İnsan ve Sağlık PortalTüm Kategoriler


Sayfalarİnsan ve Sağlık

İnsan ve Sağlık'deki En Yeniler

Dr. Refik Saydam (1881 - 1942)

Dr. Refik Saydam (1881 - 1942); Türk devlet adamı. İstanbulda doğmuştur. 1905 tarihinde Askeri Tıbbiye-de öğrenimini tamamlamış, 1910 - 12 yıllarında Almanyada bulunmuş, çeşitli askeri hastahanelerde vazife görmüştür. 1919 yılında Atatürkün beraberinde Anadol

Dukakinzade Yahya Bey ( - 1582)

Türk şairi. Taşlıcada doğmuştur. Devşirme olarak İstanbula getirilmiş, saray hizmetlerinde bulunmuştur. Orduda çeşitli hizmetler görmüş ,bir taraftan da yazdığı şiirleri ile ün salmıştır. Kanuni Sultan Süleymanın oğlu Şehzade Mustafayı öldürmesini yerm

Ebuali Hasan Nizamülmülk (1017 - 1096)

Selçuklular zamanında yetişmiş büyük bir devlet adamı. Horasanın Tus şehrinde doğmuştur. Zamanının ünlü hocalarından dere almış, yeni kurulmakta olan Selçuk devletinin hizmetine girmiştir. Alpaslanın yanına girerek, yirmi yıl vezirliklerde bulunmuş, onun öl

Ebubekir Kani (1711 - 1791)

Türk yazarı, Tokatta doğmuştur. Kırk yaşlarına kadar Tokatta yaşamış ve mizah yolunda yazılarıyla çevresinde tanınmıştır. Hekimoğlu Ali Paşanın Tokattan geçişi sırasında, kendisine sunduğu bir kasideyi beğenmesi üzerine Ebubekir Kaniyi, Trabzona götürm

Elefteryos Venizelos (1864 - 1936)

Elefteryos Venizelos (1864 - 1936) Yunan devlet adamı. Giritte doğmuştur. 1897 Girit ayaklanmasında, elebaşlarından biri olmuş, 1910 - 15 yılları arasında Başbakanlık yapmıştır. 1917 yılında kral Kostantin tarafından tekrar Başbakanlığa getirilmiş

Emile Zola (1840 - 1902)

Fransız romancısı, Pariste doğmuştur. Gençliğinde bir hayli sıkıntı çekmiş bazı ufak memurluklarda bulunmuş, gazete ve dergilerde siyasi ve edebi tenkitler yazmıştır. Yazdığı romanları ile kısa zamanda ün kazanmıştır. Bir aralık siyasi meselelerle de ilgi

Emmuaell Kant (1724 - 1804)

Ünlü Alman filozofu ve bilgini. Koenigsbergae doğmuştur. Aynı şehirde üniversiteye devam etmiş, ilkin adam olmak için yıllarca ders verilmiştir. Bir ara, kütüphane memurluğunda bulunmuştur. 46 yaşında bilgisi herkes tarafından takdir edilince, çeşitli üniversit

Enis Behiç Kor Yürek (1892 - 1949)

Türk şairi. İstanbulda doğmuştur. Öğrenimini Siyasal Bilgiler Okulunda tamamlanmış. Dışişlerine girerek Bükreş ve Budapeşte elçiliklerinde memurluk etmiş, 1922 de yurda dönerek çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra Ekonomi Bakanlığı iş dairesi başkanlı

Enya Kimdir

Asıl adı Eithne Ní Bhraonáin olan Enya, İrlanda’nın en ünlü müzisyenlerinden biridir. 2001 ve 2002 yıllarında Dünya çapında albümleri en çok satan bayan vokal olmuştur. Özellikle Kelt müziği üzerine eserler veren Enya, bu müzik türünün bu gün Dünya&

Ercüment Ekrem Talü (1888 - 1956)

Türk yazarı. İstanbulda doğmuştu: Galatasaray lisesini bitirmiş, bir süre Hukuk Fakültesinde okumuştur. Düyun-u Umumiyede, Babıalide memurluklarda bulunmuş. Cumhuriyetin ilanından sonra üç defa Matbuat Umum Müdürlüğü bir defa da cumhurbaşkanlığı Umur Katipli

Florence Nightingale (1820 - 1910)

Modern hastabakıcılığın kurucusu sayılan İngiliz iyilikseveri. İtalyada Floransa şehrinde doğmuştur. İngilterede geçen ilk çocukluk devresinden sonra, İngiltere ve Avrupadaki hastaneleri incelemiş, Fransada hastabakıcılık etmiş, Kırım Savaşı sırasında 38 h

François Marie Arouer Voltaire (1894 - 1778)

Fransız yazarı ve filozofu, Pariste doğmuştur. Bir noterin oğludur. İyi bir öğrenim görmüş, fakat her türlü toplum meseleleriyle yakından ilgilendiğinden hayatının çoğunu Fransa dışında geçirmek zorunda kalmıştır. Bir süre İngiltere de (1726-28), bir sü

François Villon (1431 - 1465)

Fransız şairi. Pariste doğmuştur. Kısa süren bir öğrenim devresinden sonra serserilerle düşüp kalmağa başlamış, hırsızlık, adam öldürmek gibi ithamlardan, defalarca idam olma tehlikeleri atlatmıştır. Buna rağmen yazdığı şiirler, Fransız şiirinin değer

Fransız Schubert (1797 - 1828)

Fransız Schubert (1797 - 1828); Avusturyalı besteci. Lichtenihalde doğmuştur. Babası bir öğretmendi. Onbir yaşında iken saray kilisesinin korosuna yazılmış, orada beş yıl kaldıktan sonra bir süre öğretmenlik yapmış, 1817 yılından itibaren eserlerini besteleme

Franz Von Papen (1879 - )

Alman siyaset adamı. Werl şehrinde doğmuştur. Prusyalı bir subay olarak, uzun yıllar orduda bulunmuş, çeşitli siyasi görevler almış, 1932 yılında Alman şansölyesi olmuştur. 1933 yılında Hitlerin yardımcılığında bulunmuş, sonra Viyana elçisi olmuştur. 1938
Page Navigation: 1 2 3 4

En Çok Tıklanan - İnsan ve Sağlık