını anlatan, onun değer ve değersiz taraflarını, toplumun fikir ve sanat gelişimindeki yerini örnekler ve vesikalarla belirten yazılara verilen ad. Tenkidci, incelediği eser karşısında bir bilim adam

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Türkiyede Cumhuriyetin ilanından sonra kurulmuş olan siyasi partilerden biri. 17. Kasım. 1924 tarihinde, Kurtuluş Savaşında yararlıkları görülmüş, fakat Cumhuriyetin ilanından sonra askerlik ilgileri kesilmiş olan ve Büyük Atatürk ün yapmak istediği devrim harek

Termometre nedir

Termometre Bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan alet. İlk termometre, 1614 yılında ünlü bilgin Galile tarafından yapılmış, gittikçe evrim kazanarak, bugün kullanmakta olduğumuz termometrelerin meydana gelmesine yol açmıştır. Bugün kullanmakta o

Tetanoz nedir

Bulaşıcı bir hastalık. Etmeni, çoklukta toprakta, tozda, yerlerde, at gübrelerinin bulunduğu gübreliklerde yaşar. El ya da ayaklarda bulunan herhangi bir kesik yerinden vücuda giren mikrop, aradan bir ay geçtikten sonra, etkilerini göstermeğe başlar. Hastada halsizlik

Teyp nedir

Sesleri tespit etmekte kullanılan bir alet. Diktafonun evrimleşmiş şeklidir. 1930 yılında Alman mühendisi Stille tarafından keşfedilmiştir. Tepyte sesler, plastik bir şerit üzerine tespit edilir. Bu şerit, ses alınacağı zaman, iki magnetik kutup arasında döner. Ge

Tezkire nedir

Tezkire kelime anlamıyla “zikredilen, zikri geçen” demektir.Kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle subjektif veya objektif ele alan eserlerdir.Bu eserler mensur yazılmakla birlikte içinde manzum kısımların yer aldığı tezkireler de vardır.

The Beatles Kimdir

Rock çağının en önemli isimlerinden olan, hatta rock müziğin çıkışına yön veren The Beatles, Liverpool’da kuruldu. John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942-…), George Harrison (1943-2001) ve Ringo Star (1940-…)’dan oluşan The

Tifo nedir

Bulaşıcı hastalıklardan biri. Tifo mikrobu aracılığı ile bulaşır. Mikrop alındıktan iki hafta sonra hastada iştahsızlık, baş ağrısı, ateş ve kırıklık başlar. Ateş gün geçtikçe çoğalır. Bu fazla ateş devresi 15 - 20 gün sürer. Bundan sonra ateş yav

Tifüs nedir

Bitle geçen tehlikeli bir hastalık Ortalama on beş gün kadar sürer, vücudun her tarafında pembe lekeler meydana getiren, ateşli ve tehlikeli bir hastalıktır. Çoklukla, savaş hallerinde, toplumların çeşitli sıkıntılar içinde bulunduğu zamanlarda salgın halinde g

Tilki

Memelilerin etoburlar takımının köpekgiller familyasından bir hayvan. Burnu sivri, kuyruğu çok uzun ve tüylü, kümeslere zarar veren, tavuk gibi evcil hayvanlarla geçinen bir hayvandır. İri bir köpek büyüklüğündedir. Derisi, kadınlar tarafından atkı gibi kullan

Timsah

Sürüngenlerden bir hayvan. Sıcak bölgelerin akarsularında yaşar. İri bir hayvandır. Kalın ve kabuksu bir derisi, uzun kuyruğu vardır. Kertenkelenin çok iri bir benzeridir. Sıcak ülkelerde, avlanmak ya da çeşitli maksatlarla akarsu boylarında dolaşan insanlar için

Tıp nedir

Tıp, sağlık bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme), ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan bir

Tirebolu

Tirebolu; Giresun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 956 kilometrekare, nüfusu 43.722 dir. Yüzeyi derin vadilerden ve bu vadileri kaplayan ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı denizcilik, balıkçılık ve hayvancılıktır. Mer

Tiyatro nedir

Tiyatro sözü, şu anlamlarda kullanılır : 1 - Tiyatro eseri, 2 - Tiyatro eserini oynama sanatı, 3 - Tiyatro eserinin oynandığı yer. TİYATRO ESERİ, olayları, oluş halinde göstermek için yazılan eserlerdir. Bu eserlerde, olaylar yazarın ağzından değil d

Toplumbilim

Toplumbilim; İnsan topluluğu hayatını ve onu yöneten kanunları inceleyen bilim. Yeni bilimlerden biridir kuruluşu iki yüz yılı geçmez. Toplumsal olaylar tarihin incelemeleri arasında yer alırdı.İlkin Fransız filozofu Auguste Comte toplumbilime bir bilim olduğu göz

Toprak nedir

Dünyanın kabuğunu meydana getiren litosfere, genel olarak verilen ad. Toprak, ateş küre ile hidrosfer ve atmosfer kürelerinin arasında bulunur. İçinde madenler, taşlar ve daha başka tortular vardır. Ateş kürenin zamanla soğumasından meydana gelmiştir. Bu soğuma s

Totemcilik nedir

İlkel kavimlerde görülen en ilkel din. Sop ve klan denilen en ilkel insan topluluklarının dini olan totemcilikte totem Klanın ortaklaşa malı sayılan her hangi bir hayvan bir bitki, bir eşyadır. Klanın sembolüdür ve kutsal sayılır Klana bağlı olan her şey bu sembo

Trahom nedir

Tehlikeli bir göz hastalığı. Trahom hastalığını meydana getiren mikrop göz konyuktivasında trahom hastalığı meydana getirir. Hastalık sineklerle bulaştığı için trahomlu hastaların dokunduğu yerlere yaklaşmakla da bulaşabilir, özellikle sıcak ülkelerde rast

Traktör nedir

Çift sürmekle kullanılan bir çeşit taşıt aracı. Benzin gazolin Mazotla işleyen çeşitleri vardır. Kendini harekete getiren bir motor bölümüyle onu idare edenin yeri ve tekerleklerden meydana gelmektedir. Tekerlekleri çok büyük, lastikleri derin oyuk oyuktur.Böylec

Tramvay nedir

Şehirler içinde, yere döşenmiş raylar üstünde hareket eden, elektrikle işler ya da atla çekilir taşıt aracı, 1776 yılında ilk defa İngilterede kömür nakliyatı için döşenen yolda işletilen ilkel tramvay, gittikçe evrimleşmiş, 1832 yılında atla çekilen tip

Troia savaşı

Troia şehrinde oturan Troialılarla Akalar arasında çıkan savaşın adı. Bu savaş dünyanın ünlü şairlerinden Homerosun eseri olan İlyadada anlatılır. Troia savaşı Tanrılar ve Tanrıçalar arasındaki aşk ve kıskançlıktan çıkan bir savaştır. Bir Tanrılar zi

Trojan Nedir

Trojan ( Truva Atı ) iki kısımdan oluşan ve uzaktan sahibi tarafından kontrol edilerek kullanılan Casus programlara verilen genel isimdir. Bu casus programlar sayesinde işini iyi bilen hackerlar yada uzman güvenlikciler değil, bu işlere yeni başlamış uzmanlaşmamız sa

Troleybüs nedir

Şehirlerde elektrikle işleyen otobüslere verilen ad. Troleybüs, şişirme lastik tekerlekli arabaların havada bir hattan verilen elektrik telinden elektrik akımı almak suretiyle işletilmesinden meydana gelmiştir. Gittiği yerler, ancak elektrik akımı veren tellerin gitti

Tufan nedir

Din kitaplarına göre Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı sular altında bırakan büyük yağmurlar kırk gün kırk gece sürmüş, bütün dünya 150 gün sular altında kalmış, bütün insanlar, hayvanlar ölmüş, yalnız Tanrının emriyle Nuh Peygamberin

Tuluat nedir

Tiyatronun, teferruatı hazırlanmadan ve sahnede doğuveren sözlerle oynanan tarzı. Birçok ülkelerde, orta sınıf halk arasında yaygın olmuş bir oyun tarzıdır. Türkiye de, modern anlamda tiyatrolar kurulmadan önce, çeşitli sanatkarlar aracılığı ile oldukça geli

Tulumba nedir

Sıvıları alçak yerlerden çekmeye ya da yüksek yerlere çıkarmağa yarayan alet. Tarla sulamalarda, şehirlerin su ihtiyacını gidermekte evlerde bahçelerde, benzin istasyonlarında işe yarayan faydalı aletlerdendir. Tulumbaların çeşitleri çoktur. Başlıc

Türk edebiyatına toplu bakış

Türk medeniyeti tarihinde, İslamlığın kabul edilmesinden önceki devre, İslam medeniyetinin etkisi altında olan devre ve Batı medeniyetine yönelme devresi başlıca bölüm devreleridir. Bu bölüm devreleri, Türk edebiyatı tarihinde de kendini göstermiştir. Buna göre

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiyede, milli irade ve egemenliğin, temsil yolu ile kendinde toplandığı en önemli ve tek organ. 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunulan ve kabul edilen yeni anayasamıza göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan me

Türkiye Kızılay Derneği

Milli bir hayır ve yardım derneği. Savaşlarda yaralanan askerleri tedavi etmek ve sağlıklarım korumak, bazı zamanlarında, deprem, yangın, açlık bir çeşitli felaketlerde, bu felakete uğrayanlara her bakımdan yardım etmek amaçları içinde kurulmuş bir dernektir .

Turna

Bataklık ve sulak yerlerde yaşayan bir kuş. Bacağı, boynu, kanatları, gagası oldukça uzundur. Böcek, sümüklü böcek, kurbağa ile geçinir. Dünyaya yayılmış olan on iki türü vardır. Bataklıklardan hoşlanır, büyük sürüler halinde gezerler, kışları güney

Turp

Turp; Turpgillerden, yaprakları karşılıklı çiçekleri beyaz sarı ya da mor renkte ve salkım durumunda olan meyvesi acımsı bir bitki. Kökü çiğ ve salata halinde yenmektedir. Pek çok çeşitleri vardır.

Tütün

Tütün; Sıcak ülkelerde yetişen bir bitki. Yerden yüksekliği iki metre kadardır. Yapraklarının bileşiminde nikotin bulunan ve kıyılıp sigara şeklinde ya da çubukta, pipoda yakılarak dumanı ciğerlere çekilen bir özelliği olduğu için, çok makbul ol

Tuz nedir

Tat vermek ya da kokuşmasını geciktirmek için yemeklere konan, toz halde ve beyaz renkte madensel bir madde. Kimyasal yapısı bileşik bir tuzdur. Sodyum ve klorun birleşmesinden meydana gelmiştir (Na Cl). Tabiatta çok rastlanan bir maddedir. Deniz suyunda bazı

Uçak nedir

Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç dolayısıyla havada tutunabilmek temeline dayanan uçucu taşıt. 1903 yılında Amerikalı Wright kardeşler tarafından icat edilmiştir. Uçaklarda esas olan, hızdan faydalanılarak havanın direncini arttırmak, uçağın ke

Üçlü itilaf

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında kurulmuş olan birliğin adı. Birinci Dünya Savaşı ndan önceki yıllarda, bu savaşa yol açan büyük anlaşmazlıkların başlangıç yıllarında birbirine düşman iki taraf, yavaş yavaş kendine taraftar toplamağa başlamıştı. 18

Üçlü ittifak

Almanyanın İtalya ve Avusturya ile kurduğu birliğin adı. Avrupada önüne geçilmez bir kuvvet halinde gün geçtikçe genişlemeye başlayan Almanya, 1870-71 savaşından sonra, büyük başarılara kalınca, bunlarla yetinmemeye başlayan Avrupada kendinden kuvve

Üçlü pakt

Hitler Almanyasının İtalya ve Japonya ile 1940 yılında Berlinde imzaladığı pakt. Bu pakt, Avrupa ve Afrika düzenlenme hakkını Almanya ve İtalya Asyanın düzenlenme hakkını da Japonya veriyordu. Daha önce (1939) İtalya ve Almanya arasında imza edilen çelik Pakt, 1

Uhud Savaşı

Peygamber Muhammedin Mekkelilerle yaptığı ikinci savaşa verilen ad. Kureyşliler, Bedir Savaşının öcünü almak için, Medinede bulunan Peygamber Muhammedin üzerine yürümeğe karar vermişler ve 3.000 kişilik kuvvetle Medine üzerine yürümüşlerdir. Bir savaş için

Uluğ Bey kimdir(1395 - 1449)

Türk matematik ve astronomi bilgini. Timurlenkin torunlarındandır. Babasının ölümünde Semerkant hükümdarı olmuş, kendisine karşı ayaklanan Abdullahla çıkan bir savaşta ilkin oğlunu yenilgiye uğratmış; fakat bir süre sonra oğlu tarafından esir edilerek öldü

Ulus

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 717 kilometrekare, nüfusu 27. 835 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ kümelerinden ve derin vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 1.121 nüfuslu Ulus kasabasıdır.

Umbrakinezi Nedir

Öncelikle Umbrakinezi herkeste bulunan bir yetenek değildir bunu açıklığa kavuşturmam gerek..Bunu 5 gün 1 yada 2 kere deneyin..5 günün sonunda pek başarı elde edemiyorsanız Umbrakinezi (Gölge Kontrolü) yeteneği sizde bulunmamaktadır..Farklı şeyler denemenizde yar

Ümit Sayın kimdir

26 Nisan 1970 İzmir doğumlu Ümit Sayın, ilk orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü’ndeki eğitimini yarım bıraktı. 8 Eylül 1990’da Sezen Aksu’nun İzmir’de

Umre nedir Nasıl yapılır

Umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa?y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa?y ve tıraş olmak ise vaciptir. Umre, öm

Üniversitelerimiz

Türkiyede, gerek Osmanlı İmparatorluğu zamanında, gerekse Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, çeşitli bilim, kurumları, gerekli önemi görmüş müesseseler arasında yer almış; özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bu bilim kurumları, padişahların ve devl

Uranium nedir

Kimyasal bir eleman. Sembolü U. Atom ağırlığı 238,2 atom numarası 92 dir. Demir görünüşünde bir madendir, 1800 derecede ergir, atomsal parçalanmada radyumu verir. Son yıllarda teknikte en çok kullanılan elemanlardan biri olmuştur.

Üre nedir Üremi nedir Üremi Tedavisi, üremi nedenleri.

Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin son döneminde meydana gelip, şuur bulanıklığı ve koma içinde ölüme götüren hastalık hali.Üremi; sinir sistemi, mide-barsak ve kalp damar sistemleri y

Üre nedir

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiş bir halde idrarda bulunan, idrarla dışarı atılan bir madde. Ürenin idrarla dışarı çıkmayıp kanda birikmesi haline de üremi adı verilir.

Üremi nedir & Üre nedir

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiş bir halde idrarda bulunan, idrarla dışarı atılan bir madde. Ürenin idrarla dışarı çıkmayıp kanda birikmesi haline de “üremi” adı verilir.

Üretme Sistemi

Üretmeyi sağlayan organların meydana getirdiği sisteme verilen ad. Erkek ve kadında olmak üzere iki bölümde incelenir. Erkekte üretme organları, fizyolojik bakımdan üç bölüme ayrılır: 1 - Spermayı meydana getiren organ (testis). 2 - Spermayı dışarı

Usame Bin Ladin Kimdir

1957′de 54 çocuklu bir babanın oğlu olarak doğan Usame bin Ladin’in kökü Güney Yemen’de Hadramut. Babası Muhammed 1930′da geldiği Suudi Arabistan’da hızla yükseldi ve zamanla Ortadoğu’nun en büyük müteahhitlerinden biri oldu. 1968&

Uşi Antlaşması

Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlılarla İtalyanlar arasında 1912 yılında yapılan antlaşma. İsviçrenin Lozan şehrinin iskelesi olan Uşide imza edildiği için bu adla anılmaktadır. İtalyanların Trablusgarpa saldırıda bulunmaları üzerine başlayan Osmanlı İtaly

Uyku nedir

Uykunun sebebi veya fonksiyonu bilinmemektedir. Chicago üniversitesi uyku araştırmalarından Allan Rechtschaffen uykunun hiç bir fonksiyonu olmadığını tespit etmiştir. Adale yorgunluklarının azalmasına rağmen vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyacı olmadığını s

Üzüm

Asmanın glikozca zengin, taze ya da kuru halde yenen ve salkım halinde bulunan meyvesi. Akdeniz iklim bölgesinde bulunan yerlerde yetişir. Çeşitleri çoktur. Suyu ile şıra pekmez, sirke, şarap, rakı gibi içilecek maddeler yapılır. Yurdumuzun belli başlı ihraç maddel

V1 - V2 Silahları

Almanların İkinci Dünya Savaşında kullandıkları gizli silahların adı. İki değişik şekilde kullanılmış olduğu için, VI ve V2 kısaltmış adları ile anılmaktadır Almanlarca misilleme silahı denen Vergeltnngswaffe kelimesinin baş harfinden alınmıştır. İkin

Vaftiz nedir

Hıristiyanlığa göre, kişinin İsa’nın dinine katılmasının hukuksal ve kutsal simgesi olan vaftiz “vaftiz töreni” adı verilen özel bir törenle gerçekleştirilir. Sözcük Yunanca “Baptisis” sözcüğünden türetilmiştir. Hır

Vanilya nedir

Salepgillerden, çiçekleri beyaz ve kokulu olan tırmanıcı küçük bir bitki. Vanilyanın, bazı tatlılara güzel koku vermek için kullanılan yemişi de aynı adla anılır.

Varna Meydan Muharebesi

Osmanlı hükümdarı Murat II. nin Jan Hunyad komutasındaki Haçlılar ordusuna karşı, 10 Kasım 1644 tarihinde, Bulgaristan ın Karadeniz sahillerinde bulunan Varna şehrinde, kazandığı büyük meydan muhaberesi. Üstün bir düşman kuvvetine karşı Türklerin taarruzu il

Vasvar Antlaşması

Osmanlılarla Avusturyalılar arasında imza edilen bir antlaşma. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Avusturyalılardan Uyvar kalesini aldıktan sonra ileri hareketine devam etmiş, durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini gören Avusturya imparatorunun barış teklifi ile karşıl

Veba nedir

Çok eski zamanlardan beri bilinen, büyük salgınlara yol açan ve milyonlarca insanın ölmesine sebep olan korkunç hastalıklardan biri. Pireler ve fareler aracılığı ile yayılan bir hastalıktır. Yersin basili aracılığı ile bulaşır. Bulaşıcı ateşli ve öldürü

Verem nedir

Eskiden beri bilinen insan toplulukları arasında derin çöküntüler meydana getiren önemli toplumsal hastalıklardan biri. Yabancı adı olan Tüberküloz adı ile de bilinir. Robert Koch tarafından keşfedilmiş olan (1882) verem basili aracılığı ile meydana gelen bir ha

Vergi nedir

Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Toplum hayatı yaşayan herkes, topluma karşı bir takım vazifelerle yüklüdür. Bu vazi

Versallles Antlaşması

Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya ile savaşı kazanan devletler arasında 28 Haziran 1919 da imza edilen antlaşma. Almanya için çok ağır şartlarla dolu olan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerine göre, Alman ordusu silahsız bir hale getirilecek. A

Vestfalya Antlaşması

Otuz yıl savaşına son vermek üzere 1648 de Almanya imparatoru ile Fransa ve İsviçre arasında imza edilen antlaşmalar. Bu antlaşmaların müzakeresi sekiz yıl sürmüştür.

