Tüm Kategoriler


Sayfalar


RSS

En Yeni Makaleler

Eyfel Kulesini Kim Yaptı

Çok kimse için Paris"in sembolü, arması anlamını taşıyan Eyfel Kulesi, Paris"te Champs de Mars"da yükselir. Yapısı demir-çelik olup, yüksekliği yaklaşık olarak 310 metredir. Tabanının kapladığı zeminden yükselen, taşıyıcı, destekleyici dört kolon, yüksel

Piza Kulesi Niçin Eğridir

Dünya üzerindeki bazı yerlerin adı anıldığında, bunlar belirli bir takım şeylerle birlikte hatırlanır. Paris deyince Eyfel Kulesi"ni hatırlarız. Ya da bunun tersi geçerlidir, New York, ünlü "Özgürlük Anıtı" ile aynı anda akla gelir. Bu örnekler sayılamayaca

Astroloji Nedir

Eski çağlarda, insanlar günlük hayatlarındaki olay ve olguların çoğunda sihir ve büyünün etkilerine inanırlardı.İyi ürün almak,hayvan sürülerinin çoğalması,düşmanlarına karşı zafer kazanmak, salgın hastalıklardan, tabiat afetlerinden korunmak için sihir

Osmos Olayı Nedir

Ayrı iki sıvının, iki gazın, bazı cisimlerin gözeneklerinin arasında geçip birbirine karışması olayı "osmos" diye tanımlanır. Bitkilerin yaşantısında osmos olayının büyük rolü vardır. Gene bunun gibi,hayvanların bağırsaklarında sindirilen besin maddeleri

Otomobili Kim İcat Etti

Bu konuda ilk söylenmesi gereken,otomobilin icadının başka icatlara benzemediğidir. Bu farklılık, belirli bir kimsenin çıkıp da "otomobili tek başıma ben icat ettim" diyemeyeceğinden doğmaktadır. Otomobilin başlangıcından bugünkü mükemmel,gelişmiş durumuna ul

Astronomi Nedir

Astronomi, yıldızların, gezegenlerin, gök cisimlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ilmidir.Aynı zamanda,bu gök cisimlerinin fizik ve kimya bakımından yapılarını da açıklar. Dilimizde "gökbilim" diye tanımlanan astronomi ortaçağ"da daha ziyade Araplar arasınd

Pas Nedir

Metal bir eşya,bir alet,çivi ya da bahçe makası bir süre yağmur altında kalacak olursa, bunların madeni kısımları kızılımsı esmer renkte bir tabakayla kaplanır. Ancak, bu tabakanın sözkonusu madene göre değişik renklerde olacağını da özellikle belirtelim. D

Pastör Kimdir

1822 yılında Fransa"nın Dole adındaki küçük şehrinde doğan Pastör, özellikle "kuduz" a karşı açtığı savaşla, adını bilim tarihine hiç silinmeyecek altın harflerle yazmıştır. Arbois ortaokulunda ve Besançon kollejinde okumuş,sonradan Yüksek

Penisilini Kim Buldu

Bilim tarihine altın harflerle yazılacak bir buluş "sadece bir rastlantının sonucu" olabilir mi ? Buluşuyla insanlığa çok büyük bir hizmet yapmış olan bir kimse böyle konuşursa, bunu ancak o kişinin alçakgönüllülüğüne yorabiliriz. Gerçekte böyl

Petrol Nedir

Dünyanın en değerli yeraltı ham maddelerinden biri olan petrol sadece teknoloji alanında değil, çeşitli konularda insanlığa büyük yararlar sağlamaktadır. Petrol ışık ve ısı sağlamada yararlı olur. Otomobillere, traktörlere,uçak ve gemilere hareket gücü veri

Plastik Nedir

Plastik kelimesi, Eski Yunanca"da "şekil vermeye elverişli" anlamına gelen "plastikos" kelimesinden kökenlidir. Yapımında ana ham madde olarak maden kömürü, hava, su, kireçtaşı ve tuz kullanılır. Bunların özel işlemlerle oluşturduğu fenol,benzen,kok,

Ateş Nedir

Yanmanın bilimsel adı "ateşlenme" dir. Ateşlenmenin değişik türleri vardır. Fakat genellikle çok basit sayılabilecek bir olay meydana gelmektedir. Ateşlenme, havadaki oksijenin "yanabilecek" nitelikte bir maddeyle birleşmesinin sonucudur. Bu tepki ısı ür

Protein Nedir

Dünyadaki bütün canlı organizmalar çeşitli kimyasal maddelerden meydana gelmiştir. Özellikle karbon bileşiklerinden üç gurup, tüm canlıların varlıkları ve hayatlarını devam ettirmeleri bakımından büyük rol oynar. Bu karbon bileşikleri gurupları:

Protoplazma Nedir

Bilim,teknolojinin gelişmesi sayesinde dev adımlarla ilerlemiş bulunuyor. Modern ve çok etkili yeni yeni araştırma, gözlem ve inceleme yöntemlerinin bulunması, bu bakımdan son derece yararlı olmakta. Öyle ki, tabiatın nice şaşırtıcı, şeylerinin benzeri, hatta eş

Radar Nedir

RADAR deyimi,İngilizce (radyoyla bulma ve yerini tayin etme) kelimelerinin ilk harflerinden meydana gelmiştir. Temel ilkesi radyo kadar eskidir. Modern savaşlarda,habersiz, ani ve sinsi bir şekilde saldırıya geçen düşman uçaklarının, denizaltı gemilerinin fark edilmesi
Page Navigation: Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 117 Next (All)

En Çok Görüntülenen