Tüm Kategoriler


Sayfalar


Yıldız Burcu NedirBulutsuz,açık yaz gecelerinde gökyüzüne baktığınız zaman, bazı yıldızların kendi aralarında harfler, hayvan şekilleri meydana getirdiğini açıkça fark edebilirsiniz. Dünyanın bütün bölgelerinde çok eski zamanlardan beri, insanlar bunun farkına varmış ve kendi aralarında belirli şekiller meydana getiren gurup yıldızlara isimler vermişlerdir. Bu gurup yıldızlar, batı dillerinde genel olarak "eonstellation-konstelasyon" diye tanımlanır. Deyim, Latince yıldız anlamına gelen " stella " kelimesinden kökenlidir, "beraber yıldızlar" karşılığında kullanılır. Dilimizdeki karşılığı ise "burç" veya "takım yıldızlar "dır.

Bugüne kadar ulaşan burç isimlerinin çoğu,eski Romalılardan,eski Yunanlılardan,hatta daha eski zamanlardaki toplumlardan gelmedir. Eski Yunanlılar, yıldızlar hakkındaki bilgilerinin büyük bir kısmını Babilliler"den edinmişlerdi.Babilliler ise, yıldızların guruplaşmalarını meydana getirdikleri Hayvan şekillerine göre isimlendirmiş, bazılarına da büyük krallarının,ölen kraliçelerin,kendi efsanelerindeki kahramanların isimlerini vermişlerdi. Sonradan, Yunanlılar bu isimlerden bazılarını değiştirdiler. Herkül, Orion (Elcebbar burcu),Perseus gibi Yunan mitolojisindeki kahramanların isimlerini taktılar. Aynı şekilde,Romalılar da kendilerine göre değişiklikler yaptılar. O devirlerde takılmış olan isimlerden bir kısmı hala kullanılmaktadır.Fakat bu isimlerden bazılarının, gökyüzüne bakılarak hangi yıldız guruplarına verilmiş olduğunu kestirmek mümkün değildir.

Sözgelimi,eski adıyla "Aquila" resimde görülen "Kartal " takım yıldızlarının karşılığıdır. Canis Majör " Büyük Köpek", Canis Minör da "Küçük Köpek" burçlarını belirtir. Libra, bildiğimiz "Terazi" burcudur.

M. S. 150 yılında ünlü bilgin ve astronom Ptoleme, 48 yıldız takımının listesini düzenlemişti. Onu izleyen uzun yıllar boyunca, başka astronomlar yeni yeni, yıldız guruplarını isimlendirerek bu listeye eklediler. Nitekim sonradan isimlendirilen bazı "takım yıldızlar","Sekstant","Pusula", "Mikroskop" gibi teknik ve bilimsel gereçlerin isimleriyle tanımlanmaktadır.

Günümüzde, astronomlar gökyüzünde belirgin olarak 88 "takım yıldız"ın varolduğunu tespit etmişlerdir.

Gerçekte,bir takım yıldız gökyüzünde belirli bir kesimi kapsar. Yani her yıldız,belirli bir takım yıldızın veya burcun kapsamı içindedir. Buna bir örnek olarak, Birleşik Amerika’daki bir şehrin, aynı zamanda belirli bir eyaletin sınırları içinde olduğunu gösterebiliriz.
Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseEn Çok Görüntülenen