Vinç nedir

Ağır cisimleri kaldırmakta kullanılan bir makine. Bu makinenin en önemli kısmı elle, ya da vitesle verilen bir güçle hareket eden bir çark çemberidir. Bu çember dönerek üzerine sarılı bir ipi ya da kabloyu harekete geçirir. Vinç, ağır cisimleri sadece kaldırmak

Vitiligo nedir

Vitiligo, normal deri görünümünde, pigment kaybı nedeniyle düzensiz beyaz alanların bulunduğu bir deri durumudur. Genelde edinilmiş bir durum olarak görülen vitiligo, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Ancak, belirli genetik özelliklere sahip ailelerde

Viyana Kongresi

Napoleon Bonaparteın yenilgisinden sonra, Avrupaya yeni bir düzen vermek için Viyana şehrinde 1815 yılında yapılan kongre. Napoleonu yenen müttefikler, Avrupa devletleri arasında Viyanada büyük bir kongre toplamışlar ve Fransadan alınan yerlerin bölünmesi, Avrupaya

Viyana Kuşatması

Viyana şehri, Osmanlılar tarafından tarihte iki defa kuşatılmıştır: Birinci Viyana kuşatması: Osmanlı imparatorluğuna bağlı bir krallık durumunda olan Macar tahtına, Bohemya kralı ve Avusturya arşidükünün sahip çıkmak istemesi üzerine, Macar kral

Vizon

Gelincikgillerden Avrupa ve Amerikada yaşayan memeli ve etobur bir hayvan. Kürkü pek makbuldür. Tenha yerlerde yaşar, avladığı şeylerle beslenir. Balıkları yakalamak için iyi yüzer. Pek kuşkulu olduğu için avcıyı uzaktan seçer. Bu sebeple yakalanması pek güçt

Vizyon nedir

Bir vizyon söylemidir gidiyor. Hemen her şirkette, hemen her liderde vizyondan, vizyoner olmasından, geniş vizyonundan bahsediliyor. Önüne birçok sıfat koyarak vizyonu olumlu anlamda sürekli kullanıyoruz. Peki vizyon nedir ? Vizyonun birçok tanım

VoIP nedir

Bilgisayar ağları ve ağ bileşenlerindeki teknolojik gelişim son yıllarda noktalar arası veri haberleşme hızları ile paralel bir gelişim süreci içerisine girmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak mevcut ağ altyapıları üzerine eklenen yeni teknolojiler, geliştirile

Voleybol nedir

Altı kişiden kurulu iki takımla oynanan bir takım oyunu. Ortasında, iki metre yirmi santim yüksekliğinde bir ağ bulunan bir oyun alanında oynanır. Oyun üç settir. Her set on beş sayı sürer. Top, oyuncular tarafından elle vurulmak suretiyle oyuncudan oyun

Volkan nedir

Pirosfer tabakası ile litosfer arasındaki bağlılığı sağlayan ve magmadan çıkan maddelerin yeryüzüne yayılmasına aracılık eden litosferdeki doğal çatlaklara verilen ad.Bir volkanda üç bölüm görülür: 1 - Baca, 2 - Krater, 3 - Koni. Baca: Magmadan

WAP nedir

WAP (Wireless Application Protocol) kablosuz iletişim için geliştirilmiş, lisansa bağlı olmaksızın kullanılabilecek, cihazlar arasındaki eş güdümü sağlamak üzere geliştirilen bir standarttır. Bu protokol sayesinde, ileri telekomunikasyon servisleri yaratmak ve cep

Warez Nedir

Warez kelimesi birincil olarak, telif hakkına sahip materyallerin, telif hakkı yasaları çiğnenerek ticaretinin yapılması anlamına gelir. Bu tanım, genelde arkadaşlar arasındaki peer-to-peer dosya paylaşımları veya özel sunucular sayesinde büyük grupların dosya pay

Washington Konferansı

Kuzey Afrika cephesinin tasfiyesi üzerine alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere 12-26 Mayıs 1943 günlerinde toplanan bu konferans Roosevelt ile Churchill arasında olmuştur. Buna şifre adı dolayısıyla Trident Konferansı da denir. Alınan kararların esasları şöyl

Wilson İlkeleri

1918 yılının başında, tüm uluslarda savaşa karşı bıkkınlık ve barış özlemleri açıkça görülüyordu. Milyonlarca insan ölmüş, açlık ve sefalet tüm Avrupa’yı etkilemişti. 1. Dünya Savaşı’nda ise hangi tarafın kazandığı kesin b

WLAN nedir

Kablosuz Yerel Alan Ağı - WLAN (Wireless Local Area Network) Teknolojisi Kablosuz Yerel Alan Ağı - WLAN (Wireless Local Area Network) Teknolojisi, kablolu iletişime alternatif olarak uygulanan, RF (Radyo Frekansı) radyo teknolojisini kullanarak havadan bilgi alı

X ışınları nedir

Gözle görülmeyen, doğru çizgi halinde yayılan, mıknatısın etkisi altında kalmayan ışınlara verilen ad. Ünlü Alman fizikçilerinden Roentgen tarafından 1896 yılında Geissler tüpleri ile yapılan bir deney sırasında bulunmuştur. Roentgen, bu tüplerle deney yapt

XML (Extensible Markup Language) Nedir

Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) WEB deki yapılandırılmış döküman ve bilgilerin evrensel bir dilidir. HTML dilinden farklı olarak XML, kullanıcıya kendi anahtarlarını ve kendi yapısını oluşturmasına izin verir. Bu yönüyle daha esnek ve daha okunabilir ol

Yağ nedir

Yağ nedir? Bitki ve hayvanlardan elde edilen esterlere verilen ad. Bunlar, bitkileri dokularında, meyve ve çekirdeklerinde bulunur. Hayvanlarda ise, deri altında kalp ve böbrek gibi organların çevresince ve karaciğerlerde bulunur. Yağ, yandığı zaman en çok

Yakamoz nedir

Genellikle yanlış bilinen “Yakamoz” ayışığının suya, denize vuran yansıması değildir. Yakamoz bir canlıdır, latince ismi Noctiluca Milliaris olan bu canlı, bir biçimde ateş böceğinin denizde yaşayan versiyonudur. Luminisens maddesini vücudunda barın

Yalta Konferansı

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Kızıl Ordu doğudan, ABD ve müttefikleri batıdan Almanya içlerine doğru ilerlerlerken, taraflar arasında sürtüşmeler başlamıştı. Hangi bölgelerin kimin denetiminde olacağı ya da kimlerin nereleri kurtaracağı konusund

Yanma nedir

İki madde arasında ısı çıkması ile meydana gelen olaya verilen ad. Havada da saf oksijen içerisinde olan yanmalar, oksitlenmeyi meydana getirir. Maddeleri yakabilmek ,yanma olayını meydana getirebilmek için çoklukla önceden bir miktar ısının dışardan v

Yargıç nedir

Kanunların hükümlerini yerine getirmek üzere davalara bakan, davacıları ve davalıları, tanıkları dinleyen, çeşitli delilleri inceleyerek hüküm veren ve bu hükmü verme yetkisine sahip olan memur.

Yargıtay nedir

Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii. Kanunla gösterilen belli davalara da, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimler Kurulunca ve Yargıtay Birinci Başkanıyla ikinci başkanı ve Cumhuriyet Baş

Yaş Anlaşması

Osmanlıların, 1792 yılında Ruslarla yaptıkları barışa verilen ad. 1787 yılında başlayan Osmanlı - Rus ve Avusturya savaşları, 1792 yılına kadar sürmüştür. Bu yıllarda Fransada Büyük Fransız İhtilalinin başlamış olması, Avusturyanın savaştan çıkması

Yassıada Davaları

27 Mayıs 1960 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan hareketten sonra, Demokrat Parti iktidarı sorumlularını yargılamak ve suçluları cezalandırmak amacı ile Yassıadada görülen davalara, genel olarak, verilen ad. Yassıada davaları, 14 Ekim 1960 günü b

Yedi Yıl Savaşı

Louis XV. devrinde 1756 - 1763 yılları arasında Fransa, Avusturya ve Rusya ile İngiltere, Prusya arasında devam eden savaşa verilen ad. Bu savaşın başlıca sebepleri, İngiltere - Fransa arasındaki müstemleket rekabeti ile Avusturyanın Frederic II. den intikam almak ist

Yeni Anayasamız

9 Temmuz 1961 günü Halk oyuna sunularak, Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olan Anayasa. 6 Ocak 1961 günü toplantılarına başlayan kurucu meclis tarafından, hazırlanmış, Milli Birlik Komitesi tarafından onaylanmış ve 9 Temmuz 1961 günü halkoyuna sunulmuştur.

Yeniçeriler

Yeniçeri teşkilatı Sultan Orhan zamanında kuruldu. Bu teşkilata ilkin yaya adı verildi ve savaş zamanında bir akça gündelikle askere alınırdı. Savaş için teşkilatlanan ve savaş bitince yurtlarına bırakılan askerlerden yeter fayda elde edilemeyince Çandarlı Hal

Yer Çekimi nedir

Yerin, cisimleri kendine doğru çekme gücüne verilen ad. Bu güç sonucu olarak yeryüzünde bulunan canlı cansız her varlığın bir ağırlığı meydana gelmekte ve cisimler ,yerin merkezini hedef alan bir yönde durabilme imkanını sağlamaktadırlar.

Yeşilay Kurumu

İçki ve uyuşturucu zehir düşmanlığının başlıca silahı olan telkin yoluyla yapma amacı güden bir kurum. 5 Mart 1920 tarihinde Profesör Mazhar Osman Uzman tarafından kurulmuştur. İlk adı Hilali Ahzar olan bu kurum, sonradan Yeşilay adını almıştır. İçki kull

Yığılca

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 750 kilometrekare, nüfusu 13.306 dır. Yüzeyi, yer yer ormanlıklarla kaplı dağlar ,tatlı meyilli sırtlar ve derince vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı kerestecilik ve orman ürünlerine dayanmaktadır.Merkezi

Yılan

Sürüngenlerden ayaksız ,ince ve uzun olan hayvanların genel adı. Boyları 7-8 santimetreden 8-9 metre arasında olara cinsleri vardır. Ayakları olmadığı için kıvrılarak ilerlerler. Bu yürüme, karınlarında bulunan geniş pullar aracılığı ile olur.İskelet sistem

Yıldırım nedir

Rüzgarın sürtme kuvveti, suyun buharlaşma ve yoğunlaşması ile bulutlarla meydana gelen elektrik yüklerinin, bulutla toprak arasında meydana gelen gerilim sonucu olarak bulutlarla toprak arasında meydana gelen elektron atlaması olayına verilen ad. Büyük bir

Yıldız nedir

Güneş sistemi dışında bulunan ve pek uzakta olduğu için durağan gibi görünen gök cismi.Yıldızlar, görünümlerine göre başka bir deyimle verdikleri tayfa göre üç gruba ayrılırlar: 1 - Beyaz ya da mavimsi yıldızlar: Bunlar en geç ve en yeni olan

Yom Kippur Savaşı

6 Ekim 1973′de başlayan bu savaşa, Müslüman dünyasının Ramazan ayına rastlaması dolayısiyle Ramazan Savaşı ve İsraillilerin çok kutsal bir ayı olan Yom Kippur’a rastlaması dolayısıyla, Yom Kippur Savaşı adı verilmiştir. Fakat esas itibariyle Yom Ki

Yonca

Baklagillerden, çiçekleri kırmızı ya da mor renkte ve başak durumunda olan bir çayır bitkisi. Çoklukla yem olarak yetiştirilir. Karayonca, melezyonca, yaban yoncası gibi türleri vardır.

Yozgat

Yozgat Yozgat ilinin merkezi olan şehir, nüfusu 18.268 dir. Çevresinde bulunan bütün illere çeşitli yollarla bağlı, önemli İç Anadolu şehirlerimizden biridir. YOZGAT İLİ Ora Anadolunun batı bölümünde, kara iklimi özelliğinin

Yunan Mithologiası

Yunan mithologiası sınırsız bir boşluk olan Caosla başlar. Sonra Gaea (Yer) ve unsurların birleşme prensibi olan Eros (Aşk) meydana gelmiştir. Caostan Ereb ve Gündüz meydana gelmiş, bunlardan da Ether ve Hemera (Gece) doğmuştur. Gaea, Uranüsü (Gök) dağları ve Po

Zakkum nedir

Zakkumgillerden bir bitki. Çiçekleri beyaz ya da kırmızı renkli, büyük ve gösterişlidir. Kurumuş dere yataklarında kendi kendine çok yetişen, saksılarda süs bitkisi olarak da yetiştirilen zehirli bir bitkidir.

Zaman ölçüleri

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü de, Güneşin çevresinde dönüşü de, ayrı ayrı birer zaman ölçüsü olarak alınmıştır. Dünyanın Güneş çevresinde dönmesi ile tamamlanan süreye yıl adı verilir. Dünyanın kendi çevresinde dönüşüne de gün adı verili

Zeamet nedir

Osmanlı imparatorluğu zamanında yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan dirliğe verilen ad. 20.000 akçeye kadar gelirli olan dirliklere de Tımar adı verilmiştir. Bir ülke fethedilince, bu fetihlerde yararlıkları görülenlere verilen topraklardan me

Zebra

Yaban eşek türü. Attan küçük, derisi koyu sarı ya da siyah renklidir. Ancak tüylerin üzerinde yukardan aşağıya siyah yol şeritleri vardır. Afrika nın geniş otluklarında yaşayan bir hayvandır. Kalabalık sürüler halinde gezerler ve ot yiyerek beslenirler. Koşul

Zehir nedir

Organizmaya girdiğinde, organik maddeleri ile fizyolojik çalışmayı bozan ve çoklukla ölüme sebep olan cisimlere verilen ad.Zehirler, etkileri bakımından üçe ayrılırlar. 1 - Organik dokuyu eriten ya da bozan zehirler, 2 - Sinirler üzerine etki yapan zehirler, 3 - Gaz

Zeka nedir

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır. Zekanın far

Zeplin nedir

Alman Generali ve havacısı Ferdinan Von Zepplin (1838 - 1917) tarafından icat edilmiş olan, istenilen tarafa sevk edilir balon. Zeplinlerin iskeletleri alüminyum ve duralimünyumdan yapılmıştır. Her birinin içine gazlı balonlar yerleştirilmiş, tamamı da, su geçirmez

Zeytin nedir

Zeytin ağacının taze iken yeşil olduğu halde sonradan esmerleşen ve yüksek besin değeri olan yağlı meyvesi. Ağacının kökleri derinlere kadar gittiğinden, kurak iklim bölgelerinde yetişir. Ağaçlarının yüksekliği en fazla dört metre kadardır. Uzun ömürlü b

Ziştovi Antlaşması

1781 de başlayan Avusturya - Osmanlı Savaşları sonunda imza edilen antlaşma. Dört yıl süren bir savaş sırasında, Fransada büyük ihtilal çıkınca Avusturyalılar, Osmanlılarla barış yapmak zorunda kalmışlar, 1891 de de Ziştovi antlaşmasını imza etmişlerdir.

Zitvatorok Antlaşması

1606 yılında, Osmanlılarla Avusturyalılar arasında yapılan antlaşmaya verilen ad. 1593 yılında başlayan ve on üç yıl devam eden Osmanlı - Avusturya Savaşı, iki tarafında pek çok kayıplara uğramasına yol açmış, Estergon Kalesinin Türkler tarafından alınmas

Zodyak nedir

Gök küresi yüzeyinde kuşak şeklinde bir gölge. Güneş, bu kuşağın alanı boyunca, derece derece yer değiştirerek bir yıl sonunda tekrar hareket noktasına varır. Bu kuşak üzerinde, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Bal

Zürafa

Geviş getiren memelilerden Afrika da yaşayan hayvan. Karada yaşayan hayvanların en yükseğidir, özellikle bacakları ve boynu çok uzundur. Başının yerden yüksekliği 5 - 6 metredir. Koşusu çok hızlıdır. Yiyeceğini yükseklerde bulunan ağaç yaprakları ve çeşitl

Macaristan

Orta Avrupada bir ülke. Kuzeyinde Çekoslovakya, Doğusunda Romanya ve Rusya, Batısında Avusturya, güneyinde Yugoslavya bulunmaktadır. Yüzölçümü 93.011 kilometrekare, yüzölçümü 10.050.000 Başşehri Budapeştedir. Coğrafya: Macaristan, Batı ve Kuzeyinde

Maçka

Trabzon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.001 kilometrekare, nüfusu 38.773 tür. Yüzeyi ormanlarla kaplı, dik meyilli sırtlar ve yamaçlardan ibarettir. Tarla ekimine uygun alanlar hemen hemen yok gibidir. Halkı çoklukla küçük el sanatlarıyla geçinmektedir. İlç

Maden

Elazığ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 955 kilometrekare, nüfusu 27.410 dur. Yüzeyi oldukça sarp, dik meyilli, çıplak yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl, pamuk, patates ekimidir. İlce merkezi 8.011 nüfuslu Maden kasabasıd

Madrit

İspanyanın başşehri. Denizden 640 metre yükseklikte, verimsiz bir yayla da, Manzanares suyu üzerinde ve ülkenin ortasında bir şehirdir. Nüfusu 1.618.400 dür. Tarihi yapılan ile ünlü dür.

Mağara

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 870 kilometrekare, nüfusu 17.873 tür. İlçenin toprakları, Seyhan nehrinin Göksu kolunun geniş vadisiyle bu vadiyi Doğudan ve Batıdan kuşatan dağlardan meydana gelmiştir. Halkı genel olarak tarımla geçinir. Pamuk ekimi de

Magellan boğazı

Güney Amerika ile Tierra del Fuego arasındaki boğaz. Uzunluğu 576 kilometre, genişliği 4.28 kilometre arasındadır. 1520 de Magellan tarafından keşfedilmiştir.

