Nedir PortalTüm Kategoriler


SayfalarNedir

Nedir'deki En Yeniler

Tiyatro nedir

Tiyatro sözü, şu anlamlarda kullanılır : 1 - Tiyatro eseri, 2 - Tiyatro eserini oynama sanatı, 3 - Tiyatro eserinin oynandığı yer. TİYATRO ESERİ, olayları, oluş halinde göstermek için yazılan eserlerdir. Bu eserlerde, olaylar yazarın ağzından değil d

Toplumbilim

Toplumbilim; İnsan topluluğu hayatını ve onu yöneten kanunları inceleyen bilim. Yeni bilimlerden biridir kuruluşu iki yüz yılı geçmez. Toplumsal olaylar tarihin incelemeleri arasında yer alırdı.İlkin Fransız filozofu Auguste Comte toplumbilime bir bilim olduğu göz

Toprak nedir

Dünyanın kabuğunu meydana getiren litosfere, genel olarak verilen ad. Toprak, ateş küre ile hidrosfer ve atmosfer kürelerinin arasında bulunur. İçinde madenler, taşlar ve daha başka tortular vardır. Ateş kürenin zamanla soğumasından meydana gelmiştir. Bu soğuma s

Totemcilik nedir

İlkel kavimlerde görülen en ilkel din. Sop ve klan denilen en ilkel insan topluluklarının dini olan totemcilikte totem Klanın ortaklaşa malı sayılan her hangi bir hayvan bir bitki, bir eşyadır. Klanın sembolüdür ve kutsal sayılır Klana bağlı olan her şey bu sembo

Trahom nedir

Tehlikeli bir göz hastalığı. Trahom hastalığını meydana getiren mikrop göz konyuktivasında trahom hastalığı meydana getirir. Hastalık sineklerle bulaştığı için trahomlu hastaların dokunduğu yerlere yaklaşmakla da bulaşabilir, özellikle sıcak ülkelerde rast

TutakTutak

Ağrı iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 1.554 kilometrekare, nüfusu 21.950 dir. Yüzeyi, genel olarak, çıplak ve tatlı meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 1,848 nüfuslu Tutak kasabasıdır.

Turhal

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1,155 kilometrekare, nüfusu 52.963 dür. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ve verimli ovalardan ibarettir. Pancar ekimi, bahçe kültürleri ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 13,228 nüfusu Turhal

Tunus

Kuzey Afrikada Akdeniz yakınlarında bir cumhuriyet. Yüzölçümü 156.000 kilometrekare, nüfusu 4.198.000 dir. Başşehri Tunus şehridir.Tunus, büyük bir tarım ülkesidir. Başlıca ürünleri buğday, arpa ve yulaftır. Zeytin ağaçları ve buğday, Tunusun başlıca geli

Turgutlu

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 876 kilometrekare, nüfusu 63,461 dir. Yüzeyi ormanlıklarla kaplı dağ yamaçlarından verimli geniş ovalık alanlardan ibarettir. Tarım, başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 31.459 nüfuslu Turgutlu kasabasıdır.

Türkiye

Türkiye; Birinci Dünya Savaşından sonra topraklarının büyük bir çoğunluğu kaybederek tarihe karışmış olan Osmanlı İmparatorluğunun yerine, bir milli mücadele olan Kurtuluş Savaşından sonra kurulan ve cumhuriyet yöneltilen devlet. Yüzölçümü 767.110 kilome

Avustralyayı Kim Keşfetti

Tasmanya"nın da keşfedilmesiyle, Avustralya, Tasmanya ve Yeni Zelanda"nın kıt"a büyüklüğünde bir adanın parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bütün bunların keşfedilmesi, 1728 yılında İngiltere"nin Yorkshire (Yorkşayr) ilindeki Marton köyünde doğmuş olan Jam

Nikel nedir

Kimyasal bir eleman. Sembolü Ni, atom numarası 28, atom ağırlığı 58,69 dur. Metal parlaklığı az, beyaz sarımtırak renkte bir metaldir. Sertlik ve dayanıklılık bakımından demire yakındır. Isınmış halde demir gibi işlenebilir. Havaya, asit ve bazik sıvılara k

Nikaragua

Orta Amerikada bir devlet. Yüzölçümü 148.000 kilometrekare, nüfusu 1.500.000 dir. Cumhuriyetle yönetilir. Başşehri Managuadır. Kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika, batıda Büyük Okyanus, doğuda Karayip Denizi ile sınırlıdır.Orta Amerika devletleri arasında yüze

Niğde

Niğde ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 18.010 dur. Yüzeyi, doğu ve batısı yüksek dağlarla çevrili, yer yer engebeli ve düzlük alanlardan ibarettir. Denizden yüksekliği 1.250 metredir. Adana - Kayseri demiryolu üzerinde Selçuklar devrinden kalma birçok değerli an

Niğbolu Meydan Muharebesi

Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar kiralı Sigismund un komutasındaki Haçlılar ordusu arasında 1396 Eylül ayında yapılan meydan muharebesi. Yıldırım Bayezitin İstanbulu kuşattığı bir sırada Bulgaristana saldırarak Niğboluyu al
Page Navigation: Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41 Next

En Çok Tıklanan - Nedir