Nerededir PortalTüm Kategoriler


SayfalarNerededir

Nerededir'deki En Yeniler

Gladyatör Kimdir

Eski Roma"da,çeşitli nedenlerle düzenlenen eğlencelerde ,taraflardan birinin ölümü ile son bulan kanlı dövüşlerde savaşanlara "Gladyatör" denirdi. Bu ad,Latince kılıç anlamına gelen Mgladius" kelimesinden türemiştir. Gladyatör"ler genellikle bünyec

Gordiyom Düğümünü Kim Bağlamış

Bu düğüm, Firikya"da Jüpiter tapınağının yakınındaydı.Gordius adında bir çiftçi tarafından bağlanmıştır.Bu düğümü çözebilecek kimsenin,bütün dünyanın hakimi olacağı rivayeti ,kısa bir zamanda her tarafa yayılınca,Büyük İskender,Küçük Asya sef

Haçlı Seferleri Nedir

Müslümanlık sağlam temeller üzerinde giderek yaygınlaşırken, doğudaki kaynaklar Müslüman Türk devletlerin ve diğer Müslüman ülkelerin zenginliklerinin, dolayısıyla uygarlık ve güçlerinin de gitgide artmasında önemli rol oynuyordu Böylece ll.yüzyıl"a kadar

Iı. Dünya Savaşı Nasıl Çıktı

1939 yılının ilkbaharında,bütün dünya fitili ateşlenmiş dev boyutlu bir barut fıçısının üzerinde oturuyor durumundaydı. Üstelik fitil bir yerden değil,birkaç yerden ateşlenmişti. Ağır ağır, fakat ergeç patlama noktasına ulaşacağından kuşku olmayan bir

İlk Deniz Fenerini Kim İcat Etti

Herhangi bir trafik işaretinin olmadığı ,tehlikeli noktaları ,geçitleri,dönemeçleri, yakın şehirleri ve kasabaları, demiryolu geçitlerini,toprak kaymalarını işaret eden levhaların bulunmadığı bir karayolu düşünebilir misiniz? Karayollarında bu t

İlk Gazete Nerede Basıldı

Gazete artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bir gazetenin yayınlanmasındaki temel amacın "haber vermek" olduğunu bilmeyen de yoktur. Nitekim gazetenin en ilkel örneği, sadece haberlerin duyuru iması amacına dayanmaktaydı. Gelip ge

İlk Haritayı Kim Yaptı

Güvenilir kaynaklardan bildiğimiz kadarıyla, ilk haritanın tarihi M. Ö. 2500 yılına uzanmaktadır. Bu harita, fırınlanmış ya da güneşte pişirilmiş toprak (çamur)kalıplar üzerine yapılmıştı. Söz konusu ilkel haritanın kaynağı eski Mısır"dı.

İlk Kitap Ne Zaman Yazıldı

Bildiğimiz kadarıyla kitaplar Orta Çağda ortaya çıkmıştır.Onlara biraz olsun yakınlığı olan şey,papirüs rulolar üzerine yazılardır. Bu rulolar,papirüs yapraklar birbirine yapıştırılarak hazırlanıyordu. Eski Romalılar, bunları bildiğimiz "cilt” anlamına

İlk Köprüyü Kim Yaptı

Bir köprünün kurulmasında temel amaç belirli bir genişlikteki suyu geçmek olduğuna göre,bu soruyu cevaplandırmak için tarih öncesi zamanlara kadar dönmemiz gerekecek. Yaşadığı çevrede gelip geçmesi gereken yol üzerinde büyükçe akar sular bulunan

İlk Polis Örgütü Ne Zaman Kuruldu

İlkel anlamıyla "polis" ligin tarihçesi, insanlığın çok eski zamanlarına kadar uzanmaktadır. İlkel toplumlarda kabilenin ya da topluluğun şefi,kendi halkı arasında huzur ve barış halinin sürdürülmesini,belirli kurallara karşı gelen kimselerin kovuşturulmasın

İlk Uçan Türk Kimdir

17. yüzyılda yaşamış olan Hezarfen Ahmet Çelebi ilk uçan Türk ve çeşitli buluşlarıyla ünlü bir bilgindir. Zaten Ahmet Çelebi"ye "Hezarfen" lakabının verilmesi de, bu kelimenin "binbir şey bilen" anlamına gelmesindendir. 17. yüzyılın ilk yarısınd

İnsanın Kullandığı İlk Maden Nedir

M.Ö 800 yıllarında, Taş Devri"nin Neolitik insanı tarafından keşfedilen ve kullanılan ilk maden bakırdır.Neolitik insan saf bakırı taş yerine kullanmıştı. Yumuşak bir maden olan bakırın dövülerek şekillendirilmesi kolaydı. Ayrıca, çekiçle vurularak sertle

İstanbul Nasıl Kuruldu

Halen İstanbul"un Asya yakasındaki Kadıköy"de, Fikir Tepesi diye tanımlanan çevrede bundan 20-21 yıl önce yapılan kazılar esnasında, M. Ö. 3000 yılına ait bazı aletler ve iskeletler bulunmuştu. Buna göre, o tarihlerde İstanbul"un Asya yakasında birtakım insanlar

İstanbul Tüneli Ne Zaman Yapıldı

Beyoğlu ile Galata"yı birbirine bağlayan bir yeraltı yolu niteliğindeki 626 metrelik İstanbul Tüneli"nin yapımına,Henri Gavan adındaki bir Fransız mühendisin 1869 yılında aldığı imtiyazla başlanmış sayılabilir. Tasarıyı gerçekleştirmek için yatırım yapac

Kahve Nasıl Keşfedildi

Diğer bazı şeyler için söz konusu olduğu gibi,kahvenin keşfi de efsanelerin yarı karanlık dünyasında gizli kalmış bir gerçektir. Başka türlü söylemek gerekirse insanlığın tarihinde ilk fincan kahveyi içmek zevkinin kime ait olduğu kesinlikle bilinmiyor.
Page Navigation: 1 2 3 4 5 6 7 (All)

En Çok Tıklanan - Nerededir