Mahmudiye

Eskişehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 651 kilometrekare, nüfusu 32.934 tür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli çıplak sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı geniş tarla ekimine ve hayvancılığa dayanmaktadır.İlçe merkezi 3.806 nüfuslu Mah

Makedonya

Balkanlarda, Yunanistanın kuzeyindeki ülkeye verilen ad. Bu bölgede Miladdan önce kurulmuş olan Makedonya krallığı bir süre bütün Yunanistana egemen olmuş, fakat M. Ö. 146 dan IV. yüzyıla kadar Romanın bir yönetim bolümü olarak kalmıştır. 1352 den sonra Osmanl

Malatya

Malatya ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 84.162 dir. Şimdiki şehir, 120 yıl önce kurulmuştur. Asıl ve eski Malatya şimdikinin kuzeyinde, dağlar eteğinin ötesinde Milattan önce kurulmuştur. Denizden 900 metre yükseklikte kurulmuş bir şehir olan yeni Malatya Cumhuri

Malazgirt

Muş iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.514 kilometrekare, nüfusu 20.391 dir. Yüzeyi, genel olarak çıplak, az meyilli geniş platolar ve ovalar halindedir. Buğday, arpa ürünü ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 2.812 nüfuslu Malazgirt kasa

Malkara

Tekirdağ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.226 kilometrekare, nüfusu 54.015 tir. Yüzeyi genel olarak alçak, yayvan sırtlarla, tatlı meyilli yamaçlardan, yer yer geniş düzlük alanlardan ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık

Manavgat

Antalya iline bağlı ilçe. Yüzölçümü 2.296 kilometrekare, nüfusu 41.601 dir. Yüzeyi, Antalya körfezinin Kuzey kıyılarına paralel olarak uzanan düzlük, verimli alanlardan ve Batı Toros Dağlarının Güneye bakan ormanlarla kaplı engebeli yamaçlarından

Mançurya

Asyanın Doğusunda, Çinin bir bölümünü meydana getiren ülke. Yüzölçümü 801.600 kilometrekare, nüfusu 58 milyondur. Büyük Okyanusa kıyıları olan bu bölgede yaşamaya, tarıma ve ticarete daha elverişli tabiat şartları yer alır. Pasifikten gelen yaz musonları

Manisa

Manisa ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 59.223 tür. Manisa, Batı Anadolunun en güzel şehirlerinden biridir. Yamanlar dağının eteğinde, geniş bir ovanın kenarında kurulmuştur. Batı Anadolunun en eski şehirlerinden biridir. Milattan önce uzun yüzyıllar Batı Anado

Manyas

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 319 kilometrekare, nüfusu 28.596 dır. Yüzeyi, Manyas gölünün Güney kıyılarını meydana getiren çok verimli geniş düzlükler halindeki Manyas ovasından ve yer yer ormanlarla kaplı yamaçlardan ibarettir. Halkının ba

Maraş

Maraş ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 54.646 dır. Deniz yüzeyinden 650 metre yükseklikte kurulmuş, bağ ve bahçelerle çevrili bir şehir. Şehrin kuruluşunun Hititler devrine kadar uzandığı, yapılan kazılardan anlaşılmaktadır. Bugünkü şehir Dulkadiroğulları

Mardin

Mardin ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 27.399 dur. Şehir Karacadağ ın Güneydoğuya doğru uzanan sırtlarında, Mardin kalesinin Güney eteklerinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Halife Ömer zamanında İslamların eline geçmiş, Yavuz Sultan

Marmara bölgesi

Yurdumuzun coğrafya bölgelerinden biri de Marmara Bölgesidir. Trakyayı ve Anadolunun Marmara Denizine komşu olan bölümlerini içine alır. Karadeniz ve Ege Bölgeleri arasında, tabiat şartları ve ekonomik hayat bakımından bir geçit alanıdır. Asya topraklarımızın,

Marmaris

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 916 kilometrekare, nüfusu 10.611 dir. Yüzeyi, Rodos adası yönünde, güneybatıya doğru Ege Denizine girmiş olan Datça yarımadasının engebeli ve ormanlarla kaplı alanlarından ibarettir. Meyvecilik, süngercilik, nakliyecili

Maveraünnehir

Amu Derya ile Siri Derya arasında kalan ünlü tarihi Türk ülkesi. Bugün buralarda on milyona yakın Türk yaşar. Bu bölgelerde, çok eski çağlarda başka kavimler yaşarken, 2.200 yıl kadar önce, Mete zamanında buralarda Türkler yerleşmiştir. O tarihten sonra Türkle

Mazgirt

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 797 kilometrekare, nüfusu 25.851 dir. İlçe yüzeyi, engebeli, yer yer dik meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 1.543 nüfuslu Mazgirt kasab

Mazıdağı

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 47 kilometrekare nüfusu 17.893 tür. Yüzeyi Mardin dağlarının kuzeye, Dicleye bakan versanlarından, yer yer geniş meşeliklerle örtülü, tatlı meyilli, hafif dalgalı sırtlarla plato ve vadilerden ibarettir. Tarla ekimi ve h

Mecitözü

Çorum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.275 kilometrekare, nüfusu 34.53Ç dır. Yüzeyi, genel olarak hafif dalgalı sırtlardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.

Nallıhan

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.673 kilometrekare, nüfusu 29.659 dur. İlçenin yüzeyi yer yer hafif eğilimli dağlık alanlardan, Sakarya nehrinin meydana getirdiği vadilerden ibarettir. Tarıma elverişli bölgeleri oldukça fazladır. Bağ ve bahçe tarımı

Napoli

İtalyada bir liman şehri. Nüfusu 1.500.000 dir. Şehir, Napoli koyunun en güzel bir yerinde kurulmuştur. Vezüv yanardağının yakınındadır. Akdenizin en güzel ve turistik özelliği olan şehirlerden biridir.

Narman

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 767 kilometrekare, nüfusu 21.594 tür. Yüzeyi dağlık alanlardan ve vadilerden ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı, tahıl ekimi ve hayvancılıktır.İlçenin merkezi 2.775 nüfuslu İd kasabasıdır.

Nazilli

Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 792 kilometrekare, nüfusu 64.675 dir. İlçenin yüzeyi Menderes nehrinin meydana getirdiği, çok verimli ovamsı alüvyal vadilerden ve yer yer ormanla kaplı dik meyilli dağ yamaçlarından ibarettir. Pamuk, incir, portakal, limon

Nazimiye

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 557 kilometrekare, nüfusu 12.075 dir. İlçe yüzeyi çok engebeli dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık ve hayvan ürünleri, halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçenin merkezi 1.136 nüfuslu Nazımiye kasabadır.

Nebraska

Amerika Birleşik Devletlerinde bir devlet. Ülkenin ortalarında yer alır. Nüfusu 1.500.000 dir. Başşehri Lincoln şehridir. Tarım ve hayvancılık önemlidir.

Nevşehir

Nevşehir ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 18.808 dir. Şehir, çevre dağlarının meydana getirdiği bir plato ortasındadır. Akarsuları bol, bağ ve bahçeler içinde güzel şehirlerimizden biridir. Niğde iline bağlı bir ilçe iken 1955 de Nevşehir ilinin merkezi olmu

Niagara

Kuzey Amerikada Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri sınırı arasında bir nehir. Genişliği 530 ile 3.000 metre arasındadır. Erie gölünün suyunu, Niagara şelaleleri denen iki şelaleden sonra Ontario gölüne boşaltır. Niagara adı, asıl bu şelaleleri ile ünlüdü

Niger nehri

Tropikalararası Afrikanın büyük nehri. Mandingolar ülkesinden çıkarak Büyük Sahraya doğru kuzeye ve kuzeydoğuya, daha sonra güneydoğu ve güneye akarak muntazam bir delta ile Gine körfezine dökülür.

Nijer Cumhuriyeti

Batı Afrikada 1960 yılında bağımsız olmuş bir devlet. Yüzölçümü 1.297. 000 kilometrekare, nüfusu 2.600.000 dir. Kuzeyinde Cezayir ve Libya, batısında Çad, güneyde Nijerya ve Dahomey, batıda Yukarı Volta bulunmaktadır.Eski Fransız Batı Afrikasının bir bölüm

Nijerya

Afrikanın en kalabalık devleti. Bata Afrikada bağımsız bir federasyondur. İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır. Yüzölçümü 922.113 kilometrekare, nüfusu 38.000.000 dir. Kuzeyde Nijer Cumhuriyeti, kuzeydoğuda Çad gölü, doğuda Kamerun, güneyde Gine körfezi, ba

Niksar

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.027 kilometrekare, nüfusu 56.083 dür. Yüzeyi genel olarak düzlük alanlardan ve ormanlarla kaplı dağlık yerlerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tütün, meyve, sebze ve afyon yetiştiriciliği, hayvancılıktan

Nizip

Gaziantep iline bağlı bir ilce. Yüzölçümü 1.131 kilometrekare nüfusu 18.234 dür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli, hafif dalgalı alanlardan ibarettir. Bağcılık, antep fıstığı, hayvancılık ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 19.275 n

Norveç

Kuzey Avrupada, İskandinav yarımadasında bir ülke. Krallıkla yöneltilir. Kuzey ve batısında Kuzey denizi, doğusunda İsveç bulunmaktadır. Kuzeydoğuda, Finlandiya ile de komşuluğu vardır. Yüzölçümü 324.000 kilometrekare, nüfusu 3.696.000 dir. Başşehri Oslodur.

Nusaybin

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.106 kilometrekare, nüfusu 30.334 dür. İlçenin yüzeyi tatlı meyilli yamaçlarla, Suriye ye kadar uzanan geniş düzlük alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 5.008 nüf

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 1

Artvin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.072 kilometrekare, nüfusu 47.702 dir. Yüzeyi genel olarak dağlıktır. Hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 1.748 nüfuslu Yeniköy kasabasıdır.... Devamı »»&ra

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 10

Tonya; Trabzon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 107 kilometrekare nüfusu 21.203 tür. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Orman ürünleri halkın başlıca geçim kaynağıdır.... Devamı »»»

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 11

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 876 kilometrekare, nüfusu 63,461 dir. Yüzeyi ormanlıklarla kaplı dağ yamaçlarından verimli geniş ovalık alanlardan ibarettir. Tarım, başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 31.459 nüfuslu Turgutlu kasabasıdır.

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 12

Marmara Bölgesinin Bursa ili çevresinde, Bursa şehrinin güneydoğusun bulunan. 2.543 metre yüksekliğinde dağ. Kışın kayak gibi kış sporlara yapıldığı yazın da çeşitli dinlenme yerlerinin bulunduğu bir yer olması bakımından, Türkiyenin önemli turistik bölgesinden biri özel

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 13

Arabistan yarımadasında bir krallık. Yüzölçümü 95.000 kilometrekare, nüfusu 1.516.000 dir. Başşehir Amman şehridir. Kuzeyinde Suriye ve İsrail, doğusunda Irak ve ve Suudi Arabistan, güneyinde Suudi Arabistan, batısında İsrail bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyinden ortalarına kadar o

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 14

Güney Amerikanın kuzeyinde bir cumhuriyet. Kolombiya, Brezilya, İngiliz Guayanası ve Atlas Okyanusu ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 912.000 kilometrekare, nüfusu 7.361704tür. Başşehri Caracastır. Ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısı dağlıktır. Merkezde kahve, kakao, şekerkamış

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 15

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.275 kilometrekare, nüfusu 46.263 dür. Yüzeyi, genel olarak geniş düzlük alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi , hayvancılık, meyvecilik, el dokumacılığı halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 10.378 nüfuslu Yalvaç kasabasıdır.

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 16

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.788 kilometrekare, nüfusu 56.531 dir. Yüzeyi genel olarak geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 4.582 nüfuslu Yıldızeli kasabasıdır.

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 17

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.673 kilometrekare, nüfusu 29.659 dur. İlçenin yüzeyi yer yer hafif eğilimli dağlık alanlardan, Sakarya nehrinin meydana getirdiği vadilerden ibarettir. Tarıma elverişli bölgeleri oldukça fazladır. Bağ ve bahçe tarımı dar vadilerde ya

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 18

Gaziantep iline bağlı bir ilce. Yüzölçümü 1.131 kilometrekare nüfusu 18.234 dür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli, hafif dalgalı alanlardan ibarettir. Bağcılık, antep fıstığı, hayvancılık ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 19.275 nüfuslu Nizip kas

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 19

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 870 kilometrekare, nüfusu 17.873 tür. İlçenin toprakları, Seyhan nehrinin Göksu kolunun geniş vadisiyle bu vadiyi Doğudan ve Batıdan kuşatan dağlardan meydana gelmiştir. Halkı genel olarak tarımla geçinir. Pamuk ekimi de önemlidir. İlç

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 2

Güney Amerikada bir ülke. Yüzölçümü 74.767 kilometrekare, nüfusu 7.339.546 dır. Başşehri Santiago şehridir. Güney Amerikanın batısında, Ant dağları ile Büyük Okyanus arasında bir şerit gibi uzanır. Kuzeyinde Peru, kuzeydoğusunda Bolivya, doğusunda Arjantin ile sınırlıdı

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 3

Tekirdağ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 797 kilometrekare, nüfusu 32.821 dir. Yüzeyi Istranca dağlarının, sık ormanlarla kaplı, hafif dalgalı yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı orman ürünleri ve tarla ekimidir. İlçe merkezi 3.988 nüfuslu Saray ka

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 4

Yunanistanda Ege denizinin meydana getirdiği Selanik körfezinde bulunan bir şehir. Nüfusu 216.800 dür. XV. yüzyılın ilk yarısında, Murat II. zamanında kesin olarak Osmanlı ülkesine katılmış, 1912 yılındaki Balkan Savaşına kadar bir Türk şehri kalmıştır. Bu tarihten sonra, Y

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 5

İçel iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.300 kilometrekare, nüfusu 53.504 dür. Yüzeyi, Toros dağlarının Akdenize bakan çok engebeli ve ormanlarla kaplı yamaçlarından ibarettir. Kıyıda, Göksu nehrinin meydana getirdiği geniş bir ova yer alır. Geçim kaynakları arasında tah

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 6

Güneydoğu Asyada bir krallık. Hindicin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 25.519.965 dir. Başşehri Bangkoktur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık olan kuzey bölge

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 7

Urfa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 677 kilometrekare, nüfusu 35.126 dır, Yüzeyi, genel olarak, tatlı meyilli çıplak dağ yamaçları ile geniş düzlükler halinde uzanan ovalardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 5.993 nüfuslu Suru

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 8

Orta Anadolunun güneydoğu bölümünde, Uzunyaylanın güneydoğu eteklerinden çıkan ve Adana şehrinin ortasından geçerek Akdenize dökülen 516 kilometre uzunluğunda bir nehir. Güneydoğu Akdeniz bölgesinin en önemli nehirlerinden biridir.

Nerdedir - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 9

Taşova; Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.036 kilometrekare, nüfusu 44.961 dir. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağlık olanlardan, bu dağlar arasındaki derin vadilerden ve yer yer ovalardan ibarettir. özellikle tütün ekimi, başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 3.270 nü

Quebec

Kanadada bir şehir bir yönetim bölümünün adı. Yönetim bölümünün nüfusu 4.056.000, şehrin nüfusu 164.000 dir. Fransanın bir müstemlekesi olmuş, 1759 yılından sonra İngilterenin eline geçmiştir, ikinci Dünya Savaşı yıllarında (1943) İngiltere ile Amerika

Şabanözü

Çankırı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.195 kilometrekare, nüfusu 18.803 dür. Yüzeyi, genel olarak, tatlı meyilli, hafif dalgalı yamaçlar arasında kalan geniş vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır

Safranbolu

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 353 kilometre, nüfusu 24.7455 tir. Yüzeyi, çok sık ormanlarla kaplı engebeli alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı, meyvecilik, bağcılıktır.

Saiteli

Konya iline bağlı bir ilçe yüzölçümü 3.785 kilometrekare, nüfusu 37.311 dir. Yüzeyi hafif meyilli, yer yer orman ve makinelerle kaplı yamaçlardan ve bunlar arasındaki vadilik alanlardan, hemen hemen dümdüz denecek bölümlerden ibarettir. Halkının başlıca geçim

Sakarya nehri

Anadoluda, Karadenize dökülen bir nehir. Afyonkarahisar - Eskişehir illeri sınırı yakınlarında Bayat Yaylasından çıkarak Eskişehirin bir kısım topraklarını sular ve doğuya akar. Sonra Eskişehir - Ankara illeri sınırları boyunca kuzeye döner ve yine Eskişehir

Sakız

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.300 kilometrekare, nüfusu 21.150 dir. Yüzeyi, genel olarak, tatlı meyilli, çıplak sırtlardan ve düzlük alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi, 1.610 nüfuslu K

Salihli

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.06 kilometrekare, nüfusu 77.464 tür. İlçe yüzeyi Gediz ve Alaşehir akarsularının geniş vadilerinden ve bu vadilerin genişleyerek ova halini alan geniş aluvyal alanlarından ibarettir. Geniş ölçüde tahıl ekimi yapılma

Salomon Adaları

Büyük Okyanusta, Melenezya takımadaları içinde İngiltereye ait olan adalar grubu. Adaların yüzölçümü 33.340 kilometrekare, nüfusu 103.000 dir. Adalar grubu, başlıca yedi ada ile pek çok adalardan meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından İ

Salvador

Orta Amerikada Büyük Okyanus kıyılarında bir Cumhuriyet. Honduras ve Guatemala ile sınırlıdır. Yüzölçümü 2.613.000 dür. Başşehri, San Salvador şehridir. Yüzeyi, genel olarak dağlık ve volkaniktir. Ülkede, sönmemiş pek çok yanardağ vardır. Sıc

Şam

Suriyenin başşehri. Nüfusu 383.200 dür. Dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sınırlarına katılmış ve Birinci Dünya Savaşının sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğunda bir şehir olarak kalmıştır.

Samandağı

Hatay iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 254 kilometrekare, nüfusu 42.137 dir.Yüzeyi, Amanos dağlarının güneybatı ucunda uzanan sırtları ile daha güneydeki sert ve dik meyilli ormanlar ve makilerle kaplanmış yamaçlardan, bunların arasında uzanan vadilik alanlard

Samsun

Samsun ilinin merkezi olan şehir.Nüfusu 87.311 dir.Karadeniz kıyılarında, Mertırmak adlı küçük bir akar su deltasının batı kenarında kurulmuştur. Kuruluş tarihi M.Ö. sekizinci yüzyıla kadar uzanır. Yıldırım Bayezit devrinde Osmanlıların eline geçmiştir. K

San Fransisco

Amerika Birleşik Devletlerinde bir şehir. Kaliforniyada, Büyük Okyanus kıyılarında 775.400 nüfuslu önemli bir şehirdir. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı için ilk milletlerarası konferans, 1945 yılında bu şehirde topla

Sandıklı

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.952 kilometrekare, nüfusu 62.971 dir. İlçe yüzeyi, genel olarak, hafif dalgalı ve çoklukla düzlük alanlardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı, geniş tarla ekimine dayanmaktadır. İlçe merke

Saray

Tekirdağ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 797 kilometrekare, nüfusu 32.821 dir. Yüzeyi Istranca dağlarının, sık ormanlarla kaplı, hafif dalgalı yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı orman ürünleri ve tarla ekimidir. İlçe merkezi 3.988

Sarayköy

Denizli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 558 kilometrekare, nüfusu 31.875 dir. Yüzeyi, geniş ve çok verimli bir ovayı çevreleyen ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Halkın geçim kaynağı geniş ölçüde tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 6.984

Sarıkamış

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 30.028 kilometrekare, nüfusu 55.271 dir. Yüzeyi, genel olarak yüksek dağlardan ibaret olmakla beraber, plato halindeki yerleri, tatlı meyilli dağ yamaçları bölgeleri oldukça fazladır. Orman ürünleri ve hayvancılık halkın

Sarırmak

Çinin büyük nehri. Tibetin kuzeyindeki dağlardan çıkar ve pek dolambaçlı bir yolla Sarıdenize dökülür. Uzunluğu 4.160 kilometredir. Gemilere elverişli olmayacak kadar hızlı ve düzensiz akar. Getirdiği çamurlarla sarımsı kirli bir renk almıştır. Suladığı a

Sarıyer

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 150 kilometrekare nüfusu 489990 dur. İstanbul Boğazının Rumeli kıyılarındadır ve engebeli, dalgalı ve makilerle kaplı sırtlarla, aralarındaki vadilerden ibaret bir yüzeye sahiptir. Halkın geçimi çeşitli işlerle ol

Şarkikaraağaç

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 879 kilometrekare, nüfusu 26.649 dur. Yüzeyi çıplak ve sarp yamaçlarla, bu yamaçların çevrelediği ovalık alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık ve küçük sanatlar, halkın başlıca geçim kaynağı

Sason

Siirt iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 597 kilometrekare .nüfusu 12.167 dir. Yüzeyi, engebeli dağ yamaçlarından ibarettir. Halkın geçimi toprak ürünleri ve hayvancılıkla olmaktadır.Merkezi, 1.341 nüfuslu Kabil cevaz kasabasıdır.

Savaştepe

Balıkesir iline bağlı, bir ilçe. Yüzölçümü 320 kilometrekare, nüfusu 19.145 dir. Yüzeyi, yer yer engebeli sırtlardan ve düzlüklerden ibarettir. Küçük tarla tarımı ve bahçecilik halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 4.247 nüfuslu Savaştepe kasabasıd

Şavşat

Artvin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.072 kilometrekare, nüfusu 47.702 dir. Yüzeyi genel olarak dağlıktır. Hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 1.748 nüfuslu Yeniköy kasabasıdır.

Savur

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 944 kilometrekare, nüfusu 29.992 dir. Yüzeyi, Dicle nehrinin meydana getirdiği pek çok vadi ve bu vadiler arasında kalan platolardan ibarettir. Halkınım başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.Merkezi 3.379 nüfuslu Savur k

Seben

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 950 kilometrekare, nüfusu 11.852 dir. Yüzeyi dağlık alanlardan ibarettir. Tarım ve hayvancılık, başlıca geçim kaynaklarıdır. Merkezi 1.472 nüfuslu Seben kasabasıdır.

Şebinkarahisar nedir

Giresun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.315 kilometrekare, nüfusu 28.833 tür. Yüzeyi yer yer çok dik meyilli ve dalgalı yamaçlardan ve vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 8.747 nüfuslu Şebinkarahisar

Şefaatli

Yozgat İline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 941 kilometrekare, nüfusu 21.264 tür. Yüzeyi vadilik alanlarla dağlık alanlardan ibarettir. Bağcılık, tahıl ekimi, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 2.165 nüfuslu Şefaatli kasabasıdır.

Seferihisair

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 319 kilometrekare, nüfusu 9.380 dir. Yüzeyi, tatlı meyilli, yer yer makinelerle kaplı yamaçlardan, derince vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi, bağcılık, tütüncülük, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 4.416 nüfu

Seine

Fransada bir nehir. Uzunluğu 776 kilometredir. Langres yaylasının Tasselor tepesinde bir noktadan çıkar, birçok nehirler suladıktan sonra, çok dolambaçlı bir akışla Manş Denizine dökülür. Gemilerin işlemesine elverişli bir nehirdir.

Selanik

Yunanistanda Ege denizinin meydana getirdiği Selanik körfezinde bulunan bir şehir. Nüfusu 216.800 dür. XV. yüzyılın ilk yarısında, Murat II. zamanında kesin olarak Osmanlı ülkesine katılmış, 1912 yılındaki Balkan Savaşına kadar bir Türk şehri kalmıştır. Bu

Selendi

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 650 kilometrekare, nüfusu 18.544 dür. Yüzeyi genel olarak, tatlı meyilli, çıplak platolardan ibarettir. Tarım, ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi, 1.543 nüfuslu Selendi kasabasıdır.

Şemdinli

Hakkari iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.514 kilometrekare, nüfusu 7.391 dir. Yüzeyi, Türkiyenin en sarp bölgelerini içine alır. Hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 840 nüfuslu Navşar kasabasıdır.

Semmal

Afrikada bir cumhuriyet. Yüzölçümü 200.000 kilometrekare, nüfusu 2.214.000 dir. Başşehri Dakardır. Afrikanın batısında bulunmaktadır. Senegalin başlıca servet kaynağı tarımdır. Geniş bir kısmı deniz seviyesinden 200 m. gibi alçak ovalarla kaplıd

Şenkaya

Şenkaya Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 450 kilometrekare, nüfusu 33.617 dir. Yüzeyi dar ve derin vadilerle bu vadileri çevreleyen yer yer ormanlarla kaplı sırt ve yamaçlardan ibarettir. Tarım ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkez

Şereflikoçhisar

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.749 kilometrekare, nüfusu 60.690 dur. Yüzeyi genel olarak geniş ve düz platolardan ibarettir. Tahıl ekimi ve koyun yetiştiriciliği, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 8.666 nüfuslu Şereflikoçhisar kasabasıdır.

Serik

Antalya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.134 kilometrekare, nüfusu 32.311 dir. Yüzeyi, çok sık ormanlarla örtülmüş dağ yamaçlarından ve tatlı meyilli alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Merkezi 3.169 nüfuslu Se

Seydişehir

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.950 kilometrekare, nüfusu 49.268 dir. Yüzeyi, tatlı meyilli düzlükleri çevreleyen dağlık alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 6.305 nüfuslu Seydişehir kasabasıdır.

Seyhan nehri

Orta Anadolunun güneydoğu bölümünde, Uzunyaylanın güneydoğu eteklerinden çıkan ve Adana şehrinin ortasından geçerek Akdenize dökülen 516 kilometre uzunluğunda bir nehir. Güneydoğu Akdeniz bölgesinin en önemli nehirlerinden biridir.

Seyitgazi

Eskişehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü, 2.231 kilometrekare, nüfusu 26.604 dür. Yüzeyi, yer yer dağlık alanlardan ve düzlüklerden ibarettir. Tahıl ekimi önemli bir gelir kaynağıdır. Merkezi 2.377 nüfuslu Seyitgazi kasabasıdır.

Seylan

Hindistan yarımadasının güneydoğu kıyılarının karşısında bir ada. Yüzölçümü 65.607 kilometrekare, nüfusu 9.165.000 dir. Britanya Milletler Topluluğuna bağlı bir adadır. Çay ve baharat, adanın başlıca ürünleridir.

Sicilya

Akdeniz de, İtalyanın güneybatısında yer alan bir ada. İtalya dan Mesina boğazı ile ayrılır. Üçgen biçimli bir adadır. Yüzölçümü 25.740 kilometrekare, nüfusu 4.681.3000 dür. Kuzey bölümleri Apenin dağlarının bir devamı özelliği taşır ve dağlıktır.

Siirt

Siirt ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu, 22.898 dir. Botan çayının hayli verimli bir vadisinde kurulmuştur. Bir bağlar, bahçeler kasabası durumundadır. SİİRT İLİ Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 11.353 k

Şile

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 696 kilometrekare, nüfusu 18.175 dir. Yüzeyi, Karadeniz kıyılarına bakan Kocaeli yarımadasının kuzey versanlarından ibarettir. Tarım, balıkçılık, hayvancılık, orman ürünleri, halkın başlıca geçim kaynaklarıdı

Şili

Güney Amerikada bir ülke. Yüzölçümü 74.767 kilometrekare, nüfusu 7.339.546 dır. Başşehri Santiago şehridir. Güney Amerikanın batısında, Ant dağları ile Büyük Okyanus arasında bir şerit gibi uzanır. Kuzeyinde Peru, kuzeydoğusunda Bolivya, doğusunda Arjantin

Silifke

İçel iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.300 kilometrekare, nüfusu 53.504 dür. Yüzeyi, Toros dağlarının Akdenize bakan çok engebeli ve ormanlarla kaplı yamaçlarından ibarettir. Kıyıda, Göksu nehrinin meydana getirdiği geniş bir ova yer alır. Geçim kaynaklar

Silivri

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 754 kilometrekare, nüfusu 33.231 dir. Yüzeyi tatlı meyilli sırtlardan ve bu sırtlar arasında uzanan geniş vadilerden ibarettir. Geçim kaynakları arasında bağcılık, hayvancılık, önemlidir. Merkezi 4.949 nüfuslu Siliv

Simav

Kütahya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.709 kilometrekare, nüfusu 61.417 dir. Yüzeyi, genişçe bir çöküntü ovası ile bu ovayı çevreleyen ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 6.52

Sincanlı

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.600 kilometrekare, nüfusu 37.791 dir. Yüzeyi, çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş ovalık bir alandan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 3.312 nüfuslu Sincanlı kasabasıdır.

Sındırgı

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.733 kilometrekare, nüfusu 43.577 dir. Yüzeyi, çok sık ormanlarla kaplı dağlık alanlardan meydana gelmiş olmakla beraber, tahıl ekimine elverişli bölgeleri de vardır. Tahıl ekimi ve tütüncülük, önemli gelir kayna

Singapur

Malaya yarımadasının bir adası ve şehri. Yüzölçümü 534 kilometrekare, nüfusu . 1.467.000dir. Önemli bir ticaret limanıdır. 1942 - 45 yılları arasında Japonyanın işgalinde kalmıştır. İngiltere ye aittir.

Sinop

İlinin merkezi olan şehir. Nüfusu 9.899 dur. Karadeniz kıyılarında doğu batı yönünde uzanmış çıplak yarımadanın berzahı üzerinde kurulmuştur. Üç tarafı denizle çevrilidir. SİNOP İLİ Karadeniz bölgesi illerimizden biri. Yüzölçüm

Sırbistan

Güney Avrupanın, Tuna nehrinin sağ kıyısında yer alan eski bir devleti. Nüfusu 4 milyon kadardı. Başşehri Belgrattır. Sırbistan bugünkü Yugoslavya nın toprakları içinde bulunmaktadır. Sırbistan, Kosova Meydan Muharebesinden sonra (XIV. yüzyıl sonları) Osmanlı

Sivas

Sivas ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 93849 dur. Kuzeydoğu - Güneybatı yönünde uzanan dağ sıraları arasında uzun ve yayvan bir oluk içinde ,düz bir alanda kurulmuştur. Orta Anadolunun önemli şehirlerinden biridir. Yıldırım Beyazıt devrinde Osmanlıların eline

Sivaslı

Uşak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 450 kilometrekare ,nüfusu 61.035 tir. Yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve ova halindeki geniş düzlüklerden ibarettir. Başlıca geçim kaynakları arasında tahıl ekimi ve hayvandık yer alır.Merkezi 3.24

Siverek

Urfa iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 4.462 kilometrekare ,nüfusu 61.216 dır. Yüzeyi ,tatlı meyilli dağ yamaçlarından ve oldukça geniş bir alan kaplayan düzlüklerden ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, önemli gelir kaynaklarıdır.Merkezi 21.147 nüfuslu Si

Sivrice

Elazığ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 810 kilometrekare ,nüfusu 17.412 dir. Yüzeyi genel olarak, engebeli dağlık alanlardan ve çıplak dağ yamaçlarından ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 15.30 nüfuslu Sivri

Sivrihisar

Eskişehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 4.103 kilometrekare, nüfusu 50.338dir. Yüzeyi ,yer yer hafif meyilli plato ve düzlüklerden ibarettir. Halkın geçim kaynağı tahıl ekimine ve hayvancılığa dayanmaktadır .Merkezi 7.186 nüfuslu Sivrihisar kasabasıdır.

Siyam

Güneydoğu Asyada bir krallık. Hindicin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 25.519.965 dir. Başşehri Bangkoktur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık

Sofya

Bulgaristanın başşehri. Nüfusu 525.800 dür. Verimli bir ovanın ortasında bulunan, Bulgaristanın en bayındır şehridir. Aynı zamanda, Türkiye ile Avrupa arasındaki yolun da üzerinde bulunmaktadır. Şehir, eski ve yeni olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir. Es

Söğüt

Bilecik iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.195 kilometrekare, nüfusu 22.975 dir. Yüzeyi, yer yer engebeli ve ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Bağcılık, meyvecilik ve ipekböcekçiliği halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.885 nüfuslu Söğ

Solhan

Bingöl iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 1.313 kilometrekare, nüfusu 11.284 tür. Yüzeyi ,çok dağlık, engebeli ve yer yer ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 1.420 nüfuslu Solhan kasabasıdır.

Sorgun

Yozgat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1. 633 kilometrekare, nüfusu 55.770 dir. Yüzeyi dağlık alanlardan, bunların arasında kalan geniş vadilerden ve hafif dalgalı sırt ve platolardan ibarettir. Halkın geçim kaynakları arasında tarla tarımı ve hayvancılık

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

Avrupanın doğu ve kuzeyinde, Asyanın kuzeyinde, çok geniş topraklar üzerinde yer almış federasyon halinde bir Cumhuriyet. 15 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Ermenistan, Azerbeycan, Türkmenistan Özbekistan, K

Sparta

Yunanistan’da M.Ö.II.Bin yılın sonunda yaşanılan Dor istilasının hemen akabinde bugün Mora Yarımadası olarak adlandırılan Peleponnes Yarımadasında Dorlar tarafından kurulan şehir ve de şehir devleti.En güçlü rakibi Peleponnes ile Orta Yunanistan arasında

Stockholm

İsveçin başşehri. Malar gölünün meydana getirdiği adalar kümesi üzerinde bulunmaktadır. Nüfusu 768.000 dir. Kuzeyin Venedik adı ile de bilinir. Tarihi yapıları ile ünüdür. İsveçin ve Baltık denizinin en önemli şehirlerinden biridir.

Sudan

Afrikada bir cumhuriyet. Yüzölçümü 2.500.000 kilometrekare, nüfusu 10,550.000 dir. Başşehri Hartumdur. Kuzeyinde Mısır, doğusunda Eritre ve Habeşistan, batısında Şat, Kenya, Uganda ve Kongo bulunmaktadır. Nil nehri, ülkeyi, güneyden kuzeye ve boydan boya geçer. B

Süleyman (M.O. XI. Yüzyıl)

Süleyman (M.O. XI. Yüzyıl); Davut peygamberin oğlu ve İsrailoğulları hükümdarı. Kırk yıl hüküm sürmüş, hükümdarlığı sırasındaki başarıları ve hak tanırlığı ile ün salmıştır. Bazı İslam tarihlerine göre, Saba Melikesi Belkıs la evlenmiştir, İ

Sungurlu

Çorum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.390 kilometrekare, nüfusu 76.382 dir. Yüzeyi, genel olarak, geniş platolardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılık, tahıl ekimi ve bağcılıktır.Merkezi 10.619 nüfuslu Sungurlu ilçesidir.

Suriye

Güney sınırlarımıza komşu olan bir ülke, Batısında Akdeniz ve Lübnan, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün, kuzeyinde Türkiye bulunmaktadır. Yüzölçümü 8.860.500 kilometrekare, nüfusu 4.555.267 dir. Başşehri Şamdır Cumhuriyetle yöneltilmektedir. Co

Suruç

Urfa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 677 kilometrekare, nüfusu 35.126 dır, Yüzeyi, genel olarak, tatlı meyilli çıplak dağ yamaçları ile geniş düzlükler halinde uzanan ovalardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.

Suşehri

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.434 kilometerkare, nüfusu 48.718 dir. Yüzeyi genel olara, düzlük alanlardan ve bunları çevreleyen sarp yamaçlı dağlardan ibaredir. Tahıl ekimi, hayvancılık ve sebzecilik, başlıca geçim kaynaklarıdır.Merkezi 5.215 nüf

Susurluk

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 836 kilometrekare, nüfusu 39.754 tür. Yüzeyi genel olarak düzlük alanlardan ve bunları çevreleyen dağ yamaçlarından ibarettir. Tahıl ekimi, sebzecilik ve bağcılık, önemli gelir kaynaklarıdır.Merkezi 11.450 nüfuslu

Sütçüler

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.625 kilometrekare, nüfusu 18.632 dir. Yüzeyi, ormanlarla kaplı sarp dağ yamaçlarından ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Merkezi 2.979 nüfuslu Sütçüler kasabasıdır.

Suudi Arabistan

Arabistan yarımadasını kaplayan bir krallık. Yüzölçümü 1.750.000 kilometrekare, nüfusu 6.036.000 dir. Başşehri Riyat şehridir. Doğusunda İran körfezi, güneyinde, Umman denizi, batısında Kızıldeniz kuzeyinde Ürdün, Irak ve Kuveyt bulunmaktadır. Ç

Süveyş Kanalı

Kızıldenizle Akdenizi birleştiren kanal. Fransız mühendisi Ferdinand de Lessepsin teşebbüsüyle 1869 yılında açılmıştır. Kanalın Portsaitten Süveyş şehrine kadar olan uzunluğu 168 kilometredir. Genişliği, su yüzünde 80 ? 135 metre, su dibinde 45 ? 100 metredi

Sydney

Avustralyanın en büyük şehri ve en önemli limanı. Nüfusu 1.897.000 dir. Maden işleri, gemi yapımı, makine endüstrisi ve biracılık başlıca gelir kaynaklarındandır.

Tahran

Tahran; İranın başşehri. Nüfusu 1.513.000 dir. Yüksek surlarla çevrili olan şehirde şahın geniş sarayı, çarşılar, camiler ve modern yapılar vardır. XVIII. yüzyıldan beri İranın başşehri bulunmaktadır.İşlenmiş deri, işlenmiş bakır, şehrin başlıca tic

Tarsus

Tarsus; İçel iline, bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.404 kilometrekare, nüfusu 129.305 dir. İlçenin yüzeyi, genel olarak, yer yer çok sarp ve dik meyilli, ormanlarla kaplı sırtlardan ve düzlük alanlardan ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı geniş

Taşköprü

Taşköprü; Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.032 kilometrekare, nüfusu 57.245 dir. Yüzeyi ovalık alanlardan ve bu ovaları çevreleyen ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Halkın geçim kaynakları tarla ekimi ve hayvancılıktır. İlçe merkez

Taşlıçay

Taşlıçay; Ağrı iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 750 kilometrekare, nüfusu 14.324 dir. Yüzeyi ovalık ve dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık ve tarım, halkın başlıca geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 2,004 nüfuslu Aşağı Taşlıçay kasabasıdır.

Taşova

Taşova; Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.036 kilometrekare, nüfusu 44.961 dir. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağlık olanlardan, bu dağlar arasındaki derin vadilerden ve yer yer ovalardan ibarettir. özellikle tütün ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.

Tatvan

Tatvan; Bitlis iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.183 kilometrekare, nüfusu 22.18 dir. Yüzeyi dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 6.538 nüfuslu Tatvan kasabasıdır.

Tavas

Tavas; Denizli iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 2.072 kilometrekare, nüfusu 44.26 dir. İlçenin yüzeyi yer yer ormanlarla kaplı, dağlık alanlardan ibarettir. Tarım başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 8.047 nüfuslu Yarangüme kasabasıdır.

Tebriz

Tebriz; İran Azerbaycan ının merkezi olan şehir. Nüfusu 290.000 dir. Tebriz, İslam medeniyeti devrinde, Doğunun pek bayındır ve önemli şehirlerinden biri durumunda bulunuyordu. Halı ve şalları ünlüdür.

Tefenni

Tefenni; Burdur iline bağlı ilçe. Yüzölçümü 1.411 kilometrekare, nüfusu 18.778 dir. Yüzeyi, genel olarak geniş ovalık alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.918 nüfusu Tefenni kasabasıdır.

Tercan

Tercan; Erzincan iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.715 kilometrekare, nüfusu 33.837 dir. Yüzeyi, genel olarak sırt ve yamaçlardan ve düzlük alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Merkezi 2.234 nüfuslu Mamahatun kasabasıd

Terme

Terme; Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 672 kilometrekare, nüfusu 56.317 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş ovalık alanlardan ibarettir. Geniş tahıl ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 5.876 nüfuslu Terme kasabasıdır.

Tibet

Tibet; Orta Asyada bir ülke. Çinin bir yönetim bölümü halindedir. Büyük çöller ve yüksek platolar ülkesidir. Dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar, burada bulunur. Yüzölçümü 1.215.000 kilometrekare, nüfuzu 1.174.000 dir. Başşehri, Lassadır. Ülke, di

Tokat

Tokat ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 32.725 dir. Yüzeyi, güneyden kuzeye doğru uzanarak Yeşilırmak vadisiyle birleşen Behzat suyunun vadilik alanlarından ve bu vadileri çevreleyen yamaçlarından ibarettir. TOKAT İLİ Karadeniz Bölgesi illerim

Tomarza

Tomarza; Kayseri iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 700 kilometrekare nüfusu 32.660 dır. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan vadilerden ibarettir. Tarım ve hayvancılık halkın geçim kaynağıdır. Merkezi 3.726 nüfuslu Tomarza kasabasıdır.

Tonya

Tonya; Trabzon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 107 kilometrekare nüfusu 21.203 tür. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Orman ürünleri halkın başlıca geçim kaynağıdır.

Torbalı

Torbalı; İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.073 kilometrekare nüfusu 37.027 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın geçim kaynakları tahıl ekimi pamuk ve bağcılıktan ibarettir.Merkezi 8.010 nüfuslu Tepek

Tortum

Tortum; Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 936 kilometrekare nüfusu 38817 dir. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.

Torul

Torul; Gümüşhane iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.293 kilometrekare nüfusu 29.296 dır. Yüzeyi ormanlarla kaplı yamaç ve sırtlarından ibarettir. Meyvecilik ve hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 3058 nüfuslu Ardasa kasabasıdır.

Tosya

Kastamonu İline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.354 kilometrekare, nüfusu 3.884 dür. Yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 13,699 nüfuslu Tosya kasabasıdır.

Trablusgarp

Libya krallığının başşehri. Nüfusu 144.000 dür 1912 yılına kadar uzun yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir şehir olan Trablusgarp bu tarihten sonra İtalyanların eline geçmiş İkinci Dünya Savaşından sonra da yeni kurulmuş olan Libya krallığının

Trabzon

Doğu karadeniz bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 4511 kilometrekare, nüfusu 532.999 dur. Kuzeyinde Karadeniz kıyıları, doğusunda Rize batısında Giresun ve Gümüşhane illeri bulunmaktadır. Yüzeyi genel olarak dik ve tatlı meyilli dağ yamaçlarından

Trakya

Kısmen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kısmen de Yunanistanda bulunan, Avrupanın güneydoğusundaki Balkan yarımadasının Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara denizi, Çanakkale Boğazı, Eğe Denizi ile çevrelenmiş güneydoğu bölümüne verilen ad. Türkiye s

Tuna

Avrupada bir nehir. Kara ormandan çıkar, Güney Almanyayı Avusturyayı, Macaristanı Yugoslavyayı geniş menderesler çizerek sular. Buradan Rumanyaya geçer ve üç ağızla Karadenize dökülür. Uzunluğu 2.900 kilometredir. Volgadan sonra Avrupanın en uzun nehridir

Tunceli

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 8.364 kilometrekare, nüfusu 140,068 dir. Kuzeyinde Erzincan, doğusunda Elazığ ve Bingöl, batısında Erzincan ve Elazığ, güneyinde Elazığ illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Fırat ve Murat nehirleri arasınd

Tunus

Kuzey Afrikada Akdeniz yakınlarında bir cumhuriyet. Yüzölçümü 156.000 kilometrekare, nüfusu 4.198.000 dir. Başşehri Tunus şehridir.Tunus, büyük bir tarım ülkesidir. Başlıca ürünleri buğday, arpa ve yulaftır. Zeytin ağaçları ve buğday, Tunusun başlıca geli

Turgutlu

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 876 kilometrekare, nüfusu 63,461 dir. Yüzeyi ormanlıklarla kaplı dağ yamaçlarından verimli geniş ovalık alanlardan ibarettir. Tarım, başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 31.459 nüfuslu Turgutlu kasabasıdır.

Turhal

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1,155 kilometrekare, nüfusu 52.963 dür. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ve verimli ovalardan ibarettir. Pancar ekimi, bahçe kültürleri ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 13,228 nüfusu Turhal

Türkiye

Türkiye; Birinci Dünya Savaşından sonra topraklarının büyük bir çoğunluğu kaybederek tarihe karışmış olan Osmanlı İmparatorluğunun yerine, bir milli mücadele olan Kurtuluş Savaşından sonra kurulan ve cumhuriyet yöneltilen devlet. Yüzölçümü 767.110 kilome

TutakTutak

Ağrı iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 1.554 kilometrekare, nüfusu 21.950 dir. Yüzeyi, genel olarak, çıplak ve tatlı meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 1,848 nüfuslu Tutak kasabasıdır.

Tuzluca

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.912 kilometrekare, nüfusu 24.137 dir Yüzeyi tatlı meyilli, çıplak yamaç ve sırtlardan ibarettir. Tarım ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır Merkezi 2.287 nüfuslu Tuzluca kasabasıdır.

Ukrayna

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine bağlı bir cumhuriyet. Güney batısından Dniester ırmağı ile, güneyden Karadeniz ve Azak denizi ile sınırlıdır. Yüzölçümü 61.000 kilometrekare, nüfusu 41.869.000 dir. Başşehri, Kiev şehridir. Hayvan yetiştiriciliği, buğday, a

Ula

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 822 kilometrekare, nüfusu 14.005 dir. Yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı ve çok dik meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı orman ürünleri, bağcılık bahçeciliktir. Merkezi 4,436 nüfuslu

Ulubey

Uşak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 350 kilometrekare, nüfusu 17.6 dır. Yüzeyi dağlık, vadilik alanlardı ve çıplak platolardan ibarettir. Hallkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve afyondur. Merkezi 4.010 nüfuslu Ulubey kasabasıdır.

Uluborlu

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 207 kilometrekare ,nüfus 6.665 . Yüzeyi, yer yer dağlık alanlardan ovalardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve meyveciliktir. Merkezi 4.334 nüfuslu Uluborlu kasabasıdır.

Uludağ

Marmara Bölgesinin Bursa ili çevresinde, Bursa şehrinin güneydoğusun bulunan. 2.543 metre yüksekliğinde dağ. Kışın kayak gibi kış sporlara yapıldığı yazın da çeşitli dinlenme yerlerinin bulunduğu bir yer olması bakımından, Türkiyenin önemli turistik bölge

Ulukışla

Niğde iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.593 kilometrekare, nüfusu 24.180 dir Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve tarıma elverişli tatlı meyilli yamaçlardan ibarettir. Hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 4.524 nüfuslu Ulukışla k

Umman Denizi

Hint Okyanusunun Arabistan yarımadası, İran yaylasının güney kıyıları, Hindistan arasında meydana getirdiği büyük körfez. Umman denizine İran körfezi, Hürmüz boğazı aracılığı ile açılır.

Ünye

Ordu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 754 kilometrekare, nüfusu 67.735 dir. Yüzeyi yer yer çıplak çoklukla ormanlarla kaplı ve Karadenize bakan dağ sırtlarından ibarettir. Fındık ve tahıl ekimi, başlıca gelir kaynağıdır.Merkezi 9.234 nüfuslu Ünye kasabası

Ural Dağları

Avrupa ile Asya arasında bulunan 2.400 kilometre uzunluğundaki sıra dağlara verilen ad. Bu dağların en yüksek noktaları, 1,600 metreyi aşmaz. Ural dağları, çeşitli maden kaynakları bakımından, özellikle altın, platin manganez, nikel demir, bakır madenleri bakım

Ürdün

Arabistan yarımadasında bir krallık. Yüzölçümü 95.000 kilometrekare, nüfusu 1.516.000 dir. Başşehir Amman şehridir. Kuzeyinde Suriye ve İsrail, doğusunda Irak ve ve Suudi Arabistan, güneyinde Suudi Arabistan, batısında İsrail bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyinden or

Urfa

Urfa ilinin merkezi olan şehir, Nüfusu 59.910 dur. Şehir Harran ovasının Kuzeydoğusunda Germuş dağları ,batı ve güneyinde Cudi dağının sırtları bulunmaktadır. Verimli ve geniş bir ovası kuzeybatı kenarında kurulmuştur. Dağlar çıplaktır. Tarım başlıca ge

Ürgüp

Nevşehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 717 kilometrekare, nüfusu 26.180 dir. Yüzeyi kumsal vadilerle kayalık bölgelerden ve ovalık alanlardan ibarettir. Meyvecilik, sebzecilik, halıcılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 5.017 nüfuslu Ürgüp kasabasıdır

Urla

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 637 kilometrekare, nüfusu 18.724 dir. Yüzeyi Ege denizine ve İzmir körfezine açılan Karaburun yarımadasının geniş berzahının bir bölümünü meydana getirmektedir. Az çok dalgalı ,yer yer makinelerle kaplıdır. Bağcıl

Uruguay

Güney Amerikada Brezilya, Atlas Okyanusu ve Arjantin arasında yer alan bir cumhuriyet. Yüzölçümü 187.000 kilometrekare, nüfusu 2,846.000 dir. Başşehri Montevideodur. Fazla engebeli olmayan toprakları vardır. Sığır, koyun, at başlıca gelir kaynaklarını meydana get

Uşak

Uşak ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 28.927 dir. Kuzey, batı ve doğuda çıplak dağlarla kuşatılmış, güneyinde ise açık bir ova bulunmaktadır. Halı, şeker pancarı, yün dokumacılığı şehir halkının başlıca geçim kaynaklarıdır. UŞAK İLİ

Üsküdar

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 160 kilometrekare, nüfusu 1.821 dir. İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunmaktadır. Yüzeyi, Boğaz kıyılarına bakan, tatlı meyilli, yer yer dalgalı, ormanlarla kaplı alanlardan ibarettir. Halkın çokluğu ,değişmez g

Üsküp

Yugoslavya da bir şehir. Nüfusu 121.600 dür. Makedonyanın en güzel şehirlerinden biridir. Vardar nehri üzerinde kurulmuştur. Yıldırım Bayezit devrinde, Timurtaş Paşa tarafından fethedilmiş, uzun yüzyıllar Osmanlıların elinde kalmış, 1912 yılında Osmanlı sın

Uzunköprü

Edirne iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.275 kilometrekare, nüfusu 62.213 dir. Yüzeyi genel olarak, düz bir ova halindeki geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı karpuz ve kavun yetiştiriciliğidir. Merkezi 18.232 nüfuslu Uzunköprü kasabas

Vakfıkebir

Trabzon iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 190 kilometrekare. Nüfusu 52.708 dir. Halkın başlıca geçim kaynağı mısır, fındık, fasulye, patates ve tütün ekimidir. Merkezi 1.367 nüfuslu Kemaliye kasabasıdır.

Van

Van ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 22.018 dir. Şehir, Van gölünün doğusunda, kıyıya 4 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Güney doğusunda, tamamıyla çıplak yayvan sırtlar halinde dağlar uzanır. Doğu bölgesinin en güzel şehirlerinden biridir.

Varşova

Polonya Halk Cumhuriyetinin baş şehri. Nüfusu 1.172000 dir. Orta Vistül nehri üzerinde kurulmuştur. Avrupama tarihi yapıları ile ünlü önemli ve güzel şehirlerinden biridir. Tarihi boyunca bir kaç defa yabancı devletlerin işgalinde kalmıştır. En son işgali, İkin

Varto

Varto; Muş iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.155 kilometrekare, nüfusu 28.634 dür. başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 2.069 nüfuslu Gümgüm kasabasıdır.

Vatikan

Vatikan; Katolik kilisesinin ruhani lideri olan Papaların yönetiminde bağımsız bir devlet. Romada Vatikan çevresinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 44 hektardır. Nüfusu da yaklaşık olarak 1.500 kişidir. 1929 yılında Mussolini ile Papalık arasında imza edilen bir bağ

Venedik

Venedik; İtalyada Adriyatik denizinin Venedik körfezini meydana getiren gölcükler üzerine kurulmuştur. Nüfusu 330. 555 dır. 122 adacık üzerine kurulmuş bir şehirdir. Şehir kıyıya bir demiryolu köprüsü ile bağlıdır. Şehirde kayıkla dolaşılır. Bu sebeple tar

Venezuela

Güney Amerikanın kuzeyinde bir cumhuriyet. Kolombiya, Brezilya, İngiliz Guayanası ve Atlas Okyanusu ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 912.000 kilometrekare, nüfusu 7.361704tür. Başşehri Caracastır. Ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısı dağlıktır. Merkezde kahve, kak

Vezirköprü

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.514 kilometrekare, nüfusu 56.489 dir. İlçenin yüzeyi hafif dalgalı, yer yer ormanlarla kaplı sırtlarından ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı buğday, arpa ve pancar ekimidir. Merkezi 6.873 nüfuslu Vezirköprü kas

Vezüv

Vezüv; İtalya da Napolinin sekiz kilometre güney - doğusunda ,1.280 metre yükseklikte bir yanardağ. Bu yanardağın tarihte ilk püskürmesi 79 yılında olmuş ve Herculanum, Pompei şehirlerini lavlarıyla örterek yok etmiştir. O zamandan beri yanardağ kül ve lavlar sa

Vietnam

Vietnam; Hindiçini yarımadasında bulunan bir ülke. 1884 yılından 1940 yılına kadar Fransız egemenliğinde kalmış, İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında komünistler bir bağımsızlık cephesi kurmuşlar ve Fransızlara k

Viranşehir

Viranşehir; Urfa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 5.498 kilometrekare, nüfusu 30.218 dir. Yüzeyi genel olarak çok hafif dalgalı sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 5.096 nüfuslu Viranşehir kasabasıdır.

Viyana

Viyana; Avusturya Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 1.619.668 dir. Tunanın kolları üzerinde kurulmuş, tarihi bir şehirdir. Eskiden Avusturya İmparatorluğunun merkezi idi. Bir çok zengin kütüphaneleri, imparatorluk sarayı, belediye ve opera binaları gibi tarihi özelli

Vize

Vize; Kırklareli iline bağlı ilçe. Yüzölçümü 1.075 kilometrekare, nüfusu 29.178 dir. İlçenin yüzeyi Istranca dağlarının ormanlarla kaplı sırtlarından ve bu sırtların güney - batı yönünde uzanan ovamsı düzlük halinde uzantılarından ibarettir. İlçe hal

Volga

Volga; Rusya ve Avrupanın en uzun ırmağı. Uzunluğu 3.694 kilometredir. Valday yaylasından çıkar, uzun bir yol takip ederek ve gemilerin geçebileceği büyük bir su yolu meydana getirerek Hazar denizine dökülür.

Washington

Amerika Birleşik Devletlerinin başşehri ve Columbia bölgesinin merkezi. Nüfusu 802.200 dür. Büyük bir idare şehri özelliğindedir. Federal kuvvetler, cumhurbaşkanına oturduğu, Temsilciler Meclisi ile Senatonun bulunduğu yerdir. Bu şehir halkı, doğrudan doğruya cum

Yahyalı

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.200 kilometrekare, nüfusu 23.276 dir. Yüzeyi genel olarak çıplak sırtlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. İlçe merkezi 8.697 nüfuslu Yahyalı kasaba

Yalova

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 442 kilometrekare, nüfusu 33101 dır. Yüzeyi Marmara denizine doğru uzanan Samanlı dağlarının genel olarak ormanlarla kaplı dik ve tatlı meyilli yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynakları arasında b

Yalvaç

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.275 kilometrekare, nüfusu 46.263 dür. Yüzeyi, genel olarak geniş düzlük alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi , hayvancılık, meyvecilik, el dokumacılığı halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 10.378 nüfuslu Yalva

Yassı Ada

İstanbulda Burgaz adasının batı yönünde bulunan kayalık bir ada. 170 metre genişliğinde, 280 metre uzunluğunda, 47 metre yükseklikte kayalık bir adadır. 27 Mayıs 1960 Hareketi üzerine kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanı tarafından, yargılanmaları yap

Yatağan

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.315 kilometrekare, nüfusu 33.386 dır. Yüzeyi genişçe bir ova ile bu ovayı çevreleyen dik meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı mısır, tütün ekimidir.Merkezi 3.176 nüfuslu Yatağan kas

Yayladağı

Hatay iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 438 kilometrekare, nüfusu 19.513 tür. Yüzeyi genel olarak sert ve dik meyilli dağ yamaçlardan ve bu dağ kitleleri arasında kalan hafif dalgalı alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve meyvecilikti

Yemen

Arabistan yarımadasının güney - batısında Kızıldeniz boyunca uzanan bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 195.000 kilometrekare, nüfusu yaklaşık olarak 5 milyondur. Bu ülkenin yüksek bölümleri, Arabistan yarımadasının en verimli yerleridir. Buralarda, arpa, buğday, dar

Yeni Zelanda

İngiliz Milletler Topluluğu içinde bağımsız bir devlet. Okyanusyada birbirinden çok boğazıyla ayrılan iki adadır. Yüzölçümü 284.480 kilometrekare nüfusu 2.414.064 tür. Başşehri Wellingtondur. Güzel ormanları ve otlakları olan bol miktarda tahıl yetiştirilen

Yenice

Çanakkale iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 637 kilometrekare, nüfusu 23.243 dür. Yüzeyi genel olarak sık ormanlarla kaplı sırt ve yamaçlardan ve bu yamaçlarla sırtlar arasında kalan verimli vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve t

Yenişehir

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 757 kilometrekare, nüfusu 44.778 dir. Yüzeyi, yer yer maki ve ormanlarla kaplı sırtlardan ve sırtların meydana getirdiği geniş ve alüvyal ovadan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı geniş ölçüde tahıla dayanmak

Yerköy

Yozgat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.250 kilometrekare, nüfusu 24.052 dir. Yüzeyi ,genel olarak geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 5.926 nüfuslu Yerköy kasabasıdır.

Yeşilhisar

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 726 kilometrekare ,nüfusu 14.256 dır. Yüzeyi, genel olarak dik meyilli, çıplak dağ yamaçlarından ve bu dağ yamaçlarının meydana getirdiği geniş ovalık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekim

Yeşilırmak

Karadenize dökülen ırmaklarımızdan biri, uzunluğu 416 kilometredir. Sivasın kuzeyindeki Köse, Tekel, Aşmalı ve Dumanlı dağlarının sularından meydana gelir, Çekerek ve Kelkit çaylarından kol alır. Samsunla Terme arasındaki Civa burnunda Karadenize dökülür.

Yeşilova

Burdur iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.414 kilometrekare, nüfusu 26.608 dir. Yüzeyi yer yer ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve genişçe yer tutan ovalardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve pancar yetiştiriciliğidir.

Yıldızeli

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.788 kilometrekare, nüfusu 56.531 dir. Yüzeyi genel olarak geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 4.582 nüfuslu Yıldızeli kasabasıdır.

Yugoslavya

Orta ve Güney Avrupada altı federal devletten meydana gelmiş bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 255.000 kilometre, nüfusu 18.512.805 tir. Başşehri Belgraddır. Balkanların ve Tuna Nehri ülkelerinin en genişi durumundadır. Coğrafya : Üç büyük bölüme ayrılar

Yunanistan

Balkan Yarımadası ülkelerinden biri. Krallıkla yönetilir. Yüzölçümü 133.000 kilometrekare, nüfusu 8.357.526 dır. Başşehri Atina şehridir. Coğrafya : Büyük kısmı dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu dağlar, Yunanistan Balkan Yarımadasının diğer kıs

Zambezi

Güney Afrikada bir nehir. Bir çok çaylar ve göller sularının birleşmesiyle Lunda yaylasından iner, çağlayanlar meydana getirdikten sonra Mozanbik kanalına dökülür. Uzunluğu 2.660 kilometredir. Çağlayanlarının en önemlisi Viktorya çağlayanıdır.

Zara

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.704 kilometrekare, nüfusu 50.501 dir. Yüzeyi, geniş ovamsı bir vadi ile bu vadiyi çevreleyen dağlık, alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 6.627 nüfuslu Zara kasa

Zile

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.792 kilometrekare, nüfusu 67.469 dur. Yüzeyi genel olarak geniş ovalardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimine dayanmaktadır. Merkezi 21.3999 nüfuslu Zile kasabasıdır.

Zonguldak

Karadeniz Bölgesinde bulunan Zonguldak ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 54.026 dır. Şehir, Batı Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Güney bölümleri ormanlara kaplı dağlık alanlardan ibarettir. 1829 yılında maden kömürünün Uzun Mehmet tarafından bulunmasınd

Akropolis Nedir

Atina"ya giden bütün turistlerin ilk hedefi "Akropolis "e çıkmaktır. Akropolis, Atina"nın içinde, denizden yüksekliği 270, uzaklığı 5000 metre olan bir tepedir. Tepenin üstü 310 metre uzunlukta ve 140 metre genişlikte olup, hemen hemen tamamen düzdür.

Amazona Niçin Bu Ad Verilmiştir

1539 yılında iyi donanmış,güçlü ve kalabalık bir İspanyol birliği, Ekvator"daki Kuito kasabasından yola çıkmıştı. Bu yolculuğun amacı ,daha doğuya doğru içerilere gitmek,orada ne gibi zenginlik kaynakları olduğunu öğrenmekti.Birliğin yiyeceği ve beraberin

Amerika Nasıl Keşfedildi

1451 ile 1506 yılları arasında yaşamış olan Kristof Kolomb İtalya"nın Cenova şehrinde doğmuş bir denizciydi. Bir dokumacının oğluyken yaptığı öğrenim ve nasıl olup da denizciliği seçtiği hakkında kesin bir şey bilinmiyor. Kardeşi Fernando" nun sonradan yaz

Antartika Neresidir

Antarktika, zaman zaman "Altıncı kıt"a" diye de tanımlanan Güney Kutbu"dur. Oldukları yere sığamayan, yaşadıkları çevreyle yetinmeyen insanlar,en son olarak Antarktika"yla ilgilenmişlerdir. Büyük keşifler için nice zorlukları göze alan, üzerinde yaşadıkları d

Avustralyayı Kim Keşfetti

Tasmanya"nın da keşfedilmesiyle, Avustralya, Tasmanya ve Yeni Zelanda"nın kıt"a büyüklüğünde bir adanın parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bütün bunların keşfedilmesi, 1728 yılında İngiltere"nin Yorkshire (Yorkşayr) ilindeki Marton köyünde doğmuş olan Jam

Büyük Çin Şeddi Niçin Yapılmıştır

Belirli yüz ölçümünde bir araziniz varsa ve yabancıların bu araziye girmelerini önlemek istiyorsanız,bunun çevresine bir duvar çekmeği düşünmez misiniz? Eski Çin"de de,yabancıların girişlerini kontrol,özellikle istilacıları önlemek amacıyla, şe

Dominik Nerededir

Haiti Adasının doğu yarısını kaplayan Dominik, bir orta Amerika devletidir. Üç tarafından Atlas Okyanusu ile çevrilmiş olan Dominik"in batısında Haiti devleti vardır. Yüzölçümü 48,422 km. olan bu küçük devlet"in nüfusu 2 milyon 894 bin olup,başkenti Ciudad T

Dünyanın 7 Harikası Nedir

Eski çağlarda yaşayan insanların, "Dünyanın Yedi Harikası" diye tanımlanan gerçekten çok büyük, dev ölçüdeki yapıt ve anıtların günün birinde ortadan kaybolacaklarını akıllarının kıyısından bile geçirmedikleri muhakkaktır. Bunlardan geri k

Dünyanın Damı Neresidir

Orta Asya"da bulunan 1.150.000 km yüzölçümündeki Tibet, "Dünyanın Damı" diye tanımlanır. Bunun nedeni, nüfusu 1.275. 000 olan Tibet"in dünyanın en yüksek yerinde bulunan bir ülke niteliği taşımasıdır. Gerçekten de, ülkenin denizden yüksekliği 3500 ile 5000 m

Dünyanın En Garip Memleketi

Bu soruya hiç şüphesiz BİAFRA diye cevap verebiliriz .Afrikada, Atlas Okyanusu sahilinde, Guinea körfezinde, Nigeria"nın bir parçası üzerine kurulmuş olan bu küçük devletin şu anda ne nüfusu,ne yüzölçümü, ne de hudutları bellidir. İşin en garip t

Dünyanın En Küçük Devletleri

Avrupa"nın dört buçuk minik devletini şöylece sıralayabiliriz : Liechtenstein (Lihtenştayn) Prensliği.SanMarino Cumhuriyeti, Manaco (Monako) Prensliği, Lüksemburg Dukalığı ve Andora. Şimdi sırasıyla bunları görelim. LİECHTE

Dünyanın En Uzak Noktası

Dünyanın medeniyetten ve dolayısı ile insaniyetten en uzak noktası Güney kutbundadır. Sovyet"ler tarafından bulunan ve Rusça "Polyus Nedostupnosti" adı verilen bu nokta, güney kutbundaki "erişilmez kutup" noktasıdır. Bu nokta Antartika sahill

Dünyanın İlk Sineması Nerede Açıldı

Gerçek anlamı ile seyirciler için ilk sinema 2 Nisan 1902 yılında Kaliforniya"nın Los Angeles şehrinde açıldı. O gün bugündür Los Angeles sinema dünyasının merkezi olma özelliğini muhafaza etmektedir. Los Angeles"in meşhur "Elektrik Tiyatrosu"nun sir

Efes Nerededir

Asıl adı "Ephesus" olan Efes"in yıkıntıları, İzmir"in Selçuk ilçesinin 3 kilometre batısında bulunmaktadır. Efes şehri "Prion" Panayır dağının yamaçlarında kurulmuştur. Şehrin kimler tarafından ve hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemekte

Güney Kutbu Ne Zaman Keşfedildi

Norveç bayrağının güney kutbunda ilk defa olarak dalgalandığı tarih, 16 Aralık 1911dir. O yılın ekim ayında Norveçli kaşif Amundsen,bir heyetle beraber (Balina Körfezi)ni karargah yaparak, sefere, çıktı. Dört arkadaşı ve köpekler tarafından çek

Hiroşima Nerededir

Hiroşima, Japonya"da Honsu adasının güneyindeki bir liman ve şehrin adıdır. Osaka"nın 250 km. batısında bulunan Hiroşima "nın nüfusu ikinci dünya savaşından önce 343.970 di. 6 Ağustos 1945 tarihinde Amerikalıların attığı Atom bombası bu nüfusu

İstanbul Bogazının Uzunluğu

Marmara denizi ile Karadenizi birleştiren İstanbul boğazının uzunluğu, yaklaşık olarak 29. 900 metredir.Buna girinti ve çıkıntılar dahil değildir. Genişliği ise yer yer değişir. En dar yeri,Rumelihisarı ile Anadoluhisarı arasında olup, 698 metredir.

Kartaca Neredeydi

Eski çağlarda, Kartaca Kuzey Afrika"daki sitelerin en ünlüsü ve güçlüsüydü. O çağların Kartaca"sı, şimdiki Tunus"un olduğu çevredeydi. Bilimsel bir tarihi değer taşımayan efsanelerin söylediği gibi Kraliçe Dido tarafından değil, İsa"dan önce 9. yüzyılda

Krallar Vadisi Nerededir

Genellikle "Mezarlar Vadisi" diye anılan "Krallar Vadisi", Yukarı Nil"in batı yakasında ve Tep Vadisindedir.Burası birçok Mısır Firavunu"nun mezarının bulunduğu yer olduğu için, yukarda belirttiğimiz gibi "Mezarlar Vadisi" diye de isimlendirilir. Tep kent

New York Nasıl Kuruldu

Amerika Birleşik Devletleri"ne 11. eyalet olarak 1788 yılında katılan New York Eyaletinin en büyük şehri New York’un kuruluşunun hikayesi gerçekten ilginçtir. New York halen sadece Amerika"nın değil, dünyanın da en büyük ve en kalabalık şehirlerinden

Önemli Bölgeler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 1

1539 yılında iyi donanmış,güçlü ve kalabalık bir İspanyol birliği, Ekvator"daki Kuito kasabasından yola çıkmıştı. Bu yolculuğun amacı ,daha doğuya doğru içerilere gitmek,orada ne gibi zenginlik kaynakları olduğunu öğrenmekti.Birliğin yiyeceği ve beraberinde taşıdığı

Önemli Bölgeler - www . Nedir ve Kimdir .com - Sayfa 2

Amerika Birleşik Devletleri"ne 11. eyalet olarak 1788 yılında katılan New York Eyaletinin en büyük şehri New York’un kuruluşunun hikayesi gerçekten ilginçtir. New York halen sadece Amerika"nın değil, dünyanın da en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biridir. Doğudan batıya ka

Panama Kanalı Ne Zaman Açıldı

Yıllık trafik kapasitesi 75 milyon tonu bulan Panama Kanalı, Süveyş ve Baltık Denizi"ndeki Kuzey-Doğu Kanalıyla birlikte dünyanın 3 büyük kanalından biridir. Panama Kanalının genişliği en dar yerinde 91,en geniş kısmında da 300 metredir. Kanalın uz

Patagonya Neresidir

Patagonya, Güney Amerika"da Pasifik Okyanusu ve Atlas Okyanusu arasında, giderek darlaşan burun kesimini kaplayan bölgedir. 1519 yılında ünlü kaşif Macellan tarafından keşfedilmiş olan Patagonya, sonraları Fitzroy,King,Musters ve daha bazı kaşiflerin içerilere yapt

Pompei Şehri Nasıl Bulundu

Vezüv Dağı"nın eteklerindeki Pompei-Roma İmparatorluğunun en büyük şehirlerinden biriydi. M. S. 79 yılında, çoktandır sakinleşmiş olduğuna inanılan Vezüv yanardağı birdenbire ateş püskürmeye başladı ve 24 saat içinde, bütün Pompei yanarak yeryüzünden s

Siyam Nerededir

Batılılar için Hong-Kong"dan sonra dünyanın en esrarengiz şehri Siyam"in başkenti "Bangkok" dur. Birçok macera filmine konu olan "Bangkok" gerçekten garip bir şehirdir, uzakdoğudaki büyük casus ve gangster şebekelerinin üslendiği Bangkok"da,hemen hemen bütün mille

Tanrılar Diyarı Nepal Nerededir

Dünyanın en yüksek tepesi Everest "Tanrıların Tahtı" diye isimlendirilmektedir. Nüfusu 9.500.000, yüzölçümü 140.00u km2 olan Nepal ise, "Tanrılar Diyarı" diye tanımlanır. Halkının yaşantısı, ülkenin coğrafi durumu nedeniyle kendine has,hatta esra

Türkiyede En Büyük Ada Hangisidir

Bu soruya doğru cevap vereceklerin sayısının pek fazla olacağını sanmıyoruz. Pek çok kimsenin aklına irili ufaklı adaların isimleri geldiği halde,İmroz"u hatırlamayacaklardır. Ege denizinde, Çanakkale boğazının kuzeybatısında bulunan İmroz adası

Ümit Burnuna Niçin Bu İsim Verildi

1486 yılında Bartholome Diaz adında Portekizli bir soylu, Lizbon"dan denize açıldı. Diaz, Afrika kıyılarını izleyerek kimsenin gitmediği kadar ötelere ulaşmak kararındaydı. Kongo Nehri"nin ağzını geçtikten sonra, şiddetli bir fırtına yüzünden gemi rotasını

Yeni Dünyaya Niçin Amerika Denildi

Kristof Kolomb"un seyahatinden, Karaib Denizi ve güneyde büyük adaların hemen hepsine ayak basılıp, sayısız koloniler kurulduktan sonra,İspanya"nın yöneticileri Kolomb için üç seyahat daha düzenlediler. Yeni Dünya"dan akan altın ve getirilen köleler,İspanyolları

Empresyonizm Nedir

Dünya sanat tarihinde büyük bir yeri olan Fransız Ressamı Claude Monet (Klod Mone) aynı zamanda çok yaygın bir sanat ekolünün (okul-tarz ) kurulmasında da çıkış noktası sayılır. Monet, güneşin deniz üzerindeki renklendirmelerini tasvir eden bir tab

Heykel Sanatı Nasıl Doğdu

Heykel resim kadar,belki resimden daha da eski bir sanattır. Kilden yapılmış küçük figürler, totem direkleri, şeytan maskeleri, Easter Adasında bulunmuş garip oymalar Maya Kızılderililerin yapmış oldukları şeyler, heykel sanatının bütün dinlerde nice önemli bi

Hint Sanatının Özellikleri Nelerdir

Hint sanatının en gelişmiş kolu mimarlıktır.Çok süslü yapılar, Hint mimarlığının karakteristiklerini açık seçik belirtir. Başka türlü söylemek gerekirse, Hint mimarlığında belirgin özellik aşırı ölçüde süslü bir üsluptur. Ancak bu aşırı süslü

İkebana Nedir

"İkebana" Japonya"da geleneksel bir sanat halini almış olan çiçek düzenleme işine verilen genel isimdir. Japonların çiçek düzenleme işinde yaptıkları uygulamaların sembolik anlamları vardır. Başka türlü söylemek gerekirse, çiçeklerin değişik biçimde düzen

İlk Banka Ne Zaman Kuruldu

Bugün size çeşitli hizmetleri olan bankanız, aslında iki temel amaçla çalışır. Bu amaçlardan biri tasarruf sahiplerinin paralarını almak ve aynı kişiler geri isteyinceye kadar muhafaza etmektir. İkinci amaç da belirli bir faiz ödemeyi kabul eden kimselere borç (k

İlk Müze Ne Zaman Açıldı

Tarihin kaydettiği ilk müze, Milattan üç yüz yıl önce İskenderiyede kurulmuştur.Hiç şüphe yok ki bu tarihten önce de bazı değerli eşyaların toplu halde bulundurulduğu yerler vardı. Ancak tarihte bunlara ait bir kayda rastlamak mümkün değildir. Yun

Leonardo Da Vinci Kimdir

İtalya"da Rönesans döneminin sanat tarihine hiç sönmeyecek bir yıldız niteliğiyle intikal eden ünlü siması Leonardo da Vinci, Piero Antonio da Vinci adındaki bir avukatın gayrı meşru oğlu olarak 1452 yılında doğmuştur. Doğduğu yer,ailesinin adını almış old

Minyatür Nedir

Ortaçağ"da, el yazması kitapların bölüm başlarındaki ilk kelimelerin ilk harfleri "minium" diye isimlendirilen maden kırmızısı (sülyen)le boyanır,böylece süsleme yapılırdı.Küçük boydaki renkli ve boyalı,genellikle el yazması kitapların süslemesinde kullan

Mozaik Nedir

Mozaik, yan yana yerleştirilmiş veya yapıştırılmış küçük, muhtelif renklerde cam veya taş parçalarının bütünlendiği bir resim,bir tasvirdir. Güvenilir kaynaklara göre,Akdeniz çevresindeki halklar tarafından icat edilmiş bir sanat koludur ve M. Ö

Sanatın Kaynağı Çin Midir

Edebiyatının tarihi Milattan 3000 yıl öncelerine kadar uzanan,zengin ve derin düşünü tarihiyle,bu alandaki eserlerle dünya felsefesine büyük katkılarda bulunan Çin,sanat alanında da çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bir örnek vermek gerekirse, Milattan binlerce y

Alemdar Vakası Nedir

Tarihimizin her devrinde yenilik hareketlerine karşı bazı girişimlerde bulunulmuştur.Özellikle Yeniçerilerin giriştikleri kanlı olaylar batıya açılan kapıları sık sık kapamış ve neticede Osmanlı İmparatorluğunun çağdaş uygarlık düzeyinden geri kalmasına s

Alfabe Nasıl Doğdu

Hepimizin bildiği gibi ,yazıda kullanılan harf dizisi "alfabe"diye tanımlanır. Alfabedeki harflerin her biri belirli bir sesin karşılığıdır. Çok eski devirlerde,insanların anlaşması konuşmayla, ya da işaretlerle oluyordu. Sonraları,bazı şeylerin ile

Anibal Kimdir

Tarih"de yenilgeye uğradığı halde önünde hürmetle eğilinen ve şerefi bir kat daha artan ender kumandanlardan biri de Kartacalı Anibaldir. Arkası Roma donanması ile çevrili bulunan Anibal,hiç bir yerden ikmal ve destek görmeden tam 16 yıl sayıca çok ü

Ateş Nasıl Keşfedildi

İnsanoğlu ateşi çok eski zamanlardan beri bilmektedir.Bundan yüz binlerce yıl önce Avrupa"da insanların yaşamış olduğu belirli mağaralarda,ocak niyetine kullanıldığından şüphe edilmeyen taşlar arasında kömür ve yanık kemik parçaları bulunmuştur.

Atom Bombası Nasıl Yapıldı

6 Ağustos 1945 tarihinde yerel saatle 08.15"te Hiroşima üzerine,üç gün sonra da 9 Ağustos"ta Nagasaki şehrine atılarak 100. 000 den fazla insanın ölmesine yol açan, 2. Dünya Savaşını kesin bir şekilde sonuçlandıran atom bombalarının yapılmasıyla ilgili çalı

Aztekler Kimdir

Büyük İspanyol denizcisi Cortez 1519 da "Mexico" vadisine geldiği zaman,karşılaştığı manzara onu hayrete düşürdü. Karşısında herşeyi ile muazzam bir şehir vardı. Büyük tapınakları , beyaz sarayları, muntazam bahçeleri çevreleyen geniş duvarları,büyük

Babil Kulesi Nedir

7 katlı, 90 metre yüksekliğindeki Babil Kulesi,dünyanın en büyük eserlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Aslında bir tapınak olan Babil Kulesi,Sümer dilinde "Yerin ve Göğün Temel Taşı" diye isimlendirildiğine göre Sümerliler tarafından yapıldığına inanı

Barboros Kimdir

Kaptanı derya Barboros Hayrettin Paşa,Akdenizi bir Türk gölü haline getiren, adını bütün dünya"nın saygı ile andığı büyük bir Türk amiralidir. Barboros, 1473"de Midilli adasında doğmuştur. Babası Eceova"lı sipahizade Yakup Bey, Midilli"nin fethin

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Nedir

İnsanoğlu, her büyük savaştan sonra, savaşı önleyecek,milletler arası ilişkileri barışçı yollardan düzenleyecek, milletler arası bir örgüt kurmak istemiştir. Ancak, savaşın acıları unutulup,açılan yaralar sarılınca,herşey unutulup, gene eskiye dönüldü

Cem Sultan Kimdir

1459 yılının 23 Aralık günü Edirne Sarayı"nda doğup,25 Şubat 1495 de Napoli"de ölen Cem Sultan, Osmanlı İmparatorluğunun en bahtsız şehzadelerinden biriydi. Fatih Sultan Mehmet"in üç oğlunun en küçüğü olan Cem"in annesi Çiçek Hatun" dur. Cem Su

Çerkez Hasan Vakası Nedir

Sultan Azız tahttan indirilmiş ve öldürülmüştü. Sultan"ın kayınbiraderi ve aynı zamanda da yaveri olan Çerkez Hasan Bey,bu olayı bir türlü hazmedememişti. Üstelik yeni padişah onu Bağdata göndermek istiyordu. Oysa, Sultan Aziz"in intikamını almadan İstanbul"d

Çırağan Vakası Nedir

Beşinci Sultan Murat tahtan indirilmiş ve yerine kardeşi ikinci Abdülhamit Padişah ilan edilmişti. İkinci Abdülhamit vesveseli, korkak bu yüzden de aydın zümre"ye zulmeden bir padişahtı. Kimse tarafından sevilmiyor, ancak kimse de onunla uğraşmaya pek c

Dünyada İlk Okul Nerede Açıldı

Hepimiz biliriz. Okul,insanların, özellikle çocukların ve gençlerin eğitimi için açılmış, onların öğrenim yapmak amacıyla bir araya geldiği bir yerdir. Bu tanımlamadan iki gerçek ortaya çıkmaktadır: Okul belirli bir yerdir. Bir defada birden fazla

Düzenli Atlı Posta Arabaları Ne Zaman Çalışmaya Başladı

Düzenli atlı posta arabaları, ilk olarak 1780 yıllarında İngiltere"de çalışmaya başlamıştır. Tehlikeli yol ve geçitlerdeki haydutlardan, soygunculardan korumak amacıyla bu posta arabalarına silahlı muhafızlar eşlik ediyorlardı. 1800 yıllarında, İngiltere"nin

Ehramlar Nedir

Eski Mısır toplumunda kral olan firavunların , geometrideki piramit biçiminde, dev boyutlu taş yığınlarından yapılar halindeki mezarları "ehramlar" diye bilinir. Eski Mısırlılar"ın uygarlık bakımından nice ileri düzeyde olduğunu, o çağdaki Mısır

Enderun Nedir

Osmanlı İmparatorluk sarayında iç örgütlenme ve burada bulunan şimdiki üniversite seviyesindeki yüksek okul "Enderun" diye isimlendirilirdi. "Oda" olarak isimlendirilen 7 bölüm, "Enderun" un bütününü meydana getirirdi. Bu odaları şöylece sıralayabili

Eski Cağlarda Yiyecek Nasıl Korunurdu

İsa"dan önce, eski Mısır gerçekten büyük ve uygar bir toplumdu. Eski Mısırlıların çeşitli konulardaki buluşları ve uygulamaları, bu sözümüzü kesinlikle doğrulamaktadır. Eski Mısır toplumunun egemen sınıfı ve soyluları,lüks derecesine varan

Eski Mısır Uygarlığı Nedir

Tarih kaynakları,çeşitli begeler ,o çağdan günümüze kadar ulaşan eserler,yapılar ve kalıntı niteliğinde şeyler,Eski Mısır"da gerçek anlamıyla büyük, çok gelişmiş ve parlak bir uygarlık olduğunu ortaya koymaktadır. Eski Mısır ekonomisi tarım ve hayvancı

Estergon Kalesi Nedir

Türk tarihinde ayrı bir yeri olan ve üzerine "Estergon kalesi su başı hisar. Baykuşlar çağırır bülbüller susar. Kafir bayrağını burcuna asar diye türküler yakılan Estergon kalesi, Tuna ve Gran nehirlerinin kavşağında, Budin"inkırk beş kilometre kuzeybatısın

Fatih Nasıl Ölmüştür

Yedinci Osmanlı hükümdarı olup 1430 ile 1481 yılları arasında yaşayan, başta İstanbul şehri bulunmak üzere 200 şehir, 2 imparatorluk ve 14 ülkeyi Osmanlı Devleti"nin sınırları içine katarak "Fatih" unvanını alan II. Mehmet"in ölümüne ilişkin çeşitli söyl

Fosil Nedir

Tarih öncesi çok eski çağlarda toprak altına gömülüp kalmış, değişik bir yapı ve görünüş alarak adeta " taşlaşmış " hayvan ve bitki kalıntıları "fosil" diye tanımlanır. Fosilleri bulunan ilk bitkiler 500. 000. 000 yıl önceden kalmış yosunlar ve bakteri

Gladyatör Kimdir

Eski Roma"da,çeşitli nedenlerle düzenlenen eğlencelerde ,taraflardan birinin ölümü ile son bulan kanlı dövüşlerde savaşanlara "Gladyatör" denirdi. Bu ad,Latince kılıç anlamına gelen Mgladius" kelimesinden türemiştir. Gladyatör"ler genellikle bünyec

Gordiyom Düğümünü Kim Bağlamış

Bu düğüm, Firikya"da Jüpiter tapınağının yakınındaydı.Gordius adında bir çiftçi tarafından bağlanmıştır.Bu düğümü çözebilecek kimsenin,bütün dünyanın hakimi olacağı rivayeti ,kısa bir zamanda her tarafa yayılınca,Büyük İskender,Küçük Asya sef

Haçlı Seferleri Nedir

Müslümanlık sağlam temeller üzerinde giderek yaygınlaşırken, doğudaki kaynaklar Müslüman Türk devletlerin ve diğer Müslüman ülkelerin zenginliklerinin, dolayısıyla uygarlık ve güçlerinin de gitgide artmasında önemli rol oynuyordu Böylece ll.yüzyıl"a kadar

Iı. Dünya Savaşı Nasıl Çıktı

1939 yılının ilkbaharında,bütün dünya fitili ateşlenmiş dev boyutlu bir barut fıçısının üzerinde oturuyor durumundaydı. Üstelik fitil bir yerden değil,birkaç yerden ateşlenmişti. Ağır ağır, fakat ergeç patlama noktasına ulaşacağından kuşku olmayan bir

İlk Deniz Fenerini Kim İcat Etti

Herhangi bir trafik işaretinin olmadığı ,tehlikeli noktaları ,geçitleri,dönemeçleri, yakın şehirleri ve kasabaları, demiryolu geçitlerini,toprak kaymalarını işaret eden levhaların bulunmadığı bir karayolu düşünebilir misiniz? Karayollarında bu t

İlk Gazete Nerede Basıldı

Gazete artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bir gazetenin yayınlanmasındaki temel amacın "haber vermek" olduğunu bilmeyen de yoktur. Nitekim gazetenin en ilkel örneği, sadece haberlerin duyuru iması amacına dayanmaktaydı. Gelip ge

İlk Haritayı Kim Yaptı

Güvenilir kaynaklardan bildiğimiz kadarıyla, ilk haritanın tarihi M. Ö. 2500 yılına uzanmaktadır. Bu harita, fırınlanmış ya da güneşte pişirilmiş toprak (çamur)kalıplar üzerine yapılmıştı. Söz konusu ilkel haritanın kaynağı eski Mısır"dı.

İlk Kitap Ne Zaman Yazıldı

Bildiğimiz kadarıyla kitaplar Orta Çağda ortaya çıkmıştır.Onlara biraz olsun yakınlığı olan şey,papirüs rulolar üzerine yazılardır. Bu rulolar,papirüs yapraklar birbirine yapıştırılarak hazırlanıyordu. Eski Romalılar, bunları bildiğimiz "cilt” anlamına

İlk Köprüyü Kim Yaptı

Bir köprünün kurulmasında temel amaç belirli bir genişlikteki suyu geçmek olduğuna göre,bu soruyu cevaplandırmak için tarih öncesi zamanlara kadar dönmemiz gerekecek. Yaşadığı çevrede gelip geçmesi gereken yol üzerinde büyükçe akar sular bulunan

İlk Polis Örgütü Ne Zaman Kuruldu

İlkel anlamıyla "polis" ligin tarihçesi, insanlığın çok eski zamanlarına kadar uzanmaktadır. İlkel toplumlarda kabilenin ya da topluluğun şefi,kendi halkı arasında huzur ve barış halinin sürdürülmesini,belirli kurallara karşı gelen kimselerin kovuşturulmasın

İlk Uçan Türk Kimdir

17. yüzyılda yaşamış olan Hezarfen Ahmet Çelebi ilk uçan Türk ve çeşitli buluşlarıyla ünlü bir bilgindir. Zaten Ahmet Çelebi"ye "Hezarfen" lakabının verilmesi de, bu kelimenin "binbir şey bilen" anlamına gelmesindendir. 17. yüzyılın ilk yarısınd

İnsanın Kullandığı İlk Maden Nedir

M.Ö 800 yıllarında, Taş Devri"nin Neolitik insanı tarafından keşfedilen ve kullanılan ilk maden bakırdır.Neolitik insan saf bakırı taş yerine kullanmıştı. Yumuşak bir maden olan bakırın dövülerek şekillendirilmesi kolaydı. Ayrıca, çekiçle vurularak sertle

İstanbul Nasıl Kuruldu

Halen İstanbul"un Asya yakasındaki Kadıköy"de, Fikir Tepesi diye tanımlanan çevrede bundan 20-21 yıl önce yapılan kazılar esnasında, M. Ö. 3000 yılına ait bazı aletler ve iskeletler bulunmuştu. Buna göre, o tarihlerde İstanbul"un Asya yakasında birtakım insanlar

İstanbul Tüneli Ne Zaman Yapıldı

Beyoğlu ile Galata"yı birbirine bağlayan bir yeraltı yolu niteliğindeki 626 metrelik İstanbul Tüneli"nin yapımına,Henri Gavan adındaki bir Fransız mühendisin 1869 yılında aldığı imtiyazla başlanmış sayılabilir. Tasarıyı gerçekleştirmek için yatırım yapac

Kahve Nasıl Keşfedildi

Diğer bazı şeyler için söz konusu olduğu gibi,kahvenin keşfi de efsanelerin yarı karanlık dünyasında gizli kalmış bir gerçektir. Başka türlü söylemek gerekirse insanlığın tarihinde ilk fincan kahveyi içmek zevkinin kime ait olduğu kesinlikle bilinmiyor.

Kalemi Kim İcat Etti

"Yazı" dediğimiz şey, uygarlığın gelişmesi ve yayılması bakımından en önemli rol oynamış unsurlardan biri, belki de birincisidir. İnsanın düşüncelerini ve yaptığı işleri, denemeleri, çalışmalarının sonuçlarını, belirli konulardaki başarı ve başarı

Kapalı Çarşıyı Kim Yaptırdı

Dünyaca ün kazanmış, turistlerin akın akın ziyaret ettikleri, belki dünyada bir eşi daha bulunmayan İstanbul Kapalıçarşısı,1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından sadece "bedesten" kısmıyla ve ahşap olarak yaptırılmıştır. Zaman zaman deprem

Kapıkulu Ne Demektir

Osmanlı hükümdarı I. Murad,babası Orhan Bey zamanında kurulmuş olan piyade ve süvari teşkilatına dokunmadan,doğrudan doğruya kendi emri kumandası altında olacak yeni bir ordu kurmak gereğini duydu. Yeniçeri, cebeci ve sipahi adı verilen kapıkulu ocakl

Kıbrısı Ne Zaman Almıştık

Türk donanması Damat Piyale Paşa komutasında Kıbrıs karasularına doğru ilerliyordu. Ordunun başında ise, Lala Mustafa paşa vardı. Hedef belliydi. Kıbrıs fethedilecek ve Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası haline getirilecekti. 2. Temmuz 1570 tarihin

Kızkulesi Niçin Yapıldı

İstanbul Boğazı"nın Marmara Denizi tarafındaki girişine yakın, Üsküdar kıyılarından biraz açıkta olan Kızkulesi,çok küçük bir ada sayılabilecek bir kaya üzerinde kurulmuş tarihi bir kuledir. Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgi,bu kulenin Bi

Kleopatra Kimdir

Roma İmparatoru Sezar M. Ö. 47 de İskenderiye"ye geldiğinde, şehrin ünlü zenginlerinden biri, ona haber gönderdi.Dileği bu muzaffer kumandana paha biçilmez bir hediye vermekti. Sezar bu teklifi kabul etti. Kapılar açıldı ve salona iki kölenin taşıdığı silindir

Kuzey Amerikayı Kim Keşfetti

1000 yılında, Vikinglerin ünlü başbuğu Kızıl Erik"in oğlu Leif Erikson, babasının iş edindiği seferleri sürdürecek yaşa varmıştı. Leif, Bjarni Herjulfson"dan aldığı gemide otuz beş Vikingle denize açıldı. Herjulfson,aynı gemiyle 985 yılında

Kuzey Kutbuna İlk Giden Kimdi

Robert E. Peary, Kuzey Kutbuna ulaşabilme girişimini başarıyla gerçekleştiren ilk insandır. Fakat bunun tek başına bir çaba olduğu düşüncesine kapılmayın. Kutuplara doğru yapılan bütün yolculuklar, sağlam ve güvenilir bilgilerin toplanmasında, so

Lale Devri Nedir

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde 1718 ile 1730 yılları arasındaki dönem "Lale Devri" diye tanımlanır. 12 yıllık bu dönem, III. Ahmed"in hükümdarlık yıllarının yarısını kaplamaktadır. Lale Devri"nin gerçek başlangıcı,yenilgiyle sonuçlanan savaşların ardı

Macaristanı Kim Fethetti

Kanuni Sultan Süleyman kumandasındaki Osmanlı ordusu, Güney Macaristanda, Mohaç"da büyük Macar ordusu ile karşı karşıya geldiğinde, zaferin kendilerinde olacağından emindi. Fakat, karşılarındaki ordunun da güçlü olduğunu biliyor ve savaşın uzun süre devam ed

Macellan Kimdir

Türkçe okunuşuyla Fernando Macellan,dünyanın çevresini dolaşan deniz yolunda ilk seferi tamamlayan ve bu yolu bulmasıyla dünya tarihine geçen Portekizli bir denizcinin adıdır. Soylu bir aileye mensup olan Macellan 1480 yılında Portekiz"in Sabrosa şehrind

Marko Polo Kimdir

1260 yılında, Niccolo ve Maffeo Polo isimlerinde Venedik"li iki kardeş gerçekten ilginç bir seyahate çıktılar. Rusya"ya kadar gittiler. Hazar Denizi yoluyla dönecekleri esnada, Çin"de İmparator olan Kubilay Han"ın sarayından gönderilmiş özel delegelerle karşılaşt

Matbaayı Kim İcat Etti

Tarih kaynakları, M. Ö. 5. yüzyılda Yunanistan"da,daha sonra Roma ve Doğu uygarlıklarında kitapçılığın bilindiğini belirtmektedirler. Bu kitaplar,bir kişi metni okurken çok sayıda kölenin elle yazarak ayrı ayrı nüshalar hazırlaması şeklinde çoğaltılıyordu

Mehter Nedir

Bazı kaynaklara göre "meh-i ter" yani "yeni doğmuş ay" anlamına gelen ve Farsça"dan bozma bir kelime olan "mehter", Osmanlılar devrinde "askeri mızıka" ya verilen isimdir. Buna karşılık,daha güvenilir kaynaklarda, kelimenin aslının "büyük" anlamına "Meh" ve büyü

Messalina Kimdir

Tarihte hiç bir kadın Messalina kadar kötü bir ad bırakmıştır.Göz koyduğu her erkeği odasına alarak, arzularına karşı koyanları ise gözünü kırpmadan öldürten tarihin bu güzel ve meşum kadının utanç verici aşk hayatına ait hikayeler günümüze kadar gel

Moğollar Kimdir

Günümüzde dünya coğrafyasında önemli bir yer tutmayan Moğollar, tarihin belirli dönemlerinde çok büyük roller oynamışlardır. Güvenilir kaynaklara göre, Ural-Altay (Turan) ırklarının Altay topluluğunu meydana getiren üç ırktan biri de Mogollar"dır ve bu yüz

Neron Kimdir

Zalimliği, düpedüz çılgınlığa varan davranışlarıyla tarihte kendine has bir yer tutan Neron,37 ile 68 yılları arasında yaşamış bir Roma imparatorudur. Antium"da doğmuş olan Neron,annesi küçük Agrippina ile evlenen İmparator Claudius (Klodyüs) ta

Nizamı Cedit Nedir

Kelime anlamı "Yeni Düzen" olan Nizam-ı Cedit,III. Selim" in batılı bir anlayış ve uygulamayla kurduğu yeni bir askeri örgütün adıdır. Yirmi sekizinci Osmanlı padişahı olan III.Selim , amcası I. Abdülhamit"ten sonra 1789 yılında tahta geçmişti .As

Olimpiyat Nedir

Her dört yılda bir,dünyanın bütün ülkelerinden kalkıp gelen çeşitli dallardan sporcular, daha Önce "Olimpiyat Komitesi" tarafından kararlaştırılan belirli bir ülkenin büyük kentlerinden birinde toplanır, yarışmalar, maçlar, spor gösterileri yaparlar. Dünya

Öpüşmek Adeti Nasıl Doğdu

Öpüşmenin aşırı bir sevgi belirtisi olduğunu hepimiz biliriz. Fakat daha önceleri, öpüşme dünyanın bir çok kesiminde bir "şükran" ifadesi olarak, duyulan şükranı belirtmek için kullanılırdı. Afrika kabilelerinin çoğunda,yerliler kabile başkan

Osmanlı Devletini Kim Kurdu

Osmanlı devletinin kurucusu 1258 ile 1324 yılları arasında yaşamış olan Osman Gazi"dir. Daha sonraları ilk padişah sayılmışsa da, Osman Gazi, ya da sadece Osman Bey diye bilinir. Osman Bey Oğuzlar"ın Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Gazi (ya da Ertu

Parmakizi Ne Zaman Kullanıldı

İnsanlar uzun sayılabilecek bir süreden beri parmak izlerinin değişik biçimlerde olduğunu bilmektedirler. Gerçekten de, Çinliler yüzlerce yıl parmak izinden çeşitli amaçlarla ve değişik şekillerde yararlanmışlardı. Fakat parmak izinin suçluların a

Perikles Kimdir

Persler"i yenilgiye uğratan Atina, o çağdaki Yunanistan"ın en güçlü sitesi (şehir-ülke) durumuna gelmişti. Atina sitesinin bu duruma gelmesinde en büyük rol oynayan kişi de. M.Ö. 460 yılından itibaren 30 yıl boyunca Atina"nın fikir ve siyaset hayatında ilk sırad

Pusulayı Kim İcat Etti

Dünya üzerinde ya da uzayda yön göstermek için yararlanılan aletlere "pusula" adı verilir. En yaygın ölçüde kullanılan pusula, alelade "mıknatıslı pusula"dır. Ayrıca jiroskop pusula,radyo-pusula ve başka tipleri de vardır. Mıknatıs taşının çok

Romüs Ve Romülüs Kimlerdir

Roma efsanelerine göre, Romülüs ve Romüs, Alba Kralı Numitor"un torunlarıydılar. Numitor"un kardeşi Amulius,zorbalıkla onu tahtından indirdi. Kral Numitor"un kızı da, Vesta Bakireleri Tapınağı"nda rahibe olmağa zorlandı. Fakat Savaş ilahı Mars, Numitor"un kızın

Rönesans Nedir

Rönesans, Fransızca "yeniden doğuş" anlamına gelen bir deyimdir. Sanat ve düşünü alanında Ortaçağ"dan sonra açılan bir "dönem"e bu isim verilmiştir. İstanbul"un Fatih Sultan Mehmet tarafından alınması, buradaki bazı din adamlarının İtalya"ya geçmelerine yol

Sayı Sistemi Nasıl Doğdu

Dört gömleğiniz varsa,çarşıdan üç yeni gömlek daha alırsanız yedi gömleğinizin olacağını söylersiniz. Paketinizdeki beş sigaradan birini içtiğinizde,geriye dört sigara kaldığını söylemek kadar tabii bir şey olamaz. Fakat yüzlerce,binlerce yıl önce yaş

Sezarı Kim Öldürdü

Çok defa bir dostumuzun,bir güvendiğimizin ihanetine uğradığınızda "sen de mi Brütüs?" deriz.Bu söz büyük Roma İmparator"u Jül Sezar"a aittir. Adı daima ihanetle beraber anılan, Roma İmparatorluğunun en ünlü kumandanlarından Brütüs, General Pomp

Sinema Nasıl İcat Edildi

Hepimizin bildiği gibi, sinema artık günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Sinemadan sadece bir eğlence aracı olarak değil, öğretici niteliğiyle de yararlanırız.Sinema öylesine büyük değerde bir icattır ki, yaşadığımız yüzyılın ilk yarısı "Sinema

Sokrat Kimdir

Eski Yunan filozoflarının en büyüklerinden biri olan Sokrat (Socrates) M. Ö. 470 yılında Atina"da doğmuştur. Sokrat"ın öğretim sisteminde görüş ve fikirlerinin kendi tarafından kaleme alınması,yazılı eserler verilmesi olmadığından, hakkında bild

Son Osmanlı Padişahı Kimdir

Otuzaltıneı Osmanlı Padişahı olan Vahidettin aynı zamanda son Osmanlı Padişahıdır. 1861 yılında doğan Vahidettin, Abdülhamit ve V. Mehmet (Mehmet Reşat)"in kardeşidir. 1918 yılında Beşinci Mehmet"in ölümü üzerine 57 yaşında tahta geçmeden önce,amcasının

Tajin Ehramı Nedir

Aztek medeneyeti,yeni bulunan tarihi eserlerle her geçen gün bizi daha çok şaşırtmaktadır. Bunlardan biri de Tajin ehramıdır. Bu ehramın cephesi 25 metre olup duvarlarında birbirine eşit olan tam 365 oyuk vardır. Bu oyukların senenin günlerini gösterdiğine inanılm

Truva Atı Nedir

Ünlü Truva savaşı büyük Yunan şairi Ilomer"in "livada" isimli eserinde son derece renkli ve etkileyici bir üslupla anlatılmıştır. M.Ö. 1200 yıllarında, tahtadan yapılmış, içi oyuk, çok büyük bir at heykeli, Truva şehrinin aşılmaz,yüksek duvarlarının dı

Tuğla Ne Zaman Kullanıldı

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, insanlar tarihin çok eski zamanlarından beri, yapılarında kullanmak için tuğladan yararlanmışlardır. Bu tuğla çamurdan (kilden) ve diğer malzemeden yapılıyordu. Kutsal Kitap,Babil Kulesinin yapılmasında taş yerine

Türkiyede İlk Film Ne Zaman Çevrildi

Büyüklerimizin 93 Savaşı diye andıkları 1876 savaşı,uzak görüşten yoksunluk, sarayın yanlış tutumu ve çeşitli nedenler dolayısıyla kaybedilmişti. İlerleyen Çarlık Rusya kuvvetleri, bugün Yeşilköy diye bilinen Aya Stefanos yöresine kadar geldiler. Osmanlı

Türkiyede İlk Matbaayı Kim Kurdu

Türkiye"de ilk matbaayı kuran adam, 1674 yılında Macaristan"da Kolojvar şehrinde doğmuştu. Sonradan İbrahim Müteferrika adını alan aynı şahıs yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çocuk sayılacak yaştayken, ilerde Protestan papazı olmak üzere eğitim görmesi için ruh

Türkiyeye İlk Uçak Ne Zaman Geldi

1911 yılına kadar Türkiye "de uçak hakkında yeterince bilgisi olan tek bir kişi dahi yoktu. Avrupa devletlerinde uçak yapımı ilerlemiş,uçaklar savaştaki yerlerini almışlardı. 1911 yılı Temmuz ayında süvari yüzbaşılarından Fesa ve İstihkam teğme

Turuva Şehri Nasıl Bulundu

Tarihte kendi adıyla anılan savaşlar ve kuşatılmasıyla ünlü,üzerine destanlar düzenlenmiş Truva kenti , İlkçağ"da yaklaşık olarak M. Ö. 3000 yıllarında,bugünkü Çanakkale"nin 31 kilometre kadar uzağında, Biga ilçesi Merkez bucağına bağlı Hisarlık köyü

Tütün Nereden Gelmiştir

Tütün,bilimsel adı Nicotiana olan bitkinin yapraklarına verilen isimdir. Kıyılmış olarak sarılıp içmek ,çiğnenmek vs. gibi muhtelif şekillerde kullanılır. Güvenilir tarih kaynaklarına göre,ilk olarak Kuzey ve Güney" Amerika yerlileri tarafından yetiştirilmişt

Vikingler Kimdir

M. S. 8. yüzyılda, şimdiki Norveç"in bulunduğu bölgede yaşayan Vikingler özellikle Avrupa kıyılarına ve İngiltere"ye akınlar yapan, denizcilikte ileri, savaşçı kimselerdi.Uzun boylu, sağlam yapılı, sarışın ve açık renk gözlü Vikingler, "Kuzey Adamları" an

Yeniçeri Ne Demektir

Yeniçeri, Osmanlı İmparatorluğu"nun belirli bir döneminde kurulan ve kendine has bir düzeni olan askeri örgüte mensup ere verilen isimdir. Yeniçeri örgütü, o zamanki deyimiyle "Yeniçeri Ocağı" 500 yıl süreyle İmparatorluk ordusunun temel direği olmuş, sonradan p

Drahoma Nedir

Yunanca aslı "drakhoma" olan drahoma,Hristiyanlıkta kız tarafının damada götürdüğü mal ya da para karşılığında kullanılan bir deyimdir. Ayrıca Yahudiler arasında da yürürlükte olan bir töredir. Çok eskiden beri süregelen bir şey olduğu tarih belgelerinden

Dünyanın En Kısa Boylu İnsanları

Dünyanın en kısa boylu insanları Hint Okyanusundaki Andoman adasında yaşayan Onge"lerdir. Bunların boyu 1 metre 43 santimi geçmez. Zenci ırkından gelen Onge"lerin bugün sayıları beşyüze inmiştir. Ongeler"den sonra gelen en kısa boylu insanlar Kongohun

Eskimolar Nasıl Yaşar

Coğrafya kitapları, Eskimoların Grönland"dan Labrador"a, Bering Denizine kadar uzanan kuzey topraklarında yaşayan, bu ortamın iklim şartlarına alışkın kimseler olduğunu belirtir. Büyük bir yüzölçümünü kaplayan bu çevrede sağlıklı bir nüfus sayımı yapılm

İnkalar Kimdir

İnkalar, tarihte Güney Amerika"nın And Dağları bölgesinde yaşamış olan kızılderililerdi. İlk İnka kralı Manco Kapan"in, Güneş Tanrı soyundan geldiğine inanılırdı. İnkalar komşularına savaşlar açmış, onları yenilgiye uğratmış ve tez zaman

Sanskritçe Nedir

Sanskritçe, Hindistan"da yaşayan eski Hindu toplulukların klasik dilidir. Büyük bir ihtimalle, M. Ö. 1500 yıllarında Hindistan"da ortaya çıkmış,bir süre konuşma dili olarak da kullanılmıştır. Fakat daha ziyade edebiyat eserlerinde kullanılan bir dildir. Kudsal Hi

Yeryüzündeki Irklar Nelerdir

Irk, insan türünün belli başlı ve devamlı çeşitlerini tanımlamak için kullanılan deyimdir. Herkesin bildiği gibi, yeryüzünde birbirinin tamamen eşi iki insana rastlamak olanağı yoktur. Fakat insanların hepsi birçok bakımdan benzerlik gösterirler. H

Arzın Ortasında Ne Vardır

Ayaklarımızın çok, çok altında, toprağın derinliğinde ne olduğunu bilmek herhalde meraka değer bir konudur? 7338 mil uzunluğunda ve dikine bir tünel açıldığını düşünelim.Merkezde birkaç bin mil boyunca ısı, 4000 ila 8000 derece santigrad arasında değişim

Ay Ve Güneş Tutulması Nedir

Ay dünyanın çevresinde hareket ederken,doğrudan doğruya dünya ile güneşin arasından geçtiği zaman, gölgesi dünyanın üzerine düşer ve "güneş tutulması" diye tanımlanan olay meydana gelir. Güneş tutulması sadece av yeniyken olur. Bunun nedeni.ayin

Aydaki Lekeler Nedir

İnsanlar 1600 yıllarında teleskopla aya ilk kez baktıklarında, ayın yüzeyinde denizi andıran bazı kesimler görmüşlerdi. Gerçekten ayda su olmadığı için, "deniz" gibi görünen şeyler büyük düzlüklerdir. Bu düzlükler yeryüzündeki düzlüklere benzemezler. G

Ayın Büyüklüğü Ne Kadardır

Ayın çapı 3460 kilometredir. Bu, dünyanın çapının yaklaşık olarak dörtte biri kadardır. Yüzölçümü bakımından bir kıyaslama yapmak için ayı dünyanın üzerine yerleştirmenin olanağı bulunsa, sadece Avustralya kıtasını kaplayabilecek yüz ölçümünde ol

Aysberg Nedir

Isı değişimleri nedeniyle ana tabakadan kopup ayrışan bir buz tabakası,ya da denize ulaşınca parçalanan bir buzulun meydana getirdiği büyük, yüzen buz kitlesi "aysberg" yani "buz-dağı" diye tanımlanır. Buzdağlarının yüksekliği deniz yüzünden 100 metre kadar

Bir Yıldızda Isı Ne Kadardır

Çeşitli yıldızların ısıları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. En sıcak yıldızların yüzeyindeki ısı 35.000 C (santigrad), hatta daha fazladır. Bunlar beyazımsı mavi bir parlaklıktadır. Isı derecesi daha küçük yıldızlar, tablodaki sıralanışlar

Bulutlar Niçin Çeşitlidir

Rutubetle yüklü sıcak hava gökyüzünde yükselir. Belirli bir yüksekliğe ulaşınca, sıcak hava soğur. İyice soğuduğu zaman, bünyesindeki rutubeti (nemliliği) artık su buharı halinde tutamaz. Fazla nem, küçük damlacıklar halinde su zerreciklerine veya buz parça

Buzul Nedir

Çok eskiden Kuzey Amerika"yı kaplayan büyük buz kitlesinin tam merkez çevresindeki kalınlığının yaklaşık olarak 4500-5000 metreyi bulduğu tahmin edilmektedir. Buz Çağında bu kitle tahminen dört kez teşekkül etmiş ve eriyip çözülmüştür. Aynı şey dünyanı

Deniz Niçin Tuzludur

Dünyamızda sık sık yüzyüze geldiğimiz nice gerçekler vardır ki bunların açıklaması yapılamamış,onlarla ilgili sorular henüz cevaplandırılamamıştır.Bu tür gerçeklerden biri de denizlerdeki tuzdur. Denizlerin suyundaki tuzun sebebi nedir acaba? Ve

Deprem Nedir

Yerkabuğundaki bazı jeolojik olaylar sonucu yerin sarsılması "deprem" diye tanımlanır. İlk insanlar, kendilerine dehşet ölçüsünde korku veren yer depreminin, yerin altında ya da denizin altında yaşayan çok büyük, dev yapılı hayvanların öfkeli kımıldanışlar

Dev Gezegenler Hangileridir

Güneş sisteminin dışındaki bir astronom, Merkür, Venüs, Dünya, Mars (Merih) ve Pluto gibi gezegenleri pek önemsemeyecek, gezegenler sistemine sadece Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün"den meydana gelmiş gözüyle bakacaktır. Plüto hariç,dünya ile aynı

Dünyanın En Büyük Gölü Hangisidir

İran ile Rusya arasında sınır vazifesi gören Hazar denizi, mevcut göllerin en büyüğüdür. Deniz olarak isimlendirilmesine rağmen, aslında tam karakteriyle bir göldür.169. 300 mil kare olup,deniz seviyesinden 31 metre aşağıdadır. Hazar denizini bir gö

Dünyanın En Uzun Kanalı Hangisidir

Akla ilk gelen isimler Süveyş ve Panama kanalları olacaktır. Oysa, dünyanın en uzun kanalı Cindedir ve "Çin kanalı" diye anılır. On dokuzuncu yüzyılda tamamlanan Çin kanalı, Pekin"den Hongchouya kadar uzanır. Uzunluğu yaklaşık olarak 1826 kilometredi

Ekvator Nedir

Yerküresinin dönme eksenine dik olarak ve küreyi eşit iki kısma ayıracak şekilde geçen bir düzlemle yeryüzü arasındaki ara kesitin meydana getirdiği varsayılan hayali çizgi-kuşak, "Ekvator" diye isimlendirilir. Ekvator sayesinde, dünya kuzey ve güney yarımküresi

En Büyük Volkan Hangisidir

Dünyadaki yanardağlar genel olarak iki kuşak bölge üzerinde bulunmaktadırlar,Himalaya-Alp kuşağına yakın olan bölge,Akdeniz dolaylarından, Malaya yarımadasına kadar uzanır. Pasifik gurubu ise, bazı Japon ve Pasifik adalarından.Güney Amerika"nın batı kıyısına

En Büyük Yeraltı Nehri Nerededir

Dünyanın bugüne kadar tespit edilebilen en büyük yeraltı nehri, Mısırda Nil nehrinin altındadır. 1958 yılında, radyo izotoplar aracılığı ile bulunan,bu gizli yeraltı nehrinin akıttığı su,Nil nehrinin akıttığı suyun yaklaşık olarak altı misli

En Derin Deniz Hangisir

Daha önce de söylediğimiz gibi yaşadığımız dünyanın bazı gerçekleri bizim için hala esrarını muhafaza etmektedir. Örneğin okyanusların yaşını bilmiyoruz.Bu konuda bilinen kesin gerçek, dünyanın oluşmasının ilk aşamalarında hiç bir denizin bulunmadığ

Enlem Ve Boylam Nedir

Ekvator kuşağı ile Kuzey Kutbu arasında, düzenli aralarla dünyayı çevreleyen yatay durumda seksen sekiz kuşak düşünün. Daire biçimindeki bu kuşaklar Kuzey Kutbu"na yaklaştıkça daha küçülecektir. Aynı durum Ekvator"la Güney Kutbu arasında da söz konusudur. B

Erezyon Nedir

Akarsuların, buzul ve etkin güçlü rüzgarların karaları aşındırmasına "erozyon" denir. Ayrıca, hava sıcaklıkları arasındaki büyük farklar nedeniyle de kayalar parçalanırlar. Kayada bir çatlak meydana gelir gelmez büyümeye başlar. Su çatlaktan içeri girer ve

Evrenin Büyüklüğü Ne Kadardır

İnsan aklı için evrenin gerçek büyüklüğünü tam anlamıyla belirlemenin olanağı yoktur. Evrenin büyüklüğünü kesin olarak bilmek bir yana, bunu gerçeğe yakın bir şekilde tahayyül etmek bile bizler için çok güçtür. Bu işe dünyadan başlayacak

Fırtına Nedir

İnsan nice büyük kuvvetler üzerinde egemenlik kuran,onları kontrolü altına alabilen güçlü bir yaratık olduğa halde tabiatın bazı olayları karşısında hala çaresizdir. Zaman zaman yüreğine kadar işleyen dehşete kapıldığı olur.Fırtınada insana ürküntü,

Gece Ve Gündüz Nedir

Dünya ,ekseni çevresindeki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu dönüş esnasında, güneş ışınlarının düşmediği kesim karanlıktadır. Güneş ışınlarının düştüğü kesim ise aydınlık kalır.24 saatten oluşan bir gün boyunca dünyamızın güneşe çevrik y

Gök Kuşağı Nedir

Tabiattaki en güzel görünümlerden biri, belki de birincisi "gök kuşağı" dır. Ta ilkel insanlardan beri, bu güzel görünümün hangi nedenle oluştuğu akılları kurcalamıştır.Büyük Yunan filozofu Aristo bile bunu açıklamağa çalışmış, güneş ışınlarını

Göller Niçin Tuzlu Değildir

Göllerin çoğu,tatlı su taşıyan nehirler,çaylar ve derelerle beslenir. Buradaki düzen,suyu tazelenen bir banyo küvetinin durumunu andırmaktadır. Göllere,bazı akar sularla madenler ve tuzlar da taşınır ama,diğer akarsuların varlığı,bunların nispetlerini zayıfla

Gulf Stream

Denizlerde yer yer sıcak ve soğuk su akıntılarının bulunduğunu biliyoruz. Bunlardan en büyüğü Atlas Okyanusundaki sıcak su akıntısıdır. Kaynağı Meksika körfezi olan bu akıntıya, "Körfez akıntısı" anlamına gelen "Gulf-Stream" Golfstrim adı verilmiştir.

Güneş Batarken Niçin Kırmızı Görürüz

Güneşin batışında gökyüzünün aldığı sıcak ve parlak kırmızılık ,en usta ressamların bile fırçalarıyla canlandırmayacakları güzellikte bir görünümdür. Bazen bu görünüme dalar,"güneş ne kadar kırmızı" deriz. Gerçekte güneşin kırmı

Güneşin Özellikleri Nelerdir

Yeryüzündeki canlıların yaşaması bakımından en büyük enerji kaynağı olan Güneş,dünyadan bir milyon defa daha büyüktür. Dünyadaki bütün canlılar, canlılıklarını Güneş"in ısısına ve ışığına borçludurlar. Güneş dünya"ya en yakın y

Güneşteki Lekeler Nedir

Güneşin yüzünde görülüp "güneş lekesi" diye tanımlanan kesimler kendilerini kuşatan çevreden daha az ısıda olan yerlerdir. Güneşi özel teleskoplarla gözleyen astronomlar,bunları karanlık lekeler halinde görürler. Bunun nedeni,bu kesimlerin daha az ışık saç

Kuyrukluyıldız Nedir

Bir zamanlar bir kuyruklu yıldızın görünüşü insanların korkuyla titremelerine,dehşete kapılmalarına sebep olurdu. İnsanlar, kuyruklu yıldızların öldürücü salgın hastalıklar,savaşlar,insanlığın bütünü için büyük ölçüde tehlikeler konusunda uğursuz

Lav Nedir

Lav,yerkürenin (arzın) iç kısmında bulunan eriyik halindeki kaya kitlelerinin patlayan volkanlarla fışkırdığı zaman aldığı isimdir. Isı derecesi 1200 C (santigraf) ı aşabilir. Yanardağın ağzından fışkıran lav,koyu, iyice kıvamlı olduğu için, dağın yama

Nebula Nedir

Dilimize "bulutsu" diye çevrilen nebulalar,yıldızların arasında görülen, bulut gibi sabit gök cisimleridir Bunlar parlak, ya da karanlık olabilir. Genellikle, içinde yıldız bulunmayan ışıklı gaz kümeleridir. Dağınık ışınları,göze tek noktadan gelen yıldız

Samanyolu Nedir

Güneş sisteminde almış olduğumuz yerden bakınca,gökyüzünü çizen uçuk beyaz ve enli bir band (şerit) görürüz. Bu "Samanyolu" dur. Bulutsuz bir gece, özellikle şehir dışı açıklık yerlerden bakıldığında, bu uçuk beyaz ışıltılı bandın gerçekten ilgin

Şimşek Yararlı Mıdır

Tabiatın bünyesinde bulunan her şey, şu veya bu maksatla faydalıdır. Bir yaz gecesi gökyüzünde çatal çatal çakan şimşek de,bunların arasındadır. Havadaki bağımsız nitrojen gazını, nitratlara dönüştürür. Nitratlar,toprakta yetişen bitkilerin

Sis Nedir

Sis,toprakla temas halindeki bir buluttur. Temelde, esas bakımından,sisle atmosferin yükseklerindeki bir bulut arasında fark yoktur. Bir bulut toprağa ya da denizin yüzeyine kadar alçaldığında,kısaca "sis" diye tanımlanır. Sis genellikle gece vakti ve saba

Yanardağlar Nerede Olur

New York, Londra, Paris veya İstanbul gibi şehirlerin yakınında herhangi bir yanardağ yoktur. Gelecekte ortaya çıkması da düşünülemez. Buna karşılık, dünyanın bazı kesimlerinde birbirine çok yakın olan bir hayli yanardağ vardır. Pasifik Okyanusu i

Yerçekimi Nedir

Ünlü İngiliz bilim adamı Isaac Newton"un bir elma ağaca altında otururken "Yerçekimi Kanunu"nu nasıl bulmuş olduğu gerçekten ilginç bir hikayedir. Bu tür hikayelerin çoğu uydurmadır ama, İsaac Newton"unki gerçek olabilir. Newton"un altında oturduğu

Yıldız Burcu Nedir

Bulutsuz,açık yaz gecelerinde gökyüzüne baktığınız zaman, bazı yıldızların kendi aralarında harfler, hayvan şekilleri meydana getirdiğini açıkça fark edebilirsiniz. Dünyanın bütün bölgelerinde çok eski zamanlardan beri, insanlar bunun farkına varmış ve k
Page Navigation: Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 117 Next (All)

En Çok Görüntülenen